Đồ án môn học động cơ đốt trong: Động cơ Diesel IFAW50

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0
... thực đồ án môn học Động đốt trong, đồng chí học viên ngành xe có dịp đợc củng cố, mở rộng nâng cao bớc kiến thức môn học động đốt Đồ án trang bị cho học viên phơng pháp nghiên cứu động đốt cụ thể ... òM -2 36, 238 16,5 7,5 -6 1 4-1 5 ầẩ -1 10 6,8 B-2 1 4-1 5 ầẩ -1 10 7,5 òầ-M204 -5 1 17 206 27 ầẩ -1 20 6,0 ể -2 0 ầẩ -1 29,130 6,5 TATRA 930 16 SKODA-78 1-1 36 9,7 KAMAZ 740 17 LADA 2106 8,5 SANSING D-495 ... Kiểu động Trị số T (0K) Kiểu động Trị số T (0K) èầ -4 00 18ữ20 -5 4 16ữ18 -2 0 M-21 15ữ18 ấ -4 6 14ữ16 -5 1 18ữ20 ấ -5 0 14ữ16 ầẩè 15ữ18 -6 14ữ16 ầẩ -5 vàểé - 20+25 B-2 14ữ16 ầẩ -1 20 18ữ22 ò -2 04...
 • 45
 • 2,650
 • 38

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P1

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1
... kiểu động đợc giới thiệu bảng 17 Giá Bảng 17 trị số kiểu động Kiểu động Giá trị -3 5 1,5ữ1,6 -5 4 1,5ữ1,65 43 ấ -4 6 1,6ữ1,7 B-2 -6 không cờng hoá 1,2ữ1,35 ò -2 04 ò -2 06 1,2ữ1,3 ò -2 04B ò -2 06B ... 3,6ữ3,8 54 3,9ữ4,0 ấ -4 6 3,9ữ4,0 ấ -5 0 3,9ữ4,0 39 B-2 -6 không cờng hoá 3,5ữ3,7 ò -2 04 ò -2 06 5,2ữ5,4 ò -2 04B ò -2 06B 5,4ữ5,7 2.3 Tính toán trình cháy a- Mục đích tính toán trình cháy xác định ... 0,08ữ0,09 -3 5 0,037ữ0,040 -2 0 0,079ữ0,085 -5 4 0,035ữ0,040 -5 1 0,078ữ0,083 ấ -4 6 0,032ữ0,045 ầẩè 0,079ữ0,085 ầẩ -5 è,ểéậầẩẹ 0,09ữ0,11 ầẩ -1 20, ầẩ -1 21 0,079ữ0,083 ầẩ -1 10 0,077ữ0,085 -6 B-2 0,035ữ0,042...
 • 14
 • 1,477
 • 25

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P2

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2
... 27ữ38 Loại động Động xăng Giá trị pe số kiểu động Bảng 22 Kiểu động Giá trị củacơ Kiểu động Giá trị củacơ M3MA 0,52ữ0,56 -3 5 0,575ữ0,585 M-21 0,59ữ0,64 -5 4 0,50ữ0,51 A 3-5 1 0,62ữ0,64 KM-46 0,615ữ0,625 ... KM-46 0,615ữ0,625 ầẩ -1 20 0,55ữ0,57 KM-50 0,62ữ0,63 ầẩ -1 21 0,57ữ0,59 -6 B-2 0,67ữ0,68 ầẩ -1 10 M3MA-403 0,59ữ0,61 ò -2 04 ò -2 06 0,53ữ0,54 ầẩM 0,67ữ0,69 ò -2 04B 0,60ữ0,62 52 ò -2 06B Suất tiêu hao ... hành thành đồ thị công thị thực tế * Đối với động diesel bốn kỳ: Để đợc đồ thị công thị thực tế a' - c' - c" - z' - z" - b' - b" b" - a' (hình 1), ta gạch bỏ diện tích I, II, III, IV đồ thị lý...
 • 17
 • 1,029
 • 21

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P3

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3
... thực toán xuôi, lập bảng dựng đồ thị theo thứ tự trình bày b Đối với động diesel 63 Phơng pháp tính tiêu dựng đờng đặc tính động diesel tơng tự nh động xăng Riêng biểu thức dùng để tính toán tùy ... thiệu đặc tính động xăng với nmin= 600 v/ph nN = 3400 v/ph Trên công thức dùng tính toán kiểm nghiệm động chế độ công suất lớn Nếu tính toán chế độ mô men xoắn lớn 62 Hình Đặc tính động xăng thông ... xác định theo biểu thức chung nh động xăng Khi tính toán chế độ công suất định mức, việc lập bảng để thống kê kết tính toán nh dựng đồ thị đợc tiến hành tơng tự nh động xăng Nếu tính chế độ mô men...
 • 6
 • 751
 • 22

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P4

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4
... - = L/4 102 - = L/2 - = - 10 = W/2 - = - = - 11 = W/3 - = W/4 Cách bố trí đồ thị theo vị trí ô: - Đồ thị công thị p - V ô N01 - Đồ thị lực khí thể, lực quán tính tổng lực ô N0 - Đồ thị lực tiếp ... phải vẽ đồ thị công - Cho dù cấu KTTT thờng dạng lệch tâm (động xăng) đồ án môn học ta coi CCKTTT giao tâm để đơn giản tính toán - Đối với động V sử dụng truyền chính-phụ nh họ động B - Liên Xô ... N05 - Đồ thị véc tơ phụ tải cổ khuỷu ô N04 - Đồ thị vtpt cổ khuỷu triển khai ô N07 - Đồ thị đờng đặc tính ô N03 - Đồ thị mài mòn ô N06 - Đồ thị lực T (mô men xoắn, ô N08) + Đồ thị công thị p -...
 • 34
 • 1,063
 • 17

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P5

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P5
... theo nội dung sau: - Tính toán sức bền; - Tính theo độ cứng vững mức độ mài mòn; - Tính toán theo ứng suất nhiệt; - Tính toán theo dao động đàn hồi dao động cộng hởng Việc tính toán sức bền chi tiết ... : [q] = 20 ữ30 MPa Pít tông gang, bạc đồng, chốt bơi: [q] = 35 MPa Trong phạm vi đồ án môn học, học viên tính toán khe hở nhiệt pít tông xy lanh nh tính toán ứng suất nhiệt tính chất phức tạp ... Sơ đồ tính toán đoạn trục thứ i - Lực quán tính ly tâm khối lợng tập trung cổ khuỷu: Prc = (m2 + mck) R2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm hai má khuỷu: Pm = mm.2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm...
 • 57
 • 1,249
 • 10

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P6

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P6
... (8) (1) èầ -4 02 èầ -4 07 ầẩ -1 11 -2 1 èồè -9 68 èồè -9 68 -5 1 (195 5-1 975) (2) mát nớc (3) 10 11 ểé -3 52 ểé -3 52 ểé -3 55 ểé -3 55 ấ -6 02 ầẩ -1 64 Động xăng, kỳ làm Động xăng kỳ làm ể -4 69 Động xăng, ... èẻẹấẩ -4 01 Động xăng, kỳ , L-4 75/67,5 6,2 26/4000 5,8/2200 èầ -4 01 làm mát nớc èẻẹấẩ -4 02 -nt- L-4 75/72 7,0 35/4200 7,1/2400 èẻẹấẩ -4 07 -nt- L-4 75/76 45/4500 8,8/2600 ầẩ -1 11 -nt- V-8 95/100 ... 0,25ữ0,5 - 0,35 -1 2-5 25 2,38ữ2,36 4,76 19,0 0,6ữ0,4 - - - - òè -2 36,238 6,487ữ6,473 5,8ữ5,6 18,8ữ14,2 0,65ữ0,45 1,55ữ1,4 4,6 10 2,6 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,35 - - 1,5 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,36 - -...
 • 21
 • 584
 • 13

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P7

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P7
... 47,0 -2 38 -1 2 140,0 112,0 khoan 5,0 - ống - 139,986 283,0 -1 2 -5 23 94,94 128,5 - muống 94,925 -1 81,0 - 119,65 - - khoan 5,0 -5 62,5 - 118,5 - - - 5,0 -2 810 - 119,5 - - - 5,0 -7 63,0 - 118,5 ... 60,0 75,165 54,12 28,0 136,0 - - 75,14 53,88 84,92 60,2 31,5 132,0 28,0 84,905 60,0 88,15 50,1 30,0 150,0 - - 88,135 50,0 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 ẹè -7 -7 5 ẹè -1 4 208 ấ -4 6 46,0 134,0 46,0 46,0 ... 55,9 òè -2 40 trục tháo rời -1 2A 90,1 1394,0 94,93 50,1 56,1 -1 2-5 25 89,85 94,91 49,9 55,9 -1 37,5 260,0 33,0 18,0 - 20,0 - -5 27,25 317,0 36,0 18,0 - 18,0 - -2 37,5 467,0 33,0 18,0 - 20,0 - 55,9...
 • 14
 • 509
 • 8

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P8

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P8
... 9,6 -6 , -1 2 10,5 21,0 - - - 15,0 202 -1 2-5 25 òè -2 3 6- 9,6 95 21,5 òè - 238 9,5 75 19,5 -1 6,0 58,0 6,0 48,0 òèầ -2 40 15,0 24,0 11,0 - 21,0 20,0 10,5 6,0 12,0 15,0 18,0 10,5 6, 12,0 -2 -5 -7 ... (6) ấ -4 6 68,12 60,018 100,019 4,0 81,0 6ấ -5 0 68,09 60,0 100,003 òầ -2 04 44,13 38,074 77,788 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 -5 4 ẹ -7 -7 5 ẹ -1 4 69,5 80,54 3,949 47,6 199 ò - 206 44,1 38,064 -6 - 42,035 ... òè -2 36, 238 56,0 50,026 94,2 1,472 34,2 -2 40 55,97 50,02 93,7 3.465 34,03 -1 2A - 48,035 90,0 2,5 60,0 1 2-5 25 48,055 59,8 -1 -2 23,8 19,86 - - - -5 ể 23,8 19,86 48,0 1,744 20,0 -1 0 1,737 -7 ...
 • 13
 • 519
 • 7

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P9

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P9
... 10485 - 8350 MeM3 6620 - 5327 M-20 24400 - 13700 M-21 16900 - 12500 -1 2 30800 - 26500 ầ -1 3 28300 - 26500 ầẩậ -1 10 40000 - 24300 ầẩậ -1 11 38400 - - ầẩậ -1 20 4400 - 27060 ầ -5 1 30800 - 15750 ầ -6 6 ... 27040 - 24420 -5 4 -7 5 62050 2754 85740 175 ẹ -7 - - 45500 ẹ -1 4 - - 455000 ấ -4 6 123000 2723 165000 ấ -5 0 184723 - 77400 òầ -2 04 52130 2858 76000 òầ -2 06 76086 - 77600 -6 84400 - - òè -2 36 ... - 13700 ầ -4 1 28300 - 15700 ểé ậ -5 M 44000 - 33800 ầẩậ -1 30 38440 - 21200 ầẩậ -1 75 38400 - 21200 -1 6 10000 - 32600 -2 0 26580 - 95100 -3 0 25340 - 24420 -3 5 57500 - 600050 (1) (2) (3) (4) -3 7...
 • 17
 • 579
 • 7

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG potx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG potx
... tìm tòi sáng tạo áp dụng nhanh chóng vào thực tiễn sản xuất Vì môn học Đồ án động đốt trong cần thiết cho sinh viên chúng em có vốn hành trang trước trường Đây môn quan trọng nội dung học tập ... trang, tháng 5, năm 2011 Sinh viên thực PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 1.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ - Đặc điểm động thiết kế + Động thiết kế động Xăng kỳ + Động có ... HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG: Vì động tự khởi động nên cần có ngoại lực để khởi động cho động Máy khởi động khởi động động cách cho bánh đà trục khủyu quay thông qua vệc cài khớp Máy khởi động truyền cho...
 • 44
 • 267
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... mc v + r mcc b' = av ' + v = 1+ r b" b r v + v ữ.T " 2 a + r av b' = v + = av' + v T 1+ r 1+ r " ' av + r av 19,806 + 0.034.21, 02041 = = 19,842 av = 1+ r + 0, 034 bv b" + r ... mcvz = = av + bv" T xz + r + ( xz ) 0, 0304 1, 0451 ( 21, 02041 + 0, 002626.T ) 0,9146 + + ( 0,9146 ) ( 19,806 + 0, 00209.T ) 1, 0401 ữ = 0, 0304 1, 0451 0,9146 + + ( 0,9146 ... 8,314 " ( b z ).Q bvz " + a vz + ( Tz + Tb ) M (1 + r ). ( Tz Tb ) * H Trong đó: Tb nhiệt trị điểm b xác định theo công thức: Tb = Tz n2 = 1173.1 ( K ) * * QH : Nhiệt trị tính toán, động Điêzen:...
 • 57
 • 375
 • 2

đồ án môn học động đốt trong tính toán hộp số

đồ án môn học động cơ đốt trong tính toán hộp số
... bánh số 2,3,4 cặp bánh ăn khớp Đối với bánh số ta chon vật liệu 40XC theotiêu chuẩn nga thoả mãn độ bền tiếp xúc độ bền uốn Vởy bánh đủ bền Tính toán trục hộp số 5.1 Tính sơ trục kích thớc hộp ... hệ số thời gian làm việc ổ lăn số truyền cho hộp , tơng ứng với giá trị ( 0,1,1, 3, 10,80(%) , , : hệ số vòng quay , tính tỉ số vòng quay ổ lăn số truyền , 1,2,3,4, với số vòng quay tính toán ... 10 - L: tuổi thọ tính theo triệu vòng L= Trong đó: -nt: số vòng quay tính toán ổ bi (vg/p), số vòng quay tính toán xác định theo tốc độ trung bình ôtô số truyền thẳng (ih=1) V i i i i 0,377 r...
 • 52
 • 380
 • 1

Đồ án môn học Động đốt trong

Đồ án môn học Động cơ đốt trong
... -Po (biể diễ P u n)= , b Po p = 0,3004 0,1 =4,4088mm 0,0454 Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Phần ii: tí toán động học động lực học nh Đ- ng biể diễ cá qui luậ đ ng họ u n c t ộ c 1.1 Đ- ng ... t Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Độ cơxă =0,8 0,9 t=1,17 ng ng 11 Hệsốqué buồ chá t ng y 2=0,8 12 Hệsốnạ thê p m 1=1,02 1,07, chọ 1=1,04 n 13 Hếsốlợ dụ tỷnhiệ tạ đ m z, b i ng t i iể Độ cơxă ... Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Phần i : tí toán nhiệt nh I thông số kết cấu Độ cơxă tă tí (Audi) ng ng ng p n nh Cô suấ đ ng ng t ộ Ne=126(ml)...
 • 36
 • 282
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học đông cơ đôt trong iamz 238 diesel 4 kỳ 2 hàng chữ v 8 xi lanhđồ án môn học động cơ đốt trong iamz 238đồ án môn học động cơ đốt tronghướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trongđồ án môn học động cơ m3ma407thiet ke mon hoc dong co dot trongbài thuyết trình đồ án tốt nghiệp dộng cơ dieselđồ án thiết kế động cơ đốt trongđồ án chuyên ngành động cơ đốt trongthiet ke do an mon hoc truyen dong cho dong co may mai tron xoay chieu bang phuong phap dieu chinh tan so va dien apđò án tính toán động cơ đốt trongđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động cơ khí bánh đaiđồ án môn học truyền động điênđồ án môn học cơ sở dữ liệuđồ án môn học cơ điện tửbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả