chương 1: khoa học môi trường

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 1

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 1
... Jakarta, Inđonêxia 11 ,7 12 ,7 11 ,6 12 ,3 11 ,5 14 ,1 11, 0 12 ,8 10 ,7 12 ,4 17 Karachi, Pakistan 10 ,3 13 ,5 18 Cairo, Ai Cập 9,9 10 ,2 19 Manila, Philippin 9,9 11 ,7 9,9 12 ,1 9,7 10 ,7 9,3 10 ,8 7,8 10 ,2 6,6 7,3 ... Braxin 16 ,4 17 ,8 16 ,3 16 ,6 15 ,6 16 ,4 New York, Mỹ Mexico City, Mexico Thượng Hải, Trung Quốc Bombay, Ấn Độ 15 ,1 17,2 15 ,1 18 ,1 Calcuta, Ấn Độ 12 ,4 13 ,1 10 Seoul, Hàn Quốc 12 ,4 14 ,2 11 Jakarta, ... 200 0-2 500 calo Tuy nhiên, không gian ngày bị thu hẹp (xem bảng 1. 1) Bảng 1. 1: Suy giảm diện tích đất bình quan đầu người giới(ha/người) Năm - 10 6 Dânsố(tr.ng) 0 ,12 5 DT(ha/ng) 12 0.000 -1 05 1, 0 15 .000...
 • 21
 • 586
 • 9

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 2

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 2
... học chứa tế bào sống xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: C-H-O-N-P-C-Cl-Cu-Fe-Mg-K-NaS-Al-B-Br-Cr-Co-F-Ga-I-Mn-Mo-Se-Si-Sn-Ti-V-Zn Nồng độ nguyên tố loài sinh vật thay đổi phụ thuộc vào loại ... bình thấp 700(900 )-1 20 0 Giá trị độ chia cắt sâu: - Nhỏ 10 0 -2 50 - Trung bình 120 0 -2 500 - Trung bình 25 0-5 00m - Cao vừa 25 0 0-3 000 - Lớn 50 0-7 50m - Cao 300 0-5 000 - Rất lớn 75 0-1 000m - Rất cao >5000 ... Mexico Tổng Diện tích(triệu km2) 165 ,24 2 82, 3 62 73,556 13,986 8,143 2, 756 2, 505 2, 269 1,544 25 2,36 Phần trăm 46,91 23 ,38 20 ,87 3,97 0,80 0,71 0,64 0,58 0,39 100 2. 2 .2 Sự hình thành đại dương Sự...
 • 23
 • 465
 • 6

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 3

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 3
... dương - -Trong trầm tích - - Cơ thể sinh vật - - Nhiên liệu hóa thạch - + Tổng cacbon vô - - 692 35 .000 >10.000.000 3. 432 (đang sống 529 chết 2840) - - >5.000 - + Tổng cacbon hữu - - 8. 432 10. 035 .692 ... bang) 4.800 - Hình thành tinh vân - Hình thành ngân hà 4.600 Thạch - Hình thành Thái dương hệ - Hình thành Trái đất 4.400 - Xuất khí CH4, NH3 -Hình thành đại dương -Xuất tế bào sống đơn sơ 3. 500 2.000 ... kết H-C-O cacbuahydro C6H12O6 Cùng với việc tổng hợp C6H12O6, trình quang hợp tạo oxy cần thiết để trì sống Trái đất.(xem hình 3. 5) Bảng 3. 2: Cacbon sinh (tỷ tấn)(Bolin et al, 1979) - - Khí - -...
 • 15
 • 398
 • 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 4
... Bảng 4. 7: Biến động diện tích rừng qua năm (đơn vi:1.000ha) - Năm Diện tích - 1 943 14. 300 - 1976 11.169 - 1980 10.608 - 1985 9.892 - 1990 9.175 - 1995 9.302 rừng - - - - - Trong đó: - - - 92 - 42 2 ... Than 21 6-3 93 - Quặng mangan - 100 - Đống - 47 - Quặng crôm - 270 - Molipđen - 53 - Bauxit - 290 - Chì - 24 - Thiếc - Kẽm - 25 - - 20 Tính năm theo số liệu tới 1989 4. 5.2 Các đặc trưng khoáng sản ... - 42 2 - 5 84 - 745 33,8 - 32,1 - 30,0 - 27,8 - 1.050 Rừng - trồng - - 43 ,0 - - 28,9 - Độ che phủ Nguồn: Nguyễn Ngọc Lung, 1998 Hình 4. 3: Hình ảnh minh chứng suy thoái tài nguyên rừng 4. 4 Tài nguyên...
 • 20
 • 496
 • 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 5

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 5
... BOD520 (nhu cầu ôxy sinh học) Tải lượng(g/người/ngày) 4 5- 5 4 1, 6-1 ,9 x BOD520 COD (nhu cầu ôxy hóa học) Tổng chất sắt 17 0-2 20 Chất rắn lơ lững 7 0-1 45 Rác vô (kích thước >0,2mm) 5- 1 5 Dầu mỡ 1 0-3 0 ... (nhập100) - 130,0 193,0 123 ,5 186 150 NPK - Sản xuất nước Phân Lân nước Phân Kali (nhập100) - 200,0 2 15, 0 180 ,5 320 250 - 1 35, 0 120,0 130,0 100 100 326,2 391,3 423,0 450 ,0 700 800 41,0 13,0 55 ,6 21,6 ... 1 0-3 0 Kiềm(theo CaCO3) 2 0-3 0 Cl- 4-8 Tổng Nitơ(theo N) 6-1 2 10 Nitơ hữu 0,4 tổng N 11 Amoni tự 0,6 tổng N 12 Nitrit(NO-2) - 13 Nitrat(NO-3) - 14 Tổng Photpho 0, 8-4 15 P vô 0,7 tổng P 16 P hữu...
 • 15
 • 334
 • 2

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 6

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 6
... có Luật BVMT sửa đổi năm 20 06, Nghị định 80/20 06/ NĐ-CP ngày 09/8/20 06, Thông tư 08/20 06/ TT-BTNMT ngày 08/9/20 06 Và nhiều văn khác 6. 3 Các công cụ quản lý môi trường 6. 3.1 Khái niệm chung công ... - Con người - Xã hôị " đòi hỏi việc giải vấn đề MT thực công tác quản lý MT phải toàn diện hệ thống 3 Quan hệ người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển xã hội loài người 6. 2.2 Cơ sở khoa ... phát triển bền vững KTXH • Quản lý MT cần nối khoa học MT với hệ thống " Tự nhiên - Con người - Xã hội " phát triển phát triển môn chuyên ngành 6. 2.3 Cơ sở kinh tế quản lý môi trường • Quản lý...
 • 10
 • 394
 • 3

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 7

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 7
... triển - Các nước phát triển - - - Dầu mỏ - 37 - 23 - - Than - 23 - 28 - - Khí đốt thiên nhiên - 23 - - - Năng lượng hạt nhân - - - - Thủy - - - - Sinh khối Đối tượng tiêu thụ lượng % - - 35 - - Vận ... 195 5-1 971 Miền Bắc 195 5-1 960 - 4,60 - 1,20 - 3,40 - 196 0-1 965 - 4,30 - 1,20 - 3,10 - 196 5-1 974 - 4,20 - 1,40 - 2,80 - - Trước năm 1945 Bắc Kỳ - Sinh (%) 3 ,78 - - Miền Nam 195 5-1 976 - 4,20 - 1,20 ... EURO Sáu nước SNG Trung Quốc Việt Nam - Trung bình 2,9 - - 2,9 - 3,8 - 1,4 - 1,4 - 1,8 - 1,1 - 1,3 - 1 ,7 - 0,8 - 0,36 0 ,7 1,2 - 0,5 - Cao 4 ,7 - - Thấp 1,4 0,16 - Đối với Việt Nam, tiêu thụ lượng...
 • 26
 • 322
 • 1

CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG pdf

CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG pdf
... năng, chuyển thành NL sinh học 3/19/2011 CÁC CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA CHU TRÌNH TUẦN HOÀN NƯỚC Tìm hiểu số quy luật sinh thái thông qua chu trình biến đổi nguyên tố Các nguyên tố tuần hòan sinh theo ... chức gồm có quần xã, thể sống môi trường tác động lượng mặt trời Quần xã KHÁI NIỆM VỀ SINH THÁI Hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm thành phần chủ yếu sau: Các yếu tố vật (để tạo nguồn lượng): ánh ... lượng): ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, dòng chảy … Các yếu tố vô cơ: gồm nguyên tố hợp chất hóa học cần thiết cho tổng hợp chất sống Các chất vô dạng khí (O2, CO2, N2), thể lỏng (nước), dạng...
 • 16
 • 256
 • 1

bài giảng môi trường đại cương chương 3 các sinh thái học trong khoa học môi trường

bài giảng môi trường đại cương chương 3 các sinh thái học trong khoa học môi trường
... xã sinh vật tập hợp quần thể phân bố vùng sinh cảnh định 3 Chuỗi thức ăn Dòng lượng suất sinh học hệ sinh thái  Hiệu suất sinh thái: Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa Chu trình Carbon - Các ... ĐẤT: Sinh Sinh đới Hệ sinh thái Cá thể sinh vật Quần xã, quần thể sinh vật  Sinh quyển: toàn dạng vật sống, tồn bên trong, bên phía trái đất lớp vỏ sống TĐ, có thể sống HST hoạt động  Sinh ... đới, tồn hệ sinh thái ổn định tương tác phức tạp với  Đặc điểm chủ yếu sinh đới Trái đất sau:  Sinh đới tundra  Sinh đới đỉnh núi cao  Sinh đới rừng Rừng nhiệt đới Rừng ôn đới  Sinh đới thảo...
 • 43
 • 339
 • 1

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 1 pot

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 1 pot
... trình i n t , Giaotrinh.khoahocmoitruong http://ebook.edu.net.vn, Lê Th c Cán (19 95), Cơ s khoa h c môi trư ng, Vi n i h c M Hà N i 1 16 Cao Liêm, Ph m Văn Khê, Nguy n Th Lan (19 98), Sinh thái h ... ã tăng t 10 3 tri u lên n 14 4 tri u Thêm vào ó s khai hóa Tây bán c u Năm 15 00 t l t canh tác châu Âu 10 t canh tác ngư i/1km2, n m mang s n xu t c Tây bán c u tính g p chung t l ngư i/1km2 Không ... sinh thái h c ng d ng b o v môi trư ng s ng th ? Tài li u tham kh o Lưu c H i, (20 01) , Cơ s khoa h c Môi trư ng, Nhà xu t b n i h c Qu c gia Hà n i Ng c Phong, (19 86), Môi trư ng S c kho ng i, B...
 • 20
 • 277
 • 2

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 1 ppsx

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 1 ppsx
... 10 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 11 I .1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG 11 I .1. 1 Khái niệm môi trường 11 I .1. 2 Các yếu tố môi trường yếu tố ... DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH (CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG) THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ tên: BÙI THỊ NGA Sinh năm: 19 63 quan công tác: Bộ môn: Khoa học Môi Trường Khoa: Môi Trường & TNTN Trường: Đại học Cần ... 11 I .1. 3 Hệ sinh thái 12 I .1. 4 Các vấn đề môi trường 12 I .1. 4 .1 Khủng hoảng môi trường 12 I .1. 4.2 Suy thoái môi trường 13 I .1. 4.3 Gia...
 • 19
 • 196
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC UNDERGRADUATE PROGRAM Tên chương trình/ Title: Chương trình Đào tạo tiên tiến ngành Khoa học Môi trường – Advanced Undergraduate Program ... Tin học sở (Introduction to computer 11 STT Chương trình tiên tiến trường Đại học Khoa học tự nhiên/ HUS advanced program Tên môn học/ Course TC/ Cr Mã môn học/ Code Chương trình gốc Đại học ... khí hậu học G304 Meteorology and 12 STT Chương trình tiên tiến trường Đại học Khoa học tự nhiên/ HUS advanced program Tên môn học/ Course TC/ Cr Mã môn học/ Code Chương trình gốc Đại học Indiana/...
 • 16
 • 153
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... triển ngành Khoa học môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường, tác động khoa học môi trường đến xã hội phục vụ bảo vệ môi trường Nắm các quy định xã hội kiến thức chuyên môn khoa học môi trường; ... đánh giá vấn đề về Khoa học môi trường, lập luận xử lý thông tin, phân tích định lượng giải các vấn đề về chuyên môn Khoa học môi trường; Cử nhân Khoa học môi trường có thể đạt khả ... bản nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận thực tiễn cho ngành khoa học môi trường 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành Hiểu, áp dụng vận dụng các kiến thức về khoa học môi trường, tài...
 • 10
 • 108
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... bản nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận thực tiễn cho ngành khoa học môi trường 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành Hiểu, áp dụng vận dụng các kiến thức về khoa học môi trường, tài ... nhân Khoa học môi trường có đủ lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý các Trường Đại học Cao đẳng, các Viện Trung tâm nghiên cứu khoa học, các quan quản lý Bộ Tài nguyên Môi trường, ... nhân Khoa học môi trường có khả tư chỉnh thể, logic, phân tích đa chiều 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh Cử nhân Khoa học môi trường hiểu vai trò trách nhiệm về phát triển ngành Khoa học môi...
 • 10
 • 90
 • 0

Giáo trình khoa học môi trường phần 1

Giáo trình khoa học môi trường phần 1
... 2,20 1, 58 Trung Kỳ 2,96 1, 76 1, 20 Nam Kỳ 3,70 2, 41 1,29 Toàn quốc 3,75 2,42 1, 33 Miền Bắc 19 55 19 60 4,60 1, 20 3,40 19 60 19 65 4,30 1, 20 3 ,10 19 65 19 74 4,20 1, 40 2,80 4,20 1, 20 3,00 Trớc 19 45 ... Quan hệ khoa học môi trờng với ngành khoa học khác .10 IV Phơng pháp nghiên cứu khoa học môi trờng .11 Phơng pháp luận 11 Phơng pháp nghiên cứu 11 V Khoa học môi trờng giới ... chơng trình tuyên truyền, giáo dục vấn đề môi trờng cộng đồng nh nhà trờng từ bậc tiểu học đến đại học III Các chuyên ngành khoa học môi trờng Các phân môn khoa học môi trờng Khoa học môi trờng,...
 • 96
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khung chương trình đào tạo ngành khoa học môi trường1 các nguyên lý cơ bản của sinh thái học và khoa học môi trườngkhoa học môi trườngkhoa hoc moi truonggiáo trình cơ sở khoa học môi trườngtài liệu cơ sở khoa học môi trườngbài giảng cơ sở khoa học môi trườngđề cương cơ sở khoa học môi trườngtừ điểm khoa học môi trườngbài giảng khoa học môi trườngđề cương khoa học môi trườngcơ sở khoa học môi trườngthạc sĩ khoa học môi trườngchuyên đề khoa học môi trườngđề cương môn cơ sở khoa học môi trườngNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐPhát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmSố 7Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàntả người thân trong gia đình emcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtBài 11. Sán lá ganPhát triển Dịch vụPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCBài 22. p-ph, nhBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà NẵngPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPhát triển kinh tế tưTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP MẬT ĐỘ PHƯƠNG PHÁP NƠTRON PHƯƠNG PHÁP ÂM HỌCPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC