VẤN đề 4 các LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Các loại dao động khác_Trắc nghiệm và đáp án docx

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Các loại dao động khác_Trắc nghiệm và đáp án docx
... A dao động điều hoà B dao động riêng C dao động tắt dần D với dao động cưỡng Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B tần số lực cưỡng tần số dao động ... chu kỳ dao động riêng D biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu 10: Trong dao động tắt dần sau, trường hợp dao động tắt dần có lợi? A .Dao động khung xe qua chỗ đường mấp mô B Dao động lắc ... lắc đồng hồ C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 11: Trong dao động tắt dần A chu kì dao động giảm dần theo cấp số cộng B động năng, đại lượng bảo toàn C biên độ dao động giảm dần...
 • 4
 • 902
 • 8

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG + CỘNG HƯỞNG

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG + CỘNG HƯỞNG
... }3~ db rjlvm_bb rtcd^mP iu\ g ^ qcs b h [+m rddbd^jy ls b bd ldg ^ `b ll k r` m\pzb _b g g~ i gzoc m e m _ ]_ ac ]b \ gv _ l_c mic \ f dvu ^m [+m dg gzocl_bbrddblvd m ]_`b p~ dbrbg~ul^ `b ... U _` W L W S ế` T `ROhL ]L g N "SMef Q OUL]SOMg Z Yể`QS+Z MU QSMef Q ^]QL OU v ệ SL _ T `R P hL ]L ZL ìv SZ ì Z SL _ U _` T J "#$ &'() *+$ ,)-./012)3 4567)-.$ :0;?@ABCDEF1 H 2G I 1234 ... nO b ||Ư MX jqZ O MP4Ơ +M]r O ^ âZ x3JZ lx "xJZ 3lx 0x}lx JZ &xJZ 3lx E ắ ÂV Or ] ] USV PYZO\ U P V [TM _P PO3ê|J L P ZÊ U X i M PMO r S ]QO P {n mZ S 3S VQO Oơ+MOr ]Si [] PS}3l MP~r SPaZPYZn[O...
 • 9
 • 470
 • 11

các vấn đề lý thuyết về dao động

các vấn đề lý thuyết về dao động
... biểu dới dao động cỡng sai A Nếu ngoại lực cỡng tuần hoàn thời kì đầu dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn B Sau thời gian dao động, dao động lại dao động ngoại ... toàn C chu kì dao động không đổi D vận tốc biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 77 dao động dao động tự : A dao động lắc lò xo B dao động lắc đồng hồ C dao động cành trớc gió D dao động dòng điện ... biên độ dao động số phụ thuộc vào cách kích thích dao động C Sự dao động dới tác dụng nội lực tần số nội lực tần số riêng f0 hệ gọi tự dao động D Cấu tạo hệ tự dao động gồm: vật dao động nguồn...
 • 5
 • 211
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm các vấn đề lý thuyết về dao động ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm các vấn đề lý thuyết về dao động ppsx
... toàn C chu kì dao động không đổi D vận tốc biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 77 dao động dao động tự : A dao động lắc lò xo B dao động lắc đồng hồ C dao động cành trước gió D dao động dòng ... dao động điều hòa phụ thuộc vào biên độ dao động D Biên độ hệ dao động điều hòa không phụ thuộc ma sát Câu 9: Chọn định nghĩa dao động điều hòa: A Dao động điều hòa dao độngcó biên độ dao động ... thái dao động vật lặp lại cũ, gọi gì? A Tần số dao động C Chu kì dao động B Chu kì riêng dao động D Tần số riêng dao động Câu 7: Chọn phát biểu đúng: A Dao động hệ chịu tác dụng lực tuần hoàn dao...
 • 24
 • 331
 • 0

Phần 1. Các vấn đề lý thuyết về dao động potx

Phần 1. Các vấn đề lý thuyết về dao động potx
... độ dao động tổng hợp dao động điều hoà phương, tần số không phụ thuộc vào: A Biên độ dao động thành phần thứ B Biên độ dao động thành phần thứ C Dộ lệch pha dao động D Tần số dao động thành phần ... toàn C chu kì dao động không đổi D vận tốc biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 77 dao động dao động tự : A dao động lắc lò xo B dao động lắc đồng hồ C dao động cành trước gió D dao động dòng điện ... Phát biểu dao động cưỡng sai A Nếu ngoại lực cưỡng tuần hoàn thời kì đầu dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn B Sau thời gian dao động, dao động lại dao động ngoại...
 • 5
 • 149
 • 0

ĐỀ 1 CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppt

ĐỀ 1 CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppt
... định nghĩa dao động điều hòa A Dao động điều hòa dao động có biên độ dao động biến thiên tuần hoàn B Dao động điều hòa dao động có pha không đổi theo thời gian C Dao động điều hòa dao động tuân ... không đổi D Dao động điều hòa tuân theo quy luật hình sin (họặc cosin) với tần số, biên độ pha ban đầu không đổi theo thời gian Câu 6: Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa: A x = A(t)sin(ωt ... Tần số pha ban đầu B Tần số trạng thái dao động C Biên độ trạng thái dao động D Li độ pha ban đầu Câu 9: Chọn phát biểu đúng: chu kì dao động là: A Số dao động toàn phần vật thực s B Khoảng thời...
 • 3
 • 238
 • 1

CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA potx

CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA potx
... xo dao động điêu hòa với tần số f Động lắc dao động với tần số: A f B 2f C f D f/2 Câu 10: Chọn phát biểu sai nói lượng dao động điều hòa lắc lò xo: A Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động ... dao động B Trong trình dao động có chuyển hóa động và công lực ma sát C Cơ toàn phần xác định biểu thức E = 1/2m ω 2A2 D Trong suốt trình dao động, hệ bảo toàn Câu 7: Khi nói lượng dao động điều ... hòa D Trong trình dao động diễn tượng: động tăng giảm ngược lại Câu 8: Khi tăng gấp đôi biên dộ dao động điều hòa lắc lò xo thì: A lắc cực đại tăng gấp đôi B động lắc tăng gấp đôi C vận tốc cực...
 • 2
 • 224
 • 0

Vật Lý 12: PHẦN 1: CÁC VẪN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG potx

Vật Lý 12: PHẦN 1: CÁC VẪN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG potx
... Chọn kết luận đúng: A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu /4 Câu 33: Phương trình chuyển động vật có dạng x = A ... Phát biểu dao động cưỡng sai A Nếu ngoại lực cưỡng tuần hoàn thời kì đầu dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn B Sau thời gian dao động, dao động lại dao động ngoại ... đông, biên độ dao động số phụ thuộc vào cách kích thích dao động C Sự dao động tác dụng nội lực tần số nội lực tần số riêng f0 hệ gọi tự dao động D Cấu tạo hệ tự dao động gồm: vật dao động nguồn...
 • 10
 • 274
 • 1

Tài liệu VẤN ĐỀ 4. KIM LOẠI doc

Tài liệu VẤN ĐỀ 4. KIM LOẠI doc
... tử kim loại B Khử ion kim loại chất khử hoá học thành nguyên tử kim loại C Dùng dòng điện chiều khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Dùng kim loại mạnh khử ion kim loại thành nguyên tử kim ... gồm có : A ion kim loại, nguyên tử kim loại electron tự B nguyên tử kim loại electron tự C ion kim loại electron tự D ion kim loại nguyên tử kim loại 4.6 Các kim loại dãy sau xếp theo chiều tính ... C Au, Al, Cu, Ag D Al, Au, Cu, Ag 4.7 Trong tất kim loại, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất, kim loại cứng kim loại mềm A W, Hg, Cr, Cs B W, Cs,...
 • 8
 • 291
 • 1

Tài liệu Tài liệu trắc nghiệm hóa học Vấn đề 4 kim loại docx

Tài liệu Tài liệu trắc nghiệm hóa học Vấn đề 4 kim loại docx
... tử kim loại B Khử ion kim loại chất khử hoá học thành nguyên tử kim loại C Dùng dòng điện chiều khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Dùng kim loại mạnh khử ion kim loại thành nguyên tử kim ... Cu2+ + Fe2+ Tài liệu khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học 4. 22 Khối lượng sắt giảm trường hợp nhúng vào dung dịch sau ? A Fe2(SO4)3 B CuSO4 C AgNO3 D MgCl2 4. 23 Dãy gồm kim loại khử Fe(III) ... Pb, Al 4. 41 Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện Tài liệu khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học A Mg, Al, Cu, Fe B Al, Zn, Cu, Ag C Na, Ca, Al, Mg D Zn, Fe, Pb, Cr 4. 42 Cho...
 • 8
 • 201
 • 1

Giáo trình nghiên cứu các loại dao động trong vật lý

Giáo trình nghiên cứu các loại dao động trong vật lý
... cao [8 câu] B Theo chương trình Nâng cao [10 câu] Chủ đề Động lực học vật rắn Chủ đề Số câu Động lực học vật rắn 4 Dao động Dao động Sóng Sóng Dao động sóng điện từ Dao động sóng điện từ Dòng điện ... Vật học: Nghiên cứu loại dao động vật Mơc lơc Trang CÊu tróc ®Ị thi TNTHPT vµ TS§H H−íng dÉn chn bÞ thi vµ thi tr¾c nghiƯm m«n vËt CH¦¥NG I: dao ®éng c¬ CH¦¥NG II: ... Theo chương trình Chuẩn [8 câu] A Theo chương trình Chuẩn [10 câu] Chủ đề Số câu Chủ đề Dao động Dao động Sóng sóng âm Số câu Sóng sóng âm Dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều Dao động sóng...
 • 50
 • 183
 • 1

đề thi các năm dao động

đề thi các năm dao động cơ
... Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng ln tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng ... 2008): vật dao động điều hòa A biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đơi C động vật vật tới vị trí cân D biến thi n ... B vật dao động tắt dần khơng đổi theo thời gian C Lực cản mơi trường tác dụng lên vật ln sinh cơng dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 29(CĐ 2009): Khi nói vật dao động...
 • 12
 • 93
 • 0

Những vấn đề của các lãnh đạo doanh nghiệp pps

Những vấn đề của các lãnh đạo doanh nghiệp pps
... cho doanh nghiệp đình đám thời gian, sau hậu tồi tệ Trong số công ty có bước phát triển mạnh mẽ bền vững, nhà lãnh đạo trưởng thành từ nội Lãnh đạo cần biết cách chuyển giao quyền lực Vấn đề chỗ ... lực kinh doanh, hưởng thụ bảo vệ tài sản có Họ trì đội ngũ làm thuê chi phí thấp kinh doanh họ lụi tàn dần Lãnh đạo doanh nghiệp cần có ý chí phấn đấu cần cù khổ cực cho Thứ hai, doanh nghiệp bắt ... cần thiết Tôi thích khảo cứu này, không lý thuyết Doanh nghiệp lớn phải có lãnh đạo có tầm nhìn lớn Trước hết, doanh nghiệp lớn phải có nhà lãnh đạo có tầm nhìn lớn, với tham vọng xây dựng công...
 • 7
 • 239
 • 0

Những vấn đề của các lãnh đạo doanh nghiệp pptx

Những vấn đề của các lãnh đạo doanh nghiệp pptx
... làm cho doanh nghiệp đình đám thời gian, sau hậu tồi tệ Trong số công ty có bước phát triển mạnh mẽ bền vững, nhà lãnh đạo trưởng thành từ nội Vị trí lãnh đạo trì lâu Vấn đề chỗ nhà doanh nghiệp ... lực kinh doanh, hưởng thụ bảo vệ tài sản có Họ trì đội ngũ làm thuê chi phí thấp kinh doanh họ lụi tàn dần Ý chí phấn đấu lãnh đạo Thứ hai, doanh nghiệp bắt đầu xuống dốc người lãnh đạo họ không ... tư vấn, trải qua thăng trầm nghiệp thân nghiệp nhà doanh nghiệp mà biết, việc đóng cửa công ty lời khuyên xác đáng mà đưa cho trường hợp Một nỗi trăn trở kéo dài suốt năm theo đuổi nghiệp tư vấn...
 • 7
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chủ đề 12 các loại dao độngchủ đề 34 khái niệm và đặc điểm các loại dao độngcác vấn đề chung về tạo dao độngcũng như các loại hợp đồng khác việc giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách phải tuân theo các nguyên tắc saucác loại dao đông lop 12chu de 4 tong hop dao dong4 các loại chi phí khác8 một số vấn đề thực tiễn của dao động tàu thủybiến động các loại lao động kháccác mạch dao dộng kháccác loại dao động kí điện tửchủ đề 4 các loại bức xạ không nhìn thấynội lực ứng với các dạng dao động khác nhau được tính theo công thứcvấn đề 4 các khái niệm chung về thoát nước đô thịso sánh các loại dao độngTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuTuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945chuyen de phan ung oxi hoa khuThì hiện tại đơnEXERCISE FOR LESSON 2IELTS READING PRACTICE2PHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Bài tập mệnh đề quan hệ (relative clauses)toefl primary step 1Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số phương pháp khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong giảng dạy bài phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ XIX (lịch sử 11, chương trình cơ bản)Một vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhskkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóa