đề cương ôn tập thi cuối kì tư tưởng hồ chí minh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh d) ... Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung ... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? a) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng b) Qúa trình sản sinh tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình thực hoá tưởng...
 • 75
 • 1,702
 • 8

Đề cương ôn tập hết học phần tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương ôn tập hết học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
... - Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đội tiên phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân - Nội dung chất giai cấp công nhân Đảng là: tảng tưởng ... cho thấy, việc xuất tưởng HCM không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan CMVN, mà còn là tất yếu của CMTG Câu Thực chất VĐ dân tộc thuộc địa (4 điểm) tưởng HCM không đề cập đến VĐ dân tộc ... kết dân tộc liên minh công - nông, liên minh công - nông tảng mặt trận dân tộc thống nhất” “Đại đoàn kết trước hết đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp...
 • 14
 • 138
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... xuất tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam, mà còn là tất yếu của cách mạng thế giới tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a) Thực chất vấn đề dân ... tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt “già, trẻ, gái trai, giàu nghèo, quý tiện”  Dân tưởng Hồ Chí Minh vừa hiểu với cách người Việt Nam cụ thể, vừa tập hợp đông đảo quần chúng ... đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm’’ Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 97
 • 0

Đề thi cuối tưởng Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đề thi cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội
... phân tích ý kiến Câu 8: Bản chất, đặc điêm cua CNXH Câu 9: tưởng HCM xây dưng nhà nươc sạch, vững mạnh, hiệu quả? Câu 10: Trình bày tưởng HCM đường độ lên CNXH Việt Nam *Hơi lộn xộn, chưa ... Câu 4: Quan điêm cua HCM quyền dân tộc? Liên hệ vơi vấn đề dân tộc giơi Câu 5: Động lưc xây dưng CNXH Câu 6: Phân tích nguyên tăc xây dưng Đảng kiêu mơi...
 • 2
 • 1,357
 • 2

ĐỀ THI CUỐI tưởng Hồ Chí Minh ĐHBKHN và hường dẫn

ĐỀ THI CUỐI Kì Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHBKHN và hường dẫn
... tưởng Hồ Chí Minh • Mục đích, giá trị tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa việc học tập tưởng Hồ Chí Minh Nâng cao lực lý luận phương pháp công tác : - Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí ... mình, đóng góp có hiệu vào nghiệp chung dân tộc tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng nhận thức kim nam hành động sinh viên II Những tiền đề tưởng lý luận tưởng Hồ Chí Minh Giá trị truyền ... văn hóa Nội dung ôn tập cuối kỳ I Định nghĩa ý nghĩa việc học tập tưởng Hồ Chí Minh Định nghĩa: Dựa định hướng Đảng, định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh : tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm...
 • 27
 • 371
 • 0

ĐỀ THI CUỐI TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ THI CUỐI kì tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... Câu 2: Nêu tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân dân dân? Hiện cần làm để phát huy quyền làm chủ nhân dân? Đề lẻ Câu 1: Nêu sở khách quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Chứng minh chủ nghĩa ... phương pháp luận tưởng HCM Theo anh chị giai đoạn chủ nghĩa Mác-Lenin có giá trị thế với cách mạng Việt Nam? Tại sao? Câu 2: Nêu nội dung chức văn hóa,vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa,...
 • 2
 • 487
 • 0

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
... nói: “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Câu 57: Hồ Chí Minh người đấu tranh đồi quyền độc lập cho: 23 (Tư Tưởng Hồ Chí Minh) Ôn Tập Trắc Nghiệm Võ Mạnh ... liên minh Công – Nông – Lao động trí óc Câu 8: Trong sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh, sở xác định tiền đề lý luận trực tiếp định chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh? (Tư Tưởng Hồ Chí ... Đảng tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta khẳng đinh, Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenine tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng, kim nam cho hành động Văn kiện Đại hội định nghĩa: tưởng Hồ Chí Minh kết...
 • 49
 • 8,148
 • 99

Đề cương trọn bộ 56 câu môn tưởng Hồ Chí Minh.doc

Đề cương trọn bộ 56 câu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
... Hồ Chí Minh tác động lớn đến việc hình thành phát triển tưởng Người Câu 6: Hãy trình bày giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh? Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? ... Người tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng xã hội...
 • 74
 • 280
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... ptrao công nhân , đc tiếp xúc vs nhiềi nhà tưởng tiến +tiếp thu nhiều tưởng tiến phương tây: dân chủ, nhân quyền,… nhiều hiểu biết XH khác( tưởng nhà nc pháp quyền rutxo môngtekio ) Câu ... Nam Câu 10: Phân tích giá trị tưởng Hồ Chí Minh dân tộc thời đại? tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc - Là tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam - Là tảng ... có tâm hồn nhà yêu nc chân Câu 7: Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh trải qua thời kỳ? Nêu cách ngắn gọn nội dung chủ yếu thời kỳ? -Thời kỳ hình thành tưởng yêu nước, chí hướng...
 • 12
 • 540
 • 0

ôn tập khoa học mác & tưởng hồ chí minh

ôn tập khoa học mác & tư tưởng hồ chí minh
... xh, hệ tưởng Xh Trong xh có đối kháng giai cấp có quan điểm tưởng hệ tưởng đối lập nhau: tưởng giai cấp boc lột giai cấp bò bóc lột, giai cấp thống trò giai cấp bò trò Những tưởng ... CNM-L tưởng HCM làm tảng tưởng kim nam cho hành động Trong đó, CM tưởng văn hoá cần thiết tất yếu để thay đổi PTSX tinh thần xh phù hợp với PTSX mặt kinh 18 tế hình thành CM tưởng- ... phục tưởng bảo thủ trì trệ, tưởng hoài cố không chòu đổi mới, mở đường cho khoa học phát triển, đưa nghiệp công nghiệp hoá đất nước nhanh chóng dành thắng lợi Trên thực tế có nhiều học rút...
 • 19
 • 296
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... thực tiễn sôi động dân tộc thời đại tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng Việt Nam đại Câu 7: Quá trình hình thành và phát triển tưởng Hồ Chí Minh tra i qua thời kỳ? Nêu cách ngắn gọn ... dân tộc Hồ Chí Minh vai trò, vị trí thành phần • Đối với công- nông: Hồ Chí Minh coi công nhân, nông dân động lực cách mạng, • lực lượng đông đảo nhất, có sức mạnh Hồ Chí Minh cho công - nông gốc ... 1920-1930: hình thành tưởng cách mạng Việt Nam (tư tưởng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc; tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam; tưởng đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế; tưởng nhà nước đạo...
 • 26
 • 307
 • 0

Ôn tập kết thúc môn tưởng Hồ Chí Minh

Ôn tập kết thúc môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... cho thành công việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân theo tưởng Hồ Chí Minh Câu 15: Những thuận lợi, nguy thách thức nhân dân ta ngày nay? Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh có ý ... chủ thật nhân dân nội dung yêu cầu xây dựng Nhà nước dân, dân, dân theo tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước đòi hỏi phải trọng bảo đảm phát huy quyền làm chủ ... hiệu lực, phận không nhỏ cán bộ, công chức sa sút phẩm chất đạo đức cách mạng, lực thực hành nhiệm vụ công chức cỏi Thực tưởng Hồ Chí Minh điều kiện cần ý cải cách thủ tục hành chính; đề cao...
 • 49
 • 497
 • 0

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... trích từ sách nào? a) Hồ Chí Minh toàn tập. t9 b) Hồ Chí Minh toàn tập. t10 c) Hồ Chí Minh toàn tập. t11 d) Hồ Chí Minh toàn tập. t12 Câu 89 Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo, ... trích từ tác phẩm nào? a) Hồ Chí Minh toàn tập. t10 b) Hồ Chí Minh toàn tập. t11 c) Hồ Chí Minh toàn tập. t12 d) Hồ Chí Minh toàn tập. t13 Câu 167 Theo quan niệm Hồ Chí Minh, người có: a) Cái thiện ... thuộc địa” Câu trích dẫn từ tác phẩm nào? a) Hồ Chí Minh toàn tập, tập b) Hồ Chí Minh toàn tập, tập c) Hồ Chí Minh toàn tập, t3 d) Hồ Chí Minh toàn tập, t4 Câu 20 Nguyễn Ái Quốc đến nước Anh nhằm...
 • 30
 • 342
 • 0

Đề cương ôn tập thi cuối kỳ môn pháp quốc tế

Đề cương ôn tập thi cuối kỳ môn tư pháp quốc tế
... phòng đại diện pháp nhân nước phải tôn trọng hiếp pháp, pháp luật Việt Nam… Câu 13 Khái niệm chủ thể pháp quốc tế điều kiện để trở thành chủ thể pháp quốc tế Chủ thể pháp quốc tế cá nhân ... đầu vào Việt Nam thuộc quốc tịch thành phần kinh tế, bao gồm tổ chức quốc tế - Các pháp nhân nước đầu vào lĩnh vực kinh tế quốc pháp quốc tế dân Việt Nam Hình thức đầu Trước có đầu ... hệ pháp quốc tế Khái niệm cá nhân pháp quốc tế thực thể tự nhiên xã hội, cá nhân người cụ thể người mang quốc tịch nước, người không mang quốc tịch nước Khái niệm tổ chức pháp quốc tế...
 • 51
 • 197
 • 0

Đề cương ôn tập thi học

Đề cương ôn tập thi học kì
... tia ló Baøi 28 C/ ĐỀ LUYỆN TẬP • CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2010-2011: T ự luận 100%, gốm phần: +Phần 1: Lý thuyết (4 đ) gồm đến câu hỏi ngắn +Phần 2: Bài tập (6đ) gồm bài: ... độ I đặt vuông góc với hướng từ trường điểm Câu 14 Hiện tượng tự cảm gì?  Hiện tượng tự cảm : Là tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dòng điện mà biến thi n từ thông qua mạch gây biến thi n cường ... f > : TK hội tụ f < : TK phân d > : vật thật d < : vật ảo d’ > : ảnh thật d' < : ảnh ảo b/ CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ: 1/ Từ thông Trong đó: Φ=B.S.cosα Φ từ thông –Wb, B cảm Lan từ (T) ứng...
 • 13
 • 1,536
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhde cuong on tap thi hoc ki 1 toan 6đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 6đề cương ôn tập thi học kì 1 toán 9đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 4đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 9đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 10de cuong on tap toan cuoi ki 2 lop 4đề cương ôn tập thi học kì i môn tiếng anh lớp 17đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10de cuong on tap sinh cuoi ki 1tài liệu đề cương ôn tập thi cuối học kỳ môn xác suất thống kê pdfde cuong on tap thi hoc ki 1 sinh 9de cuong on tap thi hoc ki 1 mon sinh 9đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 4 ở trường đinh tiên hòang quận 1bài word về nguyên nhân và hậu quả của 1 số loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vnhuong dan binh xet khen thuong hnd cac huyencv tuyen truyen xu ly vi pham nong do con 2016cv tuyen truyen nq cua btv hndvn ve sxkd san pham nn an toanVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng cv ctr ph so khcnde an 5 trinh ky ban hanh 23 6Bài 5: Sinh tổng hợp Prôteinquy dinh che do bao cao don doctrắc nghiệm nguyên lý hệ điều hànhBài 8. Khoan dungtuyen truyen 68 nam ngay cthcm ra loi keu goi thi duaBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Ti n tr nh gia nh p WTO c a Trung Qu c v b i h c kinh nghi m i v i Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anamlfcE50QkxZZFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMVdkRjZyTHkzckk2 PHIEU XAC NHAN THAM DUTo trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclEBAO CAO THUONG NIEN NAM 2016283