Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực.

Tài liệu tập huấn GDCD THCS năm 2016 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu tập huấn GDCD THCS năm 2016 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... trung học Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực môn học Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn học Phần thứ tư: Tổ chức thực tập huấn đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học ... soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng lực để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài liệu...
 • 233
 • 2,502
 • 0

Chủ đề VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Chủ đề VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... thức dạy học chủ yếu Dự án toàn trường, dự án cho khối lớp, dự án cho lớp học Dự án hướng dẩn GV, nhiều GV Dự án nhỏ : thực số học từ 2-6 học Dự án trung bình: dự án ngày, giới hạn tuần Dự án lớn: ... tiễn  Định hướng sản phẩm Cụ thể hóa đặc điểm DHDA Người học trung tâm dạy học dự án Dạy học thông qua hoạt động thực tiễn dự án Hoạt động học tập phong phú đa dạng Kết hợp làm việc theo nhóm ...     Dự án môn học: trọng tâm nội dung nằm môn học Dự án liên môn: trọng tâm liên môn nằm nhiều môn học Dự án chuyên môn: không phụ thuộc trực tiếp vào môn học Dự án dành cho nhóm học sinh...
 • 37
 • 302
 • 0

VẬN DỤNG PP THUYẾT TRÌNH VÀ ĐÀM THOẠI GỢI MỞ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

VẬN DỤNG PP THUYẾT TRÌNH VÀ ĐÀM THOẠI GỢI MỞ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... PPDH Địa theo định hướng phát triển lực THCS xu tất yếu trình dạy học Thuyết trình PPDH truyền thống nhiều hạn chế, nhiên GV phải biết phát huy PP cách có hiệu theo định hướng phát triển lực ... (Kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS) Lê Thị Lành – Phương pháp dạy học Địa phổ thông Bùi Thị Bảo Hạnh – luận dạy học Địa Nguyễn Đức Vũ ... Đặc trưng  PP thuyết trình PP Đàm thoại gợi mở Ưu, nhược điểm Trường hợp vận dụng Biện pháp sử dụng theo định hướng phát triển lực Ví dụ minh họa Khái niệm Là phương pháp dùng lời trình bày...
 • 35
 • 508
 • 0

skkn tổ CHỨC dạy học TIN học 12 – bài 5 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

skkn tổ CHỨC dạy học TIN học 12 – bài 5 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH
... lập –Tự Hạnh phúc Long Thành, ngày 20 tháng năm 20 15 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-20 15 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TỔ CHỨC DẠY HỌC TIN HỌC 12 ... không phát triển lực cá nhân Đề tài Tổ chức dạy học tin học 12 theo hướng phát triển lực học sinh nhằm góp phần đổi phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh theo tinh ... 2: Dạy học tin học 12 theo định hướng phát triển lực Theo phân phối chương trình, tin học 12 dạy học 02 tiết Giáo án biên soạn sau thực 02 tiết soạn theo định hướng phát triển lực học sinh, ...
 • 38
 • 87
 • 1

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... dung đánh giá, đánh giá theo lực coi mức cao IV, Dạy học ngữ văn theo hướng phát triển lực cho học sinh 1, Năng lực giải vấn đề 2, Năng lực sáng tạo 3, Năng lực hợp tác 4, Năng lực tự quản thân ... dạy học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh - Đổi KTĐG môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh Phần A Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực ... 2014 TẬP HUẤN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Báo cáo viên: Phạm Thị Thu Hà - Lê Thị Minh Nguyệt *MỤC TIÊU TẬP HUẤN - Đổi phương pháp dạy...
 • 16
 • 7,961
 • 27

DẠY HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

DẠY HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
... CHỦ ĐỀ: CẢM ỨNG A XÁC ĐỊNH MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ: I Các liên quan chủ đề: Cảm ứng Môn Lớp Phần Tên học Nội dung liên quan học 11 Nâng A .Cảm Bài 23: Hướng động - Hướng động cao ứng - Ứng dụng ... tính cao B XÁC ĐỊNH CÁC NĂNG LỰC CẦN HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ: I Các lực chung Các lực Biểu chung 1 .Năng lực tự - HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là: học Trong phần cảm ứng thực vật • ... để giải vấn đề Giải thích được các tượng tự nhiên có liên quan • 2 .Năng lực chỉnh cách học để nâng cao chất lượng học tập Phát nêu được các tình có vấn đề học đến các hình thức cảm ứng...
 • 29
 • 355
 • 0

Dạy học một số đại lượng vật lí thuộc phần điện học điện từ học vật lí THPT theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học một số đại lượng vật lí thuộc phần điện học điện từ học  vật lí THPT theo định hướng phát triển năng lực
... dạy học đại lượng vật thuộc phần Điện học Điện từ học theo định hướng phát triển lực góp, phần nâng cao chất lượng kiến thức 32 Chương TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ THUỘC PHẦN ... chức dạy học đại lượng vật phần Điện học Điện từ học 28 1.3.3.3 Nguyên nhân sai lầm HS học đại lượng vật phần Điện học Điện từ học 30 Chương TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ ĐẠI ... trình dạy học số đại lượng vật thuộc phần Điện học Điện từ học Vật 11 THPT Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng luận dạy học khái niệm đại lượng vật thiết kế tiến trình, tổ chức dạy học...
 • 92
 • 107
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN, TRANH LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN, TRANH LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 3.1 Thảo luận II VẬN DỤNG 3.2 Tranh luận ... tiêu dạy học (tức đạt kết đầu mong muốn) có hướng dẫn chung việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức đánh giá kết dạy học 2 Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực: Phát huy ... dạy học Địa Lê Thị Lành, Tập giảng Phương pháp dạy học địa trường PT1 http//: thuviendientu.com.vn Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học...
 • 32
 • 236
 • 1

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn toán THPT theo định hướng phát triển năng lực

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn toán THPT theo định hướng phát triển năng lực
... thông tin truyền thông dạy học môn Toán THPT theo định hướng phát triển lực Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng CNTT truyền thông vào dạy học môn Toán trường phổ thông theo định hướng phát triển ... cứu ứng dụng CNTT truyền thông vào dạy học môn Toán trường phổ thông theo định hướng phát triển số lực cho HS THPT Nội dung phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu định hướng phát triển lực HS THPT ... khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Theo chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 có...
 • 30
 • 450
 • 1

Giáo án Sinh học 9 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Giáo án Sinh học 9 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
... soạn: 29/ 9/2013 Ngày dạy: 02 /9/ 2013 Tiết 11 Bài 11: Phát sinh giao tử thụ tinh a Mục tiêu - Học sinh trình bày đợc trình phát sinh giao tử động vật - Nêu đợc điểm giống khác trình phát sinh giao ... thức sinh sản nào? Hớng dẫn học nhà(1 ) - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ sẵn bảng vào tập - Đọc trớc Ngày soạn:08 /9/ 2013 Ngày dạy :11 /9/ 2013 Tiết 5: lai hai cặp tính trạng (tiếp) a Mục tiêu - Học ... nhận thức quy luật di truyền - Biết vận dụng kiến thức vào giải tập - Rèn kĩ giải tập trắc nghiệm khách quan B.Trọng tâm:Bài tập C .CHUẩN Bị : -GV:Bài tập -HS :Kiến thức liên quan d.hoạt động dạy học...
 • 172
 • 1,180
 • 1

giáo án sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực

giáo án sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực
... thuật dạy học: - Trực quan, tìm tòi, hoạt động nhúm - K thut dy hc: k thut ng nóo, k thut t cõu hi, k thut lng nghe iii định hớng phát triển lực ; Năng lực chung: * Nhóm lực làm chủ thân: - Năng lực ... truyên biến dị Sinh vật ngời - Năng lực t duy: + Có khả đặt câu hỏi vấn đề liên quan đến di truyền học Nhóm lực quan hệ xã hội: - Năng lực giao tiếp: Nhón lực công cụ: - Năng lực sử dụng ngôn ... Năng lực t duy: + Có khả đặt câu hỏi vấn đề liên quan đến di truyền học Nhóm lực quan hệ xã hội: - Năng lực giao tiếp: Nhón lực công cụ: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: +...
 • 9
 • 1,138
 • 31

Đề thi Đáp án GDCD 6 7 8 9 học kỳ 1 Theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đề thi Đáp án GDCD 6 7 8 9 học kỳ 1 Theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... LƯỢNG KỲ I NĂM HỌC 2 015 -20 16 Môn thi: Giáo dục công dân (lớp 9) Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Đề Câu (3,0 điểm): Vì phải kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Theo ... pháp không cần thi t -Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN YÊN ĐÁP ÁN – BIỂU CHẤM (MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP – KỲ I, NĂM HỌC 2 015 -20 16 ) Câu Nội dung (3,0đ) 1) Tình bạn sáng, lành mạnh ... LƯỢNG KỲ I NĂM HỌC 2 015 -20 16 Môn thi: Giáo dục công dân ( lớp ) Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Đề Câu (2,0 điểm): Trung thực có ý nghĩa sống? Nêu biểu tính trung thực học tập,...
 • 10
 • 462
 • 0

skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975”

skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975”
... giỏo ỏn thc nghim theo hng phỏt trin nng lc hc sinh v ch Th ca sau 1975 Ch : Th ca sau 1975(2 tit) Bi 1: N GHI TA CA LOR -CA (Thanh Tho) I MC CN T: - Hiu c v p ca hỡnh tng Lor ca qua cỏch cm nhn ... hc ng theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh: Bc 1: Lm bc l quan nim ca hc sinh, Bc 2: T chc iu khin hc sinh tin hnh tho lun, Bc 3: T chc cho hc sinh dng kin thc; Thit k bi hc õy thụn V d theo hng ... on cho hc sinh hiu c im ca + cõu u: Hỡnh nh ngi chin s v th tng trng, siờu thc theo ngh s Lor -ca bi cnh chớnh tr Tõy SGV NV 12 Ban Nha + GV: Gi hc sinh c din cm + 12 dũng tip: Cỏi cht bi phn ca...
 • 49
 • 367
 • 0

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”
... trin nng lc hc sinh v ch Th ca sau 1975 Ch : Th ca sau 1975(2 tit) N GHI TA CA LOR -CA (Thanh Tho) Bi 1: I MC CN T: - Hiu c v p ca hỡnh tng Lor ca qua cỏch cm nhn v tỏi hin c ỏo ca Thanh Tho ... hc ng theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh: Bc 1: Lm bc l quan nim ca hc sinh, Bc 2: T chc iu khin hc sinh tin hnh tho lun, Bc 3: T chc cho hc sinh dng kin thc; Thit k bi hc õy thụn V d theo hng ... ca bi th theo cỏc yờu cu v cõu hi: GV: dũng th cui l nhng suy t v cỏi cht ca Lor -ca Hóy c li chỳ thớch v xỏc nh thỏi ca tỏc gi núi v cỏi cht ca ngh s ti danh Tõy Ban Nha GV: Cỏi cht ca Lor-ca...
 • 49
 • 301
 • 0

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
... DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT SOẠN CÂU HỎI THEO ĐỊNH ... ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA LÍ ... SỐ NĂNG LỰC CHUNG CƠ BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực...
 • 33
 • 1,076
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập ngữ văn theo định hướng phát triển năng lựcthiết kế giáo án ngữ văn 9 theo định hướng phát triên năng lực học sinhgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực mon sinh hoc thcsgiao an day hoc theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon hoa hocgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lựctài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhhội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn công nghệ thcsđổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh môn sinh học 9dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhtài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa lídạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lýdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn toánQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1338 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng chợ, tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2287 QĐ-UBND năm 2016 về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 1366 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2848 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang