Chương 5: ô nhiễm môi trường

Tài liệu CHƯƠNG 5: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG docx

Tài liệu CHƯƠNG 5: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG docx
... chất thải, chất thải ngu n nhiễm Vì vậy, hiệu s dụng cao nhiễm giảm Thơng số xác định mức độ nhiễm dân số gây • Tổng số nhiễm sinh = C × r × ap – C: số dân; – r: tài ngun tiêu thụ tính theo ... sinh: dân số Ngun nhân: l l 13 Tiêu thụ tài ngun: chủ yếu dạng lượng từ nhiên liệu hóa thạch (than, khí, dầu) hay điện Hiệu s dụng: nhiễm sinh theo đơn vị tài ngun sử dụng Thường hiệu khơng đạt ... người hút … người hít phải trường xây dựng, cơng trường khai thác đá tạo nên nguồn nhi m bụi tiếng ồn Tác động giao thơng đến mơi trường người • • • • • • • Sử dụng tài ngun Global warming Summer...
 • 88
 • 307
 • 0

bài giảng môi trường đại cương chương 5 ô nhiễm môi trường

bài giảng môi trường đại cương chương 5 ô nhiễm môi trường
... công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón nông nghiệp  Theo chất tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân loại ô nhiễm nước : ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm ... hoá biển + Ô nhiễm không khí - 5. 2 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: 5. 2.1 Định nghĩa nguồn gây ON: - Ô nhiễm không khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần không khí, làm cho không khí không gây toả ... hồ khu vực ô thị, KCN đồng ruộng lúa nước nơi thường có mức độ ô nhiễm cao Các dạng ô nhiễm nước thường gặp phú dưỡng, ô nhiễm kim loại nặng hoá chất độc hại, ô nhiễm vi sinh ô nhiễm thuốc bảo...
 • 36
 • 326
 • 1

BÀI BÁO CÁO-CHƯƠNG 5.Ô NHIỄM MÔI TRƯờNG

BÀI BÁO CÁO-CHƯƠNG 5.Ô NHIỄM MÔI TRƯờNG
... kinh tế quản lý môi trường Kiểm soát đánh giá chất lượng môi trường máy móc thiết bị dấu hiệu thị - - Giáo dục môi trường cấp - Giải đồng vấn đề ô nhiễm môi trường nước đất 6.3 Ô nhiễm nước 32 ... khả tồn bền vững môi trường, tích lũy cao gây ảnh hưởng đến môi trường Tính bền vững hóa học: Khả biến đổi môi trường thành chất có nguy gây độc cao 6.1.3 Khả đồng hóa chất gây ô nhiễm MT -Đồng ... Hiện nay, môi trường thành phần bị ô nhiễm suy thoái nghiêm trọng Nguyên nhân hành động phát triển người Môi trường nhà chung-chúng ta phải giữ gìn cho cho hệ tương lai mai sau Bảo vệ môi trường...
 • 71
 • 174
 • 0

BÁO CÁO-CHƯƠNG 3-Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO-CHƯƠNG 3-Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
... NIỆM •1 Một số đònh nghóa: Ô nhiễm môi trường Suy thoái môi trường Xử lý môi trường Bảo vệ môi trường Biên soạn: LÊ Q ĐỨC I-KHÁI NIỆM •1 Một số đònh nghóa: • Môi trường tập hợp vật thể, hoàn ... Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC Các biện pháp bảo vệ nguồn nước a- Kiểm tra vệ sinh xả nước thải vào nguồn nước mặt: • • • • Nhằm mục đích hạn chế lượng chất bẩn thải vào môi trừơng để đảm bảo ... tồn đất Môi trường đất bò ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh, chất độc hại, tạp chất rắn vô chất thải bền vững Biên soạn: LÊ Q ĐỨC 28 •IV- ĐẤT VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Các biện pháp bảo vệ môi trường...
 • 31
 • 287
 • 0

chương 5 các vấn đề ô nhiễm môi trường

chương 5 các vấn đề ô nhiễm môi trường
... nhiễm môi trường không khí Muốn đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí, kiểm tra, kiểm soát dự báo phòng ngừa ô nhiễm môi trường không khí xác cần phải xác định nồng độ chất ô nhiễm môi trường ... với tượng ô nhiễm không khí ô thị khu công nghiệp ngày gia tăng Các nguồn ô nhiễm không khí gây ô nhiễm không khí khu vực ô thị khu công nghiệp, mà khuyếch tán xa, gây ô nhiễm không khí vùng ... 2-4 6 ,5 - 8 ,5 0, 05 - 0,4 0,1 - 0,3 0,01 - 0, 05 6-9 0,4 - 1 ,5 0,3 - 1,0 0, 05 - 0,1 50 -90 20 -50 4-6 Nước bẩn - 1 ,5 - 3,0 - 0,1 - 0, 15 20 - 50 50 - 70 - Nước bẩn nặng - 9 ,5 3,0 - 5, 0 4-8 0, 15 -...
 • 19
 • 224
 • 0

Giáo trình - Ô tô và ô nhiễm môi trường - chương 5 doc

Giáo trình - Ô tô và ô nhiễm môi trường - chương 5 doc
... exp( 29300 / T ) s d s (kgm-3s-1) (5. 14) (kgm-3s-1) (5. 15) (kgm-3s-1) (5. 16) (kgm-3s-1) (5. 17) R s,c = , 51 .1 05 Po2 T 1/ exp( 19800 / T ) - Mụ hỡnh Magnussen: R s, c = - Mụ hỡnh Jones: 1 R s,c ... Diesel nh cỏc hỡnh 5. 13 (Cng ng Chõu u, loi xe cú trng lng ton b trờn 350 0kg), hỡnh 5. 14 (M, loi xe cú trng lng ton b trờn 3 850 kg) v hỡnh 5. 15 (Nht, loi xe cú trng lng ton b trờn 250 0kg) Vit Nam, ... phn ht nm khong 1 5- 3 0nm, ng kớnh trung bỡnh ca cỏc ht b húng nm khong 10 0-1 50 nm, cú lờn n 50 0-1 000nm Cu trỳc tinh th ca ht b húng khớ x ng c Diesel cú dng tng t nh graphit (hỡnh 5. 11) nhng ớt u...
 • 21
 • 150
 • 0

Ô tô và ô nhiễm môi trường - Chương 5 ppsx

Ô tô và ô nhiễm môi trường - Chương 5 ppsx
... −29300 / T ) ρ s d s (kgm-3s-1) (5. 14) (kgm-3s-1) (5. 15) (kgm-3s-1) (5. 16) (kgm-3s-1) (5. 17) R s,c = , 51 .1 05 Po2 T −1/ exp( −19800 / T ) - Mô hình Magnussen: R s, c = - Mô hình Jones: 1 R s,c ... theo (5. 18) (5. 19) Tốc độ hình thành bồ hóng cuối xác định biểu thức: (kgm-3s-1) Rs = Rs,f - Rs,c (5. 20) 5. 6.4 Xây dựng mô hình tạo bồ hóng buồng cháy động Diesel Việc tính toán xây dựng mô hình ... Với mp a,b (5. 6) : Khối lượng hạt bồ hóng (kg/ hạt) : Các số Ngoài có mô hình mô tả sản sinh bồ hóng khác như: - Mô hình Khan: R s,f = Kφf3 p f exp( − 20000 / T) 72 (5. 7) Chương 5: Cơ chế hình...
 • 8
 • 206
 • 0

Ô tô và ô nhiễm môi trường - Chương 5 pdf

Ô tô và ô nhiễm môi trường - Chương 5 pdf
... phn ht nm khong 1 5- 3 0nm, ng kớnh trung bỡnh ca cỏc ht b húng nm khong 10 0-1 50 nm, cú lờn n 50 0-1 000nm Cu trỳc tinh th ca ht b húng khớ x ng c Diesel cú dng tng t nh graphit (hỡnh 5. 11) nhng ớt u ... Diesel nh cỏc hỡnh 5. 13 (Cng ng Chõu u, loi xe cú trng lng ton b trờn 350 0kg), hỡnh 5. 14 (M, loi xe cú trng lng ton b trờn 3 850 kg) v hỡnh 5. 15 (Nht, loi xe cú trng lng ton b trờn 250 0kg) Vit Nam, ... TURBO-KIVA 2- Nghiờn cu x lý b húng trờn ng x ng c Hng nghiờn cu ny ch yu trung hon thin gii phỏp: - X lý b húng bng k thut lc v tỏi sinh lc - X lý b húng bng b xỳc tỏc oxy húa 65 Chng 5: C ch...
 • 13
 • 179
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc
... nucleic Axit amin 4C5H10O5 C6H5O5 C5H5O5O C5H5O5O2 C4H5O5O NH3 4H3PO4 CO2 H2O H2S Chất khác II phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (phân lân vi sinh) Định nghĩa Phân vi sinh vật phân giải phosphat ... Nhân sinh khối, xử sinh khối, tạo sản phẩm Từ chủng giống vi sinh đợc lựa chọn (chủng gốc) ngời ta tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh ... lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh đợc tiến hành tơng tự nh quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định nitơ Thông thờng để sản xuất phân lân vi sinh từ vi khuẩn ngời ta...
 • 21
 • 237
 • 0

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 5 docx

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 5 docx
... 4,3 4 ,5 4,7 4,9 5, 1 5, 6 4,8 5, 1 5, 4 5, 7 5, 9 6,1 6,3 6 ,5 3,8 4,8 5, 8 6,2 6,7 7,3 7,6 7,9 8,2 4 ,5 5,6 6,8 7 ,5 8,1 8,6 9,4 9,8 10,2 5, 1 6 ,5 7,8 8,8 9,7 10,4 10,8 11,3 11,9 12,6 5, 7 7,4 10,2 11 ,5 12,4 ... E I Ti Khái ni Phân lo Tác h II Các bi Gi Gi S 33 35 36 36 40 41 43 44 45 45 46 ùng: 3) 46 47 48 48 48 49 49 50 50 51 gi ép 53 54 55 56 56 57 58 Tài li 61 ... A- Các y BIII- 21 22 êm môi môi 25 25 ình, nhà c A Phân lo : ình vi phân c C Gi 22 23 25 26 -Pasquill (pp Gauss): 60 30 33 I-Bi n pháp c II- Thi III -L A-Các thông s B-các lo Bu L C Các lo l L...
 • 11
 • 81
 • 0

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường
... kg 2 ,5 400 kg 0 ,5 2 ,5 300 kg 4 ,5 - 2.0 Thiết kế - thi công - - 1 ,5 Thuế suất - 10% 1 ,5 Tổng cộng Ngành nấu đúc kim loại 15, 0 17 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công ... thiểu ô nhiễm môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu chế tạo lắp đặt 19 95 Ngành nấu đúc kim loại 15 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp 3.2 CÔNG TY NHÔM KIM ... kim loại Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp MỘT SỐ TR DUNG DÙNG KHI ĐÚC NHÔM VÀ HP KIM NHÔM: THÀNH PHẦN TR DUNG (%) 11 ,5 KCl + 56 ,5 NaCl + Na3AlF6 + 25 NaF 10...
 • 19
 • 736
 • 14

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... phẩm vi sinh vật sản xuất nông nghiệp - Chế phẩm vi sinh vật không gây hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng Không gây ô nhiễm môi trờng sinh thái - Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng cân hệ vi sinh ... bón cho trồng + Bảo vệ môi trờng: Công nghệ vi sinh tham gia tích cực vấn đề xử phế thải công nông nghiệp, rác thải sinh hoạt, nớc thải làm môi trờng công nghệ vi sinh vật hảo khí, bán hảo khí...
 • 8
 • 864
 • 12

Chương 8 - Động cơ sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường pot

Chương 8 - Động cơ sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường pot
... methane 147 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường Hình 8. 18: Sự phân bố lượng ô sử dụng nhiên liệu khí giới Bảng 8. 4: Thành phần khí thiên nhiên vùng ... Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường trạng gây tổn thất phận nhiên liệu (có thể đến 1%) không cần thiết, nguy hiểm cháy nổ bay diễn môi trường không ... 0, 2 8- 0, 38 0,4 0-0 ,50 151 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường thủy tinh Composite sườn sợi 0,5 0-0 ,70 carbon Người ta nhận thấy dù sử dụng loại vật liệu áp...
 • 18
 • 209
 • 0

Chương 8: Động cơ sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường doc

Chương 8: Động cơ sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường doc
... methane 147 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường Hình 8. 18: Sự phân bố lượng ô sử dụng nhiên liệu khí giới Bảng 8.4: Thành phần khí thiên nhiên vùng ... Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường trạng gây tổn thất phận nhiên liệu (có thể đến 1%) không cần thiết, nguy hiểm cháy nổ bay diễn môi trường không ... lần Dĩ nhiên PCI NGV giảm thành phần chất khí trơ (CO2, N2) tăng 148 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường Vì tỉ lệ nhiên liệu/ không khí trường hợp cháy hoàn...
 • 18
 • 235
 • 1

Bài giảng kiểm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn chương 4 phạm khắc liệu

Bài giảng kiểm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn chương 4  phạm khắc liệu
... tiếp: Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 12 Chương SXNN BĐKH Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 13 Chương SXNN BĐKH Bài giảng kiếm soát ô nhiễm ... contribute to global warming Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 3 Chương SXNN BĐKH Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 4 Chương SXNN BĐKH (2) Thực ... management Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 16 Chương SXNN BĐKH Bài giảng kiếm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn 4- 17 Chương SXNN BĐKH Figure 8 .4: Global...
 • 22
 • 565
 • 0

Xem thêm