Những vấn đề cơ bản khi ôn thi vấn đáp môn Luật Dân sự

Những vấn đề bản khi ôn thi vấn đáp môn Luật Dân sự

Những vấn đề cơ bản khi ôn thi vấn đáp môn Luật Dân sự
... thuận - Không 10 tháng lương tối thi u Đề 31: TTDS Đề 33: TTDS Đề 34 32: TTDS Đề 35: TTDS Đề 36: TTDS Đề 37: TTDS Đề 38: Trùng Đề 40: Trùng Đề 41: Trùng Đề 42: Trùng Đề 43: TTDS Đề 44: TTDS Đề 45: ... lại di sản Bản di chúc người có tài sản Chỉ cá nhân diện thừa kế hàng thừa kế theo PL Các quy định Pháp luật Đề 23: Trùng đề 22 Đề 24: Trùng đề Đề 25: Năng lực trách nhiệm bồi thường thi t hại ... lập văn Đề 18: Trùng đề Đề 19: Nghĩa vụ dân sự: Khái niệm: Là việc mà theo nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền giấy tờ có giá, thực công việc không thực công việc...
 • 11
 • 417
 • 0

NỘI DUNG ôn THI vấn đáp môn LUẬT dân sự

NỘI DUNG ôn THI vấn đáp môn LUẬT dân sự
... thường thi t hại cối gây ra? 150 Bồi thường thi t hại công trình xây dựng gây ra? Lưu ý: Sinh viên sử dụng Bộ luật Dân dự thi. / Đây tài liệu sưu tầm k37 T/M B Ộ MÔN LUẬT DÂN S Ự Phó Trưởng Bộ môn ... 141 Bồi thường thi t hại làm ô nhi ễm môi tr ường? 142 Bồi thường thi t hại xâm phạm thi th ể? 143 Bồi thường thi t hại xâm phạm mồ mả? 144 Vấn đề xác định thi t hại trường h ợp thi th ể, m mả ... thực công việc u ỷ quyền? 107 Nghĩa vụ người thực công việc thực công việc uỷ quyền? 108 Nghĩa vụ người có công việc thực công việc uỷ quyền? 109 Phân biệt thực công việc uỷ quy ền v ới thực công...
 • 12
 • 253
 • 0

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự
... nhiệm hình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình việc định hình phạt giải nh nào? Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: ... định hình phạt b Đối với tội phạm, Toà án đợc tuyên hình phạt Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 30 Câu Phân tích hình ... trờng hợp phạm tội cha đạt bị áp dụng hình phạt tử hình Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 13 Câu Thế ngời giúp sức?...
 • 11
 • 4,911
 • 99

Bộ đề thi vấn đáp môn luật hình sự 1

Bộ đề thi vấn đáp môn luật hình sự 1
... hình phạt Phân biệt miễn chấp hành hình phạt với miễn hình phạt Câu 13 : Xóa án tích gì? Có trường hợp xóa án tích? Nêu cách tính thời hạn xóa án tích theo định tòa án Câu 14 : Trình bày định hình ... không? Câu 21: Hãy trình bày cách xác định trách nhiệm hình trường hợp chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt Câu : Phân tích khái niệm luật hình Câu : Phân tích khái niệm đạo luật hình Việt Nam ... cho hình phạt người chưa thành niên phạm tội hay không? Tại sao? Câu 15 : Các điều kiện phòng vệ đáng Cho ví dụ phòng vệ đáng Câu 16 : Các điều kiện tình cấp thi t Như vượt yêu cầu tình cấp thi t?...
 • 5
 • 350
 • 2

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn luật Hình sự

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn luật Hình sự
... CTTP hình thức TP không gây hậu nguy hiểm cho xã hội Tội phạm có CTTP vật chất TP gây hậu nguy hiểm cho xã hội Nếu hậu xảy TP có CTTP vật chất hậu không xảy TP có CTTP hình thức Tội cướp tài sản ... thực hình thức không hành động Câu hỏi bán trắc nghiệm Cải tạo không giam giữ áp dụng tội phạm nghiêm trọng Tù có thời hạn người phạm tội có mức tối thi u ba tháng, mức tối đa hai mươi năm Không ... giật tài sản (Đ136) với mức hình phạt năm tù, chưa xóa án tích B lại phạm tội cướp tài sản bị kết án theo khoản Điều 133, trường hợp phạm tội B tái phạm Câu hỏi tự luận Phân biệt CTTP hình thức...
 • 22
 • 2,131
 • 2

Bí quyết ôn luyện môn Ngữ văn: Những chủ đề bản thí sinh cần chú ý

Bí quyết ôn luyện môn Ngữ văn: Những chủ đề cơ bản thí sinh cần chú ý
... Việt Nam bước vào công đổi Sự giao lưu, hội nhập với giới đẩy mạnh, góp phần quan trọng việc đại hoá văn học nước nhà Nhìn chung, tiếp xúc với dạng câu hỏi này, học sinh cần nhớ ý bản, gồm yếu tố ... phóng đất nước, chủ đề bao trùm ca ngợi tinh thần yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai miền Nam, Bắc – Từ sau 1975, đất nước thống nhất, văn học vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, đổi ... 1955 đến 1964, chủ đề xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đấu tranh thống nước nhà miền Nam Nhân vật trung tâm người lao động người chiến sĩ giải phóng – Từ 1964 đến 1975, văn học chủ yếu tập trung...
 • 3
 • 61
 • 0

Tài liệu Những vấn đề bản khi mua lại doanh nghiệp pptx

Tài liệu Những vấn đề cơ bản khi mua lại doanh nghiệp pptx
... bạn giải vấn đề cách áp dụng sách thu nợ chặt chẽ Nếu khách hàng công ty có tình hình tài không ổn định bạn nên tìm phương án mua công ty khác Đội ngũ nhân viên Những nhân viên chủ chốt tài sản ... nhiều doanh nghiệp Bạn cần xác định xem đội ngũ nhân viên có tầm quan trọng thành công doanh nghiệp Bạn cần xem xét thói quen làm việc họ để biết liệu có phải người bạn làm việc hay không Những ... đối thủ cạnh tranh Khi bạn định mua doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ môi trường cạnh tranh Hãy ý đến xu hướng ngành kinh doanh đó, xu hướng ảnh hưởng công ty bạn xem xét Ngành kinh doanh có khả cạnh...
 • 5
 • 312
 • 1

những vấn đề bản trong thực thi chiến lược

những vấn đề cơ bản trong thực thi chiến lược
... 8.3) Thi t lập chiến thuật chức 8.4) Quy hoạch nguồn lực thực thi chiến lược 29/05/14 BM Quản trị chiến lược 8.1 KN, chất nhiệm vụ thực thi CL  KN: Thực thi CL hiểu tập hợp hành động định cần thi t ... thi t cho việc triển khai chiến lược  Các vấn đề quản trị yếu thực thi CL: Thi t lập mục tiêu hàng năm Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực Các vấn đề quản trị Thực thi chiến lược Thay đổi cấu trúc ... L.chọn chiến lược theo đuổi BM Quản trị chiến lược Đo lường, Đ.giá kết Xây dựng sách Thực thi chiến lược Hoạch định chiến lược 29/05/14 Xây dựng mục tiêu hàng năm Đánh giá chiến lược “Kế hoạch...
 • 30
 • 327
 • 1

Những vấn đề bản khi định giá bán sản phẩm mới pdf

Những vấn đề cơ bản khi định giá bán sản phẩm mới pdf
... tranh việc định giá dễ dàng Bước 5: Lựa chọn phương pháp định giá + Định giá theo chi phí toàn + Định giá theo chi phí trực tiếp + Định giá theo giá lao động giá vật tư + Định giá theo giá trị nhận ... tranh để định giá sản phẩm Đây phương pháp định giá sản phẩm thịnh hành cho sản phẩm có thị trường điều kiên doanh nghiệp ước lượng xác chi phí Bước 6: Chọn lựa giá bán sau Sự chọn lựa giá sau ... này, người định giá đưa giá bán dựa vào nhận thức người mua sản phẩm dựa vào chi phí đơn vị tạo sản phẩm + Định giá theo giá doanh nghiệp cạnh tranh: Phương pháp này, doanh nghiệp vào giá đối thủ...
 • 7
 • 189
 • 1

Những vấn đề bản khi định giá bán sản phẩm mới pptx

Những vấn đề cơ bản khi định giá bán sản phẩm mới pptx
... tranh việc định giá dễ dàng Bước 5: Lựa chọn phương pháp định giá + Định giá theo chi phí toàn + Định giá theo chi phí trực tiếp + Định giá theo giá lao động giá vật tư + Định giá theo giá trị nhận ... tranh để định giá sản phẩm Đây phương pháp định giá sản phẩm thịnh hành cho sản phẩm có thị trường điều kiên doanh nghiệp ước lượng xác chi phí Bước 6: Chọn lựa giá bán sau Sự chọn lựa giá sau ... này, người định giá đưa giá bán dựa vào nhận thức người mua sản phẩm dựa vào chi phí đơn vị tạo sản phẩm + Định giá theo giá doanh nghiệp cạnh tranh: Phương pháp này, doanh nghiệp vào giá đối thủ...
 • 7
 • 277
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN CỦA ĐỒ THỊ.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐỒ THỊ.DOC
... nhng đồ thị vô hớng tơng ứng liên thông Đồ thị đồ thị phận Cho đồ thị G = - Nếu đồ thị ta bỏ số đỉnh cạnh xuất phát từ đỉnh phần lại đồ thị đợc gọi đồ thị đồ thị G cho, D = đồ thị ... dụ đồ thị Đồ thị đơn Đồ thị G = đợc gọi đồ thị đơn hai đỉnh đợc nối với không cạnh (cung), tức đồ thị cạnh bội, khuyên Hình 1.2 ví dụ đồ thị đơn Đa đồ thị Đồ thị G = đợc gọi đa đồ ... 4.3 a: G- đều; b: G - đều; c: G - đều; d: G - Trờng hợp riêng nh đồ thị hình 4.3.b hình 4.3.c đồ thị vòng ký hiệu Cn (n số đỉnh) 3.2 Đồ thị đầy đủ Đồ thị đầy đủ n đinh, ký hiệu Kn đơn đồ thị vô...
 • 15
 • 439
 • 10

một số vấn đề bản kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

một số vấn đề cơ bản kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
... định kinh tế định hướng cho thị trường XHCN. Buông lỏng khu vực kinh tế nhà nước buông lỏng định hướng XHCN KTTT Kinh tế Nhà nước nơi thể đủ tính ưu việt CNXH: Đảm bảo thống tăng trưởng kinh tế ... xuất kinh doanh .Cơ sở kinh tế mang tính đa dạng sở hữu thành phần kinh tế để kinh tế có “tự hóa kinh tế •Hai là:giá thị trường định, hệ thống thị trường phát triển đầy đủ có tác dụng làm sở cho ... doanh.Các thành phần kinh tế kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước,, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,trong kinh tế nhà nước giữ vai...
 • 20
 • 338
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
... công cụ phái sinh Chứng khoán phái sinh đời thực nhiều mục tiêu phân tán rủi ro, đầu tìm kiếm lợi nhuận bảo vệ lợi nhuận Vậy chứng khoán phái sinh gi? Có nhiều định nghĩa chứng khoán phái sinh phát ... biểu: Chứng khoán phái sinh công cụ tài mà giá trị phụ thuộc vào giá trị hàng hóa sở Chứng khoán phái sinh k có tồn k có tồn hàng hóa sở Trên thị trường Việt Nam nơi mà thị trường chứng khoán ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Như biết, thị trường hàng hóa nói chung thị trường thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán nói riêng chứa đầy rủi...
 • 18
 • 620
 • 2

NHỮNG BIỆN PHÁP BẢN NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ
... trường ,giá bán số sản phẩm Công ty bánh kẹo Hải cao số đối thủ cạnh tranh :Hải Châu ,Hữu Nghị ,Tràng An Điều ảnh hưởng đến khả ổn định mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Chính ,việc ... cứu thị trường hữu ích để Công ty xác định đâu thị trường ,đâu thị trường tiềm ,tiến hành phân đoạn thị trường cách xác Xác định cấu sản phẩm Công ty thay đổi ,cải tiến mạnh Công ty thị trường ... tìm biện pháp nhằm hại giá thành sản phẩm việc làm cần thiết Công ty bánh kẹo Hải Muốn hạ giá thành sản phẩm ,Công ty cần phải áp dụng biện pháp làm giảm chi phí nguyên vật liệu ,chi phí cố định...
 • 19
 • 115
 • 0

Luận văn tốt nghiệp - Một số vấn đề bản của đồ thị

Luận văn tốt nghiệp - Một số vấn đề cơ bản của đồ thị
... - B, đồ thị vô hướng tương ứng liên thông Đồ thị đồ thị phận Cho đồ thị G = - Nếu đồ thị ta bỏ số đỉnh cạnh xuất phát từ đỉnh phần lại đồ thị gọi đồ thị đồ thị G cho, D = đồ thị ... với đơn giản Đối với đồ thị đẳng cấu đồ thị có tính chất bất biến sau: 16 Luận văn tốt nghiệp - Số đỉnh - Số cạnh - Bậc đỉnh tương ứng - Ma trận kề - Các chu trình Một số đồ thị đặc biệt Do tính ... phân loại số đồ thị thành dạng đặc biệt sau: 3.1 Đồ thị đồ thị mà đỉnh có bậc, bậc k đồ thị k - a) b) c) d) Hình 4.3 a: G- đều; b: G - đều; c: G - đều; d: G - Trường hợp riêng đồ thị hình 4.3.b...
 • 15
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp môn luật dân sựtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn luật dân sựcâu hỏi thi vấn đáp môn luật dân sựcâu hỏi vấn đáp môn luật dân sựđề thi vấn đáp môn luật hình sựđề thi vấn đáp môn luật hình sự 1đề cương ôn thi tốt nghiệp môn luật hình sựđề thi tốt nghiệp môn luật dân sựđề thi cao học môn luật dân sựđề thi và đáp án luật dân sự 2nhung van de co ban khi thi cong he thong nuocnhung van de co ban khi thiet ke may va chi tiet maynhững vấn đề cơ bản khi phân tích lợi ích chi phícho phép người dùng thực hiện những bài tập cơ bản khi ứng dụng phân lớp và kĩ thuật hồi quy với những công việc có giá trị phương pháp và tham số tốt nhất cho vấn đề đã chonhững vấn đề cơ bản về thiết kế máy và hệ thống dẫn độngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả