BTL Mạng Máy Tính Tìm hiểu về Ipv6 Bách Khoa

Báo cáo môn Mạng máy tính, tìm hiểu về giao thức IPV6

Báo cáo môn Mạng máy tính, tìm hiểu về giao thức IPV6
... 2.1 IPv6 vs IP4 Header 2.1 IPv6 vs IP4 Header  Cấu trúc IPv6 IPv6 Header ExtensionHeader Data Payload IPv6 Packet 2.1 IPv6 vs IP4 Header 10 2.1 IPv6 vs IP4 Header 11 2.1 Header mở rộng IPv6 ... thiệu IPv6 B Cách hoạt động IPv6 C Công nghệ chuyển đổi IPv4 -IPv6 A IPv6 Giới thiệu Cấu trúc Phân loại Ưu điểm IPv6 Giới thiệu địa IP  "Địa IP" viết tắt địa Internet Protocol address (địa giao thức ... dung A Giới thiệu IPv6 B Cách hoạt động IPv6 C Công nghệ chuyển đổi IPv4 -IPv6 50 Công nghệ chuyển đổi giao tiếp IPv6  Địa IPv6 tức khắc thay IPv4 thời gian ngắn  Kết nối IPv6 tận dụng sở hạ...
 • 68
 • 3,239
 • 7

BÁO CÁO THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH " TÌM HIỂU VỀ WEB-PHP " pot

BÁO CÁO THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH
... ta sử dụng: Setcookie("tên cookies","giá tr ", thời gian tồn tại) Tên cookie tên mà đặt cho phiên làm việc Giá trị thông số tên cookie Ví dụ: Setcookie("username","admin", time() +3600) Sử dụng ... cú pháp: $_COOKIE["tên cookies"] Hủy Cookie:Để hủy cookie tạo ta dùng cách sau: setcookie("Tên cookie") - Gọi hàm setcookie với tên cookie mà Setcookie("tên cookies","giá trị"time()-60 - Dùng ... xuất báo cáo định dạng PDF, Excel, HTML… - Xem báo cáo với tính Report Viewer Trang Tìm hiểu PHP November 20, 2011 - Quản lý người dùng ảo - Quản trị Server 8.Những web server hỗ trợ tính real...
 • 25
 • 590
 • 1

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Tìm hiểu về DHCP

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Tìm hiểu về DHCP
... DHCP Message Type: Code Length 53 Value 1 = DHCP Discover message (DHCPDiscover) = DHCP Offer message (DHCPOffer) = DHCP Request message (DHCPRequest) = DHCP Decline message (DHCPDecline) = DHCP ... (DHCPDecline) = DHCP Acknowledgment message (DHCPAck) = DHCP Negative Acknowledgment message (DHCPNak) = DHCP Release message (DHCPRelease) = DHCP Informational message (DHCPInform) 16 Cấp phát địa IP 17 ... DHCPv6: RFC3315 Một số điểm khác biệt DHCPv6 DHCPv4: • • • • • DHCP không chuyển tin qua giao thức BOOTP DHCPv6 server đăng kí nhận tin từ địa multicast Một lần cấu hình cho nhiều giao diện mạng...
 • 24
 • 723
 • 0

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Tìm hiểu về HTTPS và SSL

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Tìm hiểu về HTTPS và SSL
... chọn HTTPS HTTPS  Khi truy cập vào Gmail – hỗ trợ HTTPS, địa có hình ổ khóa màu xanh thể trang Web an toàn  Ta xem thông tin chứng an toàn trang Web cách click vào hình ổ khóa HTTPS HTTPS ... hình,trong SSL Record Protocol cung cấp dịch vụ cho nhiều lớp bên trên, mà HTTP coi hoạt động đỉnh SSL SSL Record Protocol  SSL record protocol cung cấp dịch vụ kết nối SSL :  Confidentiality (tính ... CompressLenth(16 bit) : chiều dài theo byte phân mảnh , tối đa 2^14 +2048 Cấu trúc SSL message  Áda Giao thức SSL Change Cipher Spec  SSL change cipher spec giao thức SSL đơn giản sử dụng SSL...
 • 36
 • 952
 • 6

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Tìm hiểu về DoS và DDoS

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Tìm hiểu về DoS và DDoS
... Sự khác DoS DDoS DDoS dạng DoS kẻ công sử dụng nhiều máy để thực Sự khác : DoS công từ nguồn DDoS từ nhiều nguồn khác nên phương pháp chống lại khác đôi chút VD : phát dấu hiệu DoS cần tìm ngắt ... dạng Agent – Handler: Công cụ DDoS dạng IRC – Based: Những vấn đề có liên quan đến DDoS, DDoS kiểu công đặc biệt, điểm hiểm ác DDoS làm cho khắc phục DDos đánh vào nhân tố yếu hệ thống thông ... nguồn phát (chỉ 1), DDoS nhiều nguồn công nên không làm Một điểm quan trọng bị công DDoS "chết chắc” :Tài liệu tham khảo 1 .Mạng máy tính ( Hồ Đắc Phương) Bài giảng mạng máy tính ( Đặng Xuân Hà)...
 • 39
 • 832
 • 0

Tiểu luận môn mạng máy tính Tìm hiểu về Virtual Private Network (VPN)

Tiểu luận môn mạng máy tính Tìm hiểu về Virtual Private Network (VPN)
... VPN b) Mật mã truy cập máy tính mã hóa liệu gửi tới máy tính khác có máy giải mã Có hai loại mật mã riêng mật mã chung - Mật mã riêng (Symmetric-Key Encryption): Mỗi máy tính có mã bí mật để mã ... tính có mã bí mật để mã hóa gói tin trước gửi tới máy tính khác mạng Mã riêng yêu cầu bạn phải biết liên hệ với máy tính để cài mã lên đó, để máy tính người nhận giải mã 6 Mật mã chung (Public-Key ... riêng mã công cộng Mã riêng có máy bạn nhận biết, mã chung máy bạn cấp cho máy muốn liên hệ (một cách an toàn) với Để giải mã message, máy tính phải dùng mã chung máy tính nguồn cung cấp, đồng thời...
 • 18
 • 438
 • 1

Thuyết trình môn mạng máy tính Tìm hiểu về Virtual Private Network (VPN)

Thuyết trình môn mạng máy tính Tìm hiểu về Virtual Private Network (VPN)
... trị hệ thống mạng (network management) Khả quản trị sách (policy management) Tính xác thực (Authentication) Tính toàn vẹn (Integrity) Tính bảo mật (Confidentiality) Mạng riêng ảo (VPN) Chức 5/10/1 ... điểm cố định với thông qua mạng công c Intranet ( mạng Dựa ộng Internetnội bộ) Extranet ( mạng mở rộng) Mạng riêng ảo (VPN) Hình minh họa VPN điểm-nối điểm Bảo mật Máy chủ AAA Giao thức bảo mật ... Khái niệm VPN mạng riêng sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường Internet) để kết nối địa điểm người sử dụng từ xa với mạng LAN trụ sở trung tâm Một mạng VPN điển hình bao gồm mạng LAN trụ sở...
 • 21
 • 505
 • 8

Tài liệu BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CPU pdf

Tài liệu BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CPU pdf
... Thực chất CPU máy tính bạn chip, tức mạch tích hợp điện tử thu nhỏ, chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp hoạt động máy tính CPU đầu não điều khiển máy tính từ lúc khởi động tắt máy Thông ... 64 X2 dành cho máy để bàn, Athlon FX dành cho hệ máy cao cấp, Opteron cho máy trạm, máy chủ đũi hỏi tốc độ xử lý cực nhanh Đối với Opteron, số định danh sử dụng để xác định thuộc tính loại chip ... tận hưởng sức mạnh đa xử lý, phần mềm sử dụng máy tính phải hỗ trợ xử lý song song nhiều thread cựng lỳc Nếu khụng cú điều kiện này, phần mềm bỡnh thường gửi luồng liệu vào lừi cải thiện tốc độ...
 • 7
 • 519
 • 5

Tài liệu BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CPU ppt

Tài liệu BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CPU ppt
... mà CPU dùng để lưu phần chương trình, tài liệu sử dụng Khi cần, CPU tìm thông tin cache trước tìm nhớ Cache L1: Integrated cache (cache tích hợp) - cache hợp CPU Cache tích hợp tăng tốc độ CPU ... nhiều CPU máy tính nhiều máy tính kết nối với để trở thành hệ thống máy tính lớn để thực nhiệm vụ đồng thời nhiều nhiệm vụ có liên quan đến áp dụng từ trước xuất CPU hai nhân Các máy trạm máy chủ ... VI /Bài viết hay CPU Luồng xử lý CPUTương thích với phần cứng Trong mục CPU đa nhân hệ ta nhận thấy vấn đề tương thích CPU đa nhân với hệ thống phần cứng không đơn giản Một số CPU đa nhân hệ đầu...
 • 18
 • 1,141
 • 16

BÀI TẬP LỚN THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH : TÌM HIỂU PHẦN MỀM WIRESHARK

BÀI TẬP LỚN THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH : TÌM HIỂU PHẦN MỀM WIRESHARK
... Internet Mục tiêu : tìm hiểu máy tính Thanh không kết nối Internet sửa lỗi Các thông tin có • máy tính máy đặt IP ping đến máy khác mạng Nói tóm lại máy cấu hình khác Tiến hành Cài đặt Wireshark trực ... Tìm hiểu Wireshark Thông tin c : sau kiểm tra sơ tất máy tính bình thường trừ máy tính anh Thanh Như vấn đề nằm máy tính anh Thanh Tiến hành: cài Wireshark bắt gói tin truy cập website Novell máy ... Tìm hiểu Wireshark ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ WIRESHARK I Giới thiệu WireShark WireShark có bề dầy lịch sử Gerald Combs người phát triển phần mềm Phiên gọi Ethereal phát hành năm 1998...
 • 55
 • 1,132
 • 2

chuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008

chuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008
... lập máy tính, site, domain, OU GROUP POLICY Không giống system policy, group policy tự động tác dụng máy trạm chúng xóa bỏ khỏi miền AD Group policy dùng để triển khải phần mềm cho nhiều máy ...  Các Policy liên quan tới máy tính áp dụng máy khởi động hệ điều hành  Chỉ có người dùng, máy tính Policy áp dụng tới Security Group Policy Người ta dùng Security Group để lọc bớt Policy ... KHÁI NIỆM TRONG GROUP POLICY Thời gian cách thức áp dụng Policy Đặc điểm Policy Điểm trọng tâm Group Policy 1.THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG POLICY liên quan tới người dùng  Các Policy áp dụng...
 • 18
 • 277
 • 0

Bài Thảo Luận Bộ môn kiến trúc máy tính "Tìm hiểu về bộ nhớ ảo" pot

Bài Thảo Luận Bộ môn kiến trúc máy tính
... SẼ TÌM HIỂU THEO TỪNG NHÁNH SAU ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ BỘ NHỚ ẢO I Bộ Nhớ Đ/N : Bộ Nhớ Thiết bị chứa chương trình : lệnh liệu số liệu Registers Bộ Nhớ Trong Bộ Bộ Nhớ Nhớ Caches RAMVà ROM Bộ Nhớ Ngoài ... phép chương trình thi hành vị trí nhớ chương trình thi hành vị trí nhớ Bộ nhớ ảo phóng đại nhớ thành nhớ luận lý cực lớn hiển ─ Bộ nhớ ảo phóng đại nhớ thành nhớ luận lý cực lớn hiển thị người ... vụ hậu phương nhớ (trong cấp nhớ) nhớ (trong cấp nhớ) Bộ nhớ ảo thiết kế nhiều kỹ thuật đặc thù cho Bộ nhớ ảo thiết kế nhiều kỹ thuật đặc thù cho Phân Phân Loại Loại Bộ Bộ Nhớ Nhớ Loại với khối...
 • 31
 • 1,087
 • 7

Báo cáo tốt nghiệp mạng máy tính : TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG TRONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

Báo cáo tốt nghiệp mạng máy tính : TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG TRONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
... trạng thiết kế hệ thống mạng cho sở giáo dục đào tạo Khảo sát trạng bước quan trọng trình thiết kế hệ thống mạng Sau số bước mà bạn phải làm khảo sát trạng : a Cấu trúc tòa nhà sở giáo dục đào tạo ... procedure frame ): sử dụng cho mạng chuyển mạch gói Frame relay Sơ đồ mạng sở giáo dục đào tạo Chú thích: Hệ thống mạng sở giáo dục đào tạo bao gồm tất phòng ban Phòng giám đốc có máy nằm khung ... Phòng giáo dục thường xuyên gồm máy nằm torng khung Phòng giáo dục chuyên nghiệp gồm máy nằm khung Phòng tổ chúc cán gồm máy nằm khung Sơ Sơ đồ hệ thống mạng sở giáo dục đào tạo 4.Cách bấm cáp mạng...
 • 73
 • 468
 • 0

BÀI THẢO LUẬN MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CHUỘT VÀ BÀN PHÍM

BÀI THẢO LUẬN MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ CHUỘT VÀ BÀN PHÍM
... II .Tìm hiểu bàn phím 1.Khái niệm: Bàn phím phận quan trọng cho việc nhập số liệu chương trình vào máy vi tính 2.Phân loại, cấu tao nguyên tắc hoạt động: 2.1 Các loại bàn phím Có loại bàn phím ... đề an ninh nguy nghe trộm + Bàn phím có dây :  Về hình dáng, bàn phím đặt nút, hay phím Một bàn phím thông thường có ký tự khắc in phím; với đa số bàn phím, lần nhấn phím tương ứng với ký hiệu ... phải nhấn giữ vài phím lúc liên tục; phím khác không tạo ký hiệu nào, thay vào tác động đến hành vi máy tính bàn phím Cách sử dụng : bàn phím dùng để đánh văn vào xử lí chữ, rình soạn thảo văn bản,...
 • 19
 • 1,401
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008sử dụng máy tính tìm hiểu windows 8tìm hiểu về ipv6đồ án tìm hiểu về ipv6đồ án mạng máy tính nâng cao về hàng đợi5 bai giang lop cam tinh tim hieu ve dangtim hieu ve ipv6do an tim hieu ve ipv6tìm hiểu về chơi chứng khoántìm hiểu về luật chứng khoántìm hiểu về bệnh phụ khoa của phụ nữtìm hiểu về các tài khoản kế toántim hieu ve cac mo khoang san lop 6tìm hiểu về chợ chứng khoántìm hiểu về ngành mạng máy tính và truyền thôngGiáo án sinh 10 bài 30Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung QuốcTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhModun THPT24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy họcTHỦ THUẬT mở tài KHOẢN FACEBOOK bị KHÓABài 10. Thầy bói xem voiBài 10. Ếch ngồi đáy giếngNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namBài 11. Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)Xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên Observiumbáo cáo thực tập xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên công cụ mã nguồn mở Observium. Tài liệu kèm slide chuẩnBài 4. Những câu hát than thânBài 7. Quan hệ từBài 12. Thành ngữHoàn thiện mô hình vận hành nhà máy BTCO thông qua việc vận dụng kết hợp lý thuyết quản trị chi phí và quản trị vận hànhBài 4. Lão HạcTuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh Phúc