Thuyết trình môn Luật kinh tế xây dựng: THI CÔNG xây DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT KINH TẾ SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT KINH TẾ SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY
... KHÁI NIỆM CÔNG TY VÀ CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY .2 1.1 Khái niệm công ty .2 1.2 Các loại hình công ty PHẦN 2: SO SÁNH ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY 2.1 So sánh điều ... động công ty - Công ty thành lập để thực mục đích chung thành viên thống đặt 1.1.2 Vai trò công ty kinh tế nước ta Sự đời công ty tượng kinh tế tất yếu kinh tế thị trường, công ty hình thức kinh ... 2.6 So sánh việc tổ chức lại, giải thể, phá sản: • Chia: Công ty TNHH công ty cổ phần chia thành số công ty loại Công ty bị chia sẻ chấm dứt tồn sau công ty thành lập • Tách: Công ty TNHH công ty...
 • 20
 • 730
 • 0

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẦY ĐỦ

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẦY ĐỦ
... CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT • • • • Chương Sự cần thiết đầu tư ; mục tiêu xây dựng công trình Địa điểm xây dựng, quy mô, công suất; cấp công trình Nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; ... điểm kinh tế - kỹ thuật ngành công nghiệp xây dựng kinh tế quốc dân; 2) Nghiên cứu phương hướng tiến khoa học – công nghệ xây dựng; 3) Nghiên cứu sở lý luận kinh tế đầu tư thiết kế xây dựng nhằm ... vốn doanh nghiệp xây lắp; 5) Nghiên cứu quản lý chi phí xây dựng phương pháp xác định chi phí xây dựng; 6) Xây dựng hệ thống tiêu kinh tế - kỹ thuật hợp lý nhằm đạt hiệu kinh tế cao với chi phí...
 • 372
 • 273
 • 4

thuyết trình môn luật kinh tế công ty trách nhiệm hữu hạn

thuyết trình môn luật kinh tế công ty trách nhiệm hữu hạn
... Cơng ty đối vốn với đặc điểm có tách bạch tài sản cơng ty tài sản cá nhân thành lập Gồm loại: cơng ty TNHH thành viên cơng ty TNHH thành viên trở lên Công ty TNHH gì??? So sánh loại hình công ty ... chức công ty TNHH thành viên trở lên Giám đốc/Tổng giám đốc Người điều hành hoạt động kinh doanh ngày cty, chịu trách nhiệm trước HĐTV việc thực quyền nhiệm vụ Quyết định thực kế hoạch kinh doanh ... cơng ty quy định Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên tổ chức Chủ sở hữu cơng ty bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền (tiêu chuẩn điều kiện quy định LDN) với nhiệm kỳ khơng q năm Chủ sở hữu...
 • 28
 • 443
 • 0

Thuyết trình môn Luật kinh tế TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thuyết trình môn Luật kinh tế TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
... máy tổ chức công ty cổ phần II Minh bạch thông tin phòng chống nội gián ng Ty ức Cô Tổ Ch M áy Bộ Phần ng Cổ ổ Đô C ồng Đ Hội ị Đại n Tr Quả ồng Đ Hội Đốc m Giá Ban Ban S i ểm K oát Sơ đồ tổ chức ... Điều lệ công ty Thông qua BCTC hàng năm Quyết định mua lại >10% tổng số CPhần bán loại Xem xét, xử vi phạm HĐQT, BKS Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty Quyền khác Điều lệ cty Luật DN ... Công ty tỷ đồng, chia thành 100.000 cổ phần Nhóm cổ đông thiểu số A nắm giữ 20.000 (tức 20%) số cổ phần biểu cổ đông lớn B nắm 80.000 (tức 80%) số cổ phần biểu Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT Công...
 • 43
 • 552
 • 0

THUYẾT TRÌNH môn LUẬT KINH tế bảo vệ QUYỀN lợi cổ ĐÔNG THIỂU số ở các CÔNG TY cổ PHẦN ở VIỆT NAM

THUYẾT TRÌNH môn LUẬT KINH tế bảo vệ QUYỀN lợi cổ ĐÔNG THIỂU số ở các CÔNG TY cổ PHẦN ở VIỆT NAM
... CTCP Việt Nam Một số giải pháp kiến nghị June 22, 2015 Một số khái niệm  Công ty cổ phần Cổ đông Các loại cổ đông Cổ đông thiểu số  Sự cần thiết bảo vệ cổ đông/ cổ đông thiểu số công ty cổ ... vốn cách sở hữu cổ phần công ty Cổ đông Chịu trách nhiệm phạm vi số vốn góp Có quyền tự chuyển nhượng cổ phần (trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết) June 22, 2015 Các loại cổ đông Cổ đông đa số Cổ đông ... đông đa số Cổ đông thiểu số Cổ đông sáng lập  Cổ đông đặc biệt  Cổ đông ưu đãi  Cổ đông thường Cổ đông thiểu số (CĐTS) • Là cổ đông sở hữu vốn, chiếm lượng cổ phần nhỏ có quyền biểu CTCP •...
 • 31
 • 429
 • 2

BÀI THUYẾT TRÌNH về PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP tư NHÂN bộ môn LUẬT KINH tế

BÀI THUYẾT TRÌNH về PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP tư NHÂN bộ môn LUẬT KINH tế
... chủ doanh nghiệp nhân tự khai Doanh nghiệp nhân không phát hành loại chứng khoán Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân ♥Chủ doanh nghiệp nhân thành lập doanh nghiệp nhân Bộ môn luật ... điểm doanh nghiệp nhân: 1.Đặc điểm: Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp nhân làm chủ (gọi chủ doanh nghiệp) tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp ♥Vốn doanh nghiệp nhân ... Bộ môn luật kinh tế Supply Chain Management L o g o NỘI DUNG CHÍNH Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp nhân Quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp nhân Thành lập, đăng kí kinh doanh doanh nghiệp tư...
 • 18
 • 405
 • 2

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế (phần lý thuyết).doc

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế (phần lý thuyết).doc
... có kinh doanh (kể DN dịch vụ công ích, hiệp hội ngành nghề) - Cá nhân: có kinh doanh (kể hộ cá thể có không đăng kí) Lưu ý: Luật CT gọi Cá nhân kinh doanh DN; Luật CT không áp dụng Hiệp hội không ... (1) Về quản : Kiểm soát tập trung kinh tế; (2) Về tố tụng : Thụ lí; Điều tra vụ việc (CT không lành mạnh Hạn chế CT); Đề xuất Bộ/CP phương án xử lý/ miễn trừ; Xử lý/ xử phạt (CT không lành mạnh); ... Tập trung kinh tế - Trình tự, thủ tục giải vụ việc cạnh tranh - Biện pháp xử vi phạm Luật CT Cơ quan quản HĐ CT 2.1 Cơ quan quản CT - Vị trí: Do Chính phủ thành lâp; Trực thuộc Bộ công...
 • 32
 • 4,741
 • 17

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế
... hoạt đông kinh doanh giấy phép kinh doanh hợp pháp quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh) CÂU 8: Bà T1,T2,T3 góp vốn thành lập công ty TNHH X Khi lập danh sách thành viên công ty để đk kinh doanh ... Vậy quy định bị coi trái quy định pháp luật hay ko? QUY ĐỊNH TRÊN CÓ BỊ COI LÀ TRÁI PHÁP LUẬT Vì theo quy định pháp luật cổ đông nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông quyền yêu ... đồng quản trị chào bán với giá 50% giá thị trường cho tất cổ đông theo tỉ lệ cổ phần họ công ty coi quy định pháp luật ko? CÓ Vì theo khoan điều 87 trường hợp cổ phần chào bán cho tất cổ đông...
 • 11
 • 10,764
 • 41

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf
... 35 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG I Những khái niệm liên quan đến đầu xây dựng Khái niệm hoạt động đầu đầu xây dựng ... án tăng Sau số nội dung cụ thể quản nhà nước dự án đầu XDCT: 14 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương Hình 2.1 : Một số nội dung quản nhà nước với dự án đầu Quản lập, thẩm ... VI Một số vấn đề quản nhà nước dự án đầu xây dựng Khái niệm nội dung quản dự án đầu xây dựng Quản dự án hướng dẫn phối hợp nguồn nhân lực vật lực để đạt yếu Tài liệu môn học Kinh...
 • 36
 • 387
 • 7

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 3 docx

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 3 docx
... lương 11 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng Chương Ví dụ: thang lương công nhân xây dựng Bảng a .1: Thang lương công nhân xây dựng Nhóm nghề Bậc/Hệ số I II III IV V VI VII Nhóm I 1, 55 1, 83 2 ,16 ... Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng Chương CHƯƠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG XÂY DỰNG I Quản lý lao động doanh nghiệp xây dựng Lực lượng lao động doanh nghiệp xây dựng 1. 1 Khái ... 2,55 3, 01 3, 56 4,20 Nhóm II 1, 67 1, 96 2, 31 2, 71 3 ,19 3, 74 4,40 Nhóm III 1, 85 2 ,18 2,56 3, 01 3, 54 4 ,17 4,90 2 .3 Nhóm lương Nhóm lương phạm trù để phân biệt tính chất phức tạp, riêng biệt, nặng nhọc...
 • 18
 • 425
 • 2

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 4 docx

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 4 docx
... 2 011 là: G0clđgl(đ2 011 ) = G0đgl - Khấu hao lũy kế theo nguyên giá đánh giá lại đến đầu năm 2 011 18 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương = 11 0 - 2x19,8 = 70 ,4 (triệu đồng) 5.2 Đánh giá tài ... G0 (1) K2 = G0 (1- M )1 - G0 (1- M )1 x M = G0 (1- M)2 22 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương K3 = G0 (1- M)2 x M …… cl - Thời đoạn t: G 0(t -1) = G0 (1- M)t -1 t 1  Kt = G0 x (1 M) M cl - ... Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương CHƯƠNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XÂY DỰNG Trong chế thị trường doanh nghiệp thường kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, kinh doanh xây dựng họat...
 • 40
 • 446
 • 3

Tiểu luận môn học Kinh tế xây dựng 1 - Quy hoạch đô thị pot

Tiểu luận môn học Kinh tế xây dựng 1 - Quy hoạch đô thị pot
... dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng bao gồm cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công ... hoạt động xây dựng có nhiều loại với nội dung khác 1) Hợp đồng tư vấn xây dựng Là hợp đồng xây dựng để thực một, số hay toàn công việc tư vấn hoạt động xây dựng như: lập quy hoạch xây dựng; lập ... thuật khu vực III/ Báo cáo kinh tế - kĩ thuật Khi đầu tư xây dựng công trình sau đây, chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình...
 • 14
 • 347
 • 0

Bài thuyết trình luật kinh tế "Bầu dồn phiếu công ty cổ phần" ppsx

Bài thuyết trình luật kinh tế
... thể Kinh doanh – trường Đại học Luật TpHCM.: Đối với cổ đông sáng lập, họ nắm giữ loại cổ phần ữu đãi biểu quyết, từ họ chi phối công ty tỷ lệ vố cổ phần chi phối, tức Công ty không xuất Nhóm cổ ... sở bảo vệ cổ đông thiểu số ? Cổ đông thiểu số Công ty cổ phần thường liền tỷ lệ biểu vấn đề quan trọng Công ty thấp so cổ đông lớn Nếu áp dụng phương thức bầu dồn phiếu họ lien kết lại với để ... Vd: Công ty cổ phần thành lập vốn điều lệ 10 tỷ, chia thành triệu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng Trong cổ đông sáng lập nắm giữ khoảng 40% vốn cổ phần họ lại muốn có quyền chi phối công ty Từ...
 • 32
 • 519
 • 0

Câu hỏi tình huống Luật kinh tế xây dựng

Câu hỏi tình huống Luật kinh tế xây dựng
... quân Toà án khác luật định, Nhà nước thành lập để xét xử vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế, hành giải việc khác theo quy định pháp luật Tòa án kinh tế phận hệ thống ... Thu Van, Kể từ 01/01/2006, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hết hiệu lực Các quan hệ hợp đồng kinh tế (theo cách gọi trước đây) điều chỉnh Bộ luật Dân Luật Thương mại 2005 Do vậy, việc áp dụng chế ... nghiệp muốn mở rộng thêm hoạt động kinh doanh cần làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành Câu hỏi: Một hợp đồng tín dụng ký...
 • 10
 • 447
 • 0

Xem thêm