Bài tiểu luận: Nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ

Tiểu luận Chính sách tỷ giá Việt Nam qua các thời kỳ

Tiểu luận Chính sách tỷ giá Việt Nam qua các thời kỳ
... giá Việt nam qua thời kỳ Phần I: Lý luận chung vấn đề tỷ giá Phần II: Chính sách tỷ giá Việt Nam qua thời kỳ Phần III: Tổng kết Phần II: Chính sách tỷ giá Việt Nam qua thời kỳ Thời Thời kỳ 1955 ... K11 Chính sách tỷ giá Việt Nam qua thời kỳ Phần I: Lý luận chung vấn đề tỷ giá Phần II: Chính sách tỷ giá Việt Nam qua thời kỳ Phần III: Tổng kết Phần I: Lý luận chung vấn đề tỷ giá Tỷ giá hối ... 2009 - 2010 Thời kỳ 1955 - 1989 1.2 Chính sách tỷ giá Chính sách xuyên suốt áp dụng loại tỷ giá thức không phân biệt quan hệ mậu dịch hay phi mậu dịch Tỷ giá phe XHCN Dựa vào quan hệ tỷ giá VND với...
 • 99
 • 475
 • 0

Tóm tắt Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Tóm tắt Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
... nhau, bóc lột NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 – 1975 Tháng 8/1945, Pháp nổ súng tái chiếm Nam Kỳ mở đường xâm lược Việt Nam lần Tháng 12/1946, Pháp tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam Hà Nội, phải giải ... xâm lược Việt Nam, chấm dứt diện quân đội nước Việt Nam Pháp rút, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng nên quyền tay sai Ngô Đình Diệm đàn áp người chống đối Cuộc chiến nhân dân Việt Nam chống ... Việt Nam phần lớn có đủ quân để giữ vùng đô thị Nhân dân Việt Nam tổ chức đánh du kích vùng nông thôn rừng núi Pháp đánh đuối sức quân Việt Nam đánh trưởng thành lớn mạnh Đến năm 1950 quân đội Việt...
 • 10
 • 18,141
 • 241

Lịch sử việt nam qua các thời kỳ

Lịch sử việt nam qua các thời kỳ
... Chương I THỜI KỲ LỊCH SỬ CỔ ĐẠI Thời kỳ dựng nước 1.1 Vài nét đất nước, người Việt Nam 1.2 Sự hình thành Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc 1.3 Vị trí ý nghĩa thời kỳ dựng nước lịch sử Việt Nam Thời kỳ dựng ... trí ý nghĩa thời kỳ dựng nước lịch sử Việt Nam Thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc thời kỳ có thật lịch sử dân tộc, điều phán ánh thông qua truyền thuyết, thư tịch cổ, qua di khảo cổ học… Thời kỳ Văn Lang ... Lang – Âu Lạc thời kỳ chuyển biến sâu sắc nhiều mặt kinh tế, trị, xã hội, văn hóa từ dẫn đấn hình thành nhà nước phôi thai trọng lịch sử Việt Nam Thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc thời kỳ đời phát triển...
 • 70
 • 4,041
 • 3

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 1 pdf

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 1 pdf
... 257-207 TCN Triệu Vũ Vương Triệu Đà 207 -13 7 TCN Triệu Văn Vương Triệu Hồ 13 7 -12 5 TCN Triệu Minh Vương Triệu Anh Tề 12 5 -11 3 TCN Triệu Ai Vương Triệu Hưng 11 3 -11 2 TCN Triệu Thuật Dương Vương Nhà Hồng ... Đức 11 2 -11 1 TCN Nhà Thục nước Âu Lạc An Dương Vương Nhà Triệu nước Nam Việt Giao Chỉ nhà Tây Hán Hai Bà Trưng (Trưng Vương) 25-220 Trưng Trắc - Trưng Nhị Nhà Đông Ngô Bà Triệu 2879 TCN- 11 1 TCN-39 ... cạnh đời sống văn hóa trị Việt Nam thời kỳ Đó truyền thuyết quen thuộc người dân Việt Nam ta Truyền thuyết Hùng Hiền (Lạc Long Quân) Theo truyền thuyết thủy tổ dân tộc Việt Kinh Dương Vương, mộ...
 • 24
 • 507
 • 1

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 2 ppt

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 2 ppt
... nước ta từ cuối thời Tây Hán, khoảng đầu công nguyên Trải qua đời, đến Lý Bí th́ dòng họ Lý đă Việt Nam kỷ Chính sử Trung Quốc coi Lý Bí "Giao Châu thổ nhân" Lý Bí sinh ngày 12 tháng năm Quư ... làm vua Nam Việt vua Văn Đế nhà Tùy dẹp yên Nam - Bắc Triều, thống nước Trung Hoa, quy giang sơn mối Năm Nhâm Tuất (6 02) vua Tùy sai danh tướng Lưu Phương đem đại binh sang đánh Nam Việt Trước ... đến thời kỳ loạn 12 sứ quân (966-968)   Dương Tam Kha cướp nhà Ngô làm vua năm Thời Hậu Ngô Vương gồm hai vị vua Nam Tấn Vương Thiên Sách Vương trị v́ TRIỀU NGÔ (939-965) NGÔ QUYỀN PHÁ QUÂN NAM...
 • 24
 • 446
 • 1

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 3 pot

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 3 pot
... Khánh ( 131 4- 132 3) Khai Thái ( 132 4- 132 9) Trần Mạnh 131 4- 132 9 58 Trần Hiến Tông Khai Hữu Trần Vượng 132 9- 134 1 23 Trần Dụ Tông Thiệu Phong ( 134 1- 135 7) Đại Trị ( 135 8- 136 9) Trần Hạo 134 1- 136 9 33 Hôn ... 1072-1127 63 Lý Thần Tông Thiên Thuận (1128-1 132 ) Thiên Chương Bảo Tự (1 133 1 137 ) 1128-1 138 23 Lý Anh Tông Thiệu Minh (1 138 -1 139 ) Đại Định (1140-1162) Chính Long Bảo Ứng 1163Lý Thiên Tộ 11 73) Thiên ... Dương Nhật Lễ 136 9- 137 0  ? Trần Nghệ Tông Thiệu Khánh Trần Phủ 137 0- 137 2 74 Trần Duệ Tông Long Khánh Trần K ính 137 2- 137 7 40 Trần Phế Đế Xương Phù Trần Hiện 137 7- 138 8 27 Trần Thuận Tông Quang Thái...
 • 24
 • 305
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 4 pptx

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 4 pptx
... (1279-1293) (1293-13 14) (13 14- 1329) (1329-1 341 ) (1 341 -1369) (1370-1372) (1372-1377) (1377-1388) (1388-1398) (1398- 140 0) THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢI     Trần Quang Khải (1 241 -12 94) trai vua Trần ... vào thời Hồ Nguyên Trừng, giới thai nghén súng đại bác tự hào sáng chế ông Triều Hồ tồn năm ( 140 0- 140 7) với đời vua: Hồ Quý Ly ( 140 0) Hồ Hán Thương ( 140 1- 140 7)   Nhà Hậu Trần ( 140 7- 141 3) Các ... Khánh Trần Ngỗi 140 7- 140 9 Trùng Quang Đế Trùng Quang Trần Quý Khoáng 140 9- 141 3 Tuổi thọ GIẢN ĐỊNH ĐẾ ( 140 7- 140 9)     Trương Phụ bắt cha Hồ Quý Ly đem Kim Lăng Quý Ly bị giam cầm thời gian đày làm...
 • 24
 • 475
 • 1

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 5 pot

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 5 pot
... 153 3- 154 8 31 Lê Trung Tông Thuận Bình Lê Huyên 154 8- 155 6 28 Lê Anh Tông Thiên Hữu ( 155 7) