các công thức cơ bản của phương pháp PTHH-MHCV áp dụng cho hệ thanh phẳng

Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx

Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx
... hóa hàng tỷ năm Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết khả tự điều tiết số lượng cá thể quần thể Tỷ lệ sinh Tỷ lệ sinh: tính số lượng cá thể sinh đơn vị thời gian • Tỷ lệ sinh sản sinh thái hay tỷ lệ đẻ thật ... Đất phận quan trọng thạch hỗn hợp phức tạp chất hữu cơ, cơ, không khí nước Sinh (Biosphere) • Là nơi có sống tồn • Gồm thạch có độ dày 2 -3 km kể từ mặt đất + thủy + khí tới độ cao 10km or ... hàm lượng muối cao • 2% dạng băng đá đầu cực • 1% sử dung (30 % tưới tiêu; 50% SX lượng; 12% SX CN; 7% sinh hoạt) Là yếu tố thiếu sống sử dụng vào nhiều mục đích khác Thạch (Lithosphere) • Thạch...
 • 14
 • 453
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán một số bất đẳng thức hình học và phương pháp giải áp dụng cho học sinh phổ thông sở

Khóa luận tốt nghiệp toán một số bất đẳng thức hình học và phương pháp giải áp dụng cho học sinh phổ thông cơ sở
... thuyết số tập phần vận dụng để em tiếp cận, tư sáng tạo Các toán đưa phương pháp chứng minh bất đẳng thức mang tính tương đối Vì phần lớn toán bất đẳng thức hình học giải phương pháp nêu Các em học ... PHẦN III KẾT LUẬN Trong trình thực đề tài em cố gắng tìm tòi hệ thống lại số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học mặt phẳng Ở phương pháp chứng minh bất đẳng thức em đưa kiến thức phần ... có bất đẳng thức sau • • • Bất đẳng thức Plotemy Cho điểm A, B, C, D mặt phẳng ta có: AB.CD + AD.BC ≥ AC.BD Dấu “=” xảy Tứ giác ABCD nội tiếp CHƯƠNG II MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC...
 • 57
 • 274
 • 1

Các bước bản của Phương pháp tách chiết DNA

Các bước cơ bản của Phương pháp tách chiết DNA
... lệ 1:1) 0oC, phân tử DNA có trọng lượng phân tử thấp không bị kết tủa >>> Sau ly tâm ta thu cặn (DNA, RNA), cặn rửa cồn 70% để loại bỏ muối isopropanol lại  Bước Hoà tan (DNA, RNA) xử lý loại ... isopropanol lại  Bước Hoà tan (DNA, RNA) xử lý loại bỏ RNA enzyme Ribonuclease Sau kết tủa lại DNA ...
 • 2
 • 12,310
 • 226

Các bước bản của phương pháp lai Southern và ứng dụng

Các bước cơ bản của phương pháp lai Southern và ứng dụng
... vị trí lai nhờ kĩ thuật phóng xạ tự ghi Nơi xảy phản ứng lai phát quang chụp nhờ phim X quang Nơi phát quang thể vệt đen sau rửa phim X quang, vị trí lai DNA *) Ứng dụng phương pháp lai Southern: ... + Các đoạn DNA cố định màng lai đem lai với dung dịch mẫu dò (DNA probe) đánh dấu P32, phản ứng tạo màu Quá trình thực buồng lai có nhiệt độ 650C – 680C, thời gian từ 6- 12 + Rửa màng lai lai ... + Ứng dụng để phát đoạn gen cụ thể (ví dụ: phát có mặt số chuyển gen) + Phát đoạn gen tương đồng từ thể khác + Dò tìm gen mục tiêu hệ gen sinh vật nghiên cứu + Xác định độ lớn DNA + Kỹ thuật Southern...
 • 4
 • 918
 • 13

Báo cáo "MỘT CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN KHI HÀM THUỘC CỦA CÁC THAM SỐ MỜ " pot

Báo cáo
... kt cu, khuụn kh bi bỏo, khụng trỡnh by õy 3.3 S thut toỏn Tham s vt liu,kớch thc hỡnh hc dng s m S LIU U VO Tham s ti trng dng s m Tham s nỳt & phn t kt cu PHNG TRèNH TNH KT CU THEO PPPTHH M: ... mm SAP-2000 tng ng vi cỏc tham s t l giỏ tr trung tõm ca tt c cỏc tham s u vo m ó cho Hai kt qu tớnh ny xp x nhau, sai s khụng ỏng k Kt lun Thut toỏn PTHH trng hp cỏc tham s bờn kt cu v ti trng ... bỏo gii hn ni dung trỡnh by mt thut gii phng trỡnh c bn ca PTHH cú tham s m, nờn ch dng li bc xỏc nh chuyn v ca kt cu, vi cỏc tham s u vo m cho trc a S liu u vo Mt kt cu khung phng chu ti trng...
 • 9
 • 376
 • 1

Các phương pháp đo mẫu phổ hồng ngoại.Luận điểm bản của phương pháp đo mẫu phổ hồng ngoại

Các phương pháp đo mẫu phổ hồng ngoại.Luận điểm cơ bản của phương pháp đo mẫu phổ hồng ngoại
... VÀ GIẢI THÍCH LUẬN ĐIỂM  Luận điểm : “khi đo phổ hồng ngoại dùng máy chùm tia dùng máy chùm tia  Luận điểm sai Bởi vì: tùy vào mẫu cần đo phổ hồng ngoại mà ta xác định dùng máy chùm tia ... hoạt động máy chùm tia 25 MÁY ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI CHÙM TIA Phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc: loại phổ biến trước ,máy ghi phổ quét vùng từ 4000 -20 0 cm -1 có nối với tự ghi hay máy vi tính ... hay máy chùm tia Máy quang phổ chùm tia sử dụng để phân tích định lượng chất khí, máy quang phổ chùm tia sử dụng với chất lỏng hay rắn 23 MÁY ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI MỘT CHÙM TIA Phổ kế hồng ngoại...
 • 31
 • 303
 • 0

CÁC KIẾN THỨC BẢN CỦA ĐỒ HỌA 3D VÀ TẠO BÓNG

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA ĐỒ HỌA 3D VÀ TẠO BÓNG
... CHƯƠNG 1:CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA ĐỒ HỌA 3D VÀ TẠO BÓNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA ĐỒ HỌA 3D 1.1 ÁNH SÁNG (LIGHTING) Ánh sáng đồ họa 3D đóng vai trò quan trọng đặc biệt thành phần thiếu để tạo bóng ... đồ án em xây dựng gồm chương: CHƯƠNG 1:CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỒ HỌA 3D VÀ TẠO BÓNG Chương này nói về các kiến thức bản về ánh sáng, về hiển thị 3D và về các bộ đệm, và khái quát ... đồ chơi, cầm vòng, bên phải cầm ấm trà 1.4.2 Phân loại bóng: Hầu hết thuật toán phương pháp tạo bóng chia làm loại bóng cứng (Hard shadow) bóng mềm (Soft shadow), phụ thuộc vào loại bóng mà tạo...
 • 39
 • 634
 • 0

các công thức bản 12 full

các công thức cơ bản 12 full
... tốc, chu kỳ tần số sóng: Cỏc cụng thc c bn Vt Lý 12- Nm 2007 -2008 v = vT = f - Khoảng cách hai điểm gần phơng truyền sóng dao động pha , khoảng cách hai điểm gần phơng truyền sóng dao động ngợc ... d2 = k Tại M có cực tiểu d1 - d2 = (2k + 1) - Khoảng cách nút bụng liền kề sóng dừng - Khoảng cách nút bụng liền kề sóng dừng - Khoảng cách n nút sóng liên tiếp (n 1) - Để có sóng dừng ... Z Z - Các giá trị hiệu dụng: I = Io ;U= R + (Z L - Z C ) Uo ; UR = IR; UL = IZL; UC = IZC Z L Z C L = C R R U R - Công suất: P = UIcos = I2R = Z2 - Độ lệch pha u i: tg = - Hệ số công suất:...
 • 8
 • 568
 • 2

Tài liệu 12 nguyên tắc bản của phương pháp hệ thống docx

Tài liệu 12 nguyên tắc cơ bản của phương pháp hệ thống docx
... đích, phương pháp hệ thống quan tâm đến trình độ tự tổ chức giới hữu sinh tiính tự điều chỉnh hệ thống hữu sinh kỹ thuật Đặc biệt, đời sống xã hội, hệ thống xã hội không hệ thống tự tổ chức, mà hệ ... bên hệ thống Chẳng hạn thống có mâu thuẫn hệ thống yếu tố, yếu tố cấu trúc, toàn thể phận, cấu trúc chức năng… 11 Phương pháp hệ thống quan tâm đến mối quan hệ hoạt động phát triển hệ thống, ... 4 Mỗi hệ thống vừa hệ thống, đồng thời lại vừa yếu tố hệ thống khác có cấp độ rộng lớn Mỗi yếu tố vừa yếu tố, đồng thời lại vừa hệ thống yếu tố, đồng thời lại vừa hệ thống yếu tố khác...
 • 5
 • 230
 • 1

Tài liệu Lịch sử tư tưởng lập hiến và các đặc điểm bản của Hiến pháp Anh pptx

Tài liệu Lịch sử tư tưởng lập hiến và các đặc điểm cơ bản của Hiến pháp Anh pptx
... trọng gắn với đời Hiến pháp chủ nghĩa Hiến pháp Anh Những giai đoạn, kiện có ý nghĩa quan trọng tưởng lập hiến Anh 1.1 Hiến chương tự năm 1100 Vương quốc Anh hình thành từ kỷ IX, vào năm 927 bảy ... quyền pháp khỏi Thượng viện, bước tiến quan trọng việc thực nguyên tắc phân chia quyền lực quan lập pháp, hành pháp pháp Các đặc điểm Hiến pháp Anh 2.1 Chủ quyền tối cao Nghị viện nhà nước pháp ... sống lại tưởng dân chủ thời kỳ Hy Lạp cổ đại ảnh hưởng sâu sắc đến tưởng lập hiến Anh thời kỳ xây dựng chế độ trị kết hợp tưởng dân chủ Hy Lạp thời kỳ cổ đại với chế độ quân chủ Anh để...
 • 21
 • 329
 • 0

VẬT LÍ 10 - TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC BẢN docx

VẬT LÍ 10 - TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN docx
... vạn vật hấp dẫn G.m1 m2 • Biểu thức: Fhd = R2  N m  Trong đó: G = 6,67 .1 0- 11   kg     m1, m2 : Khối lượng hai vật R: khoảng cách hai vật • Gia tốc trọng trường: G M g= ( R + h)  M = 6 .102 4 ... = 9,8 or 10 (m/s2) Định (Công A sinh ra): A = ∆W = m.g h −m.g.hsau 2 Thế đàn hồi: Wt = k ( | ∆l |) 1 2 Định (Công A sinh ra): A = ∆W = k ( | ∆l1 |) − k ( | ∆l |) 2 • năng: vật chuyển ... lực • • Vật cân phụ thuộc vào yếu tố Lực tác dụng vào vật Khoảng cách từ lực tác dụng đến trục quay Biểu thức: M = F.d (Momen lực) Trong đó: F – lực làm vật quay d - cánh tay đòn (khoảng cách từ...
 • 9
 • 2,423
 • 36

Công thức bản của hàm số lượng giác

Công thức cơ bản của hàm số lượng giác
... Nghiệm t  Nghiệm x Phương trình lượng giác đối xứng với sin2N x, cos2N x 10 Phương trình lượng giác sử dụng công thức hạ bậc 11 Phương trình lượng giác dạng phân thức Phương pháp chung: F (sin, ...  III CÔNG THỨC CỘNG cos(x  y) = cosx.cosy sinx.siny sin(x  y) = sinx.cosy  siny.cosx  y) = t an(x cot(x  y) = tanx  tany tanx.tany cotx.coty cotx  coty IV CÔNG THỨC NHÂN: A CÔNG THỨC NHÂN ... để đánh giá sin m x,cosn x từ so sánh với đẳng thức : sin x  cos2 x  15 Phương pháp lượng giác giải phương trình đại số Các dạng biến đổi lượng giác  x  sin     0, 2  Dạng 1: Nếu x2...
 • 10
 • 13,414
 • 6

các công nghệ bản của voip over wlan

các công nghệ cơ bản của voip over wlan
... Voip Over WLAN Trong đề tài này, chúng em tìm hiểu VOIP over WLAN với hai công nghệ VoIP WLAN Đề tài trình bày vấn đề sau: • Tổng quan VOIP over WLAN • Tìm hiểu hai công nghệ VOIP over WLAN VoIP ... Voip Over WLAN 1.4 Tín hiệu VOIP over WLAN 1.4.1 Tín hiệu Thoại .8 1.4.2 Tín hiệu Video .8 1.4.3 Lưu lượng VoIP CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ CƠ BẢN VOIP ... thống VoIP H323, SCCP (Skinny Client Control Protocol) SIP (Session Initiation Protocol) giao thức chủ yếu CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ CƠ BẢN VOIP OVER WLAN o0o 2.1 Công nghệ VoIP 2.1.1...
 • 45
 • 212
 • 0

12 nguyên tắc bản của phương pháp hệ thống pps

12 nguyên tắc cơ bản của phương pháp hệ thống pps
... đồng thời lại vừa hệ thống yếu tố, đồng thời lại vừa hệ thống yếu tố khác có cấp độ hẹp 5 Tính chỉnh thể hệ thống cụ thể hoá thông qua mối liên hệ yếu tố cấu thành hệ thống hệ thống với môi trường ... đích, phương pháp hệ thống quan tâm đến trình độ tự tổ chức giới hữu sinh tiính tự điều chỉnh hệ thống hữu sinh kỹ thuật Đặc biệt, đời sống xã hội, hệ thống xã hội không hệ thống tự tổ chức, mà hệ ... bên hệ thống Chẳng hạn thống có mâu thuẫn hệ thống yếu tố, yếu tố cấu trúc, toàn thể phận, cấu trúc chức năng… 11 Phương pháp hệ thống quan tâm đến mối quan hệ hoạt động phát triển hệ thống, ...
 • 6
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: này giới thiệu các phương trình và các công thức cơ bản của lý thuyết mô men lý thuyết bán mô men ổn định và cách tính vỏ trụ tròn trong một số trường hợp thường gặp trong tính toán thiết kếcác công thức cơ bản của xác suất thống kêcác công thức cơ bản của đạo hàmcác công thức cơ bản của vật lý 12các công thức cơ bản của hóa học 12các công thức cơ bản của tiếng anhcác công thức cơ bản của logaritcác công thức cơ bản của hóa họccác công thức cơ bản của nguyên lý kế toáncác công thức cơ bản của lượng giáccác giả thiết cơ bản của phương pháp olscác giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhấtbài 1 các nguyên tắc cơ bản của phương pháp wisephụ lục i các công thức cơ bản của đại số và giải tích vectơcác khái niệm cơ bản của phương pháp hướng đối tượngBài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIANGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)