Giáo án vật lý 12 vật lý 12 huỳnh long

Giáo án vật 12: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Giáo án vật lý 12: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
... NGUYấN T TIT 87: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử độ hụt khối Kiểm tra bàI cũ Câu 1: Nêu cu to ca ht nhõn nguyờn t? Ký hiệu hạt nhân nguyên tử? Cho ví dụ? Cu to ht nhõn - Gồm hai loại hạt protôn nơtôn ... Hãy so sánh khối lượng với tổng khối lượng nuclôn tao thành hạt khối nhân heli nhân lượng hạt Các phép đo chứng tỏ Tổng khối lượng nuclôn tạo nhỏ tổng khối lượng nuclôn tạo thành thành hạt nhân ... cách trao đổi loại hạt gọi hạt mêzôn) * Muốn tách nuclôn khỏi hạt nhân, cần phải tốn lượng để thắng lực hạt nhân 4 Lc ht nhõn a Lc ht nhõn b Độ hụt khối Cho biết khối lượng hạt nhân Heli Helà m...
 • 12
 • 1,764
 • 3

Giáo án vật 12: Giao thoa ánh sáng

 Giáo án vật lý 12: Giao thoa ánh sáng
... tán sắc ánh sáng? Nguyên nhân tán sắc ánh sáng? Trả lời Thế ánh sáng đơn sắc? Tại vật có màu sắc đỏ, xanh, tím, vàng…? Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Vì ánh sáng từ vật ... vật đến mắt ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím … Bài Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng ánh sáng bị tách thành chùm sáng nhiều màu sắc khác Nguyên nhân tán sắc ánh sáng - Góc lệch tia sáng tia sáng (đơn sắc) ... nhận ánh sáng có tính chất sóng, tượng giải thích giao thoa sóng ánh sáng: - Vạch sáng: sóng ánh sáng gặp tăng cường lẫn - Vạch tối: sóng ánh sáng gặp triệt tiêu lẫn Các vạch sáng tối vân giao thoa...
 • 12
 • 1,819
 • 10

Giáo án vật 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản
... trun ©m kh¸c Trung t©m GDTX Hng Hµ - N¨m häc 2008-2009 Trang 19 Giáo án vật lí 12 GV th ực Ngun V¨n M·o - Nªu ®ỵc ®Ỉc trng vËt lÝ cđa ©m lµ tÇn sè ©m, cêng ®é vµ møc cêng ®é ©m, ®å thÞ dao ®éng ... 11: §¡C TR¦NG SINH LÝ CđA ¢M I MơC TI£U KiÕn thøc: - Nªu ®ỵc ba ®Ỉc trng sinh lÝ cđa ©m lµ: ®é cao, ®é to vµ ©m s¾c - Nªu ®ỵc ba ®Ỉc trng vËt lÝ t¬ng øng víi ba ®Ỉc trng sinh lÝ cđa ©m - Gi¶i thÝch ... trng sinh lÝ cđa ©m KÜ n¨ng: Th¸i ®é: II CHN BÞ Gi¸o viªn: C¸c nh¹c nh s¸o tróc, ®µn ®Ĩ minh ho¹ mèi liªn quan gi÷a c¸c tÝnh chÊt sinh lÝ vµ vËt lÝ Häc sinh: ¤n l¹i c¸c ®Ỉc trng vËt lÝ cđa ©m...
 • 78
 • 2,308
 • 31

Giáo án vật 12 (Mẫu 03 cột).

Giáo án vật lý 12 (Mẫu 03 cột).
... Nớc xô sóng sánh mạnh nhất, tức xảy cộng hởng Ta có: - Hớng dẫn HS lập luận thực phép toán, tìm đáp số toán - Thực phép toán, tìm đáp số toán T0 = T T0= => v = - Gợi ý HS so sánh với pp giải ... vật lí dao động học 2) Yêu cầu giáo dục t tởng , tình cảm: - Nâng cao nhận thức t trừu tợng lô gíc vật lí cho HS, giúp em có phơng pháp học tập tiếp thu hiệu II Phần chuẩn bị: 1)thầy: giáo án, ... lôgíc, khả sáng tạo học tập cho hs 2) Yêu cầu giáo dục t tởng , tình cảm: - Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, tinh thần ham học hỏi khám phá cho hs II Phần chuẩn bị: 1)thầy: + Giáo án, đồ dùng...
 • 181
 • 483
 • 6

GIAO AN vat ly 12 NANG CAO bai 3

GIAO AN vat ly 12 NANG CAO bai 3
... (thanh+bi) bi vị trí sau: + Bi trung điểm thanh, + Bi đầu A (hv) b Ban đầu bi trung điểm thanh, quay với vận tốc 2 −ω 2γ =250rad Vậy số vòng quay: N=(ϕ+ϕ1)/2π = 43, 8 vòng Bài Giả thiết l=1m, m =120 g ... ωt (3) Phương trình chuyển động vật rắn quay quanh trục cố định H3: Phương trình (3) có dạng tương tự phương trình học lớp 10? • Trong chuyển động quay vật rắn tọa độ góc hàm số bậc thời gian ... quay G O Ml2 a Tính mơmen qn tính hệ (thanh+bi) bi vị trí sau: + Bi trung điểm thanh, + Bi đầu A (hv) b Ban đầu bi trung điểm thanh, quay với vận tốc góc ω1 =120 vòng/phút, có rãnh nhỏ quay bi dịch...
 • 12
 • 1,158
 • 10

GIAO AN vat ly 12 NANG CAO bai 2

GIAO AN vat ly 12 NANG CAO bai 2
... giải Nội dung Đề BT áp dụng trang 20 SGK Giải : Động lúc dầu : 1 Wđ1 = I 2 = 1,8.1 52 = 20 2,5J 2 Theo định luật BTDL : I 2 2 = I1ω1 ⇒ 2 = 3ω1 W 2 = I 2 2 = 607,5J 2 Động lúc sau IV Củng cố dặn ... tính hệ: I = I1 + I2 Với I1= ml2 = 0,04kgm2, I2 = mr2 +Khi bi G: r = l /2= 0,5m → I2= 0,03kgm2 Suy ra: I = 0,07kgm2 + Khi bi A: r = l = 1m → I2 =0,12kgm2 Suy ra: I/ = 0,16 kgm2 b Momen động lượng ... tính hệ: I = I1 + I2.Với I1= ml2 = 0,04kgm2, I2 = mr2 +Khi bi G: r = l /2= 0,5m → I2= 0,03kgm2; Suy ra: I = 0,07kgm2 + Khi bi A: r = l = 1m → I2 =0,12kgm2; Suy ra: I/ = 0,16 kgm2 b Momen động lượng...
 • 12
 • 748
 • 6

Bộ giáo án vật 12 ban cơ bản từ bài 1 đến bài 24

Bộ giáo án vật lý 12 ban cơ bản từ bài 1 đến bài 24
... OMM1 cho : · OM = OM1 + M1M − 2OM1 M1Mcos(OM1M) 2 A2 = A22 + A12+2A1A2cos(ϕ2 – 1) b Pha ban đầu: y A1 sin 1 + A sin ϕ2 = x A1 cos 1 + A cos ϕ2 A1 sin 1 + A sin ϕ2 • Vậy: tgϕ = A1 cos 1 + ... II Chuẩn bị: Giáo viên: GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ +Con lắc đơn gần +Con lắc vật bìa hay gỗ mỏng tròn có đánh dấu vị trí khối tam G khoảng cách d từ G đến trục quay ... Củng cố dặn dò (1 ): Một vật rung động, phát âm Tần số rung vật tần số âm phát 39 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ Tai người nghe dược âm có tần số từ 16 Hz đến 20000Hz âm...
 • 87
 • 1,074
 • 17

Giáo án Vật 6-Tiết 12

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 12
... Tit 12: Xỏc nh Khi Lng Riờng Ca Si I Thc hnh Dng c - Mt cỏi cõn - Bỡnh chia 250cm3 - Mt cc nc - Ba tỳi si - Khn lau Tit 12: Xỏc nh Khi Lng Riờng Ca Si I Thc ... vo bỡnh chia v o th tớch nc dõng l Ghi kt qu vo bng theo n v cm3 v m3 Tớnh lng riờng ca si Tit 12: Xỏc nh Khi Lng Riờng Ca Si I Thc hnh Dng c Tin hnh o Tớnh lng riờng ca si m Da vo cụng thc D ... vo bng v tớnh giỏ tr trung bỡnh ca thớ nghim ny Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô giáo toàn thể em học sinh ...
 • 5
 • 315
 • 0

giáo án vật lớp 12 CB chương II

giáo án vật lý lớp 12 CB chương II
... sắc đặc tính vật lí âm B Âm sắc hình thành sở đặc tính vật lí âm tần số C Âm sắc hình thành sở đặc tính vật lí âm biên độ Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv ... với phương truyền sóng Câu 12 Bước sóng gì: A quãng đường sóng truyền l s B khoảng cách hai bụng sóng gần Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv Nguyễn Thị Tâm ... (cm) D u M = cos (2 π t - ) (cm) 4 Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv Nguyễn Thị Tâm 12 *Câu 30 : Sóng truyền từ điểm M đến điểm O đến điểm N phương truyền sóng...
 • 30
 • 461
 • 1

Giáo án Vật 12(Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 12(Trọn bộ)
... sáng vật sáng : Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Các vật sáng bao gồm nguồn sáng vật chiếu sáng b) Vật chắn sáng – Vật suốt : Vật chắn sáng vật không cho ánh sáng truyền qua Vật suốt vật ánh sáng ...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  15 phút (6-20) Sự truyền ánh sáng Giới thiệu nguồn sáng vật sáng Tìm vài ví dụ nguồn sáng vật chiếu sáng Giới thiệu vật chắn sáng, vật ... Dặn dò :  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  Trang 13 Phần hai : QUANG HỌC Chương V SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 36 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG...
 • 138
 • 380
 • 3

Giao an vat ly 12

Giao an vat ly 12
... Vật lý 12 Giáo viên: Vũ Đình Chung Nội dung Bài Tr70 a)Động 127 V + Đọng 127 V cuộn dây chịu HĐT định mức 127 V không mắc hình tam giác đợc Có thể mắc hình sao: + Khi mắc động vào 127 V ; P = 127 I ... U = ? + Tính f = ? + Tính T = ? = 127 ,2 V ; f = 60 Hz T = 1/f = 1/60 s b) 90 = 180 sin 120 t 1/2 = sin 120 t sin 120 t = 1/2 = sin t + = ? u = 90 V = 120 t = t + Bài 3.5 SBT: U = 119 ... *Với nam châm: - Ngời quan sát đứng yên 3.Sự lan truyềntơng tác điện từ - Ngời quan sát chuyển động + Điện từ trờng la truyền không gian ngày xa điểm o phải sau thời gian truyền + Điện trờng biến...
 • 120
 • 254
 • 1

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2
... 32: HIN TNG QUANG PHT QUANG I MC TIấU Kin thc: - Trỡnh by v nờu c vớ d v hin tng quang phỏt quang 133 GIO N VT Lí 12 BAN C BN GIO VIấN: NGUYN TH V - Phõn bit c hunh quang v lõn quang - Nờu c ... liờn tc v quang ph vch - Cho HS quan sỏt quang ph liờn tc Quang ph liờn tc l quang ph nh th no v nhng vt no phỏt ra? - Cho HS xem quang ph vch phỏt x hoc hp th quang ph vch l quang ph nh th ... tế bào quang điện, đợc làm Na Giới hạn quang điện Na 0,50àm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: A 3.28.105m/s B 4,67.105m/s C 5,45.105m/s D 6,33.105m/s 131 GIO N VT Lí 12 BAN C BN...
 • 58
 • 664
 • 7

Giáo án vật 12 cơ bản -Ki2

Giáo án vật lý 12 cơ bản -Ki2
... chùm ánh sáng nguồn sáng phát Hiện tợng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng ánh sáng, quan sát đợc ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt không suốt, gọi tợng nhiễu xạ ánh sáng ... đổi màu ánh sáng qua C Trong thí nghiệm Niutơn ánh sáng đơn sắc nhằm chứng minh ánh sáng mặt trời ánh sáng đơn sắc D Trong thí nghiệm Niutơn ánh sáng đơn sắc nhằm chứng minh dù ánh sáng có màu ... môi trờng bé ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bớc sóng (tần số) màu sắc định; không bị tán sắc qua lăng kính ánh sáng trắng tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc khác Hiện tợng tán sắc ánh sáng đợc ứng dụng...
 • 58
 • 455
 • 5

Giáo án Vật 12 cơ bản chương 4,5

Giáo án Vật lý 12 cơ bản chương 4,5
... học:2008-2009 Giáo án Vật Lý1 2 GV:Võ Thị Ngọc Lan Ngày soạn:10/1/2009 Tiết: 40 Chương V SÓNG ÁNH SÁNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG A MỤC TIÊU Kiến thức : - - Trình bày thí nghiệm tán sắc ánh sáng thí nghiệm ánh sáng ... ánh sáng Mặt Trời, hay quang phổ Mặt Trời nh sáng Mặt Trời ánh sáng trắng Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính bò tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc Năm học:2008-2009 Giáo án Vật Lý1 2 ... thoa sánh phương pháp giao thoa Năm học:2008-2009 Giáo án Vật Lý1 2 GV:Võ Thị Ngọc Lan Yêu cầu học sinh mô tả vắn tắt thí nghiệm giáo Mô tả vắn tắt thí nghiệm giáo thoa ánh sáng thoa ánh sáng Y-âng...
 • 36
 • 566
 • 6

giao an vat ly 12

giao an vat ly 12
... vào nguồn sáng đứng yên hay chuyển động - Anh-xtanh xây dựng thuyết tổng quát gọi thuyết tương đối hẹp Anh-xtanh Hoạt động :( 15phút) tiên đề Anh- xtanh Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên ... nguyên tử u, 1 /12 12 học hoá học khối lượng đồng vò cácbon C − 27 + Các nhóm trả lời: 1u ≈1,66055.10 kg * Vậy 1u kg? 12 −27 + 1u = 12 6,0221.10 23 g ≈ 1,66055.10 kg * Hệ thức Anh-xtanh viết nào? ... chuyển động nó; - Sự dãn khoảng thời gian : Đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy chậm đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên Hệ thức Anh – xtanh lượng khối lượng a) Khối lượng tương...
 • 26
 • 238
 • 0

Xem thêm