NGUYEN TAC d t UNG THU

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện
... mươi nguyên tắc sáng tạo 1.3.3 Các phương pháp giải vấn đề tổng quát 10 PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG ... MÔ HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN 2.1 Tổng quan toán 2.1.1 Đặt vấn đề Trong lĩnh vực tìm kiếm tài liệu, việc phát triển hệ thống tìm kiếm ... tích ứng dụng nguyên tắc sáng tạo, đổi vào hình xử pháp ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng Việt hệ thống tìm kiếm thư viện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Nguyễn Trí Phúc MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ...
 • 31
 • 363
 • 0

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng iPad của Apple

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng iPad của Apple
... cho chúng em môn học Phương pháp nhiên cứu khoa học tin học Chính kiếm thức mà thấy truyền đạt thắp lên lửa đam mê khoa học người em -1- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC MỤC LỤC ... dự báo mà hướng vào sáng tạo giải pháp cải tạo giới II.2 Phân loại theo tính chất sản phẩm nghiên cứu : Theo tính chất sản phẩm, nghiên cúu phân loại thành nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng ... đồng nghiên cứu đối tác Tuy nhiên thực tế, đề tài tồn ba loại hình nghiên cứu, tồn hai ba loại hình nghiên cứu -5- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC III 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO: Nguyên...
 • 33
 • 452
 • 0

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.DOC

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.DOC
... thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm Phần hai Những vấn đề hạch toán tiêu thụ thành phẩm 2.1 Một số khái niệm, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng doanh nghiệp ... vấn đề hạch toán tiêu thụ thành phẩm 2.1 Một số khái niệm, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng doanh nghiệp sản xuất 2.1.1 Một số khái niệm : - Tài sản ... lý doanh nghiệp Doanh thu Giảm giá Doanh thu Thuế TTĐB bán hàng = bán hàng - hàng bán - hàng bán - thu xuất bị trả lại (nếu có) Kết Doanh thu Giá vốn Chi phí Chi phí tiêu thụ = bán hàng - hàng...
 • 30
 • 2,054
 • 6

Thủ tục kiểm soát và các nguyên tắc sử dụng các thủ tục kiểm soát

Thủ tục kiểm soát và các nguyên tắc sử dụng các thủ tục kiểm soát
... thực + Tác dụng phát rủi ro chúng xảy + Công cụ chủ yếu : kế hoạch, báo cáo, số tổng hợp Nguyên tắc sử dụng thủ tục kiểm soát - Sử dụng chế kiểm soát thích hợp - Xem xét tính hiệu chế sử dụng (so ... máy tính… - Bảo vệ, thủ tục vào công ty - Sử dụng thiết bị quan sát : camera, máy kiểm tiền giả, thẻ security - Kiểm kê tài sản - Bảo quản tài sản tiêu chuẩn … Thủ tục sử dụng tiêu - Quản trị ... chung nguồn Thủ tục kiểm tra & theo dõi - Đây xem chế kiểm soát kiểm soát - Ban giám đốc tự kiểm tra theo dõi - BGĐ giao quyền cho cá nhân hay phận kiểm tra & theo dõi (thường kiểm toán nội...
 • 5
 • 456
 • 0

Những nguyên tắc cơ bản của thư điện tử

Những nguyên tắc cơ bản của thư điện tử
... thư Thư điện tử điều thú vị so với việc gọi điện thoại (hoặc thư tiếng nói) thư thường Một mặt, nhanh chóng thư ng không thức; mặt khác, viết nói, bạn không thấy biểu mặt nghe giọng nói Thư điện ... Chưa có tiêu chuẩn cho thư tín mã hóa, bạn phải hỏi ý kiến chỗ xem có mã hóa thư điện tử chưa, có, loại người nhận đọc chúng Những chữ viết tắt Những người sử dụng thư điện tử thư ng người đánh máy ... cách khác để gửi thư Internet Bạn lại phải hỏi chuyên gia chỗ cách Thư đến! Nếu bạn bắt đầu gửi thư điện tử (và hầu hết trường hợp bạn không gửi), bạn bắt đầu nhận thư Việc thư điện tử đến, điều...
 • 17
 • 424
 • 0

Cây thuốc nam có tác dụng chống ung thư

Cây thuốc nam có tác dụng chống ung thư
... hoàng kỳ, Levant cotton: Sử dụng rễ khô 23 -Cây Phù dung (Hibiscus mutabilis) gọi Mộc liên, Địa phù dung, Hoa cửu đầu, Hoa tam biến, Cottonrose Hibiscus : Sử dụng khô 24 -Cây Ban Nhật ( Hypericum ... John’swort : Sử dụng toàn phơi khô 25 -Cây Bóng nước (Impatiens balsamina) gọi Nắc nẻ, Móng tay lồi, Hoa Phượng tiên, Cấp tính tử, Bông móng tay, Garden balsam: Sử dụng toàn phơi khô hạt khô 26 -Cây Ích ... mễ : Sử dụng cành khô 28 -Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) gọi Tạc tương thảo, Tam diệp toan, Toan vị thảo, Chua me ba chìa, Creeping Woodsorrel : Sử dụng toàn phơi khô 29 -Cây Bảy...
 • 3
 • 660
 • 4

Xem thêm