ĐỒ ÁN CẦU BTCT DẦM I CĂNG TRƯỚC

Đồ Án Cầu Thép Dầm I Liên Hợp (Thuyết minh + bản vẽ)

Đồ Án Cầu Thép Dầm I Liên Hợp (Thuyết minh + bản vẽ)
... Thiết Kế Cầu Dầm Thép Liên Hợp GVHD: Nguyễn Văn Sơn CHƯƠNG IV DẦM CHÍNH 4.1 KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA DẦM CHÍNH: 4.1.1 Phần dầm thép: - Chiều cao t i thiểu phần dầm I dầm I liên hợp chọn theo i u ... YNC + c' = 375.56 + 447.66 =823.22 mm Hình: Tiết diện liên hợp ngắn hạn dầm biên - Mômen quán tính tiết diện liên hợp trục trung hòa ( X'ST − XST ): I ST = ∑ I i + ai2 × A i = I NC + c'2 × A s + ... Thiết Kế Cầu Dầm Thép Liên Hợp GVHD: Nguyễn Văn Sơn * Xác đònh mômen quán tính tiết diện liên hợp trục trung hoà nó: - Xác đònh trục trung hòa tiết diện liên hợp d i hạn: ' + Mô men tónh tiết...
 • 173
 • 2,817
 • 36

Đồ Án Cầu Bê Tông Dầm I Căng Trước (Thuyết minh + bản vẽ)

Đồ Án Cầu Bê Tông Dầm I Căng Trước (Thuyết minh + bản vẽ)
... cứng vơ cùng, D i xem có chiều rộng SW kê vng góc v i dầm đỡ + đồ tính tốn: • Phần cánh hẫng tính theo sơ đồ dầm cơng xon • Phần phía dầm biên tính theo sơ đồ dầm liên tục Để đơn giản tính tốn ... ĐỒ ÁN CẦU BTCT DƯL GVHD: ThS.NGUYỄN VĂN SƠN 2.2.THIẾT KẾ DẦM CHỦ : • • • • • • • • • • • • Chiều cao dầm chủ: Chiều cao bầu dư i: Chiều cao vút dư i: Chiều cao sườn: Chiều cao vút trên: Chiều ... TH xe thiết kế: * TTGH Cường độ I: MCĐ = η xγ LL x m[(1+IM).ΣRiyi + Rlan.A] MCĐ = 1x1.75x1.2[( 1+0 .25)89.6*0.5 + 10.54*0.5] = 128.67 KNm * TTGH Sử dụng: MSD = η xγ LL x m[(1+IM).ΣRiyi + Rlan.A]...
 • 118
 • 2,677
 • 30

đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước

đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước
... Vị trí m t c t tính toán + M t c t 0-0 đầu khấc dầm, cách tim gối dầm 400 mm + M t c t 1-1 vị trí thay đổi ti t diện, cách tim gối cầu 2400 mm + M t c t 1/8 khoảng 1/8 nhịp t nh toán, cách tim ... t nh toán L = 1400 mm - C t 1000 m dài theo phương dọc cầu để t nh toán Ti t diện t nh toán hình chữ nh t có kích thước b x h = 1000 x 200 (mm) Sơ đồ t nh dầm III.3.2 - Xác định t i trọng - T nh ... III.2.1 - đồ t nh - đồ t nh congxol sơ đồ dầm congxol có nhịp t nh toán L = 600 mm - C t 1000 mm dài theo phương dọc cầu để t nh toán Ti t diện t nh toán hình chữ nh t có kích thước b x...
 • 54
 • 366
 • 0

đồ án tốt nghiệp phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước

đồ án tốt nghiệp phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước
... M t c t 1/2 dầm, cách tim gối cầu 17500 mm + Thi t kế sơ bộ, ta t nh t hợp t i trọng cho m t c t chọn m t c t dầm để thi t kế mômen m t c t gần gối để thi t kế lực c t VI.2 - T NH T I-NỘI LỰC ... 25 Đồ án t t nghiệp kỹ sư XD Cầu Đường 26 GVHD: PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng VI.2.3 - Ho t tải thi t kế + T hợp ho t tải 1: Xe trục + t i trọng + t i trọng hành (PL) + T hợp ho t tải 2: Xe trục + t i ... + Ti t diện quy đổi bố trí cáp: Bố trí cáp quy đổi ti t diện 1/8 1-1 VII.1.4.1 - Đặc trưng hình học ti t diện 1-1 giai đoạn + T nh toán t ơng t với ti t diện trước ta có k t + Diện t ch tiết...
 • 54
 • 321
 • 0

Đồ án cầu BTCT ƯST chữ I căng sau

Đồ án cầu BTCT ƯST chữ I căng sau
... u tham gia làm vi c v i d m: 72 6.2 Quy i ti t di n d m v i b r ng b n cánh có hi u sang ti t di n tính toán: 73 6.3 Ki m toán s c kháng u n t i ti t di n gi a nh p ... âm gi nh p ch iv iv t i thi t k có kho ng cách tr (m) t h p v i 90% hi u ng 145 (kN) c a m i xe t i ph i l a i m u n ng c chi u ch u t i tr ng r i u i ph n l c g i gi a l y 90% hi u ng c a hai ... t i xe HL-93 ph i c a tr ng h p sau: c l y theo giá tr l n h n - Hi u ng c a xe hai tr c thi t k t h p v i t i tr ng thi t k - Hi u ng c a xe t i thi t k t h p v i t i tr ng thi t k i v i mô...
 • 83
 • 446
 • 1

Luận văn Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I căng trước

Luận văn Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I căng trước
... tiết diện liên hợp dầm biên dầm tinh tốn tiết diện liên hợp hồn tồn giống Trong tiết diện dầm liên hợp thép- BTCT có hai lo i vật liệu -Thép: Thép dầm chủ + cốt thép dọc mặt cầu -Bê tơng: Bản ... kiểu dầm liên tục kê dầm chủ - Dầm ngang: Tính dầm ngang liên tục có g i dầm - Dầm chính: Tính dầm giản đơn Tiết diện dầm khơng thay đ i, khoảng cách dầm là: 1.75 m Có tất dầm (2 dầm biên, dầm ... G I Trang 50 PHẦN 2: THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP THÉP BÊ TƠNG CỐT THÉP (Thiết kế theo Quy Trình 22 TCN 272-05) SVTH: NGUYỄN THỊ G I Trang 51 THIẾT KẾ CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP THÉP...
 • 213
 • 3,116
 • 8

TKMH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - DẦM I CĂNG TRƯỚC

TKMH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - DẦM I CĂNG TRƯỚC
... (® i v i trơc träng t©m mỈt c¾t liªn hỵp) ( )2 + Abmi⋅ (ycl.bti − ybm)2 2 Ilh := Ieq + Ibm + Aeq ⋅ ( ycl − yce ) + Abm ⋅ ( ycl − ybm) i i i i i i i i Ilh.bt := Id + Ibm + Ac ⋅ ycl.bt − Yc i i i ... fd = fd := i fcf3.nd = 25.2⋅ MPa Fpetc i Aeq i Fpetc epsI MDCdc + F petc⋅ ⋅ ykIc − ⋅ ykI Aeq Ieq Ieq epsI i + Fpetc ⋅ ⋅ ykI − i Ieq i i MDCdc Ieq i ⋅ ykI i i ⎛ 14.157 ⎞ ⎜ 17.9 ⎟ ⎜ ⎟ fd = ⎜ 17.793 ... ⎜ ⎟ ⎜ 4.546 × 103 ⎟ ⎝ ⎠ Page -3 1- CƠNG TY TNHH TVXD HƯNG NGHIỆP ft := Fpetc epsI i BẢN TÍNH DẦM MDCdc i i − Fpetc ⋅ ⋅ ynI + Aeq i Ieq i i i i KTus5 := Ieq ⋅ ynI i () ⎛ −2.05 ⎞ ⎜ 1.557 ⎟ ⎜ ⎟ ft...
 • 44
 • 2,999
 • 8

Đồ án thiết kế dầm I BTCT UST

Đồ án thiết kế dầm I BTCT UST
... Giai on :tit din I cú l chu tac dng ca :DC1 ,F Giai on 2: tit din khụng l chu tỏc dng ca DC2 Giai on 3: tit din liờn hp chu tỏc dng ca DW,P ,LL Tr s nh nht ca lc kộo Ft, m bo ng sut kộo th di ... khụng vt quỏ gii hn biu din nh sau: fbg = Ff A1 Ff e I1 y1 M DC1 I1 y1 M DC2 I2 y2 M DW P M LL y3 3, 71MPa I3 Trong ú : A1 l din tớch ca tit din ch I cú l gi thit chn 5l mi l cú ng kớnh ... mgMIct = 0.2 + -( ) = 0,816 3600 10700 MI Vi S = 2400mm Tớnh h s phõn phi ngang cho dm biờn: Tớnh h s phõn ngang ca hot ti i vi mụmen un: Vi ln xe cht ti, h s phõn phi hot ti tớnh mụmen dm biờn...
 • 59
 • 242
 • 0

dầm i căng trước btct dưl

dầm i căng trước btct dưl
... giai đoạn II - Giai đoạn II: Khi mặt cầu đạt cường độ tham gia tạo hiệu ứng liên hợp dầm bêtông - Mặt cắt tính toán mặt cắt liên hợp ĐTHH mặt cắt giai đoạn II ĐTHH tiết diện liên hợp - Quy đ i ... làm việc sau: - Giai đoạn I: Khi thi công xong dầm, đổ bêtông mặt cầu Tuy nhiên dầm mặt cầu chưa tạo hiệu ứng liên hợp - Giai đoạn II: Khi mặt cầu đạt cường độ tham gia tạo hiệu ứng liên hợp dầm ... cầu + dầm ngang + ván khuân Tĩnh t i lớp phủ mặt cầu + lan can Tĩnh t i giai đoạn I tiêu chuẩn Tĩnh t i giai đoạn II tiêu chuẩn Dầm biên Giá trị 13.08 kN/m 3.2.3 Tính toán n i lực tĩnh t i 3.2.3.1...
 • 109
 • 87
 • 0

thiết kế môn học cầu BTCT dầm i kéo sau

thiết kế môn học cầu BTCT dầm i kéo sau
... tách thớ 0-0 ,I- I,II-II trục 0-0 ,I- I, II-II (0-0 trục trung hoà giai đoạn I I -I trục trung hoà giai đoạn II II-II trục trung hoà giai đoạn II) S0a-b S0c-d 93822.2 103507 43 S00-0 SIa-b 134011 101313 ... 22567.06852 89010 I0 ,Itd,Itd:Mô men quán tính mặt cắt thu hẹp ,mặt cắt tỉnh đ i giai đoạn I, mặt cắt tỉnh đ i giai đoạn II I0 Itd Itd 20717410 21643026 50384409 S0-00, SI-II, SII-IIII:Mô men tĩnh ... 32955500 (cm4) II-Xác định tĩnh t i giai đoạn I giai đoạn II II.1 Tĩnh t i giai đoạn I +Dầm dọc chủ (Đoạn cha mở rộng ): q1, =11300.10-4.2,5.1=2,825 (T/m) +Dầm dọc chủ (Đoạn mở rộng g i d i 1,5 m):...
 • 35
 • 337
 • 0

thiết kế môn học cầu BTCT chữ I căng sau L= 35

thiết kế môn học cầu BTCT chữ I căng sau L= 35
... ct giai on II Giai on II: Khi bn mt cu ó t cng v tham gia to hiu ng liờn hp gia dm v bn bờ tong - Mt ct tớnh toỏn l mt ct liờn hp THH ca mt ct giai on II l THH ca tit din liờn hp - Quy i bờtong ... mt ct gi Vn Ngc Liờm Cu ng St K51 Thiết kế môn học Cầu BTCT DƯL Bộ môn cầu Hầm Hỡnh 6: Chia mt ct gi thnh cỏc - Din tớch mt ct gi: A0 = Ai Trong ú: + Ao: Din tớch mt ct dm ti gi + Ai: Din tớch ... Thiết kế môn học Cầu BTCT DƯL Bộ môn cầu Hầm TNH TON HIU NG LC 3.1 Cỏc h s tớnh toỏn - H s ti trng: + Tnh ti giai on I: + Tnh ti giai on II: = 1,25 v 0,9 = 1,5 v 0,65 h = 1,75 v 1,0 + Hot ti...
 • 79
 • 513
 • 4

Thiết kế môn học cầu BTCT dầm I kéo sau .doc

Thiết kế môn học cầu BTCT dầm I kéo sau .doc
... : Hiu ng ca xe hai trc thit k t hp vi hiu ng ti trng ln thit k(HL93M) Hiu ng ca mt xe ti thit k cú c ly trc bỏnh thay i nh iu (A.3.6.1.2.2) t hp vi hiu ng ca ti trng ln thit k (HL93K) + i vi cỏc ... ln nht phi c cht ti trng ln thit k - Ti trng ngi i b (PL) + Ti trng ngi i b KN/m (iu A.3.6.1.5) phõn b trờn m nờn ti trng ri u ca ngi i b l 3.2 = kN/m v phi tớnh ng thi cựng hot ti xe thit k - ... th i gii hn cng dựng kim toỏn cỏc mt cng v n nh VIII.1 Kim toỏn Cng chu un - Quy trỡnh AASHTO[4] qui nh i vi trng th i gii hn cng 1: M u M n - Mụ men tớnh toỏn (Mu) Trng th i gii hn cng I...
 • 62
 • 303
 • 1

Tính toán thiết kế cầu hình trữ i căng trước

Tính toán thiết kế cầu hình trữ i căng trước
... dầm khác v i dầm biên Nên ta tính n i lực t i trọng tác dụng lên dầm Tính toán tương tự v i dầm biên Ta có bảng tính n i lực tác dụng lên dầm biên tỉnh MẶT CẮT I- I II-II III-III IV-IV N I LỰC DO ... 392015(N/mm) Mặt Cắt I I Đảm bảo khả chòu lực 160 Xét mặt cắt II-II 148 160 Hình 2.6: mặt cắt II-II Mômen mặt cắt II-II MII-II = 1630 × (184 + 665) = 1383870( N / mm) ∑ γ i Mi Mặt cắt II-II đảm bảo khả ... : Mặt cắt I I có tiết diện thay đ i Mặt cắt II-II có mômen lớn 160 Xét mặt cắt I- I 80 92 Hình 2.5: mặt cắt I- I Mômen mặt cắt I- I MI -I = 1630 × 481 = 784030(N/mm) ∑ γ i Mi Mặt cắt I- I đảm bảo...
 • 105
 • 317
 • 0

ĐỒ án cầu BTCT dư ứng lực, Công trình cầu Hợp Châu, Trường ĐH công nghệ GTVT

ĐỒ án cầu BTCT dư ứng lực, Công trình cầu Hợp Châu, Trường ĐH công nghệ GTVT
... vng ca t nc Sau thi gian hc mụn Thit k cu ti trng i Hc Cụng Ngh GTVT, em c giao nhim v thc hin ỏn thit k mụn hc(TKMH) l: THIT K CU BTCTDL-D N CU HP CHU di s hng dn ca thy giỏo Phm Ngc Trng Tuy ... .78 9.6.1Kim tra ct thộp dc 78 Phm III BN V .79 N MễN HC THIT K CU BTCT D NG LC THEO TIấU CHUN 22TCN-272-05 PHN I LI M U Trong mc tiờu phỏt trin n nm 2050, nc ta v ... nhiu chuyn ng khỏc vi lu lng ln Xut phỏt t thc t ú, em c giao nhim v thc hin ỏn l: THIT K CU BTCTDL- D N CU HP CHU õy l c hi tt em cng c, trau di kin thc lý thuyt thit k cu, thc hnh nng lc...
 • 79
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh cấu tạo quạt điệnthuyet minh cau ca dao tuc ngu uong nuoc nho nguonthuyết minh cấu tạo của hồ xuân hương đà lạtthuyết minh câu tục ngữ dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổng mùng mười thánh bathuyet minh cau tao nguyen tuthuyết minh câu nói sáchthuyết minh câu học đi đôi với hànhthuyết minh cầu thangthuyet minh cau thang hiepthuyết minh cầu trần thị lýthuyet minh bien phap thi cong cau btctthuyết minh bện pháp thi công cầu bản btctthuyết minh tính toán đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép sàn suờn btct tthuyết minh về cấu tạo cây lúathuyết minh biện pháp tổ chức thi công cầuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học