chuong 5 cơ sở TRUYỀN NHIỆT TRONG CÁC THIẾT BỊ HÓA HỌC

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên
... NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lý trên, chọn đề tài: nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công ... ngữ cảnh sử dụng nghiên cứu để giải thích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận KTQT truyền thống DN Tây Nguyên 1.2.1 công cụ KTQT (gồm công cụ KTQT đại công cụ KTQT truyền thống) Úc, công cụ chia thành...
 • 119
 • 249
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên
... lý trên, chọn đề tài: nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công ... VIỆT NAM 1.5.1 Nghiên cứu KTQT Việt Nam 1.5.2 Những tồn nghiên cứu KTQT Việt Nam CHƢƠNG NGHIÊN CỨU 2.1 CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Những công cụ KTQT truyền ... quản trị Công nghệ 19 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1.1 Những công cụ KTQT truyền thống đƣợc áp dụng? mức độ áp dụng công cụ KTQT truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên...
 • 26
 • 251
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG XIANUA VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ Ở MỘT SỐ SỞ SẢN XUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG XIANUA VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT   LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC
... định xianua nước thải mạ Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân tích hàm lượng xianua và đánh giá ô nhiễm nước thải mạ của số sở sản xuất” CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ XIANUA Xianua ... rác không đáng kể Trong không khí, xianua diện khí hydro xianua với hàm lượng nhỏ hạt bụi nhỏ, mịn Xianua có khả phát tán xa từ nơi nó sinh Phần lớn người thải vào môi trường lượng xianua ... dùng đường chuẩn xác định hàm lượng chất cần nghiên cứu mẫu thực 1.3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Để đánh giá chất lượng nước, người ta phải dựa vào nhiều thông số, bao gồm: pH, độ đục,...
 • 70
 • 591
 • 5

Chương 5: sở của giao thức potx

Chương 5: Cơ sở của giao thức potx
... tiếp lớp giao thức continuous RQ hình sau: 29 Chương 5: sở giao thức Nhóm 10 Các giao tiếp lớp giao thức continuous RQ Mặc dù sơ đồ chuyển trạng thái cung cấp tốt hoạt động giao thức khía ... truyền Chương 5: sở giao thức Nhóm 10 Kiến trúc phân lớp: (a) Các hàm dịch vụ, (b) Lược đồ thứ tự theo thời gian, (c) Các giao tiếp dịch vụ 2.2 Đặc tả giao thức Định nghĩa hoạt động giao thức ... trúc mức cao 10 Chương 5: sở giao thức Nhóm 10 Trong nhiều trường hợp, định nghĩa giao thức tổ hợp sơ đồ đôi với lượt đồ thời gian để mô tả hàm dịch vụ user liên hệ với giao thức Bất chấp phương...
 • 36
 • 589
 • 4

Chương 5 SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG docx

Chương 5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG docx
... THIẾT KẾ XÂY DỰNG Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật xây dựng) Thiết kế xây dựng công trình bao gồm bước: thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công  Tuỳ theo tính ... CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG Những nguyên tắc thiết kế xây dựng  Phải đảm bảo tính đồng hoàn chỉnh giải pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ ăn khớp phận thiết kế, thiết kế thực xây dựng thực tế;  ... TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật xây dựng) (tt)  Đối với công trình phải thực thiết kế hai bước trở lên Các bước thiết theo triển khai thực sở thiết kế...
 • 16
 • 160
 • 0

Chương 5 sở quá trình xử lí sinh học

Chương 5 cơ sở quá trình xử lí sinh học
... trình oxy hóa sinh hóa nên trình xử lý có tốc độ hiệu suất cao nhiều Tùy theo trạng thái tồn vi sinh vật, trình xử sinh học hiếu khí nhân tạo chia thành: - Xử sinh học hiếu khí với vi sinh ... vận chuyển oxy đảm bảo cho vi sinh vật tồn điều kiện hiếu khí Hình 5. 2.4 Đóa sinh học (RBC) 5. 3 QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ Quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu trình sinh hóa phức tạp tạo hàng trăm ... Acid hữu CH4 52 % 20% Quá trình thủy phân 72% Acetic acid Quá trình acetate hóa khử hydro Quá trình methane hóa Hình 5. 3.1 Quá trình phân hủy kỵ khí Tùy theo trạng thái bùn, chia trình xử lý kỵ khí...
 • 13
 • 72
 • 0

truyền nhiệt ống lồng ống

truyền nhiệt ống lồng ống
... loại ống lồng ống , ống trao đổi nhiệt ống tròn trơn có gân dọc Ta sử dụng số công thức sau để tính hệ số truyền nhiệt K Khi ống gân, bề mặt ống sạch: K= 1 δt + + α1 λ t α [ W/m K ] Khi ống gân, ... loại TB TĐN loại ống lồng ống có bề mặt trao đổi nhiệt 15 m2(TTP 7.1 ) ; 30 m2 (TTP 7.2) loại 45 m2 (TTP 7.3 ) Cũng có loại thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống, bề mặt ống có gân (loại ... tải nhiệt chảy ống nhỏ đến bề mặt ống nhỏ [ W / m K ] α hệ số cấp nhiệt từ bề mặt ống nhỏ đến chất tải nhiệt chảy ống [ W / m K ] δ t , δ1 , δ chiều dày ống nhỏ, lớp bẩn bám bề mặt ống nhỏ [ m ]...
 • 18
 • 150
 • 2

Bài giảng lý thuyết kiểm toán chương 5: sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 5: cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán
... cấu chương 5.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.2.Giải trình nhà quản 5.1.3.Mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù 5.2 .Bằng chứng kiểm toán 5.2.1.Ý nghĩa chứng kiểm toán ... 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán 5.2.3.Yêu cầu chứng kiểm toán 5.2.4.Các kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu - - - Quá trình xử nghiệp vụ kinh tế từ phát sinh đến phản ánh vào hệ ... tài liệu mà KTV thu thập trình kiểm toán đơn vị chứng kiểm toán Ý nghĩa: Bằng chứng kiểm toán sở để KTV đưa ý kiến nhận xét BCTC doanh nghiệp 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán a) b) - Phân loại chứng...
 • 22
 • 339
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơron tế bào vào giải phương trình truyền nhiệt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơron tế bào vào giải phương trình truyền nhiệt
... quan mạng nơ ron tế bào ứng dụng: Nghiên cứu kiến trúc, thuật toán, phương pháp triển khai toán ứng dụng công nghệ CNN Một số kết nghiên cứu ứng dụng CNN giới nước Chương 2: Phương pháp giải phương ... tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG NƠRON TẾ BÀO VÀO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT” Mục tiêu luận văn tìm hiểu nội dung lý thuyết công nghệ CNN phương trình truyền nhiệt Nghiên cứu dạng phương ... 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỖ MAI QUỲNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG NƠRON TẾ BÀO VÀO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Chuyên ngành: Khoa...
 • 64
 • 213
 • 0

chương 2: sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại
... h p c ng nh d ốn hi u qu t c c a q trình M t ch t có th có r t nhi u tính ch t hóa liên quan, nhiên giáo trình ch y u t p trung vào m t s tính ch t quan tr ng có liên quan v n qu n ... ch t v t liên quan Ch ng h n nh quan h kh i l ng/th tích (kh i l ng riêng), quan h n ng /áp su t ( nh lu t khí) ho c nh ng i u ki n q trình bão hòa hay cân b ng Xác nh t ng quan h c ch ... bi t Xác nh ph ng trình tốn h c liên quan vi t ph ng trình liên quan có ch a n s Cơng vi c bao g m Cân b ng khơí l ng Cân b ng n ng l ng Xác nh v n m i t ng quan (ví d nh s n ph m t l v i ngun...
 • 28
 • 345
 • 2

Chương 4 sở dữ liệu phân tán trong bài toán WSC

Chương 4 Cơ sở dữ liệu phân tán trong bài toán WSC
... hình phân tán liệu áp dụng cho toán: Có hai vấn đề đợc đợc đề cập khái niệm phân tán là: + Xử lý phân tán: + Dữ liệu phân tán: Trong phạm vi luận văn trình bày vấn đề liên quan đến phân tán liệu ... dụng là: + Phân tán liệu hoàn toàn + Phơng pháp phân tán partition + Phơng pháp phân tán sử dụng replication Phân tán liệu hoàn toàn a Định nghĩa: Là phơng pháp thực phân chia bảng liệu quan hệ ... Công ty có hệ thống mạng cục tơng đối tốt Giải pháp phân tán liệu phù hợp cho toán dùng phơng pháp phân tán liệu hoàn toàn Mô hình phân tán liệu Công ty ABC: Chi nhánh Chi nhánh CSDL database link...
 • 17
 • 352
 • 5

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 2 sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 2 cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại
... Cd(OH )2( aq) + H+ Cd2+ + 3H2O = Cd(OH)3 - + H+ Cd2+ + 4H2O = Cd(OH)4 -2 + H+ Hg2+ + H2O = HgOH+ + H+ Hg2+ + 2H2O = Hg(OH )2( aq) + 2H+ Hg2+ + 3H2O = Hg(OH)3- + 3H+ PbCO3(S) = Pb2+ + CO 32- LogK t i 25 oC -14,0 ... khí 29 .9; CO 30.7; CO2 34.0; SO2 44.8; NO 23 .6; N2O 36.4; NH3 25 .8; H2O 18.9; H2S 32. 9; Cl2 48.4; Br2 53 .2; I2 71.5 Ví d : Xác ñ nh h s khu ch tán c a methanol nư c nh t c a nư c µ = 0,89 cP 25 oC ... Ca(OH )2 ñư c tính sau Ksp = [Ca2+]x[OH- ]2 2-10 B ng 2. 2 Tích s tan c a m t s kim lo i n ng t i ñi m cân b ng Phương trình ph n ng H2O (l) = H+ + OHCd2+ + H2O = CdOH+ + H+ Cd2+ + 2H2O = Cd(OH )2( aq)...
 • 22
 • 304
 • 0

Chương 5: Một số ứng dụng của phức trong hình học pps

Chương 5: Một số ứng dụng của phức trong hình học pps
... toán Hình học phẳng số phức mà gặp sau Đó 224 Chương Một số ứng dụng số phức hình học công thức để tính độ dài, tính độ lớn góc, tính diện tích, tính tỷ số đơn (của ba điểm), tính tỷ số kép (của ... chứng minh 5.4 Các toán hình học chứng minh tính toán Số phức ứng dụng to lớn hiệu toán hình học Bằng cách biểu diễn toạ vị điểm hình hình học số phức, ta biểu diễn điều kiện đề có chất hình ... B M nằm khác phía AC Chứng minh π MA + MC = 2MB cos · n 230 Chương Một số ứng dụng số phức hình học Bài 5.21 Cho P điểm nằm đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD Tìm tất số nguyên dương n cho...
 • 50
 • 580
 • 4

Tóm tắt luận án một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng

Tóm tắt luận án một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
... độ đo, hàm đánh giá hi u năng, nhớ biểu đ ớp đ xu t phương pháp tối ưu hi u phương pháp tối ưu đa m c tiêu; đư c th c hi n t động phần d a DSL T4 Đ xu t, phát triển phương pháp tối ưu nhớ chiếm ... theo: Trong giai đoạn thiết kế, tiếp cận theo SPE để nghiên cứu phương pháp tối ưu d a mô hình động M t khác, tổng h p, nghiên cứu tích h p độ đo ch t ng phần m m khác vào phương pháp tối ưu đa ... pháp tối ưu nhớ chiếm d ng d a xếp Tô-pô Các phương pháp tối ưu giai đoạn thiết kế đư c đ xu t đư c kiểm chứng b ng th c nghi m C i tiến phương pháp tối ưu hi u năng, nhớ d a chuyển đổi mô hình Anne,...
 • 4
 • 151
 • 0

Xem thêm