Tài liệu ôn lý thuyết da liễu

Tài liệu Đề ôn thuyết 1 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết 1 ppt
... C4H10O2 Đáp án: 1B - 2A - 3D - 4A - 5D - 6A - 7B - 8C - 9D - 10 A - 11 D - 12 B - 13 C - 14 B - 15 D - 16 C 17 A - 18 A - 19 B - 20C - 21C - 22A - 23D - 24A - 25A ... C4H10O2, C3H6O3, C3H8O3, C3H7O2, công thức ứng với rượu đa chức no A C4H10O2, C3H8O3 B C3H6O3, C3H7O2 C C4H10O2, C3H6O3 D C3H7O2, C4H10O2 Đáp án: 1B - 2A - 3D - 4A - 5D - 6A - 7B - 8C - 9D - 10 A ... A 1, 2, 6, B 2, 3, 5, 6, C 1, 2, D 1, 2, 6, Câu 10 : Cho dung dịch muối sau: Na2SO4, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, dung dịch muối làm giấy quỳ hoá đỏ A Al2(SO4)3 C BaCl2 B Na2SO4 D Na2CO3 Câu 11 :...
 • 6
 • 197
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 4 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 4 ppt
... (Trích đề ĐHDL VL – 1997) b (C4H9ClO)n :(B) ⇔ C4nH9n ClnOn Theo điều kiện hoá trò ta có: Số H ≤ sốC + – số Cl ⇔ 9n ≤ 4n + – n ⇔ n ≤ ⇒ n=1 Vậy: C4H9ClO Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ... tử (M) Gợi ý đề Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khác p dụng 4: (Trích đề ĐHYDTP.HCM – 1996) A axit no mạch hở chứa đồng thời (-OH) có CTNG (C2H3O3)n Xác đònh CTCT A p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM ... p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) a (C2H5O)n :(A) rượu no đa chức ⇔ C2nH5nOn C2nH4n(OH)n Vì (A) no, nên gốc H – C có: Số H = sốC + – số chức ⇔ 4n = 2n + – n ⇔n=2 ⇒ (A):C2H4(OH)2 Nguyên tắc:...
 • 19
 • 250
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 5 doc

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 5 doc
... ddAgNO3 mol Ag mol X(C,H,O) NH3(dư) ⇒ Bài toán có trường hợp TH1 X: có nhóm (-CHO) TH2 X: H-CHO H C H O Phản ứng tráng gương ddAgNO3 mol Ag mol X(C,H,O) NH3(dư) ⇒ Bài toán có trường hợp TH1 X: có ... 21,6 g A phản ứng hết ddAgNO3 NH3 dư thu 25, 92 g Ag Tìm A? Ag pứ vơ -Biết:Khi cho mol A pứ vớùi ddAgNO3/NH3 3 (dư) đươ Ag (dư) ta thu đượïc mol Ag Ví dụ 5: (ĐHBK TP.HCM – 1996) Cho hợp chất hữu...
 • 15
 • 235
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6 pptx

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6 pptx
... thu chất hữu B, với dB/A=0 ,60 86 Tìm CTPT-CTCT A; B Biết MA ≤ 90 đvC GK: C2H5OH C2H5ONa C2H5Cl CH3CHO C2H4 C2H5OH CH2=CH-CH=CH2 CH3-COOC2H5 C2H3COOH Glucozơ Y X Z D C2H6O I B A G E H2SO4 đ Rượu ... CnH2n+1OH H2SO4đ to=140 (CnH2n+1 )2O + H2O (1) (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo đề ta có: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 + 16 14n +18 n=3 = 1,7 Vậy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7 p dụng 3: Đun rượu A ... pứ B3.Lập pt (*) B4.Giải (*) Vì dB/A=1,419 > ⇒(B):ête ĐặT CTTQ (A): R(OH)n H2SO4đ 2R-(OH)n 2R+16n dB/A= R+17n R-On- R nH2O (1) (B) 1,419 Đun 132,8 g hh X:AOH;BOH;ROH với H2SO4 đ 140oC ta thu...
 • 24
 • 240
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 7 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 7 ppt
... (Trích đề ĐHDL VL – 19 97) b (C4H9ClO)n :(B) ⇔ C4nH9n ClnOn Theo điều kiện hoá trò ta có: Số H ≤ sốC + – số Cl ⇔ 9n ≤ 4n + – n ⇔ n ≤ ⇒ n=1 Vậy: C4H9ClO Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ... Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 19 97) c (C3H4O3)n :(c) ⇔ C3nH4n O3n Theo đề ( C ) axit đa Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 6: (Trích đề ĐHQGTP.HCM – 1998) Hydrocacbon (A): (CH)n mol ... A – 2003) Andehyt no A mạch hở, không phân nhánh có CTNG (C2H3O)n Xác đònh CTCT A p dụng 2: (Câu IV 1- ĐH,CD khối A – 2003) Andehyt no A: (C2H3O)n mạch hở, không phân nhánh Andehyt A: ? Rươụ no;...
 • 19
 • 248
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 8 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 8 ppt
... vài giọt dd CuSO4 vào dd axit có tượng xảy ? Viết phương trình phản ứng minh họa ? Đầu tiên sắt phản ứng với Cu2+ dd CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu Cu sinh bám vào Fe Xảy ăn mòn điện hóa Fe cực âm : ... đích:điều chế kim loại có tính khử trung bình yếu (kim loại sau Al) công nghiệp +2 t Cu + H O TD: CuO + H2 = 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe + 8/ 3 to ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI II-Các phương pháp điều chế kim loại ... (kim loại sau Al) công nghiệp 3)Phương pháp điện phân: -Nguyên tắc: dùng dòng điện chiều catot để khử ion dương kim loại hợp chất -Mục đích: điều chế hầu hết kim loại Bài tập Từ dd CuCl2, có...
 • 28
 • 273
 • 0

Tài liệu Đề tài “Trình bày thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu thuyết này đối với việc quản các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” doc

Tài liệu Đề tài “Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” doc
... thuyết tuần hoàn chu chuyển ý nghĩa thực tiễn rút nghiên cứu thuyết việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho đề án Kinh tế trị Bài viết chia làm ... 21 22 II SỰ VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN TRONGN VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC TA KHI CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Sự vận dụng Việt Nam từ ... chủ nghĩa Mác - Lênin chu chuyển 17 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển 21 việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Sự vận dụng Việt Nam...
 • 38
 • 650
 • 0

Tài liệu Đề tài "CƠ SỞ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING MIX CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ" doc

Tài liệu Đề tài
... DNG H THNG MARKETING MIX CA DOANH NGHIP TRONG KINH DOANH QUC T I Khỏi quỏt v marketing quc t Khỏi quỏt chung v Marketing quc t Ton cu hoỏ v tiờu chun hoỏ tr thnh mt c im quan trng ca kinh t v thng ... t v nõng cao vai trũ ca Marketing quc t Trờn th trng th gii , Marketing c th hin gúc :Marketing nc ngoi hay Marketing xut khu Marketing a quc gia hay Marketing ton cu Marketing xut khu l Marleting ... khỏc , v cú nhng c im khỏc Trong trng hp ny , Marketing cú tờn gi l Marketing a quc gia Vỡ vy trờn thc t , Marketing bao gm: Marketing xut khu l Marketing ca cỏc doanh nghip xut khu vi yờu cu...
 • 62
 • 296
 • 0

đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động xích tải để ôn lại kiến thức và để tổng hợp thuyết đã học vào một hệ thống cơ khí hoàn chỉnh

đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động xích tải để ôn lại kiến thức và để tổng hợp lý thuyết đã học vào một hệ thống cơ khí hoàn chỉnh
... t mt mỳt ca chi tit quay n np : k3 = 15 mm Chiu cao np v u bulụng: hn = 20 mm Chiu di may bỏnh ai: lm12 = B = 65 mm Chiu di may bỏnh rng tr th nht trờn trc I: lm13 = bw1 = 80 mm Chiu di may ... 2.3.4 Kớch thc b truyn bỏnh rng Chiu rng bỏnh rng ln: bw = ba aw = 0,3.250 = 75mm Chiu rng bỏnh rng nh: bw1 = bw + = 75 + = 80mm ng kớnh vũng chia: Trang 25 ỏn Chi Tit Mỏy GVHD:AO HNG LINH d ... 1.3.4 Kớch thc b truyn bỏnh rng Chiu rng bỏnh rng ln: bw = ba aw = 0,3.250 = 75mm Chiu rng bỏnh rng nh: bw1 = bw + = 75 + = 80mm ng kớnh vũng chia: Trang 19 ỏn Chi Tit Mỏy GVHD:AO HNG LINH d...
 • 59
 • 717
 • 1

Đề tài: "Sinh viên tìm một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá xong vào năm 2005, trình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá, ý kiến của sinh viên về những mặt được, chưa được so với thuyết đã học" ppt

Đề tài:
... Mục lục ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN Đề tài: Sinh viên tìm doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá xong vào năm 2005, trình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá, ý kiến sinh viên mặt được, chưa so với thuyết ... phần hoá Ý kiến Sinh viên mặt được, chưa cách thức tiến hành cổ phần hoá Công ty so với thuyết học C PHẦN KẾT A PHẦN MỞ ĐẦU Vấn đề doanh nghiệp Nhà nước vấn đề quan trọng đất nước, vấn đề sống ... lượng nhà đầu tư nứơc tham gia đấu thầu, tổng số cổ phần mà họ đặt mua số lượng trúng thầu cuối Ý kiến Sinh viên mặt được, chưa cách thức tiến hành cổ phần hoá Công ty so với thuyết học * Những...
 • 16
 • 203
 • 0

Sinh viên tìm một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá xong vào năm 2005, trình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá, ý kiến của sinh viên về những mặt được, chưa được so với thuyết đã học

Sinh viên tìm một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá xong vào năm 2005, trình bày, phân tích tiến trình cổ phần hoá, ý kiến của sinh viên về những mặt được, chưa được so với lý thuyết đã học
... nhà ầu tư nứơc tham gia đấu thầu, tổng số cổ phần mà họđặt mua số lượng trúng thầu cuối Ý kiến Sinh viên mặt được, chưa cách thức tiến hành cổ phần hoá Công ty so với thuyết học * Những mặt ... kinh tế Một số biện pháp cải tổ lại doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Hơn mười năm qua, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đ được triển khai thực bước vững chắc, ... khoán Ngân hàng Đông Á Công ty thực việc bán cổ phần cho cổ ông với loại cổ phần như: cổ phần ưu đãi có ba loại cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức cổ phần ưu đãi hoàn lại; lại cổ...
 • 14
 • 483
 • 0

Ly thuyet Da thong minh

Ly thuyet Da thong minh
... Chuyển động thể Ngôn ngữ Logic-Toán Thiên nhiên Không gian S dng khỏi nim nng lc thay cho thụng minh d nghe Nng lc t Gii lm vic vi cỏc s L khỏi nim c núi n nhiu nht Nng lc ny c th hin cỏc kh ... cụng ngh nh: Toỏn hc, Vt lý, Tin hc, Thiờn Nng lc ngụn ng Gii lm vic vi cỏc ch Nhy cm v thụng minh s dng t ng, a thớch sỏng to cỏc tng ý ngha ca cõu ch Cú k nng núi v vit tt, cú trớ tng tng...
 • 11
 • 187
 • 0

Ôn thuyết học kỳ 2-12(2009)

Ôn lý thuyết học kỳ 2-12(2009)
... phôtôn Mỗi phôtôn ứng với lượng tử ánh sáng Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bò thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng + Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn ... dùng để thông tin nước Sóng dài dùng để thông tin mặt đất lượng nhỏ, không truyền xa + Các sóng trung truyền theo bề mặt Trái Đất Ban ngày chúng bò tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền ... hồ quang vào không bò điện dương Hiện tượng xảy tương tự với kim loại khác đồng, nhôm, bạc, … Nếu dùng thuỷ tinh không màu chắn không cho tia tử ngoại hồ quang đến kim loại không bò điện tích...
 • 20
 • 183
 • 0

Ôn thuyết Động lực học vật rắn

Ôn lý thuyết Động lực học vật rắn
... Tóm tắt thuyết vật 12 Động lực học vật rắn - Công thức liên hệ vận tốc dài, gia tốc dài điểm vật rắn với vận tốc góc gia tốc góc: s = r.ϕ; v = r.ω; at = r.γ; an = r.ω2 Moment lực: là đại ... vật 12 Động lực học vật rắn Nếu I = const ⇒ γ = vật rắn không quay quay quanh trục Nếu I thay đổi I1ω1 = I2ω2 11 Động vật rắn quay quanh trục cố định Wd = L2 Iω2 = 2I 2 Định động năng: ∆ ... đại lượng động lực học đặc trưng chuyển động quay vật rắn với chuyển động chất điểm Chuyển động quay Chuyển động thẳng (trục quay cố định chiều quay không đổi) ( chiều không đổi) * Momen lực :M...
 • 3
 • 1,176
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: ôn lý thuyết dược liệuon tap ly thuyet duoc lieu1βo hệ số biến đổi phân tử lý thuyết đã được tính ở trên với ξt ξb là hệ số tận dụng nhiệt tại z và b đã chọn trướclý thuyết đá banhôn lý thuyết hóa thi đại họctải phần mềm lý thuyết lái xe b2lý thuyết đá bóngtải giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệtổng ôn lý thuyết lý 12ôn lý thuyết vật lý thi đại học 2013ôn lý thuyết vật lý thi đại họcôn lý thuyết kế toán thuếđề tài phân tích lý thuyết chu trình tài chính trong hệ thống thông tin kế toánđề tài lễ hội lý thuyếtlý thuyết đa dạng văn hóaBài 13. Di truyền liên kếtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 17. Bài luyện tập 3Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKE HOACH NGHIEN CUUVận động tại quảng trịUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc