Giáo trình bóng bàn phần 2

Giáo trình bóng ném phần 2 TS nguyễn anh tuấn, nguyễn đắc thịnh

Giáo trình bóng ném phần 2  TS nguyễn anh tuấn, nguyễn đắc thịnh
... TDTT Hà Nội 1983 Bóng ném – PGS .TS Nguyễn Thiệt Tình – NXB TDTT Hà Nội 1993 Huấn luyện Bóng ném – ThS Nguyễn Hùng Quân – NXB TDTT Hà Nội 20 00 Kỹ – Chiến thuật Bóng ném - ThS Nguyễn Hùng Quân ... Nội 20 00 Luật Bóng ném – NXB TDTT Hà Nội 20 04 62 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương Một: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG NÉM I Sự đời môn bóng ném II Sự hình thành phát triển môn thể thao bóng ... TRIỂN MÔN BÓNG NÉM I Sự đời môn Bóng ném I Sự hình thành phát triển môn thể thao Bóng ném sân lớn, trời I Sự phát triển môn Bóng ném sân nhỏ, đại I Bóng ném Việt...
 • 44
 • 898
 • 3

giáo trình bóng bàn trường cao đẳng sư phạm thể dục TW 2

giáo trình bóng bàn trường cao đẳng sư phạm thể dục TW 2
... cứu trình phát triển môn bóng bàn thấy rằng, cải cách dụng cụ bóng bàn động lực phát triển trình độ kỹ thuật bóng bàn đến vợt Mousse đời xuất kỹ thuật giật bóng, kỹ thuật nâng cao uy lực bóng ... thuận tay, bóng rơi vào bên trái bàn công trái tay Nhưng né người sang trái để đánh bóng thuận tay bóng rơi bên trái bàn Ngoài vào bóng nảy gần bàn hay xa bàn để đònh công gần bàn hay xa bàn Đồng ... 2 CHƯƠNG I SƠ LƯC LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG BÀN I NHỮNG Ý KIẾN VỀ SỰ RA ĐỜI MÔN BÓNG BÀN Bóng bàn môn thể thao có từ lâu đời người yêu thích...
 • 113
 • 262
 • 0

Giao trinh Word 2007 phan 2

Giao trinh Word 2007 phan 2
... vị trí ngắt từ “nonprinting” “non-printing” thay “nonprint-ing” Chinh phục Word 20 07 (kỳ IV) Viết phương trình Với Word 20 07, để viết phương trình, bạn chèn biểu tượng hộp thoại Symbol; sử dụng ... phải mà không gạch nối từ Khi sử dụng tính gạch nối tự động, Word 20 07 tự động chèn gạch nối vào vị trí cần thiết Khi gạch nối tay, Word tìm text để gạch nối hỏi bạn có muốn chèn gạch nối vào ... biểu thức thay biểu thức xếp Ví dụ gõ (Office) (Word) vào ô Find what gõ \2 \1 vào ô Replace with Kết chương trình tìm cụm từ Office Word thay Word Office CHÈN BIỂU TƯỢNG HOẶC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT...
 • 7
 • 218
 • 5

Giáo trình Word 2007 phần 2

Giáo trình Word 2007 phần 2
... từ “nonprinting” “non-printing” thay “nonprint-ing” Chinh phục Word 20 07 (kỳ IV) Viết phương trình Với Word 20 07, để viết phương trình, bạn chèn biểu tượng hộp thoại Symbol; sử dụng tính Math ... biểu thức thay biểu thức xếp Ví dụ gõ (Office) (Word) vào ô Find what gõ \2 \1 vào ô Replace with Kết chương trình tìm cụm từ Office Word thay Word Office CHÈN BIỂU TƯỢNG HOẶC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT ... AutoCorrect để chuyển chữ thành biểu tượng; hay sử dụng cách sau Viết phương trình Với Word 20 07, để viết phương trình, bạn chèn biểu tượng hộp thoại Symbol; sử dụng tính Math AutoCorrect để...
 • 7
 • 179
 • 0

Giáo trình MS Excel (Phần 2)

Giáo trình MS Excel (Phần 2)
... thừa) Ví dụ: 15/02/2009 = 10 + A3 = B3*B4 + B5/5 = 2*C2 + C3^4 – ABS(C4) = SIN(A2) Bài giảng Excel_ Trần Hàm số      Excel có nhiều hàm số sử dụng lĩnh vực: toán học, thống kê, logic, xử lý chuỗi ... phân    Để Excel hiểu liệu dạng khác liệu dạng chữ nhập dấu ’ trước liệu Ví dụ: ’04.8766318 Dữ liệu ngày tháng nhập theo định dạng: mm/dd/yy VD: 11/25/1980 15/02/2009 Bài giảng Excel_ Trần Chọn ... logic, sai tất đối số có giá trị sai VD: = OR (D3>=25,D3...
 • 10
 • 194
 • 2

Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
... Trang 22 Lập trình Chương C C THÀNH PHẦN C BẢN C A NGÔN NGỮ C H c xong chương này, sinh viên nắm vấn đề sau: Bộ chữ viết C C c từ khóa Danh biểu C c kiểu liệu Biến biểu th c C C u tr c chương trình ... Lập trình trình mạnh, sử dụng ngôn ngữ lập trình chủ yếu vi c xây dựng phần mềm Ngôn ngữ C có đ c điểm sau: o Tính c đọng (compact): C 32 từ khóa chuẩn 40 toán tử chuẩn, hầu hết ... thành chương trình th c thi (executable) thống II MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C Turbo C môi trường hỗ trợ lập trình C hãng Borland cung c p Môi trường cung c p ch c như: soạn thảo chương trình, dịch,...
 • 26
 • 509
 • 1

Giáo trình Word 2007 (Phần 2)

Giáo trình Word 2007 (Phần 2)
... từ “nonprinting” “non-printing” thay “nonprint-ing” Chinh phục Word 2007 (kỳ IV) Viết phương trình Với Word 2007, để viết phương trình, bạn chèn biểu tượng hộp thoại Symbol; sử dụng tính Math ... biểu thức thay biểu thức xếp Ví dụ gõ (Office) (Word) vào ô Find what gõ \2 \1 vào ô Replace with Kết chương trình tìm cụm từ Office Word thay Word Office CHÈN BIỂU TƯỢNG HOẶC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT ... AutoCorrect để chuyển chữ thành biểu tượng; hay sử dụng cách sau Viết phương trình Với Word 2007, để viết phương trình, bạn chèn biểu tượng hộp thoại Symbol; sử dụng tính Math AutoCorrect để...
 • 7
 • 195
 • 0

Giáo trình SQL server phần 2

Giáo trình SQL server phần 2
... thời gian lâu hơn, sau nhấn Done để hoàn tất công việc 5.4 .2 Xuất sở liệu SQL Server sang sở liệu Access Nhấn chuột phải lên sở liệu SQL Server  chọn All Tasks  Export Data … Hình 5.9:xuất sở ... tục 5 – Chọn sở liệu đích Để mặc định hình đây, bạn chọn kết nối với tài khoản SQL Server đánh dấu vào ô Use SQL Server Authentication, hộp Username nhập tài khoản đăng nhập quản trị sở liệu hình ... này, tìm hiểu cách chuyển đổi qua lại nguồn sở liệu SQL Server sở liệu Access Đối với sở liệu khác, có cách làm tương tự 5.4.1 Tạo sở liệu SQL Server từ nguồn sở liệu Access Trước tiên, để thuận...
 • 17
 • 382
 • 4

Giáo trình Corel draw phần 2

Giáo trình Corel draw phần 2
... bạn xem lại nhớ "cái thuở ban đầu lưu luyến" với Corel DRAW Tốt bạn nên tạo cho thư mục riêng để lưu trữ vẽ thực tập tạo trình tìm hiểu Corel DRAW Sau bạn có thói quen lưu trữ công việc cụ thể ... (nếu thước đo mà bạn thấy Corel DRAW dùng đơn vị khác, inch chẳng hạn) Muốn vậy, bạn bấmphải vào thước đo (dọc ngang) chọn Ruler setup trình đơn cảnh ứng vừa Lập tức, Corel DRAW hiển thị quy định ... đơn vị xăng-ti-mét mi-li-mét phần Units Hình Tiếp theo, ta cần quy định tầm nhìn 100% Corel DRAW tương ứng với kích thước thực Nghĩa khoảng cách cm thước đo Corel DRAW cm giới thực Trên sơ đồ...
 • 20
 • 372
 • 4

Tài liệu Giáo trình trắc địa - Phần 2 ppt

Tài liệu Giáo trình trắc địa - Phần 2 ppt
... 00o00'06'' 180o00'00'' 51o 12' 30' 23 1o 12' 24'' 82o27' 12' 26 2o27'06'' 00o00 '24 '' 180o00' 12' ' 2C +6'' Trị số hướng TB 00o00'03'' o 51 12' 27'' +6'' o 82 27'09' +6'' o Vi -5 '' -1 0'' -1 5'' +15'' Biên soạn: ... Tv = 76o27' 12' ' ; Pv = 28 3o 32' 18'' Từ hai số đọc ta tính góc đứng: 76o 27 ' 12' ' +28 3o 32' 18' '−180o = 89o59'45' ' o o V = 89 59'45' '- 76 27 ' 12' ' = 13o 32' 33'' MO = Hoặc: V = 28 3o 32' 18'' - 26 9o59'45'' ... tương ứng T2, S2 T 2, S 2 Từ ta tính: - Trị số chênh cao hBC i = là: hBC = S1 - T1 = S2 - T2 (5.6) - Trị số chênh cao hBC i ≠ máy đặt BC là: hBC = (S’1 - ∆h /2) – (T’1 - ∆h /2) = S’1 - T’1 (5.7)...
 • 22
 • 302
 • 0

Tài liệu Lập trình căn bản phần 2 pptx

Tài liệu Lập trình căn bản phần 2 pptx
... số thực là: Phần giá trị nhân với 10 mũ phần mũ Ví dụ: 123 4.56e-3 = 1 .23 456 (là số 123 4.56 * 10-3) - 123 .45E4 = - 123 4500 ( - 123 .45 *104) V .2. 2 Hằng số nguyên Số nguyên gồm kiểu int (2 bytes) , ... kiểu sau: STT Kiểu liệu Miền giá trị (Domain) enum Từ - 32, 768 đến 32, 767 unsigned int Từ đến 65,535 Trang 24 Lập trình short int Từ - 32, 768 đến 32, 767 int Từ - 32, 768 đến 32, 767 Kiểu enum, short ... Trang 22 Lập trình Chương CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C Học xong chương này, sinh viên nắm vấn đề sau: Bộ chữ viết C Các từ khóa Danh biểu Các kiểu liệu Biến biểu thức C Cấu trúc chương trình...
 • 26
 • 298
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNHBẢN (PHẦN 2) doc

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN (PHẦN 2) doc
... HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM  x = ( y − 1)( y − ) + x,  32,   y + = ( x − 1)( x − ) + y  TRUNG ĐOÀN – SƯ ĐOÀN – QUÂN ĐOÀN TĂNG THI T GIÁP Bài Giải hệ phương trình sau tập hợp số ... BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM  x + y + x + y = 8,  31,  2  x − y + xy − x + y − =  TRUNG ĐOÀN – SƯ ĐOÀN – QUÂN ĐOÀN TĂNG THI T GIÁP Bài Giải hệ phương trình sau tập hợp số thực ...   x = −2 y − y −  CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN – SƯ ĐOÀN – QUÂN ĐOÀN TĂNG THI T GIÁP Bài 10 Giải hệ phương trình sau tập hợp số thực  x − y ( x + y ) + = 0, ...
 • 12
 • 1,023
 • 27

Giáo trình bơi ếch phần 2 th s nguyễn thành sơn, GV nguyễn mạnh kha

Giáo trình bơi ếch phần 2  th s nguyễn thành sơn, GV nguyễn mạnh kha
... chưa th nh tư s t th nh hồ để đạp đạp trượt nằm chân có hiệu Đạp không th nh th ng hồ không s p, đưa mông s t th nh hồ 118 mông phải CHƯƠNG VI BƠI TH C DỤNG – CỨU ĐUỐI I BƠI TH C DỤNG Bơi th c ... II .2 Kỹ thuật quay vòng bơi ếch Luật thi đấu quy đònh: quay vòng bơi ếch hai tay phải đồng th i chạm th nh hồ, sau quay vòng th c lần quạt tay lần đạp chân th chìm nước (hình 59: từ s đến s ... nước th t xa Muốn vậy, th phải tạo th nh tư th ch hợp phải cố gắng tăng th m s c mạnh đạp vào th nh hồ, giảm lực cản lướt nước 94 Sau đạp th nh hồ, th n người có độ căng đònh nhằm giữ th n người...
 • 100
 • 449
 • 0

Giáo trình bóng ném phần 1 TS nguyễn anh tuấn, nguyễn đắc thịnh

Giáo trình bóng ném phần 1  TS nguyễn anh tuấn, nguyễn đắc thịnh
... thể, biểu hành động môn bóng ném linh hoạt mang tính lựa chọn cao Chuyền bóng Chuyền bóng Dẫn bóng Giữ bóng Ném cầu môn Nhận bóng Ném cầu môn Chuyền bóng Dẫn bóng Dẫn bóng Ném cầu môn Các hoạt động ... tài môn bóng ném Trong trình biên soạn giáo trình này, muốn viết sâu hơn, rộng hơn, thời lượng dành cho môn học có hạn nên giáo trình trình bày kiến thức môn bóng ném Và cố gắng giáo trình không ... khống chế bóng công: KỸ THUẬT TẤN CÔNG Ném cầu môn Dẫn bóng Chuyền bóng Bắt bóng Giữ bóng 11 *Nhóm kỹ thuật tranh cướp, cắt, phá bóng, kèm người phòng thủ: KỸ THUẬT PHÒNG THỦ Phá bóng Cắt bóng Kèm...
 • 22
 • 1,045
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình mac lenin phần 2giáo trình tự học word 2007 căn bảngiáo trình tự học excel 2003 cơ bảngiáo trình bóng rổ cơ bảndownload giáo trình tự học excel 2007 căn bảngiáo trình tự học excel 2007 căn bản nâng caogiáo trình tự học excel 2007 căn bảngiáo trình xây dựng phần mềm quản lý bán hànggiáo trình hóa học phân tích phần 2giáo trình thi công các công trình thủy lợi phần 2lập trình giao diện trên java phần 2giáo trình tự học excel 2007 căn bản nâng cao toàn tậpgiáo trình tự học excel 2007 căn bản nâng cao toàn tập bằng tiếng việtlập trình giao diện trên java phần 2giáo án vật lý lớp 11 chương trình cơ bản tiết 24Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học