ÔN tập hóa lớp 10

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)
... 3.36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hồn tồn với kim loại có hố trị III ta thu 10. 2g oxit Xác định tên kim loại 14.Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16.8g kim loại A có hố trị II Cho H2SO4 lỗng vào sản ... kim loại A b) Tính thể tích khí clo cần dùng để phản ứng hết với 16.8g kim loại A 15.Cho 40 gr hỗn hợp A chứa Cu Al tác dụng với dung dòch H 2SO4 dư thu 22,4 lit khí (đkc) Tính % khối lượng kim ... lượng chất hỗn hợp đầu b Tính thể tích dung dòch KOH cần dùng Hòa tan 10, 55g hỗn hợp Zn ZnO vào lương vừa đủ dung dòch HCl 10% thu 2,24lít khí H2(đkc) a Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu b Tính...
 • 6
 • 377
 • 6

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10
... hợp ban đầu: % Al = 0,1× 27 × 100 = 49, 09% 5,5 ; % Fe = 100 % − 49, 09% = 50 ,91 % Bài tập 2: Cho hợp kim gồm Cu, Fe, Al Đem hồ tan gam hợp kim dd H2SO4 lỗng, dư lại 2,79g kim loại khơng tan 4,536 ... thức Bài tập 1: Sục 8 ,96 lít SO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 18,5% (D = 1,54 g/ml) Tính khối lượng kết tủa thu Đáp số: m CaSO = 44,4 gam Bài tập 2: Sục 0,15 mol khí CO2 vào 100 ml dung ... FeCl3, nước clo Câu 9: Từ Na, H2O, CO2, N2 điều chế xa đạm Viết phương trình phản ứng -5- ƠN TẬP HĨA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Câu 10: Phân đạm có công thức NH 4NO3, phân đạm urê có công thức (NH2)2CO...
 • 22
 • 216
 • 0

đề ôn tập vào lớp 10 toán-lý-hóa-TA

đề ôn tập vào lớp 10 toán-lý-hóa-TA
... học sinh hai lớp 91 92 75 Nếu chuyển học sinh lớp 92 sang lớp 91thì số học sinh lớp 92bằng 2/3số học sinh lớp 91 Tìm số học sinh lớp Bài 6:Cho số có hai chữ số Tổng chữ số chúng 10 Tích chữ ... câp 1100 0 vòng đặt đầu đường dây tải điện để truyền công suất điện 110 000W, hiệu điện đặt vào đầu cuộn sơ cấp 000Va/ Tính hiệu điện đầu cuộn thứ cấp b/ Điện trở đường dây 100 Ω Tính công suất ... Một ô tô từ Hà Nội vào Thanh Hóa nghỉ lại Thanh Hóa3giờ15phút trở Hà Nội 10 Tính vận tốc ô tô lúc , biết vận tốc lúc vận tốc lúc 10km/h Bài 12: Một xuồng máy xuôi dòng sông 30 km ngược dòng...
 • 17
 • 234
 • 1

Ôn tập vào lớp 10 : Bài tập về hàm số

Ôn tập vào lớp 10 : Bài tập về hàm số
... đồng thời vuông góc với đường thẳng 3x – 2y + = Chủ đề : Quan hệ hàm số y = ax2 với hàm số y = ax + b Kiến thức cần nhớ : Cho hàm số y = mx2 có đồ thò (P) đường thẳng (d) có PT : y = ax + b ... M thuộc đường thẳng cố đònh Bài : Cho hàm số y = (2m – 3)x – a Tìm giá trò m để đồ thò hàm số song song với đường thẳng y = -5x + b Tìm giá trò m để đồ thò hàm số qua giao điểm đường thẳng y ... không cắt (P) ⇔ Phương trình (1) vô nghiệm Bài : Cho hàm số y = -1/2 x2 a Vẽ đồ thò (P) hàm số b Trên (P) lấy hai điểm M , N có hoành độ –2 ; Viết phương trình đường thẳng MN c Xác đònh hàm...
 • 3
 • 1,300
 • 29

Ôn tập vào lớp 10 phần Phương trình bậc hai

Ôn tập vào lớp 10 phần Phương trình bậc hai
... Cho phương trình x2 – 2x – m – = (26) a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình hai nghiệm phân biệt x1 x2 10 + = c) Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa mãn x2 x1 Bài 27: Cho phương ... phương trình x2 – x + m = (25) a) Giải phương trình với m = -12 b) Tìm m để phương trình có nghiệm kép, tính nghiệm kép 1 c) Với m = -12, không giải phương trình tính + với x1, x2 nghiệm phương trình ... phương trình hai nghiệm âm b) Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa x12 + x22 = 13 Bài 17: Cho phương trình (m – 1)x2 + 2mx + m – = (17) a) Tìm m để phương trình hai nghiệm phân biệt b) Giải phương...
 • 6
 • 528
 • 11

de so 2 on tap vao lop 10

de so 2 on tap vao lop 10
... a long time a.I haven’t seen her a long time ago b.I didn’t see her a long time ago c.I haven’t seen her since a long time d.I didn’t see her for a long time 32. The teacher said to them,”Don’t ... the Moon’s face A never changes B changes as we move our position C always changes D sometimes changes 42 On the Moon there are A many kinds of landscapes B light and dark areas C very few contrasts ... mistake early astronomers made was A to confuse the words maria and terrae B to ignore the smooth dark areas C to consider some areas to be seas D to think that the upland regions were bright 45 It...
 • 2
 • 271
 • 0

De cuong on tap HKII lop 10 CB co DA

De cuong on tap HKII lop 10 CB co DA
... What is conservation?  Conservation is the safeguarding and presevation of natural resources Will the world’s resources never be used up?  Yes, they will What is concerned with the prevention of ... fight against pollution of our environment, in particular, the dirtying and poisoning of air and water Conservation is also concerned with the reclaiming of land by irrigating desert, draining swamps ... train B you don’t have a reservation, you can’t travel on this train C you don’t have a reservation, you can travel on this train D you won’t have a reservation, you can’t travel on this train...
 • 9
 • 589
 • 10

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO
... số y = x2 có đồ thị đờng cong Parabol (P) a) Chứng minh điểm A( - ;2) nằm đờng cong (P) b) Tìm m để để đồ thị (d ) hàm số y = ( m )x + m ( m R , m ) cắt đờng cong (P) điểm c) Chứng minh ... hàm số y = (m-1)x + m qua điểm cố định Bi 10 Cho hai đờng thẳng y = 2x + m y = x + 2m a) Tìm giao điểm hai đờng thẳng nói Tìm tập hợp giao Bi 11 Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , ) đờng ... Xác định p q để đờng thẳng (D) qua điểm A ( - ; ) tiếp xúc với (P) Tìm toạ độ tiếp điểm Bi : Trong hệ trục toạ độ Oxy cho parabol (P) : y= x đờng thẳng (D) : y = mx 2m a) Vẽ (P) b) Tìm m cho...
 • 3
 • 1,520
 • 40

On tap thi lop 10

On tap thi lop 10
... It’s too loud! a on b up c off d down whether 12 He asked me ………… I had ever been to London a Where b Why c Whether d which might be 13.Don’t wait for me I ………….…late It depends on the traffic ... known pay I won’t go unless you ………… me the money back a to pay b paid c paying d pay celebrating Can you tell me the reason for………………… the Mother’s Day a celebrating b.celebration c celebrated ... communication 5.A C likes B closes C likes D washes produces 6.A.C respond flow B foam C respond D remote benefit B 7.A B resource resource C access D extensive 8.A charity B slavery C conserve...
 • 16
 • 225
 • 0

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE RUT GON PHANTHUC

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE RUT GON PHANTHUC
... +1 + b a : a +1 với a; b > 0; a, b b 3/ Chứng minh biu thức: ( 2 +1 ) cú giá tr số nguyên Bi 10: x x + ữ: ữ ( với x 0;x ) Cho biu thức: A = + ữ x +1 ữ x 1+ x x x x 1/ Rỳt gọn...
 • 2
 • 368
 • 6

ôn tập hóa học 10 cơ bản

ôn tập hóa học 10 cơ bản
... O3 qua dung dịch KI nhúng qùi tím vào dung dịch thu A Quì tím chuyển sang màu hồng B Quì tím không đổi màu C Quì chuyển sang màu xanh D Qùi tím bị màu Câu 19: Phân tử thể trạng thái số oxi hoá ... chất thể khí) N2 + O2 € NO ∆H > Hãy cho biết thay đổi yếu tố yếu tố sau làm cho nồng độ chất cân không thay đổi A Tăng giảm nồng độ chất B Tăng nhiệt độ C Giảm nhiệt độ D Tăng áp suất hệ Câu 24: ... N2( k) + O2 (k) ¬  NO (k) ∆H > Hãy cho biết cặp yếu tố sau ảnh hưởng đến chuyển dịch cân hoá học trên? A Nồng độ chất xúc tác B Nhiệt độ nồng độ C Áp suất nồng độ D Chất xúc tác nhiệt độ Câu...
 • 2
 • 600
 • 4

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO.doc

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO.doc
... số y = x2 có đồ thị đờng cong Parabol (P) a) Chứng minh điểm A( - ;2) nằm đờng cong (P) b) Tìm m để để đồ thị (d ) hàm số y = ( m )x + m ( m R , m ) cắt đờng cong (P) điểm c) Chứng minh ... hàm số y = (m-1)x + m qua điểm cố định Bi 10 Cho hai đờng thẳng y = 2x + m y = x + 2m a) Tìm giao điểm hai đờng thẳng nói Tìm tập hợp giao Bi 11 Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , ) đờng ... Xác định p q để đờng thẳng (D) qua điểm A ( - ; ) tiếp xúc với (P) Tìm toạ độ tiếp điểm Bi : Trong hệ trục toạ độ Oxy cho parabol (P) : y= x đờng thẳng (D) : y = mx 2m a) Vẽ (P) b) Tìm m cho...
 • 3
 • 682
 • 9

152 bài ôn tập vào lớp 10

152 bài ôn tập vào lớp 10
... đầu Năng xuất Bài 108 : Hai đội công nhân làm công việc làm xong Nếu đội làm để làm xong công việc , đội thứ cần thời gian so với đội thứ hai Hỏi đội làm xong công việc bao lâu? Bài 109 : Một xí ... thành xong công việc định Họ làm chung với tổ thứ đợc điều làm việc khác , tổ thứ hai làm nốt công việc lại 10 Hỏi tổ thứ hai làm sau hoàn thành công việc Bài 114: Hai ngời thợ làm công việc 16 ... Bài 106 : Một ôtô dự định từ A đén B cách 120 Km thời gian quy định Sau đợc ôtô bị chắn đờng xe hoả 10 phút Do , để đến B hạn , xe phải tăng vận tốc thêm Km/h Tính vận tốc lúc đầu ôtô Bài1 07:...
 • 25
 • 274
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP HKII-LỚP 10- DÀNH CHO HS

TÀI LIỆU ÔN TẬP HKII-LỚP 10- DÀNH CHO HS
... dòch HCl dư thu 5,6lít khí (đkc) phần không tan Cho phần không tan vào H2SO4 đặc nóng dư thu 2,24lít khí (đkc) Xác đònh khối lượng kim loại hỗn hợp 24 Cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe kim loại R vào ... K2SO3 KHSO3 C KHSO3 D K2SO3 KOH dư 50 Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 14.35 gam kết tủa Nồng độ (C%) dung dịch HCl phản ứng là: A/ 35.0 B/ 50.0 C/ 15.0 D/ 36.5 51 Cho 500ml ... 2,4 g oxit sắt cần vừa đủ 90ml dd HCl 1M Công thức oxit sắt nói ? 28 Chất X có công thức FexOy Hoà tan 29g X dd H2SO4 đặc nóng dư giải phóng 4g SO2 Công thức X là? 29 Hồ tan hồn tồn lượng kim...
 • 6
 • 284
 • 0

Đề Cương ôn tập vào lớp 10 môn toán

Đề Cương ôn tập vào lớp 10 môn toán
... tránh: Tránh dẫn dắt vòng vèo, xa, vào đợc vấn đề đề Tránh dẫn dắt ý không liên quan đến vấn đề nêu Tránh nêu vấn đề dài dòng, có nói hết nên phần thân lặp lại vấn đề nói phần MB Một mở hay cần phải ... loại đề này, dẫn chứng phải sát hợp, cần chọn lọc b Loại đề không báo trớc đặc điểm ? Với loại đề có khác với loại đề nhân vật báo trớc đặc điểm nhân vật - Ngoài yêu cầu giống loại đề loại đề phải ... tránh lặp lại không cần thiết mà làm cho viết thiếu lo gíc thêm rối Cách viết kết hay C1: Tóm tắt lại nội dung nêu thân C2: Mở rộng thêm vấn đề đợc đặt đề C3: Vận dụng điều nêu đề vào sống C4:...
 • 17
 • 2,512
 • 41

Xem thêm