1 TAM THAN HOC DAI CUONG 2013

GIÁO TRÌNH: TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - HOÀNG ĐỨC LÂM - 1 ppt

GIÁO TRÌNH: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - HOÀNG ĐỨC LÂM - 1 ppt
... Trong nhà tâm học người Đức có: Đintay ( 18 33 – 19 11 ) Spơranghe ( 18 82 – 19 63 ) đề nghò bỏ hẳn tâm học Wundt Vì theo hai ông tâm học Wundt tâm học giảng giải lấy tượng tâm để giải ... nhận thức khoa học tượng tâm người Hoàng Đức Lâm Khoa Sư Phạm Tâm PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com học đại cương Simpo -6 - 1 .Tâm học thời cổ đại Lòch sử ... bế tắc tâm học tâm Tâm học kỷ XX .9 5 .Tâm học hoạt động 11 III ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC 14 CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG CỦA TÂM LÝ TRONG...
 • 11
 • 622
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
... ngi 1. 1 C s t nhiờn ca tõm ngi 1. 1 .1 Di truyn v tõm 1. 1.2 Nóo v tõm 1. 1.3 Vn nh khu chc nng tõm nóo 1. 1.4 Phn x cú iu kin v tõm 1. 1.5 Qui lut hot ng thn kinh cp cao v tõm ... giỏc 1. 2 Tri giỏc 1. 2 .1 Khỏi nim tri giỏc 1. 2.2 c im ca tri giỏc 1. 2.3 Cỏc qui lut ca cm giỏc 5.5 Bi T v tng tng 1. 1 T 1. 1 .1 Khỏi nim t 1. 1.2 c im ca t 1. 1.3 Cỏc qui lut ca t 1. 2 Tng tng 1. 2 .1 Khỏi ... tõm lý, ý thc 1. 1 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm 1. 1 .1 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm v phng din loi 1. 1.2 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm v phng din cỏ th 1. 2 S hỡnh thnh v phỏt trin ý thc 1. 2.1...
 • 26
 • 1,192
 • 8

Đề cương chi tiết học phần: Tâmhọc đại cương 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học đại cương 1
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC BỘ MÔN: TÂM LÝ – GIÁO DỤC Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG I Mã số học phần: 18 115 0 Thông tin giảng viên: 1. 1 Họ tên: Thi Thị ... 0 915 240299 Email: Hươngle_tl@yahoo.com Thông tin chung học phần: - Tên ngành: Tâm học (Quản trị nhân sự) - Khoá đào tạo: K14 (2 011 – 2 015 ) - Tên học phần: Tâm học đại cương - Số tín học ... triển tâm học 1. 2 Các quan điểm tâm học đại 1. 3 Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Bản chất, chức năng, phân loại tượng tâm 2 .1 Bản chất tượng tâm người theo quan điểm TLH DVBC 2.2 Chức tâm...
 • 26
 • 314
 • 1

Tâmhọc đại cương Chương 1

Tâm lý học đại cương Chương 1
... Chính tâm học macxit đợc gọi tâm học hoạt động 10 /09 /15 13 Đối tợng, nhiệm vụ tâm học 4 .1 Đối tợng tâm học Tâm học nghiên cứu hình thành, vận hành phát triển hoạt động tâm (các ... có: + Tâm học hành vi (do nhà tâm học Mĩ J Watson (18 78 -19 58) sáng lập + Tâm học cấu trúc (Tâm học Ghestalt) (ra đời Đức, với đại diện tiêu biểu Vecthaimơ (18 80 -19 43), Côlơ (18 87 -19 67), ... trò tâm học sống hoạt động ý nghĩa tâm học hoạt động giáo dục nghề nghiệp 10 /09 /15 I Đối tợng, nhiệm vụ phơng pháp nghiên cứu tâm học Khái niệm chung tâm tâm học 10 /09 /15 1. 1 Khái...
 • 36
 • 146
 • 0

Phần 1 giáo trình tâmhọc đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)

Phần 1 giáo trình tâm lí học đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)
... thức tâm học chuyên sâu tâm học liên ngành Môn Tâm học đại cương môn học chương trình đào tạo đại cương trường đại học cao đẳng Giáo trình Tâm học đại cương môn Tâm học đại cương ... thuyết tâm sinh học giác quan Hemhôn (18 21 - 18 94) người Đức, thuyết tâm - vật học Phécne (18 01 - 18 87) Vêbe (17 95 - 18 78) hai người Đức, tâm học phát sinh Gantôn (18 22 - 19 11) người ... triết học Đức Vôn Phơ chia nhân chủng học (nhân học) thành hai thứ khoa học, khoa học thể, hai tâm học Năm 17 32, ông xuất "Tâm học kinh nghiệm" Sau năm (17 34) đời "Tâm học trí" Thế tâm...
 • 115
 • 216
 • 0

Bài giảng Tâmhọc đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,873
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
... tắt nội dung môn học Tâm học đại cương cung cấp cho người học khái niệm khoa học tâm học như: tâm lý, tâm học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; phương pháp nghiên cứu tâm học như: quan ... Tâm học khoa học Đối tượng nhiệm vụ tâm học Bản chất, chức năng, phân loại tượng tâm Chương Cơ sở tự nhiên sở xã hội tâm người Cơ sở tự nhiên tâm người Di truyền tâm Não tâm ... học: tín 2.8 Địa khoa phụ trách môn học: Khoa Tâm học, Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học khoa học Xã Hội Nhân Văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Mục tiêu môn học 3 .1 Mục tiêu chung 3 .1. 1.Kiến...
 • 14
 • 249
 • 0

tâmhọc đại cương bài 1

tâm lý học đại cương bài 1
... khoa học độc lập Các trường phái Tâm học Những nhà Tâm tiêu biểu - Tâm học hành vi - Tâm học Gestalt (TLH cấu trúc) - Tâm học phân tâm học - Tâm học nhân văn - Tâm học nhận ... BÀI Tâm học khoa học Tâm học khoa học Khái niệm Tâm học Phương pháp nghiên cứu Tâm học Lịch sử Tâm học nhà Tâm tiêu biểu Cơ sở tự nhiên sở xã hội tâm người Bản ... Bản chất tượng tâm người Page  Nguyễn Phương Lan - 1- Khái niệm Tâm học  K/N Tâm học: Là khoa học nghiên cứu tượng, quy luật, đời sống tâm người  K/N tâm lý: Tâm phản ánh thực...
 • 43
 • 210
 • 0

Đề cương tâmhọc đại cương 1

Đề cương tâm lý học đại cương 1
... chủ quan tâm người khác Quan niệm không giải thích chất tượng tâm người, dẫn tới chỗ thần bí hóa tâm người, cho không nghiên cứu (bất khả tri) - Quan niệm vật tầm thường: + Tâm vật ... gan tiết mật + Quan niệm đồng vật lý, sinh với tâm lý, phủ nhận vai trò chủ thể, tính tích cực động tâm lý, ý thức, phủ nhận chất xã hội tính lịch sử tâm người - Quan niệm TLH Mác-xít chất ... thức tính, phận quan trọng trình tâm Đặc điểm tư 2 .1 Tính “có vấn đề tư Tư thuộc mức độ nhận thức tính với đặc điểm sau: - Vấn đề tình huống, hoàn cảnh chứa đựng mục đích, vấn đề mà...
 • 25
 • 280
 • 0

Giáo trình tâmhọc đại cương phần 1 nguyễn quang uẩn (chủ biên)

Giáo trình tâm lý học đại cương phần 1  nguyễn quang uẩn (chủ biên)
... lí học giác quan Hemhôm (18 21 1894) nỊíiíời Đức; thuyết tâm vật lí học Phecsne (18 01 - 18 87) Veb(> (17 9Õ - 18 78), Iiịíưòi Anh, công trình nghitMi cứu vể tâm thần học bác sĩ Saccô (18 75 - 18 98) ... tâm học nhà tâm học Xôviết sáng lập L.x Vưgôtxki (18 96 - 19 34), X.L Rubinstein (19 02 - 19 60), A.N Lêonchiev (19 03 - 19 79), A.R Luria (19 02 - 19 77) Dòng phái tâm học lấy triết học Mác ... đời tâm học macxit hay gọi 13 tâm học hoạt động góp phần đáng kể vào việc khắc phục hạn chế nói tiếp tục đưa tâm học lên tói đỉnh cao phát triển 1. 1,3,6 Tâm học hoạt động Dòng phái tâm...
 • 71
 • 254
 • 0

Đề cương tâmhọc đại cương 1

Đề cương tâm lý học đại cương 1
... Trình bày trình ghi nhớ Làm để ghi nhớ tốt ? Câu 10 Phân biệt ý không chủ định ý có chủ định Cho ví dụ Câu 11 Phân tích đặc điểm hoạt động Câu 12 Phân tích quy luật tính lựa chọn tính có ý nghĩa...
 • 2
 • 417
 • 1

tam li hoc dai cuong

tam li hoc dai cuong
... biện pháp để nhớ tài li u sở không hiểu nội dung tài li u Tâm lý học gọi ghi nhớ máy móc - Dùng biện pháp để nắm lấy thân lô gíc tài li u, tức nhớ tài li u sở hiệu nội dung tài li u Gọi biện pháp ... nghiệm có li n quan đến vấn đề xác định -> Sàng lọc li n tưởng hình thành giả thuyết-> Kiểm tra giả thuyết -> Giải nhiệm vụ KK Platônốp sơ đồ hoá sau: Nhận thức vấn đề Xuất li n tưởng Sàng lọc li n ... pháp quan trọng lập dàn cho tài li u học tập, Muốn phải làm việc sau đây: + Phân chia tài li u thành đoạn + Đặt cho đoạn tên thích hợp vớii nội dung tài li u + Nối li n điểm tực thành tổng thể phức...
 • 62
 • 593
 • 3

TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG

TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... niệm Khi nghiên cứu phản ánh tâm thông qua hoạt động giao tiếp, khoa học không quan tâm đến thân trình mà quan tâm đến chủ thể nữa, nhân cách Nhân cách tâm học phạm trù tảng nhân cách hình ... qua mối liên hệ tâm thể với môi trường thiết lập Cảm giác mức độ phản ánh tâm đầu tiên, thấp người nói chung hoạt động nhận thức nói riêng Do đó, hiểu: Cảm giác trình tâm phản ánh đặc ... học phạm trù tảng nhân cách hình thành nhân cách vấn đề trung tâm tâm học “mắt lưới” hệ thống khoa học người, vừa có ý nghĩa luận vừa có ý nghĩa thực tế to lớn + Con người: Vừa thực thể...
 • 23
 • 807
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tâm lý học đại cương phần 1giáo trình tâm lý học đại cương 11 một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cươngtâm lý học đại cươngtiểu luận tâm lý học đại cươngnhiệm vụ tâm lý học đại cươnggiáo trình tâm lý học đại cươngtài liệu tâm lý học đại cươngbài giảng tâm lý học đại cương¸ lý thuyết tâm lý học đại cươngtài liệu ôn tập tâm lý học đại cươngtrắc nghiệm môn tâm lý học đại cươngôn thi môn tâm lý học đại cươngtư duy trong tâm lý học đại cươngtư duy tâm lý học đại cươngôn tập môn tâm lý học đại cươngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả