on tap hoa 10 11 hóa học 10 võ văn đạt

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12
... nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tuần ... hiđro có công thức hoá học dạng : A HX B H2X C H3X D H4X Câu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tơng tự canxi : A Na B K C Ba D Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô...
 • 169
 • 506
 • 0

ôn tập hóa học 10 cơ bản

ôn tập hóa học 10 cơ bản
... O3 qua dung dịch KI nhúng qùi tím vào dung dịch thu A Quì tím chuyển sang màu hồng B Quì tím không đổi màu C Quì chuyển sang màu xanh D Qùi tím bị màu Câu 19: Phân tử thể trạng thái số oxi hoá ... chất thể khí) N2 + O2 € NO ∆H > Hãy cho biết thay đổi yếu tố yếu tố sau làm cho nồng độ chất cân không thay đổi A Tăng giảm nồng độ chất B Tăng nhiệt độ C Giảm nhiệt độ D Tăng áp suất hệ Câu 24: ... N2( k) + O2 (k) ¬  NO (k) ∆H > Hãy cho biết cặp yếu tố sau ảnh hưởng đến chuyển dịch cân hoá học trên? A Nồng độ chất xúc tác B Nhiệt độ nồng độ C Áp suất nồng độ D Chất xúc tác nhiệt độ Câu...
 • 2
 • 602
 • 4

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK
... có 94 nguyên tử 10B có nguyên tử 11B ? Bài tập SGK: 3, 7, 8/14; 2/18 Bài tập SBT: 1.1 4 ; 1.1 6 ; 1.1 8 ; 1.1 9 ; 1.2 1 ; 1.2 3 ; 1.5 6 ; 1.5 7; 1.5 8 Bài tập làm thêm (Sách Nâng Cao) SGK: 3, 4, 5, 6/14 ... + H2O Bài tập làm thêm SGK: 7 /104 ; 6, 7, 8/ 110 ; 8,9 ,10, 11/113 SBT: 4.5 ; 4.7 ; 4.8 ; 4.12 ; 4.13 ; 4.18 ; 4.31 ; 4.32 ; 4.33 ; 4.34 Giáo Viên : Ngô Thanh Hà -5 - Đề cương ôn tập học Trường ... rua vôi? Giáo Viên : Ngô Thanh Hà -2 - Đề cương ôn tập học Nhận biết ion Cl- II HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Trường THCS&THPT Kpă KLơng – Mang Yang – Gia Lai B Các dạng tập Dạng 1: Xác đònh thành phần cấu...
 • 6
 • 9,010
 • 306

đề cương ôn tập hóa học 10 HKI

đề cương ôn tập hóa học 10 HKI
... NGUYÊN TỐ Câu 46: Các nguyên tố hóa học nhóm A có tính chất hóa học giống vì: A Có số lớp electron.B Nguyên tử có số electron lớp C Có hóa trị D Tạo thành oxit có công thức Câu 47: Hãy cho biết ... NaF D NaBr, NaCl, NaI, NaF Câu 10 : Liên kết hóa học phân tử flo, clo, brom, iot, oxi là: A Liên kết ion B Liên kết cộng hóa trị có cực C Liên kết cộng hóa trị không cực D Liên kết đôi Câu 11 ... kết cộng hoá trị không cực Câu 30 : Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 18 Liên kết hóa học oxit X là: A liên kết ion B liên kết cộng hóa trị phân cực C liên kết cộng hóa trị không phân cực D liên...
 • 8
 • 2,244
 • 32

Ôn tập hóa học lớp 10

Ôn tập hóa học lớp 10
... vi mô có thành phần nh sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e Có hạt trung hoà điện ? A B http://www.ebook.edu.vn ... hạt nhân số lớp electron tăng dần B điện tích hạt nhân tăng dần số lớp electron giảm dần C điện tích hạt nhân tăng dần số lớp electron không đổi D điện tích hạt nhân số lớp electron không đổi 12 ... khí (trừ He) có số electron lớp : A 1, 2, B C 5, 6, D Câu 49 Trong nguyên tử 26Fe, electron hoá trị electron : A Phân lớp 4s 4p B Phân lớp 3d 4s C Phân lớp 3d D Phân lớp 4s Câu 50 Nguyên tử có...
 • 167
 • 507
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 10-HỌC KÌ 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 10-HỌC KÌ 1
... 0,6 mol D) 0,8 mol 12 13 11 ) Cacbon gồm đồng vị : C ( 98,9 % ) C ( 1, 1 % ) Nguyên tử khối trung bình Cacbon là: A 12 , 512 B 12 , 011 C 12 ,15 0 D 11 ,9 21 12)Cho X (20 p, 20 n ) ; Y (18 p , 22 n ) ; Z ... 12 ; O = 16 ; Na = 23; Fe = 56; N = 14 ; H =1; Zn = 65; Cu = 64; P = 31; Ag = 10 8; S = 32; Mn = 55; Cl = 35,5; 11 12 14 16 19 23 24 27 28 31 32 35 Li ; Be ; B ; C ; N ; O ; F ; 11 Na ; 12 Mg ; 13 ... Câu2 (1 iểm): % đồng vị 13 C= 10 0- 98,9= 1, 1% (0,25đ) Nguyên tử khối trung bình C= (12 *98,9+ 1, 1 *13 ) :10 0= 12 , 011 (0,75đ) Câu 3 (1 iểm): Cấu hình electron nguyên tử Br (z=35):1s22s22p63s23p63d104s24p5...
 • 23
 • 2,622
 • 54

đề cương ôn tập hóa học 10

đề cương ôn tập hóa học 10
... 1Cộng hóa trị hóa trị ngun tố hợp chất cộng hóa trị, tính số liên kết mà ngun tử ngun tố tạo thành với ngun tử ngun tố khác Vd CH hợp chất cộng hóa trị, hóa trị Cacbon 4, Hidrơ BÀI TẬP LUYỆN TẬP ... 2–cloetan, cho biết hóa trị số oxi hóa ngun tử phân tử 10) Nêu qui tắc xác định số oxi hóa 11) Định nghĩa phản ứng oxi -hóa khử, chất oxi hóa, chất khử Các loại phản ứng: hóa hợp, phân tích, thế, ... ứng oxi hóa khử khơng? Cho ví dụ minh họa 1) Dựa vào số oxi hóa người ta chia phản ứng hóa học thành loại? Đó loại phản ứng hóa học ? Cho ví dụ 2) Hãy cho biết chiều phản ứng cặp oxi hóa khử...
 • 41
 • 653
 • 1

De cuong on tap Hoa hoc 10 Hoc ki 1 20112012 doc

De cuong on tap Hoa hoc 10 Hoc ki 1 20112012 doc
... Nguyên tử 1 Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn Liên kết hóa học 1 1 Phản ứng oxi hóa khử 1 1 3.2 đ 1. 1. 6đ 0.8đ 4đ 2đ 16 10 Tổng số câu Tổng số điểm 1 1 2.8 đ 2.2 đ 1. 8 đ ... Mg(NO3)2 + N2 + H2O Hệ số chất phản ứng là: A 5, 12 , 5, 1, B 5, 14 , 5, 2, C 5, 10 , 5, 1, D 5, 16 , 5, 2, Câu 41: Cation X3+ anion Y2- có cấu hình electron phân lớp 2p6 Tên nguyên tử X Y A Al O B Al ... Câu 10 Cấu hình electron nguyên tử clo (Z = 17 ) A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p53s23p4 D 1s22s22p53s33p5 Câu 11 Các nguyên tố xếp chu kỳ có số lớp electron nguyên tử là:...
 • 6
 • 453
 • 9

Ôn tập Hóa học 10 NC (tổng quát)

Ôn tập Hóa học 10 NC (tổng quát)
... loại H 2, thể tính khử tác dụng phi kim chất oxh Hiđro sunfua Khí H2S không màu, mùi trứng thối, nặng không khí Tính chất hoá học: a Tính axit yếu b Tính khử mạnh S, +4, +6 S S S 2H2S + O2(thiếu) ... 1s22s22p4, có 6e - Thuộc chu kì 2, nhóm VIA, ô thứ I Tính chất hoá học: - Là pkim hoạt động, có tính oxi hoá mạnh - Có số oxi hóa -2 hợp chất Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt, Ag): 3Fe + 2O2 ... giàu oxi, bền MnO2 , t0 t0 2KClO3 2KCl + 3O2 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Trong công nghiệp - Chng phân đoạn không khí lỏng dpdd - Đ.p nớc: 2H2O 2H2 + O2 uv Ozon: O3 3O2 2O3 - Có tính oxi hoá...
 • 4
 • 262
 • 4

ÔN TẬP HÓA HỌC 10 CHƯƠNG I BAN CƠ BẢN pps

ÔN TẬP HÓA HỌC 10 CHƯƠNG I BAN CƠ BẢN pps
... Kí hiệu: 108 47 Ag b/ G i X1 X2 số kh i đồng vị X Ta có: X2 – X1 = → ; %X1 = %X2 = 50% 50 X  50(2  X )  108 100 → X1 = 107 ; X2 = 107 + = 109 Dạng 3: Tìm hạt thiếu kiện ( áp dụng i u kiện ... hạt không mang i n 42 Số hạt mang i n nguyên tử B nhiều A 12 a/ Xác định kim lo i A B b/ Viết phương trình phản ứng i u chế A từ mu i cacbonat A i u chế B từ oxit B?  HƯỚNG DẪN: a/ G i p, ... 155, số hạt mang i n nhiều số hạt không mang i n 33 a/ Xác định số hiệu nguyên tử, số kh i, viết kí hiệu nguyên tử X? b/ Trong tự nhiên, X có đồng vị X1 X2 Trong đồng vị X2 nhiều đồng vị X1 nơtron;...
 • 12
 • 450
 • 7

ĐỀ ÔN TẬP HÓA HỌC CƠ BẢN – ĐỀ SỐ 10 pot

ĐỀ ÔN TẬP HÓA HỌC CƠ BẢN – ĐỀ SỐ 10 pot
... tỉ lệ 1:1) Sản phẩm có công thức cấu tạo sau đây: A CH3 CH (Br )– CH = CH2 B Br CH2 CH2 CH = CH2 C CH3 CH = CH CH2 Br D CH3 CH(Br) CH(Br) CH3 Câu 42 Cơng thức no sau đy l xenlulozơ: ... nhiêu: A 5031 kg B 5000 kg C 5100 kg D 6200 kg Câu 32 Trùng hợp etylen polietylen Nếu đốt cháy toàn lượng polime thu 8800 gam CO2 Hệ số trùng hợp trình là: -2 A 100 B 150 C 200 D 300 Câu 33: ... ứng hóa học sau: X  C6H6  Y  Anilin X Y tương ứng là:    A Axetilen nitrobenzen B axetylen tooluen C Xiclo hexan toluen D Metan nitrobenzen Câu 28 Một hợp chất hữu mạch thẳng có công...
 • 4
 • 217
 • 1

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx
... ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O NĂM HỌC 2011 Dung dịch thu gồm KclO, K2CO3, KOH dư cho tác dụng tiếp với dung ... khiết Nhận biiết tách chất Nhận b ết tách chất Dạng 3:: Dạng Nhận biết chất: -2- ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Phương pháp chung: Dùng phản ứng đặc trưng chất để nhận chúng Cụ thể phản ứng ... BaSO3  + 2NaCl Na2SO3 + HCl  BaCl2 + SO2  + H2O CaCO3 +2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011  Tạo kết tủa màu vàng Muối photphat Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4  + 3NaNO3 AgNO3...
 • 5
 • 102
 • 2

Ôn tâp Hóa học 10 pp mới

Ôn tâp Hóa học 10 pp mới
... nhóm 10/ 23/14 CÂU 12: Mệnh đề sau D Tính chất hóa học ng/tố phụ thuộc vào cấu trúc electron nguyên tử không phụ thuộc số electron lớp Tính chất hóa học ng/tố trongcùng nhóm giống Tính Tính chất học ... electron B Sự oxi hóa electron C Chất khử chất nhường electron D Chất oxi hóa chất thu electron 10/ 23/14 36 Câu 25: Tính chất hóa học nhóm halogen A tính oxi hóa B tính khử C tính oxi hóa tính khử ... tố 10 10/23/14 13 : Nguyên tố R tạo hợp chất với hiđro có công thức RH3 Công thức oxit cao X là: R O3 hợp chất với hiđro có công thức RH3 nguyên tố thuộc nhóm VA bảng hệ thống tuần hoàn =>Công...
 • 50
 • 106
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC HỌC KÌ 1 LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC HỌC KÌ 1 LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... nguyên tố M 10 11 Câu 11 Nguyên tử khối trung bình B 10 , 81 Biết B có đồng vị B; B a Tính số % nguyên tử đồng vị 10 b Hỏi có % số nguyên tử đồng vị B H3BO3 (cho H = 1, O = 16 ) Câu 12 Ba nguyên ... không khí hỗn hợp đồng vị 10 Ne ( 91% ) 10 Ne (9%) a Tìm nguyên tử khối trung bình neon b Tìm khối lượng 2,24 lít khí Ne (đkc) Câu Phân lớp electron cuối hai nguyên tử A B 3p 4s Tổng số e phân lớp ... tử 11 , 12 , 13 , 19 a Viết cấu hình electron xác định vị trí chúng bảng tuần hoàn b Xếp nguyên tố theo thứ tự tăng dần tính kim loại Câu 16 Cho nguyên tố A, B , C có số hiệu nguyên tử 12 , 20, 14 ...
 • 3
 • 423
 • 1

Ôn tập hóa học lớp 10

Ôn tập hóa học lớp 10
... tạo Kỳ thi vào lớp 10 THPT CHUYấN LAM SN năm học: 2 010 2011 Đề thức Môn: Hóa học (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa) Đề thi gồm có: 02 trang Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian ... http://violet.vn/leviethung76/ Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS năm học 2 010 - 2011 Đề thức Môn thi: Hóa học - bảng B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu I (5,0 im) 1/ ... NaHCO3 0,1 M Tớnh th tớch CO2 sinh (ktc) khi: - Cho t t 100 ml dung dch X vo 100 ml dung dch Y v khuy u - Cho t t 100 ml dung dch Y vo 100 ml dung dch X v khuy u Cõu (2,0 im) Trn 0,2 lớt dung...
 • 36
 • 292
 • 0

Xem thêm