(CODE Matlab) Môn Phương Pháp Tính và Matlab ĐH Bách Khoa Hà Nội

Đề thi môn phương pháp tính lời giải 2

Đề thi môn phương pháp tính và lời giải 2
...  x   Điểm 0,5 0,5 Tính tích phân I theo công thức hình thang: 0,5 1,0 I   f ( x )dx   12, 3  2. 11,1  2. 7 ,2 2. 4,1  2. 6,3  2. 8,8  2. 9 ,2 2. 10,8  13,1  70 ,2 Tính tích phân I theo ... học ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: PHƯƠNG PHÁP TÍNH - – Năm học 20 07 – 20 08 Đề số Câu Lời giải -Tách nghiệm: Phương trình có nghiệm x  1 ;2 - Chính xác hoá nghiệm: f(1)=-10 Bảng kết ... 1 1 ,25 1 ,25 1,313 1,313 1,313 1, 321 Vậy x  1, 325 W(x)=x(x-1)(x -2) (x-4) 1,5 1,5 1,375 1,375 1,344 1, 329 1, 329   0,5 1,0  f(5) =2( 5-4) (25 -5-1) =2. 1.19 =38 2, 0 f(1,5)=0,875 f(1 ,25 )=-0 ,29 7 f(1,375)=0 ,22 5...
 • 6
 • 3,133
 • 89

Đề thi môn phương pháp tính lời giải năm 2008 - 2009

Đề thi môn phương pháp tính và lời giải năm 2008 - 2009
... wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV (Thí sinh sử dụng máy tính bỏ túi) TRƯỜNG ĐH ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: PHƯƠNG PHÁP TÍNH - Lần 2, Lớp - Năm học 200 8- 2009 Câu Lời giải -Tách ... wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV (Thí sinh sử dụng máy tính bỏ túi) TRƯỜNG ĐH ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: PHƯƠNG PHÁP TÍNH - Lần 1, - Năm học 2008 2009 Câu Lời giải -Tách ... wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV Vậy nghiệm hệ phương trình: x1 = 0,950; x2 =1,949; x3 = 2,947 TRƯỜNG ĐH .ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 200 8- 2009 Môn thi: Phương pháp tính...
 • 7
 • 3,479
 • 157

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI
... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY POLYCO Trong công tác kế toán vật liệu công ty POLYCO, bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế định cần hoàn thiện Qua thời gian tìm hiểu thực tế công ... hụt vật liệu cho sản xuất Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu :Hạch toán vật liệu thực theo phương pháp thẻ song song , thuận tiện cho đối chiếu kiểm tra Mặc dù công ty có nhiều loại vật liệu ... lý hạch toán vật liệu công ty POLYCO , trình đọ có hạn , em xin mạnh dạn đưa số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện thêm số bước công tác hạch toán vật liệu nói riêng công tác kế toán nói chung Cong ty...
 • 6
 • 324
 • 0

chuỗi phương trình vi phân - đh bách khoa nội

chuỗi và phương trình vi phân - đh bách khoa hà nội
... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 218
 • 697
 • 9

Bài giảng môn học Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Chương 4 - Kỹ năng thuyết trình (ĐH Bách Khoa Nội)

Bài giảng môn học Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm Chương 4 - Kỹ năng thuyết trình (ĐH Bách Khoa Hà Nội)
... Sp xp theo th t lụgớc La chn thi gian cho tng ni dung CHA NGHE THè NG NểI! GII HN CC IM CHNH 44 Kt lun S.O.S.SIGNIFICANCE OF SIMPLICITIES K.I.S.S KEEP IT SHORT & SIMPLE BIT NHIU KHễNG BNG BIT ... kt thỳc Túm tt im chớnh Thỏch thc v kờu gi S chỳ ý ca ngi nghe (Độ ý) Cao Thấp Đầu buổi 47 Cuối buổi 48 (thời gian) Hiu ng biờn A.B.C ALWAYS BE CLOSING LUễN LUễN Cể KT LUN Cu trỳc bi thuyt trỡnh ... trỡnh GIAO TIP PHI NGễN T HC N, HC NểI, HC GểI, HC M Thuyt trỡnh thnh cụng Vn : Khụng phi núi cỏi gỡ, m ngi nghe cm nhn nh th no Ngi nghe thay i Thay i Cm nhn Nh th no Cỏi gỡ Ngi núi th hin Giao...
 • 10
 • 402
 • 1

công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội.DOC

công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt và Điện lạnh Bách khoa Hà Nội.DOC
... toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa HN Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội Thời gian thực tập công ty giúp em hiểu ... thiện công tác kế toán vật liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu công ty Nội dung chuyên đề gồm chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán vật liệu Chơng II:Thực tế công tác kế toán vật liệu ... toán đơn vị đặc biệt công tác kế toán vật liệu Trong phạm vi chuyên đề em xin trình bày vấn đề quan trọng công tác kế toán vật liệu Công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội với mặt mạnh, mặt...
 • 77
 • 458
 • 0

Kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội

Kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt và Điện lạnh Bách khoa Hà Nội
... toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa HN Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội Thời gian thực tập công ty giúp em hiểu ... thiện công tác kế toán vật liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu công ty Nội dung chuyên đề gồm chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán vật liệu Chơng II:Thực tế công tác kế toán vật liệu ... toán đơn vị đặc biệt công tác kế toán vật liệu Trong phạm vi chuyên đề em xin trình bày vấn đề quan trọng công tác kế toán vật liệu Công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội với mặt mạnh, mặt...
 • 77
 • 286
 • 0

Công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội

Công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt và Điện lạnh Bách khoa Hà Nội
... toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa HN Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội Thời gian thực tập công ty giúp em hiểu ... thiện công tác kế toán vật liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu công ty Nội dung chuyên đề gồm chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán vật liệu Chơng II:Thực tế công tác kế toán vật liệu ... toán đơn vị đặc biệt công tác kế toán vật liệu Trong phạm vi chuyên đề em xin trình bày vấn đề quan trọng công tác kế toán vật liệu Công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội với mặt mạnh, mặt...
 • 74
 • 256
 • 0

19 Công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội

19 Công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cơ nhiệt và Điện lạnh Bách khoa Hà Nội
... toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa HN Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội Thời gian thực tập công ty giúp em hiểu ... thiện công tác kế toán vật liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu công ty Nội dung chuyên đề gồm chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán vật liệu Chơng II:Thực tế công tác kế toán vật liệu ... toán đơn vị đặc biệt công tác kế toán vật liệu Trong phạm vi chuyên đề em xin trình bày vấn đề quan trọng công tác kế toán vật liệu Công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội với mặt mạnh, mặt...
 • 74
 • 222
 • 0

Công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách KHoa Nội

Công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ nhiệt và điện lạnh Bách KHoa Hà Nội
... toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa HN Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán vật liệu công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội Thời gian thực tập công ty giúp em hiểu ... thiện công tác kế toán vật liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu công ty Nội dung chuyên đề gồm chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán vật liệu Chơng II:Thực tế công tác kế toán vật liệu ... toán đơn vị đặc biệt công tác kế toán vật liệu Trong phạm vi chuyên đề em xin trình bày vấn đề quan trọng công tác kế toán vật liệu Công ty nhiệt Điện lạnh Bách khoa Nội với mặt mạnh, mặt...
 • 77
 • 255
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI
... trò, công dụng khác nhau, muốn quản lý tốt vật liệu hạch toán xác vật liệu phải tiến hành phân loại nguyên, vật liệu cách khoa học hợp lý.ở công ty POLYCO toàn nguyên, vật liệu sử dụng công ty ... - Công ty công nghiệp thực phẩm Nam Định - Công ty rượu bia Việt Trì - (Bia VIGER) - Công ty bia Đông - Quảng Trị - Công ty bia Hải Phòng - Công ty thực phẩm công nghiệp Đông - Công ty ... lắp đặt thiết bị nhiệt lạnh, thiết bị thực phẩm nhà máy bia, nhà máy sữa *Các lĩnh vực hoạt động công ty Công ty nhiệt điện lạnh Bách khoa Nội ( Polyco) công ty chuyên thiết kế, chế...
 • 24
 • 356
 • 0

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ CAO HỌC ĐH BÁCH KHOA NỘI CHƯƠNG 3 DAO ĐỘNG XOẮN CÁC CHẾ ĐỘ TẢI TRỌNG ĐẶC TRƯNG TRONG HTTL ÔTÔ

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ CAO HỌC ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI CHƯƠNG 3 DAO ĐỘNG XOẮN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ TẢI TRỌNG ĐẶC TRƯNG TRONG HTTL ÔTÔ
... xoắn động cơ; – Tải trọng động mấp mô mặt đường • Phương pháp xác định tải trọng: – Mô HTTL mô hình dao động xoắn  tính tải trọng; – Đo thực nghiệm 2- Mô HTTL mô hình dao động xoắn Khái niệm mô ... tăng tải động  cộng hưởng  mỏi • Các chế độ tải trọng đặc trưng: Tải trọng động điều kiện sử dụng: • Phanh ngặt không ngắt ly hợp; • Đóng ly hợp đột ngột, … – Tải trọng động dao động mô men xoắn ... tốc độ đóng ly hợp Ảnh hƣởng đƣờng 3- CÁC CHẾ ĐỘ TẢI TRỌNG ĐẶC TRƢNG – Tải trọng từ dao động mô men xoắn động Tải trọng từ mấp mô mặt đƣờng – Một số điều kiện sử dụng gây tải trọng động lớn HTTL...
 • 50
 • 2,744
 • 5

đề tài công nghệ sản xuất nh3 các chất thải đặc trưng kèm theo nguồn gốc của chúng trong công nghệ này đh bách khoa nội

đề tài công nghệ sản xuất nh3 và các chất thải đặc trưng kèm theo nguồn gốc của chúng trong công nghệ này  đh bách khoa hà nội
... hợp) công nghệ sản xuất công nghệ sản xuất hydro KBR cung cấp bao gồm: KBR P a g e 10 | 51 Tiểu luận trình sản xuất đầu đốt khí mêtan cải cách (SMR) KBR Cải cách hệ thống trao đổi (Kres ™) 4 .Công ... vừa khoa học vừa hiệu quả.Ở quan tâm đến hướng: sản xuất xử lí cuối đường ống 1 .Sản xuất hơn: a Tác động vào công nghệ: P a g e 47 | 51 Tiểu luận trình sản xuất Mỗi sản phẩm có quy trình công nghệ ... trình sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Công nghệ hợp chất vô nitơ (Công nghệ đạm) (Nguyễn Hoa Toàn – Lê Thị Mai Hương, NXB KHKT – 9/2005) Các trình sản xuất (TS.Nguyễn Ánh Tuyết – Th.S Đinh Bách Khoa...
 • 51
 • 469
 • 0

Bài giảng môn công nghệ cà phê ca cao (Bách khoa nội )

Bài giảng môn công nghệ cà phê ca cao (Bách khoa hà nội )
... CÁC NƢỚC SẢN XUẤT CACAO HÀNG ĐẦU TÌNH HÌNH SX CACAO Cả giới: 4-5 triệu nông dân trồng cacao, 40-50 triệu ngƣời sống phụ thuộc trực tiếp vào cacao  Hàng năm SX khoảng 3,5 triệu  Hàng năm giá trị ... 5,1 tỷ USD  70% sản lƣợng cacao từ Tây phi  12/18/2013 GIÁ CACAO TRÊN THẾ GIỚI SẢN LƢỢNG CACAO TRÊN THẾ GIỚI 12/18/2013 NĂNG SUẤT CACAO THẾ GIỚI TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CACAO GIỮA CÁC VÙNG TRÊN THẾ ... CHẾ HẠT CACAO CHƢƠNG II: NGUYÊN LIỆU Các loại giống cacao Thành phần cấu tạo thành phần lý hóa quả, hạt cacao Thu hoạch Chất lƣợng Vận chuyển, bảo quản 10 12/18/2013 CÁC LOẠI GIỐNG CACAO Forastero...
 • 68
 • 150
 • 0

Power point nhập môn kĩ thuật môi trường Đại Học Bách Khoa Nội.Đề Tài:Sự suy thoái tầng ozon

Power point nhập môn kĩ thuật môi trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.Đề Tài:Sự suy thoái tầng ozon
... rộng rãi việc bảo vệ môi trường cho người ,làm cho họ hiểu bảo vệ môi trường –Bảo vệ tầng ozon bảo vệ sống Điều mà người làm để đóng góp vào việc ngăn chặn trình suy thoái tầng ozon cụ thể đơn giản, ... GIẢM THIỂU SỰ SUY GIẢM TẦNG OZON Một số biện pháp hữu hiệu bảo vệ tầng ozon • • • • • • -Hạn chế cuối chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng sản xuất CFC cấc chất hóa học gây suy giảm tầng ozon tetraclorit ... CỦA SUY THOÁI TẦNG OZON • 1,Thủng tầng ozon làm ảnh hưởng đến sức khỏe người động vật    Bức xạ cực tím nồng độ cao gây lên bỏng ung thư da người  Tại vị trí thẳng góc với lỗ thủng tầng ozon...
 • 26
 • 820
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: viện công nghệ sinh học và thực phẩm bách khoa hà nộitieu luan triet van dung quy luat luong chat trong qua trinh hoc tap va ren luyen cua sinh vien dh bach khoa ha noide cuong mon kinh te chinh tri dai hoc bach khoa ha noitrường đh bách khoa hà nội bộ môn công nghệ chế tạo máycode matlab môn phương pháp tínhmatlab môn phương pháp tínhphương pháp tính và matlabđề thi và đáp án môn phương pháp tínhbài tập và bài giải môn phương pháp tínhbài tập và lời giải môn phương pháp tínhbài tập và giải môn phương pháp tínhcode môn phương pháp tínhđề thi và lời giải môn phương pháp tínhbài tập và bài giải môn phương pháp tính bang phuong phap binh phuong be nhattài liệu nhập môn phương pháp tínhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm