Tính chất quang học của hệ keo

Bài 12.TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA HỆ KEO

Bài 12.TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA HỆ KEO
... MÀU SẮC CỦA HỆ KEO IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO Khi ánh sáng chiếu qua hệ phân tán ta thấy tượng sau: • Sự khúc xạ tia sáng hạt pha phân tán • Sự truyền tia sáng qua hệ • Sự ... để chuyển quang thành nhiệt Trong truyền tia sáng qua hệ đặc trưng cho hệ dung dịch thực hay ion không màu Còn khúc xạ phản xạ tia sáng quan sát hệ vi dị thể Đối với hệ keo, hai tính chất đặc ... loại phần quang biến thành hiệt Bên cạnh kim loại vừa hấp thụ mạnh ánh sáng lại vừa phân tán mạnh ánh sáng IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO • Ngày phương pháp quang học phương...
 • 38
 • 1,073
 • 1

tính chất quang học của hệ keo

tính chất quang học của hệ keo
... MÀU SẮC CỦA HỆ KEO IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO Trong truyền tia sáng qua hệ đặc trưng cho hệ dung dịch thực hay ion không màu Còn khúc xạ phản xạ tia sáng quan sát hệ vi dị ... loại phần quang biến thành hiệt Bên cạnh kim loại vừa hấp thụ mạnh ánh sáng lại vừa phân tán mạnh ánh sáng IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO • Ngày phương pháp quang học phương ... lần lấy giá trị trung bình hạt keo lúc có chuyển động Brown • Nếu biết thể tích hệ keo ta tính đượcnồng độ hạt: n γ = V Với n : số hạt trung bình có hệ V: thể tích hệ phân tán • Nếu biết khối lượng...
 • 36
 • 500
 • 1

tính chất động học của hệ keo

tính chất động học của hệ keo
... khuếch tán Định luật Fick dC dm = − D Sdt dx không có trình tự san nồng độ hệ, khuếch tán Với D hệ số khuếch tán dm lượng chất chuyển qua tiết diện S Định luật Fick trình bày cách đơn giản: i= dm ... thấu dung dịch keo Sự chuyển động hỗn loạn hạt dung dịch nguyên nhân tượng thẩm thấu Hiện tượng lý giải chiều tăng entropi trình, Lắng nghe, ghi lại kiến thức theo quan điểm nhiệt động, số dư va ... điểm nhiệt động, số dư va chạm phân tử dung môi lên màng từ phía dung dịch loãng, theo quan điểm động học Phương trình áp suất thẩm thấu có dạng: Il = V RT = CđRT N ...
 • 4
 • 110
 • 1

Mối liên hệ giữa vi cấu trúc và tính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật lý

Mối liên hệ giữa vi cấu trúc và tính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật lý
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THU NGA MỐI LIÊN HỆ GIỮA VI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU NANO NỀN TiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60.44.01.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT ... hưởng vi cấu trúc đến tính chất quang học vật liệu nano TiO khả ứng dụng chúng sống, chọn đề tài luận văn Mối liên hệ vi cấu trúc tính chất quang học vật liệu nano TiO2 Mục đích nghiên cứu luận ... kết hợp với hiển vi điện tử (TEM, SEM, EDX, ) c Nghiên cứu tính chất quang vật liệu nghiên cứu vi cấu trúc từ tìm hiểu mối liên hệ vi cấu trúc tính chất quang 7 Về cấu trúc luận văn, ngoài phần...
 • 57
 • 494
 • 0

Hiện tượng bề mặt – Tính chất bề mặt của hệ keo

Hiện tượng bề mặt – Tính chất bề mặt của hệ keo
... Muốn hệ keo, hệ nhũ tương bền  đưa thêm chất hấp phụ lên Bề mặt phân chia pha làm giảm SCBM hệ SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA DUNG DỊCH Ảnh hưởng chất không hoạt động bề mặt - Sự phân bố chất tan nồng độ chất ... trữ bề mặt Giọt nước trạng thái cân bền bề mặt cực tiểu, ứng với diện tích bề mặt cực tiểu thể tích cho trước, tức mặt cầu Xu hướng đạt đến cân bền với bề mặt cực tiểu xu hướng chung hệ vật chất ... tích chất đgl lượng tự bề mặt (năng lượng bề mặt, ký hiệu G) G=σS Năng lượng bề mặt quy đơn vị diện tích bề mặt đgl Sức căng bề mặt  SCBM kết lực tương tác p.tử nên phụ thuộc vào chất chất tiếp...
 • 42
 • 577
 • 18

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chấthọc của gỗ keo lai (Acacia Hybrids) 7 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chất cơ học của gỗ keo lai (Acacia Hybrids) 7 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ÂU THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ RỪNG TRỒNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GỖ KEO LAI ( ACACIA HYBRIDS) TUỔI TẠI ... từ gỗ Keo lai, tránh gây lãng phí gỗ Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật tính chất học gỗ Keo lai ( Acacia hybrids) tuổi huyện Phú ... mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật gỗ - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng sức hút nước tối đa - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng khối lượng thể tích khô kiệt - Mức độ ảnh...
 • 90
 • 497
 • 0

Tính toán các tính chất quang học của cấu trúc photonic crystals một chiều và hai chiều

Tính toán các tính chất quang học của cấu trúc photonic crystals một chiều và hai chiều
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PTN CÔNG NGHỆ NANO CỔ THIÊN CHƯƠNG TÍNH TOÁN CÁC TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CẤU TRÚC PHOTONIC CRYSTALS MỘT CHIỀU VÀ HAI ... màu in ấn bảo mật Các tinh thể quang tử hai chiều ba chiều dùng nghiên cứu khoa học Các tinh thể quang tử chiều hấp dẫn nhà khoa học khó kiểm soát tính chất quang học theo chiều thứ 3, nhiên ... thể quang tử chiều, hai chiều ba chiều cấu trúc mạng kim cương Trên sở tạo loại khuyết tật tính toán mức lượng truyền qua Tinh thể quang tử chiều đưa vào ứng dụng, việc nghiên cứu trinh thể quang...
 • 93
 • 464
 • 5

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau
... Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác KẾT LUẬN Sau tiến hành thí nghiệm kết sau: - Thực chiếu xạ mẫu CdTe QDs điều kiện chiếu xạ khác nhau: Bức xạ nơtron nhiệt • Bức xạ tia X • Bức ... trở thành đối tượng nghiên cứu bản, SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 12 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác nghiên cứu ứng dụng Các tính chất cấu trúc nano thay đổi cách điều chỉnh hình ... không chiếu xạ (CdTe - 0) SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 40 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác Phổ huỳnh quang cho thấy đỉnh huỳnh quang mẫu CdTe – 0, CdTe – X, CdTe – G, CdTe- N có bước...
 • 47
 • 426
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ TÍNH CHẤT SỐ HỌC CỦA HỆ SỐ NHỊ THỨC

Sáng kiến kinh nghiệm  MỘT SỐ TÍNH CHẤT SỐ HỌC CỦA HỆ SỐ NHỊ THỨC
... 05 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 – 2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ TÍNH CHẤT SỐ HỌC CỦA HỆ SỐ KHAI TRIỂN Họ tên tác giả: NGUYỄN ...  Các số nguyên k !(n  k) ! n Cn , C1 , , Cn gọi hệ số nhị thức Các hệ số thu n đệ quy dựa vào tam giác Pascal sau Trong hệ số khác tổng hai hệ số liền kề với Các tính chất hệ số nhị thức k ... ĐẬM) MỘT SỐ TÍNH CHẤT SỐ HỌC CỦA HỆ SỐ NHỊ THỨC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhị thức Newton xuất Sách giáo khoa lớp 11 Dựa vào khai triển nhị thức Newton giúp khai triển lũy thừa bậc cao Đối với học sinh...
 • 23
 • 327
 • 1

Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến tính chất quang học của SiO2, Al2O3 và (Al2O3).2(SiO2)

Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến tính chất quang học của SiO2, Al2O3 và (Al2O3).2(SiO2)
... tử, ảnh hưởng yếu tố công nghệ nhiệt độ, áp suất đến tính, tính, tính chất quang học vật liệu đến vẩn hạn chế Vì chọn đề tài Ảnh hưởng vi cấu trúc lên tính chất quang học vật liệu SiO 2, Al2O3, ... liệu tính toán với số liệu thực ngiệm + Nghiên cứu cấu trúc vi mô, ảnh hưởng nhiệt độ, áp suất đến vi cấu trúc, tính chất quang học vật liệu + Xác định tính chất quang học vật liệu hệ SiO2, Al2O3, ... 30 3.2.2 Vi cấu trúc Al2O3 .33 3.2.3 Vi cấu trúc (Al2O3) .2SiO2 36 3.2.4 Thảo luận thay đổi vi cấu trúc hệ SiO2, Al2O3 A2S .41 3.3 Ảnh hưởng áp suất đến vi cấu trúc chiết suất...
 • 48
 • 265
 • 1

Tính chất hoạt động của hệ keo

Tính chất hoạt động của hệ keo
... chuyển dịch giá trị 0, tính có xác suất đồng theo hướng) Vậy chuyển động hạt keo có biểu chuyển động nhiệt Qua nghiên cứu thực nghiệm động học, người ta phát hệ keo tính chất động học thẩm thấu, ... thiết lập mối liên quan ¯2 hệ số khuếch tán D quãng đường dịch chuyển bình phương trung bình Δx hạt 3/9 Tính chất hoạt động hệ keo hệ keo, mà nguyên nhân khuếch tán chuyển động Brown, không kể đến ... cao Các hệ keo lỏng, keo khí chiếm vị trí trung gian hai loại hệ Như độ bền vững sa lắng phụ thuộc vào kích thước hạt pha phân tán Có hai trường hợp sa lắng: 5/9 Tính chất hoạt động hệ keo - Mỗi...
 • 9
 • 81
 • 1

Quang phổ Laser - Vi cấu trúc và tính chất quang học của màng TiO2

Quang phổ Laser - Vi cấu trúc và tính chất quang học của màng TiO2
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  1.Nhiễu xạ tia X: a,c,e: as-deposited b,d,f: annealed a,b,c,d: 415 nm e,f : 800 nm a,b,e,f:phủ lên đế SiO2 c,d: phủ lên đế Si Phổ quang electron tia X TÍNH CHẤT QUANG ... chìa khóa để chế tạo màng oxit từ bia kim loại Kết phổ XRD cho thấy số mạng giảm độ dày màng tăng lên ( chuyển từ pha anatase sang pha rutile) Kết phổ XPS cho thấy màng TiO2 tính hợp phức sau ... nhiệt Độ rộng vùng cấm( 3,09ev) màng có bề dày 800nm Sau ủ nhiệt cấu trúc tinh thể TiO2 hình thành ( chuyển từ pha anatase sang pha rutile ( cấu trúc bền vững hơn )- ủ nhiệt 1000K) ...
 • 18
 • 429
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất quang học của các hệ thống keotính chất quang học của sóng vô tuyếntính chất quang học của proteintính chất quang học của vật liệutính chất quang học của giấytính chất quang học của quang tâmtính chất quang học của tiêu điểm ảnhtính chất quang học của một số vật liệu nano perovskite abo3tính chất quang học của chlorophylltính chất bề mặt của hệ keotính chất hoạt động của hệ keonghiên cứu cấu trúc và tính chất quang học của màng mỏng sio2 được pha tạp insbcâu 2 tia sáng nào thể hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kínhmối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa học của các chấtdựa vào quy luật biến đổi tính chất trong hệ thống tuần hoàn có thể so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố xung quanhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây