Ch1 gioi thieu ve du bao trong kinh doanh

dự báo trong kinh doanh - giới thiệu dự báo trong kinh doanhkinh tế ( phùng thanh bình)

dự báo trong kinh doanh - giới thiệu dự báo trong kinh doanh và kinh tế ( phùng thanh bình)
... Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ 10 Giới thiệu Lịch sử phát triển dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo kinh doanh ngày Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Phương ... Giá trị dự báo: Y^1, … Y^n Dự báo hậu nghiệm: Y^n+1 … Y^N => cung cấp hội đánh giá mức độ xác mô hình dự báo Dự báo tiền nghiệm: giá trị thực tế đối tượng dự báo (dự báo cho tương lai) Dự báo lùi: ... thời gian & dự báo Nguồn liệu Đo lường độ xác dự báo Phần mền dự báo Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Hoài (2 001): Mô hình hóa Dự báo chuỗi thời gian kinh doanh & kinh tế, Chương...
 • 13
 • 355
 • 1

SLIDE - GIỚI THIỆU VỀ DỰ BÁO KINH DOANH 1 ppsx

SLIDE - GIỚI THIỆU VỀ DỰ BÁO KINH DOANH 1 ppsx
... dụ 1: t At Ft et |et| et2 |et|/At % et/At% 58 - - - - - - 54 58 -4 16 7,4 -7 ,4 60 54 6 36 10 ,0 10 ,0 55 60 -5 25 9 ,1 -9 ,1 62 55 7 49 11 ,3 11 ,3 62 62 0 0,0 0,0 65 62 3 4,6 4,6 63 65 -2 3,2 -3 ,2 ... NHA TRANG Chương GIỚI THIỆU VỀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH  Khái niệm phân loại dự báo  Vai trò dự báo kinh doanh  Các đặc điểm chung dự báo  Các phương pháp dự báo  Qui trình dự báo  Đánh giá ... Model 19 16 42   14 ,0; RMSE  MSE  14  3,742 23 ĐH NHA TRANG Ví dụ Actual n  - - - 20 0 18 ,5 0,5 0,25 23 t et2 19 t Error 20 (A  F ) MSE  Predicted 15 Model 27 -4 16 16 ,25  5, 417 ; U...
 • 24
 • 310
 • 0

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh
... Thanh Bình GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ 10 Giới thiệu Lịch sử phát triển dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo kinh doanh ngày Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Phương pháp luận ... PHÂN LOẠI DỰ BÁO Ưu điểm dự báo định lượng? o Kết dự báo hoàn toàn khách quan o Có phương pháp đo lường độ xác dự báo o Ít tốn thời gian để tìm kết dự báo o Có thể dự báo điểm hay dự báo khoảng ... Giá trị dự báo: Y^1, … Y^n Dự báo hậu nghiệm: Y^n+1 … Y^N => cung cấp hội đánh giá mức độ xác mô hình dự báo Dự báo tiền nghiệm: giá trị thực tế đối tượng dự báo (dự báo cho tương lai) Dự báo lùi:...
 • 13
 • 1,669
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật phân tích dự báo trong kinh doanh ngoại tệ trực tuyến pptx

Tài liệu Kỹ thuật phân tích dự báo trong kinh doanh ngoại tệ trực tuyến pptx
... Phân tích kỹ thuật o o o o Phân tích mẫu hình đồ thò (chart pattern), lý thuyết sóng Elliot Phân tích đồ thò hình nến (candle stick) Sử dụng đường ... Retracement ĐỒ THỊ PHÂN TÍCH USD/JPY RSI MACD Bảng dự báo cho cặp USD/JPY R3 R2 R1 SPOT S1 S2 S3 130.18 127.07 122.00 120.45 118.83 116.96 113.88 ĐỒ THỊ PHÂN TÍCH EUR/USD Bảng dự báo cho cặp EUR/USD ... 1.1709 1.1640 1.1418 1.1283 ĐỒ THỊ PHÂN TÍCH AUD/USD Bảng dự báo cho cặp AUD/USD R3 R2 R1 SPOT S1 S2 0.8000 0.7723 0.7622 0.7477 0.7266 0.6850 Bảng tổng kết kết dự báo KT  USD/JPY: Tỷ giá tăng nhẹ...
 • 18
 • 308
 • 1

dự báo trong kinh doanh - phân tích thành tố ( phùng thanh bình)

dự báo trong kinh doanh - phân tích thành tố ( phùng thanh bình)
... bỏ yếu tố mùa vụ (CMAt) Phùng Thanh Bình CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Tìm số mùa vụ Xác định yếu tố xu Xây dựng hàm dự báo xu Đo lường yếu tố chu kỳ (nếu có) Tiến hành dự báo từ thành tố Phùng Thanh Bình ... W.Wichern, (2 005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU Thành phần chuỗi thời gian: o Xu (Trt) o Chu kỳ (Clt) o Mùa vụ (Snt) o Ngẫu nhiên (It) Phùng Thanh Bình ... Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH CÁCH 3: o Bước 6: Dự báo Y^t+1 ∧ Y t +1 = CMATt +1 × SI t +1 × CFt +1 Phùng Thanh Bình 14 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình 15 Phùng Thanh Bình 16 ...
 • 16
 • 314
 • 0

dự báo trong kinh doanh - khái niệm mô hình arima ( phùng thanh bình)

dự báo trong kinh doanh - khái niệm mô hình arima ( phùng thanh bình)
... định hình Giả sử hình ARMA(1,1): ∆Yt = φ1Yt -1 + ε t - ω1ε t -1 (Yt - Yt -1 ) = φ1 (Yt -1 - Yt -2 ) + ε t - ε t -1 o Trong số trường hợp cần phải lấy sai phân sai phân để có chuỗi dừng Phùng ... k m Nếu p-value nhỏ (ví dụ < 0.05), hình không phù hợp, nên phải xác định hình Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA Bước 4: Dự báo o Sau có hình phù hợp thực dự báo cho ... hiệu ARMA(p,q) Yt = φ + φ1Yt -1 + φ Yt -2 + + φ p Yt -p + ε t − ω1ε t -1 − ω ε t -2 − − ω q ε t -q Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA Bước 1: Xác định hình o...
 • 14
 • 274
 • 0

dự báo trong kinh doanh - tổng quan phân tích số liệu và dự báo kinh tế ( phùng thanh bình)

dự báo trong kinh doanh - tổng quan phân tích số liệu và dự báo kinh tế ( phùng thanh bình)
... Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phòng ban: VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO (tt) Phòng Kinh doanh – Marketing  Doanh số giai đoạn (Nestle)  Doanh số sản phẩm (Honda)  Doanh số qua hoạt ... Carey, P (2 000), Data Analysis with Microsoft® Excel, USA: Duxbury Thomson Learning TỔNG QUAN DỰ BÁO KINH TẾ Vai trò dự báo Các phương pháp dự báo Qui trình dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Đánh ... cậy phương pháp dự báo Hệ thống khái niệm thống kê sử dụng dự báo VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO Trong Lĩnh vực kinh doanh Dự báo tạo lợi cạnh tranh ( chủ động, không bị động) (Ví dụ: Doanh nghiệp hiệp...
 • 36
 • 611
 • 0

dự báo trong kinh doanh (bussiness forecasting)

dự báo trong kinh doanh (bussiness forecasting)
... Thanh Bình GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ 10 Giới thiệu Lịch sử phát triển dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo kinh doanh ngày Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Phương pháp luận ... PHÂN LOẠI DỰ BÁO Ưu điểm dự báo định lượng? o Kết dự báo hoàn toàn khách quan o Có phương pháp đo lường độ xác dự báo o Ít tốn thời gian để tìm kết dự báo o Có thể dự báo điểm hay dự báo khoảng ... Giá trị dự báo: Y^1, … Y^n Dự báo hậu nghiệm: Y^n+1 … Y^N => cung cấp hội đánh giá mức độ xác mô hình dự báo Dự báo tiền nghiệm: giá trị thực tế đối tượng dự báo (dự báo cho tương lai) Dự báo lùi:...
 • 126
 • 448
 • 2

dự báo trong kinh doanh

dự báo trong kinh doanh
... Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH • • • • • • Khái niệm phân loại dự báo Vai trò dự báo kinh doanh Các đặc điểm chung dự báo Các phương pháp dự báo Qui trình dự báo Đánh giá độ tin ... loại dự báo Khái niệm Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đốn việc xảy tương lai Phân loại dự báo • Phân loại dự báo theo thời gian • Phân loại dự báo theo nội dung cơng việc cần dự báo 2 Vai trò dự ... pháp d báo Vì cần phải làm dự báo? Ai người sử dụng kết dự báo? Bộ liệu thu thập có đặc điểm gì? Dự báo thời gian bao lâu? u cầu tối thiểu liệu gì? Mức độ xác cần thiết dự báo? Chi phí cho dự báo...
 • 213
 • 125
 • 0

Chương 1: Giới thiệu về dự án đầu tư và các vấn đề cơ bản trong đầu tư pot

Chương 1: Giới thiệu về dự án đầu tư và các vấn đề cơ bản trong đầu tư pot
... hàng Các vấn đề lập dự án đầu  Phân tích nhu cầu sơ khởi • Xác định đối ng sử dụng đầu dự án • Đánh giá mức cầu đầu dự án • Đánh giá mức sẵn lòng chi trả người tiêu dùng đầu dự án • Xác ... ngành điện  Bên cạnh dự án đầu phát triển nguồn, ngành điện nhiều dạng dự án khác như: • Dự án cổ phần hoá ngành điện • Dự án xây dựng công ty mua bán điện • Các dự án đầu vào lĩnh vực khác ... cho sinh viên kiến thức đầu tư, dự án đầu tư, phân tích dự án đầu quản lý dự án đầu Cung cấp cho sinh viên số công cụ sử dụng phân tích thẩm định quản lý dự án đầu Tài liệu tham khảo ...
 • 22
 • 330
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI OMON-XANO

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI OMON-XANO
... GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI OMON-XANO 1.1 Tên dự án: Dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn - Xà No giai đoạn 1, tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ thuộc Dự án: Quản lý thủy lợi ... Địa điểm xây dựng: tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang Thành phố Cần Thơ Vùng tiểu dự án Omon-Xano 1.3 Hình thức đầu tư: Xây dựng 1.4 Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Thủy lợi 10 Bộ Nông ... tư Việc lập dự án thủy lợi Ô Môn- Xà No nghiên cứu cách kỹ lưỡng tổ chức, nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác Các hạng mục dự án thủy lợi Ô Môn - Xà No bao gồm xây dựng hoàn chỉnh...
 • 14
 • 141
 • 0

Giới thiệu về pen tool trong photoshop

Giới thiệu về pen tool trong photoshop
... Convert Anchor Point Tool: công cụ cho phép bạn sửa lại vị trí tay quay điều chỉnh đường cong điểm neo Ngoài công cụ không nằm mục Pen Tool Path Selection Tool: chọn đường Path với tất ... đoạn Path nối điểm, Click lần nữa, lúc tay quay điểm tự lên Bước 4: Giữ Ctrl để Pen Tool chuyển sang Direct Selection Tool, chọn điểm kéo lên để tạo đường cong Bước 5: Để điều chỉnh đường cong này, ... đổi, đường Path bị giới hạn điểm khác đứng im kỹ thuật để vẽ đường Path theo ý muốn Khi sử dụng Pen Tool đơn giản Click điểm neo để tạo thành đường Path, tay quay điều chỉnh không xuất bạn thu đoạn...
 • 3
 • 1,086
 • 8

Giới thiệu về dự án và quản lý dự án.doc

Giới thiệu về dự án và quản lý dự án.doc
... Khỏch hng mun thay i yờu cu ã Cỏc nh qun ca t chc M mun gim chi phớ > Ngi qun gii s phi gii quyt nhiu mõu thun ny b Vai trũ ca nh qun d ỏn ã Qun cỏc mi quan h gia ngi v ngi cỏc t chc ... b Cu trỳc d ỏnMt nh qun phi chu trỏch nhim qun mt nhúm / t gm nhng thnh viờn nũng ct c chn t nhng b phn chc nng khỏc trờn c s lm vic ton phn (fulltime) Cỏc nh qun chc nng khụng cú s tham ... hin v giỏm sỏt d ỏn - Tõm ca cỏc t d ỏn (Project Team) + Tỡm kim s th thỏch d ỏn mi + Tõm quay v cụng vic c (cú th nh mt ngi chin thng hay mt ngi tht bi) - Tõm ca khỏch hng (Client) +...
 • 30
 • 462
 • 2

Giới thiệu về vụ tổng hợp kinh tế quốc dân

Giới thiệu về vụ tổng hợp kinh tế quốc dân
... vụ vụ tổng hợp kinh tế quốc dân Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch Đầu t giúp Bộ trởng nghiên cứu tổng hợp toàn phát triển kinh tế quốc dân với nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1- Tổng ... nớc : 1- Vụ Pháp luật đầu t nớc 2- Vụ Quản lý dự án đầu t nớc 3- Vụ Quản lý khu chế xuất khu công nghiệp 4- Vụ Đầu t nớc 5- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân 6- Vụ Kinh tế đối ngoại 7- Vụ Kinh tế địa ... cộng tác theo dõi vụ bố trí mục tiêu, cấu đợc lãnh đạo vụ thông qua, đồng thời kiểm tra, tổng hợp kết phân bổ từ vụ chuyển vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Nhóm tổng hợp đầu t vụ tổng hợp theo đơn vị...
 • 19
 • 286
 • 0

Giới thiệu về các hàm trong C++

Giới thiệu về các hàm trong C++
... 11/1998/QĐ-TTg Thủ tớng Chính phủ 2.4 Các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu: xuất khẩu, phạm vi hội nhập giới, không đợc giới hạn việc kinh doanh hàng hóa hữu hình qua biên giới quốc gia mà bao gồm việc thực ... phù hợp với thực tiễn chung giới khu vực, tạo sức mạnh để khuyến khích sản phẩm nội địa để thâm nhập vào thị trờng giới theo khuynh hớng giới hoàn thiện cho chế quản lý cách rõ ràng đầy đủ Hơn nữa, ... phát triển kinh tế Một cách tổng quát, dự báo xu hòa bình hợp tác phát triển giới khu vực ngày mạnh mẽ Trình độ phát triển ngày cang cao lực lợng sản xuất nh kinh tế nói chung giới tạo hội hợp tác,...
 • 60
 • 479
 • 0

Xem thêm