sơ lược về tình hình phát triển công nghiệp việt nam

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 2000-2005 VÀ DỰ ĐOÁN NGẮN HẠN ĐẾN 2007

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 2000-2005 VÀ DỰ ĐOÁN NGẮN HẠN ĐẾN 2007
... số thời gian yn mức độ cuối dãy số thời gian hình dự đoán là: mức độ cuối dãy số thời gian hình dự đoán là: yn+h = yn (t)h Ngoài ta vận dụng phơng pháp dãy số thời gian để phân tích giá ... ii Một số vấn đề lý luận chung dãy số thời gian I khái niệm chung dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian dãy số trị số tiêu thống kê đợc xếp theo thứ tự thời gian Dãy số thời gian cho ... tiêu đợc xếp theo trình tự thời gian, gọi dãy số thời gian Do tác dụng việc phân tích dãy số thời gian là: - Phân tích đặc điểm biến động tợng tiêu phân tích dãy số thời gian - Đánh giá đợc trạng...
 • 78
 • 371
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 2000-2005 VÀ DỰ ĐOÁN NGẮN HẠN ĐẾN 2007

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỪ 2000-2005 VÀ DỰ ĐOÁN NGẮN HẠN ĐẾN 2007
... số thời gian yn mức độ cuối dãy số thời gian hình dự đoán là: mức độ cuối dãy số thời gian hình dự đoán là: yn+h = yn (t)h Ngoài ta vận dụng phơng pháp dãy số thời gian để phân tích giá ... tiêu đợc xếp theo trình tự thời gian, gọi dãy số thời gian Do tác dụng việc phân tích dãy số thời gian là: - Phân tích đặc điểm biến động tợng tiêu phân tích dãy số thời gian - Đánh giá đợc trạng ... ánh tình hình phát triển sản xuất công nghiệp Nó phù hợp với tài liệu có Đề án phân tích ba nội dung: - Phân tích tình hình phát triển sản xuất công nghiệp Việt Nam - Phân tích xu biến động dự...
 • 60
 • 305
 • 0

Nghiên cứu thống kê tình hình phát triển công nghiệpNam giai đoạn 1997-2004

Nghiên cứu thống kê tình hình phát triển công nghiệp Hà Nam giai đoạn 1997-2004
... công cải tạo quan hệ sản xuất công nghiệp 2.Con đờng phát triển công nghiệp Việt Nam 2.1 Những đặc điểm điều kịên phát triển công nghiệp Việt Nam Quá trính phát triển phát triển công nghiệp công ... biến, phát triển công nghiệp nông thôn + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với nhiều loại hhình sở hữu khác nhau: công nghiệp quốc doanh, công nghiệp t Nhà nớc, công nghiệp tập thể, công ... dựng phát triển công nghiệp nớc ta, chi phối đến việc hoạch định đờng lối giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam 2.2 Đờng lối phát triển công nghiệp Việt Nam năm qua Sự phân kỳ trình phát triển...
 • 94
 • 187
 • 1

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 và dự báo giai đoạn 1999 - 2005

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 và dự báo giai đoạn 1999 - 2005
... triển công nghiệp - thủ công Chương III: Vận dụng hệ thống tiêu số phương pháp thống để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 dự báo giai đoạn ... Sử dụng phương pháp phân tích thống để nghiên cứu : - Phương pháp phân bổ - Phương pháp bảng số liệu thống - Phương pháp phân tích dãy số thời gian - Phương pháp dự báo dựa số tiêu phân tích ... TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THỦ CÔNG CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 1985 - 1998 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP...
 • 77
 • 310
 • 0

Một số ý kiến về chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 2011 potx

Một số ý kiến về chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 2011 potx
... cấu trúc hệ thống doanh nghiệp công nghiệp Hiện nước có khoảng 50% doanh nghiệp công nghiệp, tỷ trọng tăng chậm tổng triệu doanh nghiệp vào sau năm 2015, doanh nghiệp phát triển theo hướng chuyên ... và đời sống người lao động Trong đó, sản xuất lượng tạo hạ tầng kinh tế cần ưu tiên Mô hình phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm điểm CN hướng tập trung sản xuất công nghiệp Khi quy ... nêu ra, Việt Nam mạnh nguồn nhân lực tạo sản phẩm cạnh tranh, thu hút sức mua thị trường giới Xây dựng chiến lược CN hỗ trợ với lộ trình cụ thể, phân bố tập trung xen vào khu, cụm công nghiệp...
 • 4
 • 129
 • 0

vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn hưng yên thời kỳ 2000 – 2004 và dự đoán giai đoạn 2005-2006

vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn hưng yên thời kỳ 2000 – 2004 và dự đoán giai đoạn 2005-2006
... hỡnh: Trưởng phòng Chuyên viên Cán bộ1 Công nghiệp Công nghiệp Đối tượng cung cấp thông tin: Doanh nghiệp, sở ban ngành Ghi chú: Thông tin đạo Thông tin báo cáo Cán Xây dựng Phòng thống kê huyện, ... THI GIAN I KHI NIM V DY S THI GIAN Khỏi nim, kt cu v tỏc dng ca dóy s thi gian Phõn loi dóy s thi gian Yờu cu i vi dóy s thi gian II CC CH TIấU PHN TCH DY S THI GIAN Mc trung bỡnh theo thi gian ... em ó chn v vit ti: Vn dng phng phỏp dóy s thi gian phõn tớch tỡnh hỡnh phỏt trin cụng nghip trờn a bn Hng Yờn thi k 2000 2004 v d oỏn giai on 2005-2006 nhm ỏnh giỏ tỡnh hỡnh tng trng phỏt trin...
 • 20
 • 126
 • 0

Đề tài vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình phát triển công nghiệp thủ công ở CHDCND lào giai đoạn 1985 1989 và dự báo giai đoạn 1999 2005

Đề tài vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình phát triển công nghiệp  thủ công ở CHDCND lào giai đoạn 1985  1989 và dự báo giai đoạn 1999  2005
... Chính chọn vấn đề tài: Vận dụng số phơng pháp thống để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 dự báo giai đoạn 1999 - 2005 làm đề tài luận án nghiên ... phơng pháp thống sử dụng phân tích dự báo tình hình phát triển công nghiệp - thủ công Chơng III: Vận dụng hệ thống tiêu số phơng pháp thống để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ ... công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 dự báo giai đoạn 1999 - 2005 Chơng I Thực trạng phát triển công nghiệp - thủ công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 1.1 Khái niệm công nghiệp - thủ công Công...
 • 73
 • 56
 • 0

Phương pháp thống kê trong phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHĐCN Lào (85-89) & dự báo

Phương pháp thống kê trong phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHĐCN Lào (85-89) & dự báo
... hình phát triển công nghiệp - thủ công Chơng III: Vận dụng hệ thống tiêu số phơng pháp thống để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 dự báo giai ... Hệ thống tiêu phơng pháp thống sử dụng phân tích tình hình phát triển công nghiệp 2.1 Nguyên tắc chủ yếu xác định hệ thống tiêu phân tích Việc phân tích tình hình phát triển ngành công nghiệp ... pháp nghiên cứu : * Sử dụng phơng pháp phân tích thống để nghiên cứu nh : - Phơng pháp phân bổ - Phơng pháp bảng số liệu thống - Phơng pháp phân tích dãy số thời gian - Phơng pháp dự báo dựa...
 • 73
 • 274
 • 1

giáo án bài thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... Đông Nam Bộ Bài 2: Xử lí số liệu: 2, Vẽ biểu đồ ( Biểu đồ hình tròn) GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 Hoạt động 2: 3, Nhận xét: - Giáo viên - Làm rõ vai trò khu vực kinh tế phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ ... HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM BỘ Hoạt động thầy- trò Nội dung Hoạt động 1: Viết báo cáo Bài 1: - Giáo viên Viết báo cáo ngắn phát triển công nghiệp dầu khí vùng Đông Nam Bộ theo dàn ý: ... phát triển công nghiệp khai thác dầu khí Sự tác động công nghiệp khai thác dầu khí đến phát triển kinh tế Đông Nam Bộ - Học sinh: + Trình bày tác động công nghiệp dầu khí đến phát triển kinh tế Đông...
 • 3
 • 5,236
 • 9

nghiên cứu thống kê tình hình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh huyện nghi xuân-hà tĩnh giai đoạn 2002-2008 và dự đoán đến năm 2010

nghiên cứu thống kê tình hình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh huyện nghi xuân-hà tĩnh giai đoạn 2002-2008 và dự đoán đến năm 2010
... VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHI N CỨU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHI P-TIỂU THỦ CÔNG NGHI P NGOÀI QUỐC DOANH HUYỆN NGHI XUÂN-HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2002-2008 2.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGHI N CỨU TÌNH ... phẩm công nghi p- tiểu thủ công nghi p quốc doanh huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh giai đoạn 2002-2008 Bảng 3.10: Khối lượng sản phẩm công nghi p- tiểu thủ công nghi p quốc doanh huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh giai ... tiêu nghi n cứu tình hình sản xuất công nghi p- tiểu thủ công nghi p quốc doanh huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh giai đoạn 2002-2008 Qua thời gian thực tập nghi n cứu tình hình sản xuất CN-TTCN NQD huyện Nghi...
 • 87
 • 186
 • 0

Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO

Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO
... sản xuất năm Một số tồn phát triển công nghiệp thương mại Việt Nam năm 2007: Tuy đạt nhiều thành công, phát triển công nghiệp thương mại Việt Nam năm 2007 số tồn - Sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp ... khăn ngành công thương năm 2008 Bước sang năm 2008, ngành công nghiệp thương mại Việt Nam đứng trước thuận lợi thách thức chủ yếu sau: 1.1 Thuận lợi - Kinh tế giới năm 2008 dự báo đà phát triển tăng ... lân, gạo, cà phê, tiêu Kế hoạch phát triển công nghiệp thương mại năm 2008 2.1 Nhiệm vụ mục tiêu ngành năm 2008 - Sản xuất công nghiệp: + Tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng...
 • 8
 • 197
 • 0

Bài 54: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG NAM BỘ pptx

Bài 54: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG NAM BỘ pptx
... lai ngành công nghiệp triển vọng lớn Tác động công nghiệp khai thác dầu khí đến phát triển kinh tế Đông Nam Bộ Với nguồn dầu khí khai thác ngày nhiều, Đông Nam Bộ có điều kiện mở rộng quy ... Nam Bộ công nghiệp nước khu vực kinh tế, năm 1995 năm 2005 (%) c Nhận xét - Vị trí Đông Nam Bộ : từ lâu, Đông Nam Bộ vùng công nghiệp trọng điểm nước Về quy mô giá trị: năm 1995, Đông Nam Bộ đóng ... công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước vùng Đông Nam Bộ, năm 1995 năm 2005 (%) b Tính tỉ trọng vùng Đông Nam Bộ công nghiệp nước khu vực kinh tế, năm 1995 năm 2005 tỉ trọng vùng Đông Nam...
 • 7
 • 4,579
 • 17

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc
... trầm tích Trung Bộ + Giới thiệu khái quát tiềm - Bể trầm tích Cửu Long phát triển ngành công - Bể trầm tích Nam Côn Sơn nghiệp dầu khí (các bể trầm - Bể trầm tích Thổ Chu - Mã Lai tích, mỏ dầu khí ... khí Trong bể trầm tích bể vùng) + Tình hình phát triển ngành công nghiệp dầu khí trầm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn Đông Nam Bộ coi có trữ lượng lớn có ưu + Tác động ngành công khí nghiệp dầu khí đến ... biểu đồ 4) Cơ cấu giá trị sản xuất công nhận xét cấu công nghiệp nghiệp phân theo khu vực kinh tế phân theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ (%) vùng Đông Nam Bộ Bước 1: Xác định yêu cầu đề Khu...
 • 8
 • 41,557
 • 213

bài giảng địa lý 12 bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ

bài giảng địa lý 12 bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ
... Bài 40 :THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM BỘ Bài tập 1:(Trang 183 – SGK) Cho bảng số liệu: Sản lượng dầu ... vùng Đông Nam Bộ Hoạt động nhóm : (4 phút) *Viết báo cáo ngắn phát triển công nghiệp dầu khí vùng Đông Nam Bộ theo dàn ý sau: 1.Giới thiệu chung tình hình phát triển ngành dầu khí Việt Nam: -Ngành ... tục thăm dò phát dầu khí vùng lân cận Kim Cương ,Bạch Ngọc… 4.Tác động công nghiệp khai thác dầu khí đến phát triển kinh tế Đông Nam Bộ: -Trong việc phát triển công nghiệp vùng công nghiệp khai...
 • 13
 • 7,369
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình phát triển công nghiệp việt nambáo cáo tình hình phát triển công nghiệp việt namkhái quát về tình hình phát triển nông nghiệp việt namsơ lược về tình hình phát triển tuốc bin nướctình hình phát triển công nghiệp quảng namtình hình phát triển nông nghiệp việt nam hiện naytình hình phát triển nông nghiệp việt namtình hình phát triển lâm nghiệp việt nammột số nét về tình hình phát triển ngành công nghiệp giấy nước taphân tích sơ lược về tình hình tài chính công ty 41tình hình phát triển công nghiệp năng lượngtình hình phát triển công nghiệp ở việt namgiáo án địa lý 12 bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ docphan tich tinh hinh phat trien cong nghiep o dong nam bogiáo án điện tử phan tich tinh hinh phat trien cong nghiep o dong nam bochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây