Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 2

Cung cấp điện Quyền Huy Anh Chương 1

Cung cấp điện Quyền Huy Anh Chương 1
... 1. 2 Chỉ tiêu Điện thương phẩm Điện sản xuất Dự báo Thực Dự báo Thực 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 11 459 11 198 14 5 71 14636 13 467 13 344 16 980 16 960 15 778 15 323 19 732 19 165 18 368 17 663 22800 216 64 214 89 ... rộng 5 710 2854 10 8 19 20 66 16 0 400 15 0 50 4x180 3x35 2x150 2x88.5 72 2x150 12 18 10 5 10 0 400 16 5 33 375 2x300 2x50 2x50 2x300 300 5382 2866 12 0 19 20 66 16 0 400 15 0 50 Đến 2000 Đến 2000 Đến 20 01 Đến ... vò 19 99-2005 2006-2 010 2 011 -2020 Km Km Km Km MVA MVA MVA 9055 8 31 4030 419 4 33988 3450 13 0 51 17487 17 248 2250 6382 8 616 202660 17 5534 12 765 14 3 61 5 516 0 6000 20893 28267 668428 576253 43 015 4 916 0...
 • 18
 • 276
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 3

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 3
... việc dự báo nhu cầu điện năm, hiệu kinh tế cung cấp điện H S ph m K thu t Tp HCM feee.hcmute.edu.vn 29 Giáo trình cung cấp điện PGS TS Quyền Huy Ánh 10 11 12 t (tháng) Hình 3. 3 Đồ thò phụ tải hàng ... Ptt.nhóm.i (3. 16) i 1 Hệ số đồng thời trạm biến áp nhà máy cung cấp điện cho nhiều phân xưởng: H S ph m K thu t Tp HCM feee.hcmute.edu.vn 35 Giáo trình cung cấp điện PGS TS Quyền Huy Ánh K đt nm ... hình trình bày Hình 3. 6 Giải: Các công suất điện tiêu thụ Pmax = 200 kW Pmin = 100 kW H S ph m K thu t Tp HCM feee.hcmute.edu.vn 33 Giáo trình cung cấp điện PGS TS Quyền Huy Ánh P kW 150 Pmax Ptbbp...
 • 13
 • 246
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 4

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 4
... feee.hcmute.edu.vn 47 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy nh  = (0,1 24 + Tmax.10 -4) 2.8760 (4. 34) Trường hợp đường dây liên thông phụ tải tập trung Xét mạng điện phân phối dạng liên thông có sơ đồ hình 4. 6, ... HCM feee.hcmute.edu.vn 49 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy nh  UA4=  UA1 +  U12 +  U 24 U4 = UA -  UA4 U3 = UA -  UA3 Khi cần tính tổn thất công suất mạng điện phân phối, dùng công ... trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy nh Đối với mạng điện khu vực điện áp đến 110kV ý đến tiết diện tối thiểu hạn chế vầng quang điện, sơ đồ thay thường bỏ qua thông số điện dẫn gl (Hình 4. 1.b),...
 • 15
 • 241
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 5

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 5
... Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh d Mạng cấp điện đơn (Hình 5. 4) Mạng đơn giản có chi phí thấp, khuyến dùng yêu cầu độ liên tục cung cấp điện không cao hay qui mô đội ... đội vận hành bảo dưỡng nhỏ Mạng cấp điện đơn thường sử dụng để cấp điện nhà máy xi măng e Mạng cấp điện đôi (Hình 5. 5) Mạng khuyến dùng yêu cầu độ liên tục cung cấp điện cao hay đội vận hành bảo ... 5. 5 Mạng cấp điện đôi Hình 5. 6 Sơ đồ mạch lưới f Mạng lưới (Hình 5. 6) Mạng lưới kết nối dạng lưới điểm mạng cung cấp điện cho hộ tiêu thụ từ nhiều hướng Đây loại mạng có độ tin cậy cung cấp điện...
 • 16
 • 228
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 7

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 7
... song, cung cấp điện cho góp trạm Hai máy biến áp 1000 kVA nối song song cung cấp điện cho góp điện áp thấp.Thanh góp cung cấp điện qua 20 đường dây cho 20 động điện có đường dây cung cấp điện ... 103 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Điện trở điện kháng phía nguồn suy từ Rup/Zup (cho mạng điện áp cao): - Rup/Zup = 0.3 cho cấp điện áp kV - Rup/Zup = 0.2 cho cấp điện áp 20 kV ... trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh mà hệ thống kích từ cung cấp, chế độ kích thích dòng đònh mức thường mang công suất tác dụng cung cấp tua-bin (cos từ 0.8 ÷1) Bảng 7. 4 Giá trò điện kháng...
 • 20
 • 252
 • 1

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 6

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 6
... cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh  Hình 6. 4 Sơ đồ thứ trạm An Nghóa H S ph m K thu t Tp HCM feee.hcmute.edu.vn 79 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh    Hình 6. 5 Sơ đồ thứ trạm Saigon ... sơ đồ vài trạm điển hình lưới điện thành phố Hồ Chí Minh: a Trạm An Khánh (Hình 6. 3) Trạm An Khánh cung cấp nguồn từ hai đường dây 66 kV Sài Gòn Chánh Hưng Phía sơ cấp MBA cuộn dây 40 MVA 115/23/10 ... Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh song song) với thời gian hạn chế để không gián đoạn cung cấp điện a Phương pháp công suất đẳng trò Hệ số tải...
 • 21
 • 247
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 8

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 8
... 0,92 1,00 1,00 0 ,89 1,00 0 ,88 1,00 0 ,83 0,95 0,94 0 ,84 0,94 0 ,82 0,93 0 ,83 0,90 0 ,88 0,77 0 ,87 0,75 0 ,85 0, 78 0 ,85 0 ,81 0,71 0,79 0,67 0,76 0,73 0 ,80 0,74 0,63 0,71 0,57 0,66 0, 68 0,74 0,67 0,55 ... đa cách điện tối đa (mm) (KN) (Amp) (mm) 7,9 9,2 10,3 11 ,8 13,6 15,9 17,5 18, 9 19,1 22,2 24,9 28, 7 32 ,8 38, 4 42,2 45,6 8, 8 14,0 19,6 28, 0 39,2 53,2 67,2 84 ,4 78 105 125 150 185 225 260 285 b Dây ... 14,5 35 3,60 6,0 15,5 44 4 ,80 7,6 20,1 62 6,00 9,2 23,4 82 7 ,80 11,4 28, 5 113 9,00 13,6 31,2 132 Điện áp rơi cos=0 ,8 (V/A/km) 18, 8 11,0 7,0 4 ,8 3,7 1 ,8 1,0 0 ,89 16 ,8 9,5 6,0 4,1 2,4 1,5 0,92...
 • 27
 • 310
 • 1

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 9

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 9
... điện lưới điện mà CB đặt vào: + Điện áp đònh mức Ue + Ue  m mạng + Umạng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM www.quyenhuyanh.com (9. 31) 163 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Ở đây: Ue điện ... Bảng 9. 1 Ngoài ra, LTD chọn theo điều kiện sau: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM www.quyenhuyanh.com 152 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh  Loại LTD  Khoảng cách rò điện  Độ bền điện ... FCO bao gồm:  Điện áp đònh mứcvà dòng điện đònh mức  Tần số đònh mức ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM www.quyenhuyanh.com 153 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh  Dòng điện cắt đònh mức...
 • 30
 • 254
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 11

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 11
... công suất, tổn thất điện đoạn lưới 01 trước sau bù trình bày Bảng 11. 2 H S ph m K thu t Tp HCM www.quyenhuyanh.com 205 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Bảng 11. 2 Kết tính U, I, ... t Tp HCM www.quyenhuyanh.com 210 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Q P C Hình 11. 8 Sơ đồ bù tập trung b Bù nhóm Bù nhóm bù tủ phân phối điện Bù nhóm sử dụng mạng điện lớn chế độ tiêu ... www.quyenhuyanh.com 208 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Máy bù đồng thực chất động đồng làm việc chế độ không tải Ở chế độ kích thích, máy bù phát công suất phản kháng cung cấp cho...
 • 14
 • 244
 • 0

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 10

Cung cấp điện Quyền Huy Ánh Chương 10
... 177 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh Thực nghiệm cho thấy, muốn đạt phóng điện tạo ánh sáng cần:  Tạo điện áp đủ lớn hai điện cực để mồi đèn;  Giảm điện áp để giữ ánh sáng ổn đònh ... www.quyenhuyanh.com 201 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh - Xe chỉ, cuốn, chải nhuộm 500 500 -100 0 500 200-300 100 - Cuộn chỉ, dệt 7500 500 -100 0 750 500-750 100 -500 - Khâu vá, kiểm tra 100 0 ... www.quyenhuyanh.com 200 Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh - Quá trình tự động 150 200-500 150 100 -200 100 - Phòng điều khiển, thí nghiệm 500 500 -100 0 500 300 - - Phòng kiểm tra 750 100 0-2000...
 • 32
 • 236
 • 0

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 1 ppt

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 1 ppt
... phía sơ cấp máy biến áp b CT 630/5A - 6.3KV: Là máy biến dòng lắp đặt phía thứ cấp máy biến áp để lấy tín hiệu đo đạt, hiển thị, bảo vệ dòng điện phía thứ cấp máy biến áp VT 12 700 /11 0V – 50VA: ... II Hệ thống CT VT trạm 22KV - 6.3MVA : CT 200/5A -22KV CT 630/5A – 6.3KV: a CT 200/5A - 22KV: Là máy biến dòng lắp đặt phía sơ cấp máy biến áp để lấy tín hiệu đo đạt, hiển thị, bảo vệ dòng điện ... đóng ngắt xảy cố hệ thống nguồn o Bảo vệ chạm đất o Bảo vệ ngắn mạch o Bảo vệ xảy tượng pha o Hiện thị số lần đóng mở, thời gian nguyên nhân gây cố - Nhà máy trang bị đầy đủ hệ thống dao cách...
 • 10
 • 492
 • 11

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 2 ppt

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 2 ppt
... phase Voltage Up/Us (Kv) Capacity KVA Quantity (Unit) 22 /6.3 6300 6.3/0.4 1500 NT100 NT200 NT0101A NT0101B NT0101C NT0101D NT201A 6.3/0.4 25 00 NT201B SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC MÁY BIẾN ÁP TRONG NHÀ MÁY Các ... phận máy biến áp: Bình Chứa Dầu Tản Nhiệt Phần Thứ Cấp Công suất Hộp Cảm Biến Tín Hiệu Ra Phần Sơ Cấp MBA - 1500KVA - Line máy biến áp 25 00 KVA cho Line ...
 • 9
 • 414
 • 7

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 3 ppt

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 3 ppt
... unit DG9910A 30 00 6 .3/ 6.6 DG9910B 30 00 6 .3/ 6.6 DG9910C 30 00 6 .3/ 6.6 DG9910D 1500 6 .3/ 6.6 DG9 930 E 204 400 Hình: phòng máy phát Ở điều kiện bình thường nhà máy TPC Vina cung cấp điện lưới điện quốc ... công suất 6.3MVA cấp điện áp 22KV/6.3KV tương ứng cho dây chuyền sản xuất Máy cắt VCB – L2E lắp đặt để cung cấp nguồn điện qua lại hai dây chuyền bị cố - Trường hợp 1: nguồn cung cấp dây chuyền ... sách tiết kiệm điện quốc gia tháng mùa khô 4,5,6 năm 2010, nhà máy TPC Vina kí kết thỏa thuận với Điện lực Đồng Nai vào thứ tuần nhà máy cho hoạt động máy phát để cung cấp điện cho toàn nhà máy...
 • 11
 • 266
 • 9

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 4 doc

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 4 doc
... áp mạng điện - Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hoá phần tử cung cấp điện Khi thiết bị điện không cần định mức dư thừa Tuy nhiên, để đạt kết tốt nhất, cần đặt tụ cạnh phần tử thiết bị tiêu ... thiện hệ số công suất  Tối ưu hoá kinh tế - kỹ thuật - Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt cáp nhỏ v.v đồng thời giảm tổn thất điện sụt áp mạng điện ... hạn theo qui định Việc tiêu thụ lượng phản kháng vượt 40 % lượng tác dụng ( tgφ > 0 ,4: giá trị thỏa thuận với công ty cung cấp điện) hay hệ số công suất ...
 • 5
 • 267
 • 7

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 5 pptx

Tài liệu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp, Chương 5 pptx
... Hệ thống có dung lượng đủ để cấp điện tạm thời cho phòng ban quan trọng phòng điều khiển CCR, cấp điện cho hệ thống chiếu sáng cố, cho hệ thống báo động khẩn cấp Nhà máy TPC Vina lắp đặt hệ thống ... hệ thống nguồn dự phòng UPS nhà máy TPC Vina: Chức hệ thống UPS trì cấp điện cho thiết bị điện điện tử quan trọng, bo mạch điều khiển hệ thống phòng điều khiển trung tâm ( CCR ) thời gian điện ... thấp) điện lúc mạch điện chuyển sang dùng điện cung cấp từ ắc quy inverter ( hình ) Chú giải:  Charger: chỉnh lưu để chuyển điện áp xoay chiều thành điện áp chiều nạp vào ắcc qui  Battery: hệ thống...
 • 11
 • 392
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình an toàn điện quyền huy ánh nam 2011giao trinh an toan dien quyen huy anh xuat ban nam 2011giao trinh an toan dien quyen huy anhdownload giao trinh an toan dien quyen huy anhthiết kế cung cấp điện cho căn hộ chương 4 potkế hoạch sản xuất và cung cấp điện năng trong nước năm 2005 2020giáo trình cung cấp điện thầy quyền huy ánhgiáo trình cung cấp điện của thầy quyền huy ánhgiáo trình cung cấp điện chương 2giáo trình cung cấp điện chương 9giáo trình cung cấp điện chương 8giáo trình cung cấp điện chương 7giáo trình cung cấp điện chương 5giáo trình cung cấp điện chương 10giáo trình cung cấp điện chương 3Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20tieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)