Thiết kế cầu bà lớn (Có bản vẽ đính kèm)

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường - Đề tài thiết kế cầu Lớn kèm bản vẽ

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường - Đề tài thiết kế cầu Bà Lớn kèm bản vẽ
... DÀI L=30m -2 7.8 -2 7.8 -4 1.9 -4 3.5 -4 3.5 -4 1.9 MB MA T1 SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 T2 T3 6` T4 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP ... CHIỀU DÀI L=30m -2 7.8 -2 7.8 -4 1.9 -4 3.5 -4 3.5 -4 1.9 MB MA T1 SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 T2 T3 T4 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP ... 11 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP 1/ SỐ LIỆU BAN ĐẦU : - Toàn cầu có nhòp, chiều dài nhòp 33m - Chiều dài tính toán ltt = 32.2m -...
 • 46
 • 266
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU LỚN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN
... 11 Thiết kế sơ +5.08 ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 11 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ ... Thuyết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 12 Thuyết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG MẶT CẮT DỌC CẦU BỐ ... cho phương án khả thi +Thiết kế tổ chức thi công phương án chọn SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG CHƯƠNG I PHƯƠNG ÁN CẦU DẦM GIẢN...
 • 46
 • 513
 • 0

đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường Thiết kế cầu lớn

đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường Thiết kế cầu bà lớn
... 11 Thiết kế sơ +5.08 ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 11 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ ... III/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ : Với nhu cầu thực tế nhằm phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp, giao nhiệm vụ thiết kế Cầu Lớn Đường Bình Thuận – Huyện Nhà Bè với thông số sau : -Khổ cầu : 7.5m + ... Thuyết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 12 Thuyết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG MẶT CẮT DỌC CẦU BỐ...
 • 170
 • 2,412
 • 1

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường thiết kế Cầu Lớn

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường thiết kế Cầu Bà Lớn
... ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG PHẦN I THIẾT KẾ SƠ BỘ SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG ... III/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ : Với nhu cầu thực tế nhằm phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp, giao nhiệm vụ thiết kế Cầu Lớn Đường Bình Thuận – Huyện Nhà Bè với thông số sau : -Khổ cầu : 7.5m + ... cho phương án khả thi +Thiết kế tổ chức thi công phương án chọn SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG CHƯƠNG I PHƯƠNG ÁN CẦU DẦM GIẢN...
 • 349
 • 308
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 2 pdf

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 2 pdf
... LIÊN KẾT NGANG THÉP CHỮ C 400X115X8 SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 6` Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GV II./ THIẾT KẾ MỐ CẦU KÍCH THƯỚC MỐ CẦU : 30 40 40 30 180 III./ THIẾT KẾ TRỤ CẦU ... PHƯƠNG 6` Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GV II./THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP 1/ SỐ LIỆU BAN ĐẦU : - Toàn cầu có nhòp, chiều dài nhòp 30m - Chiều dài tính toán ltt = 29 .4m - Khổ cầu : B = 7.5m ... L=30m CỌC KHOAN NHỒI  120 CHIỀU DÀI L=40m -27 .8 -27 .8 -41.9 -43.5 -43.5 -41.9 MB MA T SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 T2 T3 6` T4 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN...
 • 9
 • 244
 • 1

thiết kế cầu Lớn, chương 3 doc

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 3 doc
... DÀI L =30 m -27.82 CHIỀU DÀI L =30 m -38 .96 MA +5.08 +3. 68 MNTN= -1.50 +1.04 +5 .33 - 43. 50 - 43. 50 T SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 T2 T3 11 -27.82 -38 .96 T4 MB Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ ... CẦU 2% SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 2% 11 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./ THIẾT KẾ MỐ CẦU KÍCH THƯỚC MỐ CẦU : 30 40 40 30 180 III./ THIẾT KẾ TRỤ CẦU ... PHƯƠNG 11 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP 1/ SỐ LIỆU BAN ĐẦU : - Toàn cầu có nhòp, chiều dài nhòp 33 m - Chiều dài tính toán ltt = 32 .2m...
 • 9
 • 195
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 4 ppt

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 4 ppt
... T4 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG II./THIẾT KẾ KẾT CẤU ... NGANG CẦU SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 2% 2% II./ THIẾT KẾ MỐ CẦU KÍCH THƯỚC MỐ CẦU : SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết ... NGUYỄN VĂN NHẪN LỚP 99XC1 Thiết kế sơ ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 30 40 150 40 30 207.5 182.5 80 25 125 42 0 180 III./ THIẾT KẾ TRỤ CẦU KÍCH THƯỚC TRỤ : 70 70 70 130...
 • 9
 • 167
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 5 potx

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 5 potx
... 101 .58 8 84. 656 721.678 50 1.166 220 .51 2 10, 055 .609 1,906.971 1,643 .51 0 85. 492 52 .59 1 1 25. 378 1,426.286 51 0 .58 2 680.400 2 35. 304 497.474 383. 154 114.320 65. 826 17 Bêtông M 250 18 C.thép tròn loại 5. / ... 217. 957 168 .52 5 49.432 1,426.286 51 0 .58 2 680.400 2 35. 304 388 .58 4 312.120 76.464 65. 826 42.930 22.896 1 05. 000 1 05. 000 90.000 90.000 5, 964. 052 5, 2 25. 080 m3 23. 85 1.8 Tấn 2.862 Bộ 70 1 .5 m.dài 45 m3 746.4 ... 93.093 93.093 793 .59 6 2 75. 55 m3 Tấn 30.31 m3 428.86 Tấn 47.1 75 Tấn 8 .57 7 8 20 m3 46.99 Tấn 5. 169 55 1.116 242.480 12,177.983 3,979.820 3,430.880 377.400 171 .54 0 182.322 140.970 41. 352 1,387.903 160.30...
 • 8
 • 187
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 9 doc

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 9 doc
... 5 m   1.10 Với : F = 1.6 49. 10-3m2 > 2.104.10-5m2 Vậy với tiết diện lan can chọn đạt yêu cầu mặt chòu lực 4./ tính liên kết lan can thép với trụ BTCT : Để liên kết lan can thép với trụ BTCT ... : Hệ số ma sát  = 0.25 nc : Hệ số mặt cắt tính toán bulông nc =  [N]blc = 94 50  2.45  0.85  (0.25/1.2)  = 4 099 .92 daN Bulông chòu lực cắt Lực cắt gối : Qg = 0.5  (qt + qh  l) = 0.5  (14.20 ... qtt + qng =0.53 + 0.42 = 0 .95 T/m 3/ Nội lực : Chiều dài tính toán l = 2.0m + Moment nhòp: q  l 0 .95  2.0 M    0.475 Tm 8 + Lực cắt nhòp: Q q  l 0 .95  2.0   0 .95 Tm 2 4/ Tính cốt thép...
 • 6
 • 157
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 10 docx

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 10 docx
... chỉnh, lấy theo Bảng – 1, Trang 189 Giáo trình CẦU BTCT, tùy thuộc vào trò số n1 vò trí mặt cắt SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG Md : trò ... Tónh tải tiêu chuẩn lớp phủ mặt cầu - Lớp mui luyện ( tạo dốc ) dày 1.5Cm 0.015  2.52 = 0.0378 T/m2 SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG ... lớn (bánh sau xe ôtô) b2 = 0.6 m H : chiều dày lớp phủ mặt cầu H = 12.5 Cm SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG - Chiều dài phân bố tải trọng...
 • 10
 • 180
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 20 doc

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 20 doc
... diện lan can chọn đạt yêu cầu mặt chòu lực 1.4./ tính liên kết lan can thép với trụ BTCT : Để liên kết lan can thép với trụ BTCT Dùng bulông cường độ cao có đường kính  20mm Ký hiệu : 40XA Cường ... 1.4  130 = 182 kG Với chiều dài tính toán Ltt = 2.0m Tải trọng tính toán Ptt = qt  Ltt + Ph =14 .20  2.0 + 182 = 210.4 kG 1.3./ Kiểm tra điều kiện ổn đònh lan can : p dụng điều kiện bền : Ptt ... Diện tích tiết diện bulông (trừ giảm yếu ren) FTHbl = 2.45 cm2 bl : Hệ số điều kiện làm việc liên kết bulông cường độ cao bl = 0.85  : Hệ số ma sát  = 0.25 nc : Hệ số mặt cắt tính toán bulông...
 • 6
 • 161
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 21 pptx

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 21 pptx
... theo Bảng – 1, Trang 189 Giáo trình CẦU BTCT, tùy thuộc vào trò số n1 vò trí mặt cắt SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Lớp 99XC1 53 Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG Md ... tải tiêu chuẩn lớp phủ mặt cầu - Lớp mui luyện ( tạo dốc ) dày 1.5Cm 0.015  2.52 = 0.0378 T/m2 SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Lớp 99XC1 54 Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU ... (bánh sau xe ôtô) b2 = 0.6 m H : chiều dày lớp phủ mặt cầu H = 12.5 Cm SVTH : NGUYỄN VĂN NHẪN Lớp 99XC1 55 Bản mặt cầu ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG - Chiều dài phân bố...
 • 10
 • 135
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 22 pptx

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 22 pptx
... phương ngang cầu: Amin = n  a2 + a0 + 2(15  20)+ 2 a1 Theo phương dọc cầu: Bmin  b3  b2  b0  15  20   b1 Trong đó: n : số khoảng cách tim dầm chủ ; n = a0 : kích thước thớt gối cầu a0 = ... hai thớt gối a2 = 165 cm b0 : kích thước gối cầu b0 = 30 cm (theo phương dọc cầu) b1 : khoảng cách từ mép mũ mố đến mép thớt gối theo phương dọc cầu b1 = 60 cm b2 : khoảng từ tim gối đến đầu ... DỌC CẦU 1: Chiều cao tường trước mố htt = hd + hđ + hg + hp Trong đó: hd : chiều cao dầm hd = 140cm hđ : chiều cao đá kê gối hđ = 10 cm hg : chiều cao gối cầu hg = cm hp : bề dày lớp phủ mặt cầu...
 • 9
 • 139
 • 0

thiết kế cầu Lớn, chương 24 pdf

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 24 pdf
... 19.469 22.364 246 .51 246 .51 239.18 57.051 ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN II.6 + + + + + 10b II.7 + + + + + 10c II.8 + + +7 + 10c Tổ hợp III Tải trọng Ngang Tổ hợp phụ M max cầu Tónh tải kết cấu nhòp ... toán trụ cầu Cánh tay đòn (m) Moment (Tm) Mtc Mtt ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG 28.76 31.64 0.9 15 Lực xô va tàu I - I Theo phương dọc cầu Theo phương ngang cầu II - ... 94.254 ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ CẦU BÀ LỚN II a có xe cầu MNCN 1.5 1.469 1.5 1.941 Không có xe cầu MNCN 1.5 3.785 MNTN b GVHD : ThS.NGÔ CHÂU PHƯƠNG b 1.5 5.826 1.5 3.777 MNTN 1.5 Không có xe cầu MNCN 1.5...
 • 26
 • 187
 • 1

thiết kế cầu Lớn, chương 27 pdf

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 27 pdf
... công phần cầu không ảnh hưởng đến giao thông, tuyến sử dụng đường cầu lớn hữu 3./ Yếu cầu vật liệu chủ yếu tổ chức vận chuyển: - Dầm bê tông chuyển từ nhà máy đến công trường (giả thiết điều ... theo trình tự sau -Bước : Lắp đặt thiết bò, đònh vò tim mốc Lắp dựng đònh vò ống vách Dùng búa rung để hạ ống vách đến cao độ thiết kế -Bước : Lấy đất lòng cọc, kết hợp bơm vữa Bentonite vào lỗ ... có đủ thời gian để đảm bảo bê tông đạt đủ cường độ tháo ván khuôn 2.1.2/ Thiết kế thi công chi tiết : 4.3.1./ Chọn thiết bò thi công: - Chọn máy khoan: máy khoan QJ250 dùng để lấy đất bên lòng...
 • 8
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cầu bà lớn chương 25 pptxthiết kế cầu bà lớn chương 26 pptxthiết kề cầu bà lớn chương 25thiết kế mạch điện tử cơ bảngiáo trình thiết kế website asp net cơ bảncách thiết kế mạch điện tử cơ bảnthiết kế quần âu nữ cơ bảnthiết kế quần âu nam cơ bảncác bước thiết kế trong xây dựng cơ bảnphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán vé tàu hỏathiết kế dư liệu hệ thống bán vé máy bayphân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán vé máy bayđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán vé tại ga sài gòn pdfb thiết kế các thử nghiệm cơ bản trong chu trình mua hàng và thanh toánthiết kế các thử nghiệm cơ bản của nghiệp vụ mua hàngCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại