10 mau

"Xếp hạng" 10 mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng

... Không nên nói dối bạn đời, chân thành thẳng thắn tảng mối quan hệ Nuôi dạy khiến vợ chồng nhiều bất đồng (Ảnh minh họa) Về bạn bè Xảy khi: bạn bè người làm tổn thương bạn đời, hai không cảm thấy ... xưa, hai ghen tuông với người cũ bạn đời Cách giải quyết: Xác định khứ khứ, không nên liên lạc hay ghen tuông với hình bóng cũ Tiền bạc nguyên nhân khiến vợ chồng chiến (Ảnh minh họa) Về Xảy khi: ... thấy hài lòng bạn bè đối phương Cách giải quyết: Nên hòa nhập vui vẻ với họ họ phần thiếu sống người bạn đời Tình bạn tốt mua không nên để tan vỡ Về hình dáng Xảy khi: Một người góp ý diện mạo...
 • 7
 • 199
 • 1

10 mau chuyen len tinh than

10 mau chuyen len tinh than
... toàn th gi i b ng Kentucky Fried Chicken (KFC) ePower Mail – Email chăm sóc tinh th n epower@powerup.vn i Câu chuy n 10: Bí m t c a thành công Có m t chàng niên mu n tìm bí m t c a thành công ... n th c n u b não ngư i có th hình dung tin tư ng” (Napoleon Hill) ePower Mail – Email chăm sóc tinh th n epower@powerup.vn Câu chuy n 3: Giao hàng qua Fred Smith m t sinh viên khoa kinh t t i ... t u bi t câu tr l i hi n nay, Federal Express m t t p oàn tr ô la ePower Mail – Email chăm sóc tinh th n epower@powerup.vn Câu chuy n 4: M c tiêu sau 20 năm Năm 1953, H Yale th c hi n m t cu...
 • 11
 • 420
 • 9

bài 10: Màu sắc

bài 10: Màu sắc
... phẩm mĩ thuật I .Màu sắc thiên nhiên Quan sát nhận xét II Màu vẽ cách pha màu Màu ( Màu gốc ) - Gồm màu : Đỏ - Vàng - Lam -Từ màu pha nhiều màu khác Màu nhị hợp Bài TậP -Em pha trộn màu với Ghi kết ... 5,6 Màu sắc có ý nghĩa với sống? I .Màu sắc thiên nhiên Nhóm Nhóm Nhóm Màu sắc có đâu? Hãy kể tên màu mà em nhận biết đư ợc? Màu sắc có ý nghĩa với sống? -Màu sắc có thiên nhiên ( cỏ cây,hoa lá,núi ... I .Màu sắc thiên nhiên - Quan sát nhận xét I Màu sắc thiên nhiên Nhóm1,2 Màu sắc có đâu? Nhóm 3, Hãy kể tên màu mà em nhận biết đư ợc? (Thời gian thảo luận phút) Nhóm 5,6 Màu sắc có ý nghĩa...
 • 12
 • 923
 • 3

Bài 10: Màu sắc

Bài 10: Màu sắc
... bóng tối ) vật màu sắc + Ánh sáng ( mặt trời ) , ánh sáng tự tạo (đèn) có bảy màu ( cầu vồng) I Quan sát nhận xét: II Màu vẽ cách pha màu: Màu bản: ĐỎ VÀNG LAM II Màu vẽ cách pha màu: Màu nhị hợp: ... LƯỢNG CAO Màu nóng: + Màu nóng: Đỏ, Vàng, Da cam + Màu nóng (màu lửa) tạo cảm giác ấm nóng Ví dụ: Màu lạnh: + Màu lạnh: Lam, Lục, Tím, + Màu lạnh tạo cảm giác mát dịu Ví dụ: III MỘT SỐ MÀU VẼ THÔNG ... cách pha màu: Màu bổ túc: Lục Xanh đậm Xanh mạ Lam Vàng Vàng cam Chàm Da cam Tím Huyết dụ Đỏ Đỏ cam HÌNH /SGK II Màu vẽ cách pha màu: Màu bổ túc: ĐỎ VÀ LỤC TÍM VÀ VÀNG LAM VÀ DA CAM -Cặp màu bổ...
 • 19
 • 433
 • 0

Bài 10: Màu sắc

Bài 10: Màu sắc
... I .Màu sắc thiên nhiên 2 .Màu sắc cầu vồng ánh sáng có màu xếp theo trật tự sau : Đỏ Da cam Vàng Lục Lam Chàm Tím II .Màu vẽ cách pha màu: 1 .Màu bản: (màu gốc, màu chính) Là màu tự có, ... cam; Da cam+Đỏ= Đỏ cam 3 .Màu bổ túc: 4 .Màu tương phản: 5 .Màu nóng: Tạo cảm giác nóng, ấm 6 .Màu lạnh: Tạo cảm giác mát, lạnh 7 .Màu trung tính: III.Một số màu vẽ thông dụng 1 .Màu bột: dạng bột khô,khi ... giấy,gỗ,vải,tường 2 .Màu nước: màu pha với keo,đựng vào tuýp lọ,khi vẽ pha với nước Vẽ lên giấy,vải 3.Sáp màu: màu chế dạng thỏi, vẽ giấy, màu tươi sáng 4.Bút dạ: màu dạng nước,chứa ống phớt,ngòi mềm ,màu đậm...
 • 11
 • 231
 • 0

bai 10 : Mầu sắc

bai 10 : Mầu sắc
... cam+Đỏ= Đỏ cam 3.Màu bổ túc: 4.Màu tương phản: 5.Màu nóng: Tạo cảm giác nóng, ấm 6.Màu lạnh: Tạo cảm giác mát, lạnh 7.Màu trung tính: III.Một số màu vẽ thông dụng 1.Màu bột: dạng bột khô,khi vẽ pha ... I.Màu sắc thiên nhiên 2.Màu sắc cầu vồng ánh sáng có màu xếp theo trật tự sau : Đỏ Da cam Vàng Lục Lam Chàm Tím II.Màu vẽ cách pha màu: 1.Màu bản:(màu gốc, màu chính) Là ... phớt,ngòi mềm,màu đậm tươi 5.Chì màu: có màu tươi, mềm Gọi tên màu bảng sau: 10 11 12 1-Đỏ 2-Vàng 3-Lam 4-Da cam 5-Tím; 6-Lục 7-Huyết dụ 8-Chàm 9-Xanh mạ; 10 ỏ cam 11-Vàng cam 12-Xanh đậm xin...
 • 11
 • 229
 • 0

Bài 10: Mầu sắc

Bài 10: Mầu sắc
... Bài 8: Màu sắc Màu sắc thiên nhiên: Bức tranh vẽ nội dung gì? -Bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc, phong cảnh thiên nhiên 2.Nêu tên màu sử dụng tranh? - Đỏ, vàng, da cam Em có nhận xét màu sắc ... tên màu sử dụng tranh? - Đỏ, vàng, da cam Em có nhận xét màu sắc tranh? - Màu sắc tranh phong phú đa dạng 2 Màu sắc cách pha màu: Màu Đỏ vàng lam - Màu nhị hợp + = + = + = Màu bổ túc Và Đỏ...
 • 6
 • 278
 • 0

Bài 10: Màu sắc

Bài 10: Màu sắc
... II Màu sắc cách pha màu Màu ( Màu gốc ) - Gồm màu : Đỏ - Vàng - Lam -Từ màu pha nhiều màu khác Màu nhị hợp + Bảng pha màu đỏ Da cam tím + lam Vàng + lục -Sự kết hợp màu gốc với tạo thành màu ... Mĩ thuật, màu sắc linh hồn tranh sản phẩm mĩ thuật - Màu sắc ánh sáng mà có thay đổi theo chiếu sáng, nhận biết màu sắc nhờ ánh sáng ánh sáng trắng khúc xạ có bảy màu ( cầu vồng ) Bài 10 I Quan ... đậm nhạt màu sắc nên tạo màu + + + + + + Bài 10 I Quan sát- nhận xét II Màu sắc cách pha màu đỏ đỏ cam Huyết dụ tím Da cam Vàng Chàm cam lam Vàng Lá mạ Xanh già lục -Khi vẽ nên pha tối đa màu, tránh...
 • 13
 • 240
 • 0

Bài 10 : MÀU SẮC

Bài 10 : MÀU SẮC
... tht ®á ®á cam Hut dơ tÝm Da cam Vµng Chµm cam lam Vµng L¸ m¹ Xanh giµ lơc IV: CỦNG CỐ Màu Nóng Màu Lạnh Màu Nóng Dùng màu hài hòa nóng lạnh Chóc c¸c em häc giái vµ cã nhiỊu bµi Chóc c¸c em häc ... Tiết 10- Bµi - 10 Bµi 10 I Quan s¸t nhËn xÐt Bµi 10 I Quan s¸t nhËn xÐt Nhãm Mµu s¾c cã ë ®©u? Nhãm H·y kĨ tªn nh÷ng mµu mµ ... dơ : LÊy mµu nhÞ hỵp pha víi mµu gèc : + + + + + + -Ngoµi ra, tr¾ng vµ ®en kh«ng gäi lµ mµu nh­ng cã t¸c dơng lµm thay ®ỉi ®é ®Ëm nh¹t cđa mµu s¾c nªn còng t¹o mét mµu míi + + + + + + Bµi 10...
 • 17
 • 278
 • 0

Tiết 10 - MÀU SẮC

Tiết 10 - MÀU SẮC
... Tiết 1 0- Bµi - 10 Bµi 10 I Quan s¸t nhËn xÐt Bµi 10 I Quan s¸t nhËn xÐt Nhãm Mµu s¾c cã ë ®©u? Nhãm H·y kĨ tªn nh÷ng mµu ... pha mµu Mµu c¬ b¶n ( Mµu gèc ) - Gåm mµu : §á - Vµng - Lam -Tõ mµu nµy cã thĨ pha ®­ỵc nhiỊu mµu kh¸c Mµu nhÞ hỵp + B¶ng pha mµu ®á Da cam tÝm + lam Vµng + lơc -Sù kÕt hỵp cđa mµu gèc víi t¹o ... qu¸ nhiỊu mµu víi dƠ lµm mµu bÞ xØn 3- Mét sè tªn mµu vµ c¸ch dïng a Mµu bỉ tóc - Gåm nh÷ng cỈp mµu : - VÝ dơ mét sè h×nh trang trÝ sư dơng cỈp mµu bỉ tóc: - Nh÷ng cỈp mµu nµy cã sù kh¸c vỊ tÝnh...
 • 17
 • 158
 • 0

Bài 10: MÀU SẮC (Tặng các đồng nghiệp)

Bài 10: MÀU SẮC (Tặng các đồng nghiệp)
... lần màu sắc vũ trụ vùng lên tranh chấp quyền lực Chúng cãi nhau, cố chứng minh quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất, u thích hệ màu sắc tồn gian Màu xanh Màu xanh giành quyền nói trước: “Hiển nhiên ta màu ... cảnh đẹp rực rỡ cho bình minh hồng Bên cạnh sắc đẹp ta, tất màu sắc bị bỏ qn lumàu đỏ mờ” Khơng thể chịu đựng nữa, màu đỏ bật dậy: “Ta hồng đế màu sắc Ta thống trị tất Ta máu, sống Ta nguy hiểm ... chói lồ màu sắc nhỏ nhen nhắm nghiền đơi mắt sợ sệt Mưa từ đâu đến Bắt đầu giọt nhỏ, sau lớn dần, lớn dần, rơi trút nước Tất màu sắc co rúm người Chúng xích lại gần nhau, nép vào màu sắc bên...
 • 27
 • 323
 • 0

Mĩ thuật 6-Bài 10-Màu sắc

Mĩ thuật 6-Bài 10-Màu sắc
... 2 MĨ THUẬT Bài 10: Vẽ trang trí I MÀU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN Quan sát nhận xét màu sắc thiên nhiên I MÀU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN Quan sát nhận xét phong phú màu sắc thiên nhiên I MÀU SẮC TRONG ... màu sắc thiên nhiên I MÀU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN - Màu sắc thiên nhiên phong phú - Màu sắc nhận biết nhờ ánh sáng, ánh sáng vật màu sắc - Màu sắc làm cho sống thêm đẹp,phong phú sinh động Vào mùa ... thêm đẹp,phong phú sinh động Vào mùa hè sau trời mưa xong, bầu trời thường thấy tượng có nhiều màu sắc? ? * Hiện tượng cầu vồng: Có màu: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím II MÀU VẼ VÀ CÁCH PHA...
 • 28
 • 1,850
 • 8

10 màu sắc quan trọng trong marketing

10 màu sắc quan trọng trong marketing
... vượng Tím Tím màu sắc hoàng gia, biểu tượng hoàn hảo cho sang trọng uy tín Nó phù hợp cho tài liệu tiếp thị bạn Màu ánh vàng Màu ánh vàng tượng trưng cho lịch đáng tin Nhưng xếp bên cạnh màu tím xanh ... Cam màu lượng Nó có khả lôi kéo ý cách đặc biệt, làm cho người ta thấy thú vị mát mẽ Màu cam giúp khách hàng cảm thấy họ giao dịch với công ty tiên tiến Nâu Màu nâu giai điệu đất, biết đến sắc màu ... thường dùng cho công tác dịch vụ khách hàng Đen Đen màu sắc linh hoạt Nó thể thể xem đại có lúc biểu tượng cho cổ điển Màu đen thường sử dụng màu sắc tương phản để tạo thêm kịch tính chí tâm trạng...
 • 4
 • 207
 • 0

Đề thi vào 10 (mẫu của Bộ)

Đề thi vào 10 (mẫu của Bộ)
... x1 + x2=-4 (I) x1.x2= m+1 0,25 0,25 x1 x 10 x + x 10 ( x + x) − 2.x.x 10 + = = ⇔ = ⇔ (*) x x1 x.x x.x 16 − 2(m + 1) 10 16 10 16 16 = ⇔ −2= ⇔ = Thay (I) vào (*) ta được: m +1 m +1 m +1 48 −16 = ... VIỆT NAM * ĐỀ THI MẪU Năm học: 2009 – 2 010 HƯỚNG DẪN CHUNG: - Dưới HDC tóm tắt cách giải người đề soạn, làm HS tiết, lập luận chặc chẽ, tính toán xác ... tổ chấm không vượt số điểm dành cho câu phần - Mọi vấn đề phát sinh trình chấm phải thống tổ chấm thi - Điểm toàn làm tròn đến 0,25đ Người đề GS.TSKH.NGUT Nguyễn Tiến Danh Cục khảo thí kiểm định...
 • 4
 • 174
 • 1

Xem thêm