SAI SO TRONG NGHIEN CUU DTH chinh

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC pot

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC pot
... 23/03/14 16 Sai số đo lường Một dạng sai số đo lường đặc biệt quan trọng nghiên cứu bệnh chứng gọi sai số nhớ lại Ngoài sai số đo lường gặp loại sai số sau:  Sai số dụng cụ lường sai Sai số người ... có xác không? Tại sao? 23/03/14 Các sai số thường gặp thiết kế dịch tễ học Có loại sai số sau: Sai số ngẫu nhiên Sai số hệ thống 23/03/14 Sai số ngẫu nhiên Sai số ngẫu nhiên lệch ngẫu nhiên, may ... thật quần thể 23/03/14 Sai số ngẫu nhiên Có ba nguồn sai số ngẫu nhiên  dao động mặt sinh học cá thể,  sai số chọn mẫu  sai số đo lường 23/03/14 Sai số ngẫu nhiên Sai số ngẫu nhiên không loại...
 • 34
 • 1,887
 • 16

Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học ppt

Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học ppt
... l sai s nh l i Ngoi sai s o l ng cũn g p cỏc lo i sai s sau: Sai s d ng c Sai s ng i i u tra, ng i cỏch h i c a ng sai n i dung) 31/10/2011 l ng sai i u tra (chớnh ki n c a ng i i u tra lm sai ... c a qu n th 31/10/2011 Sai s ng u nhiờn Cú ba ngu n sai s ng u nhiờn chớnh dao ng v m t sinh h c gi a cỏc cỏ th , sai s ch n m u sai s o l ng 31/10/2011 Sai s ng u nhiờn Sai s ng u nhiờn khụng ... th c 31/10/2011 11 Sai s h th ng Sai s h th ng lm nh h ng giỏ tr c a nghiờn c u n tớnh Cỏc sai s h th ng l: Sai l ch ch n Sai l ch o l ng (hay quan sỏt) Nhi u 31/10/2011 12 Sai s ch n X y cú m...
 • 33
 • 617
 • 12

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC doc

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC doc
... sai s nh li Ngoi sai s o lng cũn gp cỏc loi sai s sau: Sai s dng c lng sai Sai s ngi iu tra (chớnh kin ca ngi iu tra, ngi iu tra lm sai lch thụng tin, cỏch hi ca ngi iu tra lm ngi tr li hiu sai ... tr tht ca qun th 15/11/2010 Sai s ngu nhiờn Cú ba ngun sai s ngu nhiờn chớnh dao ng v mt sinh hc gia cỏc cỏ th, sai s chn mu sai s o lng 15/11/2010 Sai s ngu nhiờn Sai s ngu nhiờn khụng bao gi ... giỏ tr thc 15/11/2010 11 Sai s h thng Sai s h thng lm nh hng n tớnh giỏ tr ca nghiờn cu Cỏc sai s h thng l: Sai lch chn Sai lch o lng (hay quan sỏt) Nhiu 15/11/2010 12 Sai s chn Xy cú mt khỏc...
 • 35
 • 468
 • 6

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC pdf

CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC pdf
... Các kiểu sai số thông tin/đo lường • Sai số nhớ lại • Sai số báo cáo • Sai số phát • Sai số người vấn Nguyên tắc làm giảm sai số thông tin Giai đoạn nghiên cứu Thiết kế Thu thập thông tin Cách tiếp ... dụ sai số chọn • Sai lệch suy luận (Berkson’s Bias) • Sai lệch mắc mắc (Neyman’s Bias) • Sai lệch phản hồi: • Sai lệch dấu • Sai lệch liên quan đến tham gia • … Các nguyên tắc để giảm sai số ... bị sai số, Thời gian & Chi phí, theo thiết kế nghiên cứu Nghiên Nghiên NC bệnh - NC đoàn NC thử cứu tương cứu cắt chứng hệ nghiệm quan ngang NA TB CAO TB CAO - Phản hồi NA NA THẤP CAO TB Sai số...
 • 41
 • 1,308
 • 18

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học
... tất nghiên cứu dịch tễ học Nếu sai số phân loại ngẫu nhiên, lý tin mức độ sai số khác nhóm nghiên cứu, sai số làm ước lượng non kết nghiên cứu Tóm lại, nghiên cứu dịch tễ học, sai số hệ thống phải ... Sai số bỏ luôn xảy chừng tỉ lệ bỏ có liên quan đến tình trạng phơi nhiễm bệnh Sai số phân loại: Một thể loại sai số đặc biệt khác sai số quan sát sai số phân loại, xảy người nghiên cứu phân loại ... kết nghiên cứu 2.1 Các loại sai số hệ thống Có nhiều cách phân loại gọi tên loại sai số hệ thống làm sai lệch ước lượng kết hợp quan sát yếu tố nguy bênh trạng tuỳ theo loại nghiên cứu Có cách...
 • 14
 • 265
 • 0

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học
... tất nghiên cứu dịch tễ học Nếu sai số phân loại ngẫu nhiên, lý tin mức độ sai số khác nhóm nghiên cứu, sai số làm ước lượng non kết nghiên cứu Tóm lại, nghiên cứu dịch tễ học, sai số hệ thống phải ... Sai số bỏ luôn xảy chừng tỉ lệ bỏ có liên quan đến tình trạng phơi nhiễm bệnh Sai số phân loại: Một thể loại sai số đặc biệt khác sai số quan sát sai số phân loại, xảy người nghiên cứu phân loại ... kết nghiên cứu 2.1 Các loại sai số hệ thống Có nhiều cách phân loại gọi tên loại sai số hệ thống làm sai lệch ước lượng kết hợp quan sát yếu tố nguy bênh trạng tuỳ theo loại nghiên cứu Có cách...
 • 14
 • 193
 • 0

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học

Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học
... nghiên cứu dịch tễ học Nếu sai số phân lọai ngẫu nhiên , lý tin mức độ sai số khác nhóm nghiên cứu, sai số làm ớc lợng non kết qủa nghiên cứu Tóm lại, nghiên cứu dịch tễ học, sai số hệ thống ... đủ t cách nhng không đợc chọn vào nghiên cứu Các lọai sai số chọn sai số chẩn đoán, giám sát, xếp cá thể vào nghiên cứu Sai số chẩn đoán Thí dụ kinh điển thể loại sai số đợc thấy nghiên cứu bệnh ... bệnh trạng nghiên cứu 2.1.1 Sai số chọn Sai số chọn nảy sinh việc xác định cá thể đối tơng nghiên cứu vào nhóm nghiên cứu, dựa phôi nhiễm (trong nghiên cứu tập) hay dựa bệnh (nghiên cứu bệnh chứng)...
 • 29
 • 1,161
 • 5

Những sai lầm trong nghiên cứu thị trường

Những sai lầm trong nghiên cứu thị trường
... chưa đủ cho nghiên cứu thị trường Điều quan trọng phải đảm bảo doanh nghiệp có đủ thông tin cần thiết sau khảo sát Không đủ nỗ lực Những câu hỏi hay khảo sát trở nên vô ... sơ cấp thứ cấp 10 Không quan tâm kết khảo sát Không có tồi tệ việc bỏ nhiều tiền để thực nghiên cứu thị trường không sử dụng kết thu lượm Nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến kết khảo sát đơn...
 • 2
 • 268
 • 2

Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – xã hội

Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – xã hội
... Vận dụng phương pháp số nghiên cứu phân tích kinh tế hội ‘ PHẦN I LÍ THUYẾT CHUNG VỀ CHỈ SỐ _ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ-XÃ HỘI A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỈ SỐ: ... CHUNG VỀ CHỈ SỐ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI A Một số vấn đề số Khái niệm số 2 Đặc điểm phương pháp số Tính chất tác dụng số Phân ... triển kinh tế hội Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh liệt ,phương pháp số ngày khảng định vai trò thiếu việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanhnghiệp cụ thể Thông qua phương pháp...
 • 41
 • 247
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – xã hội ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – xã hội ppt
... chọn đề tài Vận dụng phương pháp số nghiên cứu phân tích kinh tế hội ‘ Phần i lí thuyết chung số _ vận dụng phương pháp số phân tích kinh tế- hội A số vấn đề số: khái niệm số : Chỉ số thống ... chung số - vận dụng phương pháp số phân tích kinh tế hội A Một số vấn đề số Khái niệm số 2 Đặc điểm phương pháp số Tính chất tác dụng số Phân ... triển kinh tế hội Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh liệt ,phương pháp số ngày khảng định vai trò thiếu việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanhnghiệp cụ thể Thông qua phương pháp...
 • 35
 • 394
 • 0

Đề tài triết học " BA SAI LẦM TRONG NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC MÁCXÍT Ở TRUNG QUỐC HIỆN NAY " docx

Đề tài triết học
... gọi "học thuyết triết học mácxít lỗi thời" lên vấn đề tính đại triết học mácxít năm gần trở nên quan trọng giới triết học mácxít Trung Quốc quan tâm Nhưng, số người lấy điểm giống triết học mácxít ... triết học mácxít Trung Quốc Sai lầm thứ nhất: "Tâm phê phán sách giáo khoa" Nhìn lại trình nghiên cứu triết học Trung Quốc 20 năm trở lại đây, nói, ý thức đổi nghiên cứu triết học mácxít bắt nguồn ... Quốc) , số 4, 2005 (**) Khoa Triết học, Đại học Vũ Hán (1) Mục Nam Kha Ồn hỗn loạn: vấn đề "tính học thuật" "tính thực" nghiên cứu triết học mácxít Nghiên cứu triết học, số 4, 2005, tr.5 ...
 • 8
 • 176
 • 0

Ứng dụng phần mềm Excel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu Địa lý

Ứng dụng phần mềm Excel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu Địa lý
... dựng biểu đồ, đặc biệt l việc xây dựng tháp dân số nghiên cứu địa KT- XH đòi hỏi nh địa cần nắm kỹ thao tác máy tính v hiểu sâu sắc chất kiện, tợng địa Summary There are many methods to ... Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 2(46) Tp 2/Năm 2008 ể v tháp dân số, trớc hết ta lập bảng tính cách nhập số liệu dân số bảng v o bảng tính Excel Trong bảng tính n y ta bổ sung thêm cột ... Ctrl v rê chuột chọn cột (3) v (2') để th nh lập tháp dân số theo giá trị tuyệt đối (nghìn ngời) chọn cột (5) v (4') để th nh lập tháp dân số theo tỷ lệ phần trăm Chọn lệnh Insert Chart, xuất hộp...
 • 4
 • 115
 • 0

Một xu hướng sai lầm trong nghiên cứu khoa học

Một xu hướng sai lầm trong nghiên cứu khoa học
... hành, nghiên cứu khoa học, ý nghĩa khoa học, không đưa kiến thức khái quát hóa Để xem nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phải sản sinh kiến thức đúc kết từ nghiên cứu giải vấn đề nghiên cứu ... phải thấy hạn chế họ Một số nguyên lý NCKH Dù cho khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội khoa học giáo dục, nghiên cứu hay nghiên cứu ứng dụng, giới có nguyên lý nghiên cứu khoa học mà người công ... thức phương pháp nghiên cứu kỹ nghiên cứu khoa học Vì thế, giải pháp lâu dài phải không ngừng học tập phương pháp nghiên cứu khoa học để nâng cao tay nghề nghiên cứu Các môn Khoa cần có nhiều...
 • 12
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hạn chế sai số trong nghiên cứukhắc phục sai số trong nghiên cứucác sai số trong nghiên cứu dịch tễ họckhống chế sai số trong nghiên cứucác sai số trong nghiên cứu dịch tễ học xác định mối quan hệ nhân quảcác loại biến số trong nghiên cứucác loại biến số trong nghiên cứu khoa họcdạng thơng số trong nghiên cứunhững đặc điểm trong nghiên cứu dth vi khuẩncác thông tin biến số chỉ số trong nghiên cứucác biến số trong nghiên cứu định lượngcác biến số trong nghiên cứu định tínhphụ lục 1 các biến số trong nghiên cứuhội thảo khoa học khoa sư phạm 2013 một xu hướng sai lầm trong nghiên cứu khoa họcthứ ba luận án xác định khoảng trống nghiên cứu về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp của địa phương chính sách ở cấp chính quyền tỉnhSuggested warm up activities for teaching english 10The effectiveness of using language games in teaching speaking to the 10th form students at thong nhat high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishThe methods help the 12th graders at trieu son 3 high school do multiple choice reading comprehension exercises quickly, effectivelyThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiúp học sinh giải nhanh các bài tập ankin trong chương trình hóa học THPTGiúp học sinh làm tốt các bài tập muối sunfua phần hóa học vô cơHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước đầu tư xây DỰNG kết cấu hạ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHướng dẫn học sinh lớp 12 giải bài tập điện phân dung dịch muối với điện cực trơHướng dẫn học sinh lớp 12 trường THTP triệu sơn 5 phân dạng và giải bài tập về chất béoKhai thác hình vẽ sách giáo khoa 10, 11 theo nhiều hướng nhằm giúp học sinh giải quyết các bài tập thực nghiệm trong chương trình hóa học THPTHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH vụ VIỄN THÔNG tại MOBIFONE TỈNH QUẢNG TRỊLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN, ViẾT TÊN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUPhương pháp tìm kiếm tài liêu viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảoKinh nghiệm dạy học học sinh lớp 12 giải một số bài tập trắc nghiệm đồ thị dạng CO2, muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềmHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾCâu lạc bộ em yêu tin họcĐại cương nghiên cứu khoa học