các thành phần cơ bản của môi trường

bài giảng môi trường đại cương chương 2 các thành phần bản của môi trường

bài giảng môi trường đại cương chương 2 các thành phần cơ bản của môi trường
... - Cao - Rất cao Độ cao tuyệt đối (m) Dưới mực nước biển 0 -20 0 20 0-500 500 -25 00 0 -20 0 20 0-500 500 -25 00 600-900 700(900) - 120 0 120 0 -25 00 25 00-3000 3000-5000 >5000 Đặc điểm hình thái - Gợn sóng, ... xuất lượng; 12% cho sản xuất công nghiệp 7% cho sinh hoạt) 1 Chu trình tuần hoàn nước: Bảng Các dạng tồn nước Dạng nước Đại dương Thể tích (Km3´ 106) Tỉ lệ (%) 507 ,2 97 ,22 11 ,2 2,15 3 ,2 0,61 0,048 ... 46,60 Si 27 , 72 Al 8,13 Fe 5,0 Mg 2, 09 Ca 3,63 Na 2, 83 K 2, 59 % Thể tích so với toàn vỏ 93,77 0,86 0,47 0,43 0 ,29 1,03 1, 32 1,83  Vỏ trái đất gồm kiểu: vỏ lục địa vỏ đại dương  Vỏ đại dương...
 • 45
 • 516
 • 2

CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PHẦN BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG pps

CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG pps
... Manti (phần mền) 2.1 Thạch 2.1.1 Sự hình thành cấu trúc trái đất Vũ trụ hình thành sao? - Lý thuyết vụ nổ lớn (Bigbang theory) 2.1 Thạch 2.1.1 Sự hình thành cấu trúc trái đất - Trái đất hình thành: ... Chiếm 75% tổng lượng nước 2% khối lượng thủy 15 2.3 Khí 2.3.1 Sự hình thành cấu trúc khí 16 2.3 Khí 2.3.2 Thành phần khí Thành phần khí Trái đất ổn định theo phương nằm ngang phân dị theo phương ... trái đất: vỏ lục địa vỏ đại dương 2.1 Thạch 2.1.1 Sự hình thành cấu trúc trái đất  Thành phần hóa học + Có mặt hầu hết nguyên tố hóa học bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học Mêdeleep + Tuy...
 • 29
 • 5,252
 • 11

CÁC THÀNH PHẦN BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT
... CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT Đất môi trường xốp ; Thành phần thể rắn; Thành phần thể lỏng; Thành phần sinh học đất; Thành phần thể khí môi trường đất ĐẤT LÀ MÔI TRƯỜNG ... 16-18% protein THÀNH PHẦN THỂ RẮN CỦA ĐẤT (Bao gồm chất vô cơ, hữu cơ, phức hữu cơ- cơ) THÀNH PHẦN THỂ RẮN CỦA ĐẤT (Bao gồm chất vô cơ, hữu cơ, phức hữu cơ- cơ) Thành phần cơ: P: ng.tố quan ... thụ trực tiếp THÀNH PHẦN THỂ RẮN CỦA ĐẤT (Bao gồm chất vô cơ, hữu cơ, phức hữu cơ- cơ) THÀNH PHẦN THỂ RẮN CỦA ĐẤT (Bao gồm chất vô cơ, hữu cơ, phức hữu cơ- cơ) Thành phần cơ: K: ng.tố quan...
 • 55
 • 1,323
 • 2

