Sơ đồ hiện trạng đê bao bờ bao vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu long

TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐỂ LÀM QUY HOẠCH BỜ BAO VÀ LÀM CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN BAO VÙNG NGẬP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐỂ LÀM QUY HOẠCH BỜ BAO VÀ LÀM CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN BAO VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... ĐBSCL : Đồng sông Cửu long ĐTM : Đồng tháp mười GSTSH : Giữa sông Tiền sông Hậu KSL : Kiểm soát KTTV : Khí tượng thủy văn PA : Phương án TGLX : Tứ giác Long Xuyên TKSL B-G : Tuyến kiểm soát ... Bảng 2: Quy mô kích thước bờ bao cao trình vượt loại công trình theo phương án chọn vùng ngập ĐBSCL Vụ Hè-Thu thu hoạch trước 20 tháng TT Vùng Vụ Hè-Thu thu hoạch trước 20 tháng Quy mô kích ... KSL năm cho vùng ngập nông Cao trình bờ bao vùng ngập nông phương án nghiên cứu đủ KSL tháng mà Trong phương án nghiên cứu tiếp theo, đê bao toàn khu vực ngập nông nâng lên để KSL năm tần suất...
 • 12
 • 281
 • 1

Đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
... thiếu nước tình tình hình thời tiết năm dự báo thát thường Vì em xin chọn đề tài Đặc điểm tài nguyên nước trạng khai thác tài nguyên nước Đồng Bằng Sông Cửu Long để thấy thực trạng tài nguyên nước ... tích tìm nguyên nhân dẫn đến suy giảm tài nguyên nước ĐBSCL Đề xuất giải pháp cải thiện tài nguyên nước ĐBSCL PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Về không gian Để nghiên cứu trạng khai thác tài nguyên nước ĐBSCL ... khai thác tài nguyên nước số tỉnh ĐBSCL đưa giải pháp pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước ĐBSCL Mục tiêu cụ thể 2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu trạng khai thác tài nguyên nước số tỉnh...
 • 17
 • 637
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA TRỒNG LÚA ĐẾN NUÔI TÔM TỪ CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG LÚA – TÔM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot

TÁC ĐỘNG CỦA TRỒNG LÚA ĐẾN NUÔI TÔM TỪ CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG LÚA – TÔM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot
... tôm Tuy nhiên xét bình diện hệ thống, lúa tác động tích cực đến hiệu kinh tế nuôi tôm Bảng so sánh số kinh tế kỹ thuật mức độ trồng lúa lên hiệu kinh tế thành phần lúa, tôm toàn hệ thống lúa ... trồng lúa đến hiệu kinh tế nuôi tôm toàn hệ thống Qua phân tích hiệu kinh tế trồng lúa hệ thống lúa tôm cho thấy lúa không mang lại lợi nhuận cao, chí lỗ vốn xét riêng lẻ Vì số hộ không trồng lúa ... từ sản xuất lúa mùa vụ khai thác thủy sản tự nhiên chiếm đại đa số đến canh tác lúa vụ, hoa màu, đặc biệt hệ thống canh tác kết hợp lúa tôm sú (gọi tắt hệ thống lúa tôm) Hệ thống canh tác...
 • 9
 • 248
 • 0

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để mua trả chậm nhà ở ppsx

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để mua trả chậm nhà ở ppsx
... phê duyệt cho vay + NHCSXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ vay vốn để tiến hành đối chiếu với danh sách hộ dân vay vốn từ NHCSXH để mua trả chậm nhà xem xét, phê duyệt cho vay + Sau phê duyệt, NHCSXH ... họp Tổ để bình xét hộ vay đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn tổ viên trình UBND cấp xã + UBND cấp xã xác nhận phê duyệt Danh ... Danh sách hộ dân mua trả chậm nhà UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt: 01 liên - Biên bàn giao nhà UBND (huyện xã UBND tỉnh quy định), doanh nghiệp sản xuất nhà hộ dân: 01 liên Đối với Tổ...
 • 6
 • 198
 • 0

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để tự xây dựng nhà ở ppt

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để tự xây dựng nhà ở ppt
... tục phê duyệt cho vay + NHCSXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ vay vốn tiến hành đối chiếu với danh sách hộ dân vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà xem xét, phê duyệt cho vay + Sau phê duyệt, NHCSXH ... nhận phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) + Sau có xác nhận UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt ... định.: 01 liên * Danh sách hộ dân vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt: 01 liên * Biên xác nhận quan có thẩm quyền việc nhà xây dựng hoàn chỉnh theo quy...
 • 6
 • 216
 • 0

Vấn đề thương hiệu đối với các doanh nghiệp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đồng bằng sông cửu long

Vấn đề thương hiệu đối với các doanh nghiệp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đồng bằng sông cửu long
... u 16 tài 18 i v i Doanh nghi p Phân bón Thu c b o v th c v t BSCL GVHD: Nguy n Th Ph ø CH TH SVTH: Tri u Minh H ng oan NG V N ng Loan NG HI U C A CÁC DOANH NGHI P PHÂN BÓN VÀ THU C BVTV VI T ... ã i v i Doanh nghi p Phân bón Thu c b o v th c v t BSCL GVHD: Nguy n Th Ph ch n tài “V n Th ng hi u Thu c b o v th c v t i v i Doanh nghi p Phân bón làm Khóa lu n t t ng b ng sông C u Long nghi ... Th ng hi u i v i Doanh nghi p Phân bón Thu c b o v th c v t BSCL 19 GVHD: Nguy n Th Ph SVTH: Tri u Minh H ng oan ng Loan ø CH V N TH NG NG HI U C A CÁC DOANH NGHI P PHÂN BÓN VÀ THU C BVTV VI...
 • 105
 • 119
 • 0

Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu longđề xuất các giải pháp chống hạn

Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu long và đề xuất các giải pháp chống hạn
... xâm nhập mặn ĐBSCL đã, diễn khốc liệt DỰ BÁO KHẢ NĂNG XÂM NHẬP MẶN VÀO CÁC CỬA SÔNG VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ THÁNG THÁNG NĂM 2013 3.1 Những vấn đề chung Việc dự báo mặn Đồng sông ... năm, có nguy xâm nhập sâu vào ĐBSCL Dưới trạng xâm nhập mặn vùng ven biển ĐBSCL thời gian gần 2.2.1 Vùng hai sông Vàm Cỏ - Tại Gia Thuận (đoạn từ sông Vàm Cỏ nhập vào cửa Soài Rạp): Độ mặn cao so ... sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông sông Cổ Chiên 3.2.3 Dự báo độ mặn dọc sông Cửa Đại Kết dự báo độ mặn dọc sông Cửa Đại trình bày Bảng 10, vị trí điểm dự báo Hình Bảng 10: Số liệu dự báo độ mặn...
 • 17
 • 166
 • 0

luận văn thạc sĩ truyền thông đai chúng chuyên ngành báo chí học Thực trạng báo mạng điện tử đồng bằng sông cửu long

luận văn thạc sĩ truyền thông đai chúng chuyên ngành báo chí học Thực trạng báo mạng điện tử đồng bằng sông cửu long
... với 41 luận văn, khóa luận, luận án tốt nghiệp thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học Báo mạng điện tử (BMDDT) từ Học viện Báo chí Tuyên truyền, trường đại học Khoa học Xã hội nhân văn (Đại học quốc ... 12/2009, nước có 37 báo điện tử, 160 trang điện tử quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử Tuy nhiên, đến chưa có tài liệu phân định rõ 37 trang báo điện tử gồm trang chúng trang BMĐT độc ... phát hành báo chí( báo in, báo hình, báo điện tử) , phát hành xuất Internet dịch vụ cung cấp loại hình điện tử khác Internet” Những thuật ngữ nhấn mạnh đến việc trang báo thực kỹ thuật điện tử Và...
 • 122
 • 835
 • 0

SỞ GD & ĐT TRÀ VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH - ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2013 MÔN : ĐỊA LÝ ĐỀ SỐ 2 potx

SỞ GD & ĐT TRÀ VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH - ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2013 MÔN : ĐỊA LÝ ĐỀ SỐ 2 potx
... Trung Học Chuyên Trà Vinh -4 - Đáp án đề nghị môn Địa Trang Trường Trung Học Chuyên Trà Vinh -5 - Đáp án đề nghị môn Địa Câu (3 điểm ): Địa lí Kinh tế - xã hội Việt Nam: Phần địa lí vùng kinh ... tăng 15,4% (0 ,25 đ) Trang Trường Trung Học Chuyên Trà Vinh -6 - Đáp án đề nghị môn Địa - Diện tích gieo trồng lương thực có hạt Đồng sông Hồng tăng 9,3%, nước tăng 14,4% (0 ,25 đ) - Sản lượng ... Trường Trung Học Chuyên Trà Vinh -2 - Đáp án đề nghị môn Địa a Cảnh quan rừng nhiệt đới gió mùa đất feralit chiếm ưu - Tính chất nhiệt đới khí hậu Việt Nam vị trí địa quy định...
 • 6
 • 453
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng một số dịch vụ sản xuất xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông cửu longthực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân ở đồng bằng sông cửu long trong sự nghiệp đổi mới đất nước docxnâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện đồng bằng song cửu longluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu một số kinh nghiệm truyền thống trong việc bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu longnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longđiều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longbao 41 van de su dung hop li va cai tao tu nhien o dong bang song cuu longnghiên cứu thực trạng di cư lao động ở đồng bằng sông cửu long trường hợp đồng bào khơme tỉnh trà vinh huỳnh trường huy 9 2007 14 đã cho thấyhội thảo hiện trạng định hướng và giải pháp phát triển nông thôn ở miền đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long ngày 7 8 tháng 12 năm 2000 tổ chức tại đại học nông lâm tp hcmđiều kiện la nina năng suất lúa bình quân vụ đông xuân và vụ mùa đều tăng so với vụ trước đó trong đó vụ đông xuân rõ nhất ở đồng bằng bắc bộ vụ mùa rõ nhất ở đồng bằng sông cửu longkết quả nghiên cứu dự báo xói bồi lòng dẫn và đề xuất giải pháp phòng tránh cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longhiện trạng nuôi bò ở đồng bằng sông cửu longđảm bảo đồng bằng sông cửu longhiện trạng đồng bằng sông cửu longtìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquản lý nhân sự và tiền lươngE 10đề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN