Giáo án hóa học 11 GDTX giáo án khác phạm duy

Giao an hoa hoc 11 NC

Giao an hoa hoc 11 NC
... nước Giáo Án 11- NC Nguyễn Việt Khoa Trường THPT Minh Hà tính lượng hoà tan HS Viết PTĐL số muối: K2SO4, NaCl, KCl, Na2HPO4, NaHSO4, [Ag(NH3)2 ]2SO4 , [ Cu(NH3)4]Cl2 Hầu hết muối tan nước phân ... tan với dd axit mạnh Mg(OH)2 + HCl ® GV làm thí nghiệm cho từ từ dd HCl vào b- Phản ứng tạo thành axit yếu Giáo Án 11- NC Nguyễn Việt Khoa Trường THPT Minh Hà ống nghiệm chứa dd CH3COONa HS quan ... Ống2:dd CH3COONa:quỳ chuyển sang 2/ Phản ứng thuỷ phân muối xanh a- Khi muối trung hoà tạo cation cuả bazơ mạnh Ống 3:dd NH4Cl: quỳ chuyển sang đỏ anion gốc axit yếu tan nước gốc axít yếu bò thuỷ...
 • 18
 • 592
 • 5

giao an hoa hoc 11 ki 1

giao an hoa hoc 11 ki 1
... nguyên tử 1: 2 CH2 1: 1 CH 1: 2 :1 CH2O 2:6 :1 C2H6O CTPT Etilen C2H4 (CH2)2 Axetilen C2H2 (CH)2 Axit C2H4O2 axetic (CH2O)2 Rợu C2H6O Tỉ lệ số CTĐG nguyên tử 1: CH2 1: 1 CH 1: 2 :1 CH2O 2:6 :1 C2H6O Giáo ... Biểu thức tính: mC = 12 .m CO 44 m CO 12 .10 0% => %C = 44.m A Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng mC = => %H = 2.m H O 18 m H O 2 .10 0% 18 .m A mN = 28 V/22,4 => %N = m N 10 0% mA - Oxi: mo = mA ... 3, SGK Rút kinh nghiệm: Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng Ngày soạn: Tiết 19 ,20: Bài 13 : luyện tập Tính chất nitơ, photpho hợp chất chúng I Mục tiêu học: Về ki n thức: Củng cố ki n thức tính...
 • 48
 • 328
 • 1

GIÁO ÁN HOÁ HỌC 11

GIÁO ÁN HOÁ HỌC 11
... theo mẫu) TÊN BÀI THỰC HÀNH HỐ HỌC…… HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2007 – 2008 Thực hành tiết…… sáng (chiều) ngày……thàng……năm 2007 Họ tên học sinh:…………………………………………………… LỚP 11 Nội dung cách Các tượng Giải ... bình 7:4 Thể tích chất rắn bình khơng đáng kể Xác định kim loại M? A Mg B Al C Fe D Cu Đáp án B CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI BÀI SỰ ĐIỆN LI I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC (H’D’ 11- 13) Kiến thức: HS biết: Khái niệm ... án D 11 Trong nhóm A, bán kính ngun tử ngun tố: A Tăng theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân B Giảm theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân C Giảm theo chiều giảm tính kim loại D A C Đáp án D...
 • 284
 • 366
 • 7

Giáo án hóa học-11

Giáo án hóa học-11
... Liên kết cộng hóa trị hóa trị Liên kết cộng hoá trịnlà liên kết đợc hình thành từ cặp elctrron dùng chung HS phân biệt loại liên kết, * Liên kết cộng hóa trị có cực: liên kết cộng hóa trị có cực ... CuSO4, KCl, Ca(OH)2 kết qủa đèn sáng dd dẫn đợc điện GV gợi mở chất điện ly Lắp dụng cụ thí nghiệm nh hình vẽ TN1: Cho NaCl khan vào cốc thấy đèn không sáng đóng khóa k chứng tỏ NaCl không dẫn điện ... nớc cất đóng khóa k lại, kết qủavẫn thấy đèn không sáng chứng tỏ nớc cất không dẫn điện Kết luận: muối khan nứoc cất chất không dẫn điện TN3: Hoà tan NaCl thành dd cho vào cốc, đóng khóa k lại,...
 • 34
 • 292
 • 2

giao an thuc hanh hoa hoc 11

giao an thuc hanh hoa hoc 11
... Sách giáo khoa lớp 11 ban bản) Đun nóng hỗn hợp phản ứng cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí.Đốt khí sinh đầu ống vút nhọn ống dẫn khí Quan sát màu lửa Dẫn khí qua dung dịch KMnO4.Quan sát thay ... sau: Cho vài mẫu canxi cacbua vào ống nghiệm đựng 1ml nước đậy nhanh nút có ống dẫn khí đầu vút nhọn Đốt khí sinh qua đầu ống nhọn Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 dung dịch AgNO3 NH3.Quan sát tượng Hiện ... hướng dẫn học sinh quan sát, so sánh tượng xảy thực thí nghiệm glixerol, etanol tác dụng với Cu(OH) - Gv lưu ý học sinh số kiến thức liên quan đến thực hành Hoạt động Thí nghiệm Etanol tác dụng với...
 • 14
 • 5,093
 • 12

Giáo án hóa học 11 nâng cao phần hóa hữu cơ

Giáo án hóa học 11 nâng cao phần hóa hữu cơ
... khổi phân tử hợp (10’) chất hữu II.Đặc điểm phản ứng hóa học hóa học hữu Khác với đa số phản ứng hóa học cơ, phản ứng hóa học hữu thường xảy chậm Phản ứng hóa hữu thường sinh hỗn hợp nhiều ... thế, cộng, tách phân hủy? Giáo viên lấy số ví dụ phản ứng hóa học hữu u cầu học sinh nêu đặc điểm phản ứng hóa học hữu HS đọc SGK nêu đặc điểm phản ứng hóa học hóa học hữu HĐ3: Củng cố - dặn dò:(5’) ... BÀI 21: CƠNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I.Mục tiêu học 1.Kiến thức: Học sinh biết: -Biểu diễn thành phần phân tử hợp chất hữu loại cơng thức, biết ý nghĩa loại cơng thức -Thiết lập cơng thức...
 • 54
 • 2,619
 • 22

giáo án hóa học 11 nâng cao phần vô cơ

giáo án hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
... hóa học chung ngun tố nhóm VIIA tính oxi hóa Tính oxi hóa giảm từ F -> I - Tính chất hóa học O: Chỉ thể tính oxi hóa phản ứng -Tính chất hóa học S: vừa thể tính oxi hố, vừa thể tính khử So sánh ... HS Giáo viên gọi học sinh viết cơng Học sinh viết cơng thức cấu thức cấu tạo H3PO4 tạo axit photphoric Xác định số oxi hóa P H3PO4 Học sinh xác định số oxi hóa axit photphoric Giáo viên u cầu học ... SiO2 có tính chất vật lí Học sinh dựa vào SGK nào? Tính chất hóa học kiến thức học SiO2 nào? lớp 10 nêu tính chất vật lí, tính chất hóa học silic Giáo viên u cầu học sinh Học sinh nghiên cứu đọc...
 • 52
 • 2,314
 • 14

Giáo án hóa học 11 nâng cao

Giáo án hóa học 11 nâng cao
... tử, tính chất hóa học đặc trưng chất phương pháp điều chế nitơ 30 Giáo án hóa học 11 nâng cao Kỹ năng:  Vận dụng đặc điểm cấu tạo phân tử nitơ để giải thích tính chất vật lý, hóa học nitơ  Rèn ... định số oxi HS viết công thức, trả lời • N có số Oxi hóa +5 hóa, hóa trị nitơ? • N có hóa tri GV gọi HS khác nhận xét 41 Giáo án hóa học 11 nâng cao II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ Là chất lỏng không màu Bốc ... kết với ba liên kết cộng hóa trị cực 31 Giáo án hóa học 11 nâng cao II TÍNH CHẤT VẬT LÝ • Là chất khí không màu, không mùi, không vị , nhẹ không khí , hóa lỏng - 196 0C, hóa rắn:210 0C • Tan nước,...
 • 40
 • 2,861
 • 11

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon
... chất hóa học cacbon: tính oxi hóa, tính khử  Các ứng dụng trạng thái tồn Dặn dò:  Làm tập SGK trang 82  Chuẩn bị hợp chất cacbon 73 Giáo án hóa học 11 nâng cao BÀI 21 : HỢP CHẤT CỦA CACBON ... nghiệp hóa chất Hoạt động 4: HS lấy số ứng GV dựa vào cấu trúc tính chất lý dụng thực tế hoá học cacbon nêu ứng dụng cacbon? • Than muội: dùng làm chất độn lưu 72 Giáo án hóa học 11 nâng cao hóa cao ... oxi hóa cacbon ? 71 HS viết cấu hình, dựa vào cấu hình xác định số oxi hóa cacbon suy C thể tính khử tính oxi hóa HS C trơ nhiệt độ thường , hoạt động nhiệt độ cao Giáo án hóa học 11 nâng cao...
 • 22
 • 2,356
 • 9

GIÁO ÁN HÓA HOC 11, ANKIN

GIÁO ÁN HÓA HOC 11, ANKIN
... đẳng.én So sánh CTTQ dãy đồng đẳng ankin với ankađien *Từ CTC, GV u cầu HS cho ví dụ ankin *Viết CTCT C2H2, sau u cầu HS viết CTCT ankin C3H4, C4H6, C5H8.Từ u cầu HS đưa định nghĩa ankin? Đồng ... HS phân loại đòng phân câu tạo ankin C4H6,C5H10 Vừa viết từ kết ln loại đồng phân ankin - Lưu y Ankin khơng có đồng phân hình học anken - Củng cố:tương tự anken, ankin có loại đồng phân cấu tạo, ... CTCT - C2H2, C3H4, C4H6, VD: C4H6 Ankin: CH≡C–CH2 – CH3 C5H8 CnH2n-2 Akađien: CH2=CH - CH=CH2 *Viết CTCT theo u cầu GV -Là HC mạch hở có liên kết ba phân tử Ankin hỉđocacbon mạch hở phân tử chứa...
 • 3
 • 985
 • 4

Giáo án hóa học 11

Giáo án hóa học 11
... - GV: cố tính chất hóa học nitơ tính oxi hóa tính khử - GV: u cầu HS nắm cơng thức cấu tạo, tính chất hóa học phương pháp điều chế Bài tập nhà : 4,5/31 SGK Trang Giáo án hóa 11 Ngày soạn : 28/09/2008 ... đốn tính chất hóa học axit nitric - Viết phương trình hóa học dạng phân tử ion thu gọn - Viết phương trình hóa học phản ứng oxi hóa – khử - Giải thích rút kết luận tính chất hóa học axit nitric ... cần nắm vững tính chất hóa học HNO3: Tính axit tính oxi hóa HS nắm phương pháp điều chế HNO 3: phòng thí nghiệm cơng nghiệp Bài tập nhà: 2,6/45 SGK Trang 11 Giáo án hóa 11 Ngày soạn : 06/10/2008...
 • 46
 • 239
 • 0

Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản Sách pot

Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản Sách pot
... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động IV Cân hóa học Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 4/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Trường THPT BC Nam Sách (?) Cân hoá học gì? ... tố hoá học 10 Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 2/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Trường THPT BC Nam Sách (?) Nguyên tắc xếp bảng hệ thống + HS nêu nguyên tắc xếp bảng tuần ... lập bảng sau: - Về nhà lập bảng Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 7/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Hoạt động giáo viên STT Chất SO2 SO3 H2S H2SO4 Trường THPT BC Nam Sách...
 • 13
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hoá học 11giáo án hóa học 11 bài 24giáo án điện tử hóa học 11giáo án hóa học 11 bài 23giáo án hóa học 11 bài 22giáo án hóa học 11 bài 21giáo án hóa học 11 bài 20giáo án hóa học 11 bài 17giáo án hóa học 11 bài 16giáo án hóa học 11 bài 15giáo án hóa học 11 bài 14giáo án hóa học 11 bài 13giáo án hóa học 11 bài 12giáo án hóa học 11 bài 11giáo án hóa học 11 bài 7hoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmethấu kính mỏng VAtrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộibáo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuXây dựng phần mềm quản lý siêu thịphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộithiết kế môn học xây dựng mặt đườngSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1Tìm hiểu mạng bootromPhát triển nuôi trồng thủy sản ở thị trấn rạng đông, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhgiao dịch quốc tếbáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhTìm hiểu PCI express BUStâm lý hành vi người tiêu dùngđịnh lý số dư trung hoa