Các thành phần bản của ngôn ngữ C

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
... không chứa lệnh kh c C c lệnh đơn gồm: lệnh gán, c u lệnh nhập xuất liệu… Lệnh c c u tr c lệnh chứa lệnh kh c Lệnh c c u tr c bao gồm: c u tr c điều kiện rẽ nhánh, c u tr c điều kiện lựa chọn, c u ... ‘A’b) ’a c) ‘Z’d) ’z’ C c c u lệnh đơn C Summary: H c xong chương này, sinh viên nắm rõ vấn đề sau: - C u lệnh gì? - C ch sử dụng c u lệnh gán giá trị biểu th c cho biến - C ch sử dụng lệnh scanf ... a=so3; C U TR C LỰA CHỌN C u tr c lựa chọn cho phép lựa chọn nhiều trường hợp Trong C, c u lệnh switch C pháp: switch ( ) { case giá trị 1: Khối lệnh th c công vi c 1; break; … case...
 • 30
 • 684
 • 5

nghiên cứu các mô hình, cấu trúc và các thành phần bản của trung tâm xác thực dựa trên công nghệ PKI

nghiên cứu các mô hình, cấu trúc và các thành phần cơ bản của trung tâm xác thực dựa trên công nghệ PKI
... tâm xác thực Giới thiệu cấu trúc thành phần hình trung tâm xác thực dựa công nghệ PKI Chương 2: hình trung tâm xác thực Tổng quan trung tâm xác thực, giới thiệu loại hình kiến trúc trung ... giao tiếp với trung tâm có toán lớn trình thực phủ điện tử nước ta Mục đích luận nhằm nghiên cứu hình, cấu trúc thành phần trung tâm xác thực dựa công nghệ PKI, giới thiệu số hình giao tiếp ... trung tâm xác thực ưu nhược điểm loại hình kiến trúc Chương 3: Xây dựng hình trung tâm xác thực Xây dựng hình trung tâm xác thực dựa hình lai ghép với đầy đủ chức hệ thống trung tâm xác...
 • 87
 • 814
 • 2

Chương 1 Các thành phần bản của ngôn ngữ lập trình Pascal

Chương 1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal
... BAI1.PAS Thoát khỏi Pascal Khởi động lại Turbo Pascal Mở file BAI1.PAS Chèn thêm vào dòng: CLRSCR; vào sau dòng BEGIN Dịch chạy thử chương trình 10 Lưu chương trình vào đĩa 11 Thoát khỏi Pascal ... trỏ Các thành phần ngôn ngữ Pascal 6 .1 Từ khóa Từ khoá từ mà Pascal dành riêng để phục vụ cho mục đích (Chẳng hạn như: BEGIN, END, IF, WHILE, ) Chú ý: Với Turbo Pascal 7.0 trở lên, từ khoá chương ... Lưu chương trình soạn thảo vào đĩa F3: Mở file file tồn đĩa để soạn thảo Alt-F3: Đóng file soạn thảo Alt-F5: Xem kết chạy chương trình F8: Alt-X: Chạy câu lệnh chương trình Thoát khỏi Turbo Pascal...
 • 4
 • 644
 • 9

Bài 2: Các thành phần bản của ngôn ngữ lập trình

Bài 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình
... # ^ $ @ & ( ) { dấu cách ] } : _ (dấu gạch dưới) , Các ngôn ngữ lập Các ngôn ngữ lập trình khác trình có khác khác bảng chữ bảng chữ có khác không ? Ví dụ: Bảng chữ ngôn ngữ c/c++ so với PASCAL ... 1 Các thành phần Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần bản: Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa Các chữ thường hoa: Hãy cho biết tiếng Việt gồm chữ nào? aăâbcdđeêghiklm noôơpqrstuưvxy Các ... Ghi nhớ! Các thành phần ngôn ngữ lập trình: - Bộ chữ - Cú pháp - Ngữ nghĩa Các khái niệm ngôn ngữ lập trình: - Tên: + Tên dành riêng (Từ khoá) + Tên chuẩn + Tên người dùng đặt - Các đại lượng:...
 • 12
 • 1,162
 • 2

các thành phân bản của Ngôn ngữ lập trình

các thành phân cơ bản của Ngôn ngữ lập trình
... # ^ $ @ & ( ) { dấu cách ] } : _ (dấu gạch dưới) , Các ngôn ngữ lập Các ngôn ngữ lập trình khác trình có khác khác bảng chữ bảng chữ có khác không ? Ví dụ: Bảng chữ ngôn ngữ c/c++ so với PASCAL ... Ghi nhớ! Các thành phần ngôn ngữ lập trình: - Bộ chữ - Cú pháp - Ngữ nghĩa Các khái niệm ngôn ngữ lập trình: - Tên: + Tên dành riêng (Từ khoá) + Tên chuẩn + Tên người dùng đặt - Các đại lượng: ... 1 Các thành phần Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần bản: Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa Các chữ thường hoa: Hãy cho biết tiếng Việt gồm chữ nào? aăâbcdđeêghiklm noôơpqrstuưvxy Các...
 • 12
 • 403
 • 2

Chương 4: Đặc tính các thành phần bản của hệ thống

Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
... tiu Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 18 100 Đầu [%] Đầu [%] 100 Tuyến tính hóa độc lập 50 Tuyến tính hóa theo điểm đầu-cuối 50 Tuyến tính hóa theo điểm không Tuyến tính hóa ... sensor + transmitter Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS Lu lng k B chuyn i o chun (transmitter) â 2004, HONG MINH SN Thit b o ỏp sut Cm bin bờn Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c ... 16m Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 10 4.1.2 c tớnh tnh â 2004, HONG MINH SN Sai s v chớnh xỏc Di cht v tr Tớnh trung thc v kh nng tỏi to tuyn tớnh nhy Chng 4: c tớnh...
 • 81
 • 595
 • 4

Các chức năng bản của môi trường

Các chức năng cơ bản của môi trường
... huỷ chất lượng môi trường giảm môi trường bị ô nhiễm Chức phân loại chi tiết sau: - Chức biến đổi lý - hoá học (phân huỷ hoá học nhờ ánh sáng, hấp thụ, tách chiết vật thải độc tố) - Chức biến đổi ... công cách mạng khoa học kỹ thuật lĩnh vực Nhu cầu người nguồn tài nguyên không ngừng tăng lên số lượng, chất lượng mức độ phức tạp theo trình độ phát triển xã hội Chức môi trường gọi nhóm chức ... độc đường sinh hoá) - Chức biến đổi sinh học (khoáng hoá chất thải hữu cơ, mùn hoá, amôn hoá, nitrat hoá phản nitrat hoá) Chức lưu trữ cung cấp thông tin cho người Môi trường trái đất xem nơi...
 • 9
 • 15,119
 • 143

CÁC THÀNH PHẦN BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL
... xuống vị trí trỏ Các thành phần ngôn ngữ Pascal 6.1 Từ khóa Từ khoá từ mà Pascal dành riêng để phục vụ cho mục đích (Chẳng hạn như: BEGIN, END, IF, WHILE, ) Chú ý: Với Turbo Pascal 7.0 trở lên, ... khỏi Pascal Khởi động lại Turbo Pascal Mở file BAI1.PAS Chèn thêm vào dòng: CLRSCR; vào sau dòng BEGIN Dịch chạy thử chương trình 10 Lưu chương trình vào đĩa 11 Thoát khỏi Pascal 12 Viết chương trình ... chương trình soạn thảo vào đĩa F3: Mở file file tồn đĩa để soạn thảo Alt-F3: Đóng file soạn thảo Alt-F5: Xem kết chạy chương trình F8: Alt-X: Chạy câu lệnh chương trình Thoát khỏi Turbo Pascal...
 • 4
 • 432
 • 1

CÁC THÀNH PHẦN BẢN CỦA OPENGL

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA OPENGL
... tiền tố hàm opengl, hàm dùng thư viện bắt đầu tên thư viện ví dụ dùng hàm opengl thường bắt đầu với gl, hàm dùng thư viện glut bắt đầu với glu hàm dùng thư viện aux bắt đầu với aux Các hàm có ... điều đáng ý chương trình sử dụng hàm glVertex2iv() hàm có tham số thành viên mảng thành viên mảng có giá trị x,y số nguyên, chữ i phần hậu tố hàm biểu cho giá trị nguyên chữ v biểu cho kiểu pointer ... return 0; } 3.8 Thể hiển toạ độ chiều: Đến ta biết đến toạ độ chiều opengl, có chẳng khác lập trình Window cả.Vì phần xem opengl vẽ hình chiều /*filename : rotated45.cpp*/ #ifdef unix #include...
 • 27
 • 745
 • 4

Chương II: Các thành phần bản của máy tính số

Chương II: Các thành phần cơ bản của máy tính số
... 2.1.2 Thành phần 2.1.3 chế hoạt động 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hiệu Slide h2 Chương I Chức Chương II Thành phần II Đơn vị điều khiển (CU) II Đơn vị số học logic (ALU) II Thanh ghi Chương III ... hệ thống (nhiều ALU nhiều CPU) a Máy tính SISD b Máy tính SIMD c Máy tính MIMD Han Minh Phuong, 5/12/2007 2.1.1 Chức  Điều khiển: điều khiển tất đơn vị lại máy tính, việc điều khiển thực đơn vị ... vào nhớ Điều khiển ALU thực tính toán Điều khiển vào Tính toán: thực hầu hết phép tính toán số học, phép logic, việc tính toán thực đơn vị số học ALU 2.1.2 Thành phần     Đơn vị điều khiển...
 • 69
 • 1,109
 • 2

Tài liệu Các thành phần bản của lập trình C doc

Tài liệu Các thành phần cơ bản của lập trình C doc
... " F o #include int a = 5; /* Bin ton cc */ void ham_vi_du() { int cuc_bo = 1; /* Bin cc b */ int a = 10; /* Bin cc b */ printf(Bin cc b hm vớ d:\n cuc_bo = %d\n a = %d\n, cuc_bo, a); ... { int cuc_bo = 100; /* Bin cc b */ ham_vi_du(); /* Gi hm vớ d */ printf(Bin cc b hm main:\n cuc_bo = %d\n, cuc_bo); printf(Bin ton cc:\n a = %d\n, a); } @e ? M u " U9 - ] @ * * R Bin cc b hm ... liu */ /* Nguyờn mu c c hm: khai bỏo tờn hm v c c tham s */ /* Khai bỏo c c bin ton cc */ p O 6N ' | 6N I * d I 7J main() { /* Khai bỏo bin */ /* C c cõu lnh */ } /* nh ngha c c hm */ @ " ' H @e...
 • 87
 • 394
 • 0

Tài liệu các chức năng bản cửa môi trường đối với con người và hoạt động kinh tế pptx

Tài liệu các chức năng cơ bản cửa môi trường đối với con người và hoạt động kinh tế pptx
... 13: Quỹ môi trường • Khái niệm:Quỹ môi trường thể chế cở chế thiết kế để nhận tài trợ vốn từ nguồn khác phân phối nguồn để hổ trợ cho việc thực dự án hoạt động cải thiên môi trường Các nguồn ... “Tiêu chuẩn môi trường chuẩn mực, giới hạn cho phép quy định dùng làm để quản lý môi trường Các XN sản xuất phép thải tiêu chuẩn môi trường cho phép Nếu thải vượt tiêu chuẩn môi trường phạt ... nhiễm kinh tế thị trường - Trường hợp1: Khi quyền sở hửu tài sản thuộc người bị ảnh hưởng ô nhiễm Giả sử: + Quyền sở hửu tài sản hoàn hảo tuyệt đối + Chi phí giao dịch thoả thuận không đáng kểvà...
 • 16
 • 1,231
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các thành phần cơ bản của môi trường sinh tháicác thành phần cơ bản của môi trường đấtcác thành phần cơ bản của môi trường2 các thành phần cơ bản của môi trườngcác thành phần cơ bản của môi trường nuôi cấy2 các thành  phần cơ bản của môi trườngthành phần cơ bản của môi trườngphân tích các chức năng cơ bản của môi trườngcác thành phần cơ bản của hệ thốngcác thành phần cơ bản của máy tínhcác thành phần cơ bản của cơ điện tựcác thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trìnhcác thành phần cơ bản của mainboardcác thành phần cơ bản của máy tính sốcác thành phần cơ bản của máy tính điện tửPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây