MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẮN GIAI ĐOẠN 2007- 2012

Một số kết quả nghiên cứu sắn giai đoạn 2007 2014

Một số kết quả nghiên cứu sắn giai đoạn 2007 2014
... sắn lớn Chính nhu cầu sản xuất cấp thiết đòi hỏi phải có giống sắn suất chất lượng cao để bổ sung vào cấu giống sắn Kết nghiên cứu sắn giai đoạn 2007- 2012 Hơn 20 năm qua Trung tâm Nghiên cứu ... chứng từ 16,9 - 24,3% MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẮN GIAI ĐOẠN 2007- 2012 Nguyễn Hữu Hỷ1, Đinh Văn Cường, 1Phạm Thị Nhạn1, Nguyễn Trọng Hiển2, Nguyễn Viết Hưng3 Mở đầu Sắn (Manihot esculenta ... công đoạn như: cuốc vùi, xới phay, chuẩn bị hom sắn, băm thân sắn thu hoạch sắn Đây tín hiệu cho sắn Việt Nam Định hướng nghiên cứu phát triển sắn Việt Nam đến 2020 1) Kế thừa thành tựu nghiên cứu...
 • 19
 • 161
 • 0

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật giai đoạn 2001-2005 ppt

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật giai đoạn 2001-2005 ppt
... lực: - Đào tạo nghiên cứu sinh, cán đại học, 30 sinh viên đại học thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học Bảo vệ thực vật - Tập huấn 4.087 lượt người kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học hệ thống tổng ... khoa học công nghệ tặng Bằng khen (Quyết định số 2799/QĐ-BKHCN, ngày 25/12/2006) Một số hạn chế giải pháp khắc phục Mặc dù đạt số thành tựu hoạt động nghiên cứu, sản xuất sử dụng chế phẩm sinh học ... sinh học bảo vệ thực vật có hạn chế như: Công nghệ sản xuất số chế phẩm đơn giản, BVTV - Số 5/2007 thủ công phí cao, dẫn tới giá thành sản phẩm cao Để khắc phục hạn chế trên, cần áp dụng đồng...
 • 3
 • 431
 • 4

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT VỀ CÂY SẮN THỜI GIAN QUA – ĐÊ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT VỀ CÂY SẮN THỜI GIAN QUA – ĐÊ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI
... giống cho vùng 14 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Chọn tạo, tuyển chọn giống sắn thích nghi với vùng sinh ... nhiên, hội để vùng DHNTB Tây Nguyên phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa làm giàu từ sắn nhiều hứa hẹn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CỦA VIỆN TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Kết nghiên cứu ... mòn rửa trôi đất Canh tác sắn đất quan tâm đến bồi dưỡng đất Trồng sắn luân canh với họ đậu biên pháp hữu hiệu canh tác sắn bền vững 3.3 Xây dựng sách phát triển bền vững sắn (Nhà máy chế biến dầu...
 • 20
 • 603
 • 5

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều ki

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều ki
... vào nghiên cứu thực nghiệm sinh sinh thái học tảo độc hại, khuôn khổ đề tài KC-0 9-1 9 " Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven bờ, đề xuất giải pháp ... 2005 Kết bớc đầu nghiên cứu sinh thái số loài tảo độc hại điều ki n phòng thí nghiệm Hội thảo kỳ đề tài KC-0 9-1 9 '' Điều tra nghiên cứu tảo độc tảo gây hại số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven ... cáo đề tài nhánh Một số kết nghiên cứu sinh học tảo độc biển điều ki n phòng thí nghiệm Chủ nhiệm: TS NCVC Trần Văn Tựa Thuộc Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng...
 • 34
 • 360
 • 0

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2007

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2007
... THỬ 2006 SẢN XUẤT THỬ CR7 4-2 50 2006 SẢN XUẤT THỬ C8 6-4 56 2006 SẢN XUẤT THỬ DML24 2006 SẢN XUẤT THỬ VN8 5-9 2 2006 SẢN XUẤT THỬ VĐ9 3-1 59 2006 SẢN XUẤT THỬ VN8 4-4 22 2007 CHÍNH THỨC VN8 5-1 427 2007 CHÍNH ... VNĐ9 9-3 (LÚA) 2007 CHÍNH THỨC V9 8-2 (D1 / D11) NGÔ 2006 CHÍNH THỨC V118 (D4 / D34) NGÔ 2006 SẢN XUẤT THỬ PO3 (KHOAI TÂY) 2007 CHÍNH THỨC C 8 5-2 12 (MÍA LAI) (C161 6-7 5 x C8 7-5 1) 2006 SẢN XUẤT THỬ 2006 ... ATLANTIC 2007 SẢN XUẤT THỬ KHOAI MÌ 140 2007 SẢN XUẤT THỬ NGÔ LAI VN112 (P1 1-4 / SD 7-2 ) 2007 SẢN XUẤT THỬ GIỐNG LÚA VNĐ 9 9-3 NÀNG HƯƠNG ĐỘT BIẾN VN121 VNĐ 31 / VNĐ 2 2-2 6 VN2 4-4 IR64 / VNĐ 9 5-1 9 VN124...
 • 37
 • 108
 • 0

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo doc

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo doc
... vậy, nghiên cứu công nghệ sản xuất giống tôm rảo giúp giải vấn đề thiếu giống nuôi Tôm rảo phân bố vùng biển Cát Bà - Long Châu có kích thước lớn, sinh sản tập trung từ tháng đến tháng 10 Tôm rảo ... Lớn b Sức sinh sản tôm rảo Bảng 2: Sức sinh sản tôm rảo qua đợt nghiên cứu Ðợt Số Tổng số Tổng khối lượng trứng thu ấu thí nghiệm lượng tôm Tổng mẹ tôm mẹ (g) trùng nauplius (con) số thu 28 420 ... Năm 2000, số lượng tôm rảo giống sản xuất trạm Cát Bà 30 triệu nuôi rộng rãi nhiều đầm nuôi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình Nam Ðịnh Bảng Kết thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo tôm rảo Cát Bà...
 • 8
 • 523
 • 2

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx
... huấn kỹ thuật, hội nghị chuyển giao công nghệ, mở rộng sản xuất III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Điều tra khảo sát tình hình sử dụng đất vụ vùng TD, M PB 1.1 Phân bố đất ruộng vụ vùng TD, M PB Tổng diện ... diện tích đất ruộng Vùng Đông Bắc có 148,6 nghìn đất ruộng vụ lúa chiếm 38%, tập trung tỉnh: Hà Giang (51%), Cao Bằng (78,6%), Bắc Kạn (49%), Vùng Tây Bắc có 38,5 nghìn đất ruộng vụ, chiếm 28%, ... Phương pháp nghiên cứu + Thu thập số liệu thống kê: Tại phòng nông nghiệp huyện tỉnh vùng xây dựng đồ phân bố đất vụ trạng sử dụng + Phương pháp điều tra: Trực tiếp vấn hộ nông dân + Nghiên cứu...
 • 7
 • 287
 • 1

Một số kết quả nghiên cứu về hiệu lực phòng chống bệnh của chế phẩm nấm sinh học Ketomium trong sản xuất cà phê tại sơn la ppt

Một số kết quả nghiên cứu về hiệu lực phòng chống bệnh của chế phẩm nấm sinh học Ketomium trong sản xuất cà phê tại sơn la ppt
... Kết nghiên cứu khoa học tác, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất phê theo hướng phê sinh học, phê nhằm giảm thiểu sử dụng hoá chất sản xuất, nâng cao phẩm chất hạt phê đồng ... Vs/BT02 thực thử hiệu lực chế phẩm nấm sinh học Ketomium nhằm phũng chống số bệnh nấm gây hại phê Sơn La II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Để đánh giá hoạt tính kháng bệnh Ketomium chỳng tụi ... lý với chế phẩm bệnh Ketomium cần phủ gốc giữ ẩm phổ biến , xuất 50-70% cõy III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN bệnh Kết thử hiệu lực chế phẩm Rất phổ biến , xuất >75% Ketomium bệnh chết rạp cõy bệnh -...
 • 8
 • 440
 • 4

Nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRỒNG RỪNG THÂM CANH BẠCH ĐÀN TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC BỘ " potx

Nghiên cứu khoa học
... MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRỒNG RỪNG THÂM CANH BẠCH ĐÀN TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC BỘ Lê Minh Cường Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp ... TÓM TẮT Trồng rừng thâm canh bạch đàn cho suất hiệu kinh tế cao hẳn so với trồng rừng quảng canh Nghiên cứu trồng rừng thâm canh tiến hành Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ từ ... trồng rừng cần nghiên cứu áp dụng tiến kỹ thuật thâm canh phù hợp Bài báo giới thiệu số kết nghiên cứu trồng rừng thâm canh Bạch đàn urophylla (U6 PN2) hiệu kinh tế chúng Trung tâm Khoa học Sản xuất...
 • 8
 • 197
 • 0

Báo cáo khoa học: "MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TRONG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MỘT SỐ MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊU BIỂU" pps

Báo cáo khoa học:
... mỏy khoan ng hm a) S gii mụ hỡnh toỏn xỏc nh cỏc thụng s khai thỏc hp lý ca mỏy khoan ng hm vi chiu sõu tỏc dng ca rng khoan vo t ỏ mt ln p h c nh v tn s p z, bn t ỏ bin thiờn Bt u Nhập số liệu ... n lỳc bt u khoan l khoan tip theo tc: 30(s) - Thi gian cho cỏc chu trỡnh vụ ớch, khụng ph thuc vo chiu di cn khoan t1 : (s/m) - Thi gian ni v thỏo mt cn khoan t2: 520 (s) - Thi gian khoan ht mt ... ớch, khụng ph thuc vo chiu di cn khoan t1 : (s/m) - Thi gian ni v thỏo mt cn khoan t2 : 510 (s) - Thi gian khoan ht mt gng hm: 102 l khoan ng kớnh 45 vi chiu sõu khoan 3,8 m l gi 10 phỳt Qua kt...
 • 46
 • 383
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: " MộT Số KếT QUả NGHIÊN CứU Về Bộ PHậN KẹP NHổ TRONG MáY THU HOạCH Củ SắN" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... chỉnh gin kẹp v nối khung; 8) Bánh bị động; 9) Mũi rẽ KếT LUậN Nguyên lý kẹp nhổ ứng dụng cho phận kẹp nhổ máy đo nhổ gom củ sắn l phù hợp, phận kẹp nhổ có nhiệm vụ kẹp nhổ củ, phân ly củ khỏi ... tiến máy v vận tốc vòng băng kẹp nhổ Vị trí kẹp nhổ sớm (Hình 3a), đất cha đợc phá vỡ liên kết lực kẹp nhổ lớn v củ sắn bị gẫy đất, vị trí kẹp nhổ thấp v gây ùn tắc cho phận kẹp nhổ Vị trí kẹp nhổ ... không thu n lợi cho kẹp nhổ đồng thời vị trí kẹp nhổ thấp gây ùn tắc cho phận kẹp nhổ Vị trí kẹp nhổ thu n lợi l gốc sắn vị trí cao (Hình 3b), lực liên kết đất l nhỏ v gốc sắn thẳng đứng thu n...
 • 7
 • 141
 • 0

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT THUỘC LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHI NG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HO SAU THU HOẠCH

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT THUỘC LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHI NG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HO SAU THU HOẠCH
... mới, khả ng d ng: • C ng nghệ hệ th ng dây chuyền sản xuất mạ thảm đ ng bộ, quy mô c ng nghi p lần áp d ng kết Việt Nam QUI TRÌNH C NG NGHỆ VÀ HỆ TH NG THIẾT BỊ SẢN XUẤT MẠ KHAY KIỂU C NG NGHI P ... nho theo tiêu chuẩn EUREPGAP Ninh Thu n 11 Nghi n cứu sản xuất, bảo quản nho an toàn theo tiêu chuẩn EUREPGAP Tuy Phong, Bình Thu n 12 Nghi n cứu xác định số thu ho ch c ng nghệ xử lý, bảo quản ... trăm tấn/vụ 4-C NG NGHỆ “COATING” BẢO QUẢN CAM Tính mới, khả ng d ng: Bảo quản cam c ng nghệ “coating” c ng nghệ tiên tiến lần đầu áp d ng Việt Nam Chế phẩm BQE 15 (ăn được) đáp ng tiêu chuẩn...
 • 41
 • 93
 • 0

một số kết quả nghiên cứu về thủy sản nước ngọt,lợ

một số kết quả nghiên cứu về thủy sản nước ngọt,lợ
... nuôi cá Tra thâm canh Một số nghiên cứu Khoa Thủy sản, ĐHCT 1150 g HC 867,2 g HC (75,4%) 43,3 g N 24,9 g N (57,5%) kg 10,2 g P 1277 g 8,1 g P (79%) Một số nghiên cứu Khoa Thủy sản, ĐHCT Chất thải ... tục • Nguồn giống không đảm bảo số lượng chất lượng • Thiếu thức ăn phù hợp cho số giai đoạn Một số nghiên cứu Khoa Thủy sản, ĐHCT Môi trường • Biến động chất lượng nước mô hình nuôi thâm canh (tôm ... Một số nghiên cứu Khoa Thủy sản, ĐHCT Sinh lý • Dư lượng kháng sinh tôm Sú Cá Tra • Tác động kháng sinh lên trình sinh lý • Tác động điều kiện môi trường lên tiêu sinh lý cá Tra Một số nghiên cứu...
 • 14
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhlập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhcách lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhbáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là gìbáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mẫu b02báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012cách làm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhnội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhkhái niệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhphan tich bao cao ket qua san xuat kinh doanhý nghĩa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhbáo cáo kết quả sản xuất nông nghiệpbáo cáo kết quả sản xuất rau an toànTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớpHọc thuyết kinh tế của adam smith