Đề án thành lập trường mầm non tư thục

Báo cáo "Dự án thành lập trường mầm non thục chất lượng cao Sao Mai" doc

Báo cáo
... LỤC Tóm tắt dự án Tên dự án: Dự án thành lập trường mầm non thục chất lượng cao Sao Mai Chủ dự án thực hiện: Nhóm 12 Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có: 500 triệu Địa điểm triển khai dự án: P116 CT4 ... trường dự án Trên địa bàn Hà Nội có trường thí điểm mô hình mầm non chất lượng cao, trường không đáp ứng đầy đủ chương trình đào tạo toàn diện Sao Mai Đặc biệt khu vực Mỹ Đình có trường mầm non ... nhập cao, bận rộn, thiếu thời gian mong muốn được chăm sóc đầy đủ toàn diện Sản phẩm dự án: Với định hướng thành lập trường mầm non chất lượng cao, mang tới cho gia đình có trẻ độ tuổi mầm non...
 • 23
 • 9,845
 • 119

Đề án thành lập lớp Mầm non thục

Đề án thành lập lớp Mầm non tư thục
... bày kế hoạch chuẩn bị để tiến tới thành lập trờng? Công tác chuẩn bị: Đề áN THàNH LậP LớP MầM NON THụC HƯớNG DƯƠNG I TÊN LớP Tên tiếng Việt: Lớp mầm non T thục Hớng Dơng Tên tiếng Anh: Sunflower ... Huyền 21/10/1987 ĐHSP Mầm Non Lớp 5-6 tuổi Đặng Thị Minh Anh 14/05/1978 TCSP Mầm Non Lớp 5-6 tuổi TCSP Mầm Non Lớp 4-5 tuổi Nguyễn Thị Dơng Nhã 19/05/1986 ĐHSP Mầm Non Lớp 3-4 tuổi Nguyễn Thị ... giáo, phân thành lớp: lớp Nhà Trẻ lớp Mẫu Giáo.Cụ thể nh sau: - Lớp nhà trẻ từ 15 - 23 tháng: 12 cháu / lớp / giáo viên - Lớp nhà trẻ từ 24 - 36 tháng: 12 cháu / lớp / giáo viên - Lớp mẫu giáo...
 • 13
 • 4,931
 • 55

Báo cáo tốt nghiệp Dự án thành lập trường mầm non thục chất lượng cao Sao Mai

Báo cáo tốt nghiệp Dự án thành lập trường mầm non tư thục chất lượng cao Sao Mai
... dưỡng tối ưu cho trẻ 11 Trường mầm non chất lượng cao Sao Mai Với khác biệt chất lượng tiêu chuẩn riêng vượt trội, Sao Mai vào hoạt động trở thành trường mầm non chất lượng cao có uy tín, chăm sóc ... 12 Trường mầm non chất lượng cao Sao Mai PHẦN II.NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KĨ THUẬT CỦA DỰ ÁN: 1.Mô tả sản phẩm dự án: Sản phẩm dư án dịch vụ chăm sóc, giáo dục, đào tạo trẻ lứa tuổi mầm non với chất ... trường dự án Trên địa bàn Hà Nội có trường thí điểm mô hình mầm non chất lượng cao, trường không đáp ứng đầy đủ chương trình đào tạo toàn diện Sao Mai Đặc biệt khu vực Mỹ Đình có trường mầm non...
 • 27
 • 312
 • 6

Thành lập trường mầm non thục docx

Thành lập trường mầm non tư thục docx
... sơ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ thục Tờ trình Đề án thành lập, cấu tổ chức hoạt động nhà trường, nhà trẻ thục Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động nội nhà trường, nhà trẻ thục, cam ... sóc, giáo dục trẻ em Thành phần hồ sơ Ý kiến văn phòng giáo dục đào tạo việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ thục Báo cáo giải trình tổ chức, cá nhân xin thành lập trường việc tiếp thu ... điều kiện thành lập nhà trường theo qui định Bước a .Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Giáo dục Đào tạo quận có ý kiến văn trình hồ sơ thành lập nhà trường đến Ủy ban nhân dân quận ký định b.Trường...
 • 6
 • 5,224
 • 67

Kế hoạch thành lập trường mầm non thục Ánh Dương

Kế hoạch thành lập trường mầm non tư thục Ánh Dương
... kinh doanh Đó nguyên nhân thúc đẩy việc thành lập Trường Mầm Non Thục Ánh Dương Trường thành lập thuộc quản lý Công ty TNHH Ánh Dương Trường có vị trí lý ng đường Lý Phục Man, Phường Tân Thuận ... đón) Tại trường nhóm lớp mầm non thục bình dân, mức đóng phải từ 600.000đ trở lên Hiện TPHCM có 246 trường mầm non, mẫu giáo thục 735 nhóm trẻ gia đình Về số lượng, giáo viên mầm non không ... mầm non đại biểu đưa việc chế độ lương cho giáo viên thấp, việc ký hợp đồng khó khăn, vấn đề chênh lệch số lượng chất lượng đào tạo vùng miền Đó lý để Trường Mầm Non Thục Ánh Dương thành lập...
 • 34
 • 2,742
 • 57

Thủ tục cho phép thành lập lớp mầm non thục, nhóm trẻ gia đình pps

Thủ tục cho phép thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình pps
... sơ trực tiếp tại phận cửa thuộc UBND cấp xã c Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn xin thành lập lớp mầm non thục nhóm trẻ; - Bằng cấp giáo viên; - Bản + to (không ... Đối ng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: UBND cấp xã g Kết thực thủ tục ... việc ban hành Điều lệ Trường mầm non - Quyết định số 41/2008/QĐ/BGDĐT, ngày 25 tháng năm 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non thục ...
 • 3
 • 3,684
 • 22

Lập dự án mở trường mầm non thục

Lập dự án mở trường mầm non tư thục
... ,c d oáiG t uL u ih mìt yãh n B c ụht ưt non mầm gnờưrt mệi n iáhk ềv u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH )tếit 1( CỤHT ƯT NON MẦM GNỜƯRT AỦC ÒRT IAV ÀV CỤHT ƯT NON MẦM GNỜƯRT MỆI N IÁHK g nud i ộN GN UD I ... UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG A 77 | CỤHT ƯT NON MẦM GNỜƯRT ỞM NÁ ỰD PẬL c ht t non m m gn rt a c òrt iav v n g n gn t iv àv m gn yus ,u il iàt c n B c ụht ưt non mầm g nờưrt aủc òrt iav ềv mẫgn yus , ... oàv c n C — 50 | CỤHT ƯT NON MẦM GNỜƯRT ỞM NÁ ỰD PẬL c ht t non m m gn rt m u y hc n ik u i gn hn uas gn rt hc oàv t iv àv nauq nêil óc n b n v i l hn yãh n B cụht ưt non mầm g nờưrt ởm nệi k uềi...
 • 48
 • 2,734
 • 27

thành lập ý tưởng kinh doanh cho trường mầm non thục

thành lập ý tưởng kinh doanh cho trường mầm non tư thục
... có trường mầm non thục nên thấy Thiên Hương thị trường tiềm cho loại hình trường mầm non thục Trường mầm non thục hướng tới đối ng khách hàng có thu nhập trung bình Được tổ chức ng ... trường mầm non thục, em có hiểu biết sâu trình hình thành tạo lập để phát triển dự án kinh doanh Trường mầm non thục hệ thống trường học thục cần thiết xã hội nay, nhiên việc thành lập trường ... Hải Phòng Lĩnh vực kinh doanh: thành lập trường mầm non thục Trường chọn địa điểm xã Thiên Hương – Thủy Nguyên – Hải Phòng Trên khu vựuc chưa có trường mầm non thục nên trường không gặp nhiều...
 • 28
 • 430
 • 4

Thành lập trường mầm non

Thành lập trường mầm non
... Thành phần hồ sơ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cấu tổ chức hoạt động nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động nhà trường, ... định thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập cho phép thành lập nhà Bước trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định Trường hợp chưa định thành lập nhà trường, nhà trẻ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ... tả bước chức cá nhân (đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục) lập hồ sơ theo quy định Phòng giáo dục đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo quy định Sau...
 • 3
 • 2,650
 • 4

DE AN THANH LAP TRUONG PTDTBT TIEU HOC

DE AN THANH LAP TRUONG PTDTBT TIEU HOC
... lập trờng PTDTBT Tiểu học Trung Thịnh UBND xã Trung Thịnh nhận thấy việc thành lập trờng PTDTBT Tiểu học Trung Thịnh phù hợp với thực tế địa phơng Trên nội dung đề án thành lập trờng PTDTBT Tiểu ... Những thuận lợi, khó khăn việc thẹc đề án: a, Thuận lợi: - Giáo Dục Đào Tạo đợc quan tâm lãnh đạo Đảng, HĐND ban ngành đoàn thể, đạo sát Phòng Giáo Dục hởng ứng nhiệt tình cán giáo viên, nhân ... quan tâm phê duyệt UBND Huyện Nơi nhận: - TT.HU, TT.HĐND Huyện (báo cáo) - UBND Huyện (trình duyệt) - TT.ĐU, TT.HĐND xã (báo cáo) - Phòng GD&ĐT Xín Mần ( thống trình UBND huyện ) - Lu VP uỷ ban...
 • 5
 • 961
 • 3

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP (NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP (NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)
... trẻ địa phương.b) Quy mô trường lớp.c) Tổ chức nhân sự: Cán quản lý, giáo viênd) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, - Địa điểm đặt trường - Diện tích:+ 6m2 / trẻ (nội thành) + 10m2 / trẻ (ngoại thành) .+ ... 1 Đơn xin thành lập trường: a) Có xác nhận địa phương nơi cư trú người đứng tên mở trường. b) Có ý kiến UBND phường, xã nơi trường đặt trụ sở Luận chứng khả thi:a) Phù hợp mạng lưới trườnglớp địa ... giảng dạy.- Quy mô phát triển trường lớp, học sinh.- Kinh phí hoạt động c) Đề nghị Hồ Hiệu trưởng (hoặc chủ trường) - yếu lý lịch- Bản cấp- Bản hộ thường trú thành phố- Phiếu khám sức khỏe...
 • 2
 • 2,025
 • 18

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP(NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP(NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)
... dục trẻ địa phương.b) Quy mô trường lớp.c) Tổ chức nhân sự: Cán quản lý, giáo viênd) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, - Địa điểm đặt trường. Diện tích:+ 6m2 / trẻ (nội thành) + 10m2 / trẻ (ngoại thành) .+ ... 1 Đơn xin thành lập trường: a) Có xác nhận địa phương nơi cư trú người đứng tên mở trường. b) Có ý kiến UBND phường, xã nơi trường đặt trụ sở Luận chứng khả thi:a) Phù hợp mạng lưới trườnglớp địa ... giảng dạy.- Quy mô phát triển trường lớp, học sinh.- Kinh phí hoạt động.c) Đề nghị Hồ Hiệu trưởng (hoặc chủ trường) - yếu lý lịchBản cấp- Bản hộ thường trú thành phố- Phiếu khám sức khỏe...
 • 4
 • 1,873
 • 26

Tài liệu BM.TBXH.11 - Đề án thành lập trường Trung cấp nghề doc

Tài liệu BM.TBXH.11 - Đề án thành lập trường Trung cấp nghề doc
... để thực đề án - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn Phần thứ ba Kế hoạch, tiến độ thực đề án Thực trạng sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (đối với trường nâng cấp từ sở dạy nghề có) ... thực đề án Phần thứ tư Hiệu kinh tế xã hội - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững đề án: PHÊ DUYỆT CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN ... dấu, ghi rõ họ tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: Tên trường bao gồm cụm từ sau: Trường trung cấp nghề + tên nghề nhóm nghề đào tạo tên riêng tên địa phương theo...
 • 3
 • 462
 • 0

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non tu thục quận 11 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc  giáo dục trẻ ở các trường mầm non tu thục quận 11 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... pháp quản nâng cao 2.4 chất lượng CS - GD trẻ trường MNTT Quận 11 2.4.1 Các giải pháp quản hoạt động giáo dục trẻ mầm non trường thục 2.4.2 Các biện pháp quản hoạt động chăm sóc trẻ trường ... sở luận quản chất lượng CS - GD trẻ trường MNTT Chương 2: Thực trạng quản hoạt động CS - GD trẻ trường MNTT Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp quản nâng cao ... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH Giới thiệu Quận 11 tình hình CS - GD trẻ mầm non địa bàn Thực trạng chất lượng CS - GD trẻ trường...
 • 151
 • 1,269
 • 20

Tài liệu Đề án thành lập trường trung cấp nghề Hoà Bình docx

Tài liệu Đề án thành lập trường trung cấp nghề Hoà Bình docx
... trường hoạt động I.THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP XIN THÀNH LẬP : – Tên trường : Trường Trung Cấp Nghề HOÀ BÌNH – Địa trụ sở trường : Giáo Xứ Tiên Chu - số : 87/1 Khu phố 7, Phường Tân Hoà, ... Trình độ đào tạo tên nghề Trung cấp nghề Nghề mộc Nghề điện Tin học Nữ công gia chánh Sơ cấp nghề Nghề khí - Hàn sát - Tiện sắt Nghề xây dựng Nghề may thêu - May - Thêu Nghề thủ công mỹ nghệ ... MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG : Mục tiêu chung : Đào tạo nhiều cấp trình độ : - Phổ cập nghề : Hướng nghiệp, nghề đơn giản, bán lành nghề - Sơ cấp nghề (Lành Nghề) - Trung cấp nghề (Kỹ Thuật Viên)...
 • 8
 • 940
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: mẫu đề án thành lập trường mầm non tư thụcđề án thành lập trường mầm non tư thụcdự án thành lập trường mầm non tư thụcdự án thành lập trường mầm non tư thục sao maidự án thành lập trường mầm non tư thục chất lượng cao blue starđề án thành lập lớp mầm non tư thụcđề án thành lập trường mầm nonthủ tục để thành lập trường mầm non tư thụcmẫu đề án thành lập trường mầm nontờ trình về đề án thành lập trường mầm nonmẫu đề án thành lập trường mầm non công lậpđề án thành lập trường mầm non quốc tếđề án thành lập trường mầm non sao maiđề án thành lập trường mầm non cong lapquy chế thành lập trường mầm non tư thụcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây