Giáo án vật lý 6 vật lý 6 bùi văn nhuận

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh
... QH Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 38 - Hớng dẫn học nhà - Học theo ND: + CT thân non + SS CT thân non miền hút rễ - trả lời câu hỏi SGK - Học ... động Kết luận: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 40 - Kết luận: - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh trụ trụ Hoạt ... Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 44 - + QS số thân b/d + Đặc điểm, c/n thân b/d *Rút kinh nghiệm: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học...
 • 169
 • 185
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại
... có đóng góp văn hóa? - Họ sáng tạo lịch dương, năm có 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng - Hệ chữ abc có 26 chữ cái, gọi hệ chữ la tinh - Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, thiên văn, vât lý, ... thành tựu rực rỡ lĩnh vực thiên văn, toán học, kiến trúc, văn hóa Hương dẫn học tập: - Học theo câu hỏi cuối (SGK) - Sưu tầm tranh ảnh kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại - Chuẩn bị 7: Ôn tập ... thành tựu rực rỡ toán, thiên văn, vật lý, triết, sử, địa GV: Hãy kể tên nhà khoa học tiếng thời giờ? HS: Trả lời theo hiểu biết em GV: Văn học cổ Hy lạp phát triển nào? HS: Văn học cổ Hy lạp tiếng...
 • 2
 • 199
 • 0

Giao an vat ly 6

Giao an vat ly 6
... mÌ“èqŒs ÀŽ›±H(íím 6 ‰1ÃÐX9‡ºÙäT“Ĩfâà7¸-/ 6 Q RðÌÏœ&EQ ¯É„kÈRfŽy ĐòâºÀÕï—„!¾G2ÌШd€œà«!Ä[nøÂX[ÏSb³ìHĐ›tìóÝ„éÛ9 ®çrú¹åI±•°1 y7~fðƯF³± c—²&$Ị«¿×2ag6¾ÞŒá[°‰¯ÀW¨Núá:²¯hK_‡ H6™]) ... ¡¤bÈq£K‚4I£.êÙ>t2p)É®gm>m9.r€º¶µË7ºÝšFÙ¯[ªỴÙ•tf€ù±Ÿ p SâI³ỈÏ­¬Q Z՚؟Lù^VVÂéƠ ZýØ3SiT«`™)µªcÜ!²Í¬ 6% FỈÛ(f‘^ĐÐ  §N¸Ì3²²íÌä 67 ÿuze¢k^) 6 ¢UT…|;6Q ỉ¦õXÁ ©Lr%C2xì$:CðêøđÛc¬“Ås7Ü!Œ>Ø÷ çu~ÝỵðPqp‰Â~Er#K¶ Page Sheet1 d×½o0'"©ó˜qnþc­’-y¤B®ë£001€‹³ơë(¯Q 'g&¦¿Ð¹¤¨žÃv2CjrÃkê°ø„×(ÁĨ»±½±qwwŒ5Ù[²Ú¿Ícq¯"Ü3‚xú‘(É:šŸ-/:ŸơçƠk?W ... Ð/C–‘F“Â4ž%đ}iâŽ'„q...
 • 35
 • 535
 • 2

Giao an vat ly 6 hy II

Giao an vat ly 6 hy II
... vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H21.1 SGK - Các mẫu vật: Thanh thép ; chốt ngang; giá; ... Hiện tợng xảy với chốt ngang? lực lớn Thanh thép dãn nở ; dài Hoạt động3: Rút kết luận: (1) Nở (2) lực (3) nhiệt (4) lực C4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: SGK trang 66 Hoạt động4: Vận dụng: ... chất rắn - Có ý thức tìm hiểu tợng vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H20.1 SGK - Các mẫu vật:...
 • 14
 • 438
 • 3

Giáo án Vật 6-Tiết 15

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 15
... Tit 15: ũn By I Tỡm hiu cu to ca ũn by Hóy quan sỏt hỡnh v chic cn vt (hỡnh 15. 1), x beng (hỡnh 15. 2), bỳa nh inh (hỡnh15.3) Chỳng l cỏc ong by Cỏc ũn by u ... hỡnh 15. 2, 15. 3 O2: Ti v trớ v O1: Ti v trớ v O: Ti v trớ v Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t VinaPhong Tit 15: ... trờn cỏc hỡnh 15. 2, 15. 3 Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t Hóy quan sỏt hỡnh v chic ũn by (hỡnh 15. 4), mun lc...
 • 8
 • 569
 • 2

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... “Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng” Gv: TRẦN THỊ KIỀU OANH N¨m häc 20 06 -2007 Trường THCS Thò Trấn Trà Cú N¨m häc 20 06 -2007 Ngµy d¹y: TiÕt 22: Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng I Mơc tiªu: *KiÕn thøc: ... thĨ tÝch chÊt láng - HS dù ®o¸n c¸ch kiĨm tra I) §¬n vÞ ®o thĨ tÝch: - HS theo dâi vµ ghi vë §¬n vÞ ®o thĨ tich thêng dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ Lµm viƯc c¸ nh©n víi c©u lÝt (l) 1lÝt = dm3; ml = ... chÊt láng b×nh - HS th¶o ln theo híng e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o dÉn cđa GV theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt láng Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn III) Thùc hµnh: HS thùc hµnh ®o thĨ tÝch chÊt láng: -...
 • 49
 • 310
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng Trang 20 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 24 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... U CẦU :  Biết lực làm cho vật biến đổi chuyển động làm cho bị biến dạng  CHUẨN BỊ :  Học Sinh : Xem trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 18 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân...
 • 37
 • 254
 • 1

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... SBT + xem 26 Trang 26 Giáo Án :Vật Ban Giám Hiệu ( Ký duyệt ) Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 26 Thời Gian ... Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 27 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số Tiết Giảng : ……… Tuần : ………… Trang 30 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh ... ( Ký duyệt ) Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn Trang 33 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 28 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số...
 • 38
 • 255
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật tác dụng lực lên vật b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - GV làm lại TN H6.2; J6.1 biểu diễn II Phơng chiều lực hình vẽ - HS làm lại TN 6. 3 biểu ... theo vật cần đo vạch O đầu vật C4: Vuông góc cạnh thớc C5: Kết đo theo vạch chia gần b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh GV: Trần Đình Phong Nội dung Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án - GV ... Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án phơng chiều lực C5: c) Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung - Cho HS quan sát H6.4 III Hai lực cân bằng: - Làm thực hành trả lời câu 6; C7 C8: (1) Cân (2)...
 • 63
 • 301
 • 0

Giáo án Vật 6 mới

Giáo án Vật lý 6 mới
... học sinh Câu C6: a/.Đo chiều rộng sách vật 6: Thông qua GV giới thiệu cách xác đònh dùng thước có GHĐ 20cm GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu ,ĐCNN:1mm C5 b/.Chiều dài sách vật 6: -GV Cho HS ... Cho HS xem SGK yêu cầu HS trả lời lại Câu C6: câu C6,C7.(4đ) a/.Đo chiều rộng sách vật : dùng thước có GHĐ 20cm ,ĐCNN:1mm b/.Chiều dài sách vật 6: dùng thước có GHĐ: 30cm , ĐCNN: 1mm c/.Chiều ... ?Làm BT 6. 1 ,6. 2(4 đ) NỘI DUNG BÀI DẠY -Tác dụng đẩy , kéo vật lên vật khác gọi lực.Nếu có lực tác dụng vào vật vật đứng yên , lực lực cân Hai lực cân lực mạnh , có phương ngược chiều BT 6. 1:...
 • 74
 • 374
 • 2

Giáo án Vật 6-Tiết 1

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 1
... Tiết 1: Đo Độ Dài I Đơn vị đo độ dài: Ôn lại số đơn vị đo độ dài: C1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 1m = 10 0 cm 1m = 10 dm 1km = 10 00 m 1cm = 10 mm Đơn vị đo độ dài ... đây: Thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm Thước có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm Hỏi dùng thước để đo: a Chiều rộng sách Vật Lí 6? Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm b Chiều dài sách Vật Lí 6? Thước ... dài: Đo đo độ dài bàn học bề dày sách Vật lí Kẻ bảng 1. 1 trang SGK phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho phù hợp) ghi kết vào bảng Bài tập nhà: Bài 1- 2 .1 đến 1- 2.6 trang 4,5 sách tập Xem trước 2:...
 • 6
 • 277
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 2

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2
... nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật C5: Nếu đầu cuối vật không trùng với vạch chia đọc kết đo nào? Đọc ghi kết theo vạch chia gần với đầu vật Rút kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp ... dài cần đo cho -ngang với đầu vật ngang với vạch số thước d Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật Vậy: Cách đo độ dài Ước lượng ... dụng: C7: Hãy nhìn hình 2. 1, hình vẽ vị trí đặt thước để đo chiều dài bút chì: c) Hình c đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số trùng với đầu bút chì C8: Hãy nhìn hình 2. 2, hình vẽ vị trí đặt...
 • 5
 • 227
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 3

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 3
... Tiết 3: Đo Thể Tích Chất Lỏng I Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích mét khối (m3), lít (l) Ta có: lít = 1dm3 ml = 1cm3 (1cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào chổ trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 ... trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 cm3 m3 = 1.000 lít = 1.000.000 ml = 1.000.000 cc II Đo thể tích chất lỏng: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Quan sát hình 3. 1 cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN ... có: GHĐ 30 0 ml ĐCNN 50 ml C5: Điền vào chổ trống câu sau: Bình chia độ, cốc đong, Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm: bình tam giác, Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3. 3, cho biết...
 • 5
 • 236
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 10

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 10
... nhiờu niutn Trng lng ca xe l 32000N Vỡ 3,2 tn = 3200kg Nờn P = 10m = 10. 3200 = 32000(N) Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô giáo toàn thể em học sinh ... n v ca lng l kilụgam thỡ ta thy trng lng cú mi liờn h nh th no so vi lng? Trng lng bng 10 ln lng Hay: P = 10m Trong ú: P: L trng lng ca vt (N) m: L lng ca vt (kg) C7: Hóy gii thớch ti cỏc cõn ... ch trng cỏc cõu sau: a) Mt qu cõn cú lng 100 g thỡ cú trng lng N b) Mt qu cõn cú lng 200 g thỡ cú trng lng 2N c) Mt tỳi ng cú lng 1kg thỡ cú trng lng 10 N Nh vy, nu n v ca lng l kilụgam thỡ ta...
 • 6
 • 235
 • 5

Giáo án Vật 6-Tiết 11

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 11
... lng 113 00 Thu ngõn Khi lng riờng (kg/m3) 13600 St 7800 Nc 1000 Nhụm 2700 ẫtxng 700 ỏ (khong) 2600 Du (khong) 800 Go (khong) 1200 Du n (khong) 800 G tt (khong) 800 Ru, cn (khong) 790 Tit 11: Khi ... Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1: ... lng riờng: D (kg/m3) Cụng thc: -khi lng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -th tớch: V(m3) Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1:...
 • 9
 • 301
 • 0

Xem thêm