Giáo án vật lý 7 HKII vật lý 7 bùi văn nhuận

giáo án vật 7 hkii cực hay

giáo án vật lý 7 hkii cực hay
... ngày … tháng … năm 2012 Giáo án tuần 21 ******* Giáo án Vật | GV: Trịnh Xuyến TUẦN 22 Tiết 22 Ngày soạn: … / … / 2012 Ngày dạy: ……/……/ 2012 I Mục tiêu - Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu ... … tháng … năm 2012 Giáo án tuần 20 ******* Giáo án Vật | GV: Trịnh Xuyến TUẦN 21 Tiết 21 Ngày soạn: … / … / 2012 Ngày dạy: ……/……/ 2012 I Mục tiêu Kiến thức - Mô tả thí nghiệm dùng pin hay ... … … vật mang điện tích âm vật electron Câu 2: mang điện tích dương ……… vật mang tích dương a Đúng d Vật mang điện tích âm nhận thêm ……… mang điện b Sai c Đúng tích dương …… Giáo án Vật |...
 • 30
 • 289
 • 0

giáo án vật 7 hkii đã sửa 3 cột

giáo án vật lý 7 hkii đã sửa 3 cột
... nh hc bi v lm bi 22.1 -> 22 .3 sbt - c v n/c trc bi 23 sgk BI LONG GIANG Vt lớ 28 Lp day 7A 7B 7C Tiờt theo TKB Tit 25 Trng PTDTBT THCS DU GI Ngay day Si sụ Vng Bi 23 TC DNG T, TC DNG HO HC V TC ... y/c hs tho lun lm bi Tho lun lm bi II/ Bi LONG GIANG 17. 2 sbt vo phiu hc tpBItp SBT - Gv y/c hs tho lun lm bi Vt lớ Lp day 7A 7B 7C Tit 27 34 Tiờt theo TKB Trng PTDTBT THCS DU GI Ngay day Si sụ ... y/c hs c v n/c cõu C3 - Hot ng cỏ IV dng - Gv gi hs lờn bng thc hin nhõn - hs lờn bng thc C3 - Gv n/x v cht li hin a) 0, 175 A = 175 mA - hs ghi vo v cõu b) 0,8A = 38 0 mA C3 c) 1250mA = 1,25 A...
 • 63
 • 465
 • 0

giáo án vật 7

giáo án vật lý 7
... hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu läưi? 5, Dàûn d Vãư nh âc pháưn cọ thãø em chỉa biãút Bi táûp : 7. 1- 7. 4 SBT Soản ngy / gỉång cáưu lm Tiãút:8 A,Mủc tiãu: Nháûn biãút âỉåüc nh tảo båíi gỉång cáưu ... nọng lãn ? IV,Váûn dủng: 5’ Gv gỉång cáưu lm mủc âêch C6 nghiãn cỉïu hiãûn tỉåüng gç ? C7 Hy âc v tr låìi c6,c7 Hs tr låìi 4, Cng cäú:5’ hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu lm ? âàût váût thãú no thç gỉång ... 5: 5’ Ám cọ thãø truưn âỉåüc mäi trỉåìng chán khäng hay khäng? Ám cọ thãø truưn qua mäi trỉåìng ràõn, lng v khê v khäng thãø truưn qua mäi trỉåìng chán khäng Åí cạc vë trê cng xa ngưn ám thç ám...
 • 30
 • 797
 • 2

Giáo án Vật 7 (đủ bộ)

Giáo án Vật Lý 7 (đủ bộ)
... đèn sáng mảnh giấy trắng, cụ thể vật tự phát ánh sáng, vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại - Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh ... khẳng định ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật Kết luận: Ta nhìn thấy vật truyền vào mắt ta ? có ( ánh sáng từ vật đó) truyền vào mát ta Hoạt động 4: nguồn sáng vật sáng - Hớng dẫn HS nhận xét ... tiêu dạy: Giáo viên Nguyễn Thành Kế Trờng THCS Hoằng Châu Giáo án Vật lí Năm học 20 07 - 2008 - 1.Nhắc lại kiến thức có liên quan đén nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phan xạ ánh sáng, tính...
 • 77
 • 813
 • 3

Giaó án Vật 7 - đủ

Giaó án Vật lý 7 - đủ
... viên Hđ3: II- I- - HTTC: - HTTC: Hđ4: III- Hđ5: IV- - HTTC: - HTTC: Hđ6: V- - HTTC: 3- Củng cố, kiểm tra đánh giá: - YCHS đọc nội dung ghi nhớ 4- Hớng dẫn hoạt động nhà: - Học theo SGK - Làm 10.1 ... không C2 a) Đèn sáng (hình 1.2 a) * Kết luận: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Trả lời : C3 Vật phát sáng đèn pin ; vật chiếu sáng mảnh giấy * Kết ... Trả lời : Tia sáng (SGK -7 ) Và vẽ đờng truyền ánh sáng từ điểm S đến điểm M : S > M - Trả lời : Chùm sáng gồm nhiều tia sáng Có ba loại chùm sáng Khi vẽ chùm sáng cần vẽ hai tia sáng - Trả lời :...
 • 46
 • 558
 • 5

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... vật tự phát ánh sáng - Mảnh giấy trắng vật - HS tự rút kết luận hắt lại ánh sáng vật Nguồn sáng Vật sáng khác chiếu tới - Mặt trăng khơng phải + Nguồn sáng vật tự nguồn sáng hắt lại phát ánh ... biệt Nguồn sáng – Vật sáng (10’) - u cầu HS nghiên cứu câu C3 - GV u cầu HS nhận xét khác dây tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng(cụ thể vật tự phát ánh sáng vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu ... vật : C2 : Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta - HS nghiên cứu câu C3 III./ Nguồn - HS hoạt động cá nhân sáng – Vật sáng : hồn thành câu C3 C3 : - Dây tóc bóng đèn phát sáng...
 • 50
 • 440
 • 3

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... biết ánh sáng Nguồn sáng, vật sáng I) Mục tiêu: Thực hiện: Giáo án Vật Lí Năm học 2005-2006 - Bằng TN nhận biết rằng: Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta ta nhìn thấy đợc vật có ánh ... ánh sáng nguồn sáng vật sáng I Nhận biết ánh sáng - Học sinh đọc SGK - Học sinh nhớ lại kinh nghiệm trả lời câu C1 Mắt ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta II Nhìn thấy vật ... thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Học sinh thảo luận trả lời câu C2 - Học sinh điền từ lớp nhận xét - Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng gọi nguồn sáng...
 • 53
 • 356
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... XẠ ÂM TỐT _ VẬT PHẢN XẠ ÂM KÉM : • Vật phản xạ âm tốt vật cứng có bề mặt nhẵn • Vật phản xạ âm vật xốp, mềm có bề mặt gồ ghề III VẬN DỤNG : Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân IV CỦNG ... Độ to âm đươc đo đơn vò ? Học bài, làm tập, xem Trang Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Ngày soạn: 27/ 11/20 07 Ngày giảng: 04/12/20 07 Tuần : 14 Tiết : 14 BÀI 13 : MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM ... trường truyền âm ? Dặn Dò : Học bài, làm tập, xem Trang Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Ngày soạn: 04/12/20 07 Ngày giảng: 11/12/20 07 Tuần : 15 Tiết : 15 BÀI 14 : PHẢN XẠ ÂM _ TIẾNG VANG...
 • 13
 • 402
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... biết ánh sáng ? Ta nhìn thấy vật nào?  Có ánh sáng truyền vào mắt ta Khi có ánh sáng từ vật truỳen vào mắùt ta ? Thế nguồn sáng, vật sáng ? Cho ví dụ  Vật tự phát ánh sáng, vật hắt lại ánh sáng ... tự phát ánh sáng Dây tóc Vật Sáng : Nguồn sáng * Vật sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Vật sáng ? Còn vật hắt lại ánh sáng Trang Giáo Án : Vật vật khác chiếu tới gọi ? ? Các em quan sát ... sáng Vì ta nhìn thấy ? ? Vâïy hai vật vật tự phát ánh sáng, vật hắt lại ánh sáng vật khác chiếu tới ? ? Vậy vật tự phát ánh sáng phận ? ? Vậy phận tự phát ánh sáng gọi ? ? Vậy nguồn sáng ? Giáo...
 • 39
 • 357
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... em chưa biết Tuần : 27 Tiết : 27 Họ tên học sinh: Lớp: 7A Điểm Ngày soạn : 05/02/2008 Ngày kiểm tra : Đề kiểm tra 45 phút vật Nhận xét Trang 27 Giáo Án: Vật Giáo Viên: Phạm Thanh Tân A Trắc ... thích hợp cho đèn sáng Và quan sát Trang 19 Giáo Án: Vật ? Đèn sáng chỗ ? Khi sáng đèn có nóng lên không ? GV Yêu cầu hs đảo ngược đầu dây ? Đèn có sáng không ? Vậy đèn sáng dòng điện vào đèn ... Giáo Án: Vật Giáo Viên: Phạm Thanh Tân tính chất nhiều vật bò cọ xát : Hút vật khác Yêu cầu hs thảo luận từ TN nhận xét kết qủa TN Hầu hết vật bò cọ sát hút vật khác Yêu cầu...
 • 55
 • 446
 • 3

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... ta C ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta B Vật phát ánh sáng D Có đủ ba yếu tố A,B,C Vật sáng : A Vật có ánh sáng vào mắt ta C .Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới B Vật tự phát ánh sáng D Nguồn sáng ... không ) 3- Bài 7b : 7d : Đề I/ Chọn phơng án Nguồn sáng có đặc điểm ? A Truyền ánh sáng đến mắt ta B Chiếu ánh sáng vật xung quanh C Phản chiếu ánh sáng D Tự phát ánh sáng ảnh vật tạo gơng phẳng ... bóng đèn tự phát ánh - Từ điền vào kết luận SGK sáng gọi nguồn sáng Dây tóc bóng đèn phát sáng mảnh - Vậy vật hắt lại ánh sáng ? Nguồn giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác sáng ? lấy ví dụ...
 • 82
 • 381
 • 2

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... tập 1.1 1.2 sáng trở thành vật sáng -> vật 1.1: C; 1.2: B sáng xếp thành vệt sáng ta nhìn thấy IV Củng cố: ? Khi ta nhận biết đợc ánh sáng ? Khi ta nhìn thấy vật ? Nguồn sáng gì? Vật sáng V Dặn ... phát tia sáng đến vật C Khi vật mắt khoảng tối D Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta Câu 2: Âm đợc tạo từ vật nhờ A Vật chuyển động B Vật có dao động C Vật đứng yên D Vật va chạm với vật khác ... sáng chùm sáng GV: Trần Đình Phong Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án ? Ta biểu diễn tia sáng ntn Biểu diễn đờng truyền - GV làm TN H2.4 thông báo hình ảnh ánh sáng: tia sáng (đờng truyền ánh...
 • 69
 • 739
 • 2

Giáo án Vật 7 mới

Giáo án Vật lý 7 mới
... vật: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng - Vật sáng: vật tự phát ánh sáng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào 4) ... nguồn sáng vật sáng.) - GV yêu cầu HS nhận xét khác dây tóc đèn sáng mảnh giấy trắng Vật tự phát ánh sáng , vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt lại ánh sáng ? => Dây tóc đèn sáng tự ... truyền vào mắt ta Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 3) Giảng mới: => Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng Vât sáng : gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào => Vỏ chai sáng chói trời nắng...
 • 104
 • 374
 • 5

giáo án vật 11 nâng cao - HKII

giáo án vật lý 11 nâng cao - HKII
... bày - Trình bày Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Cơng Phan Bội Châu 24 Giáo án vật 11 Nâng cao- Học kỳ II – Năm học 2007 -2 008 - - - Nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét Đọc SGK - u ... giúp giáo viên - Đọc SGK - Nêu câu hỏi 1,2 SGK - Trả lời câu hỏi - Tóm tắt Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Cơng Phan Bội Châu 18 Giáo án vật 11 Nâng cao- Học kỳ II – Năm học 2007 -2 008 ... giúp giáo viên Giáo viên: Trần Nghĩa Hà - Trường THPT Bán Cơng Phan Bội Châu 11 Giáo án vật 11 Nâng cao- Học kỳ II – Năm học 2007 -2 008 - Báo cáo tình hình lớp - Kiểm tra tình hình HS - Trả...
 • 63
 • 1,925
 • 21

Giáo án Vật 6-Tiết 7

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 7
... li Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc tỏc dng Nhng s bin i ca chuyn ng Nhng s bin dng II Nhng kt qu tỏc dng ca lc Thớ nghim C5: Trong thớ nghim (hỡnh7.2), ... lc m tay ta tỏc dng lờn lũ xo Kt qu l lũ xo b bin dng Rỳt kt lun: C7: Chn cm t thớch hp khung in vo ch trng cỏc cõu sau: Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc ... gi xe t nhiờn ta buụng tay khụng gi xe na Nhn xột v kt qu tỏc dng ca lũ xo lỏ lờn xe lỳc ú Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc tỏc dng Nhng s bin i ca chuyn...
 • 8
 • 196
 • 0

Xem thêm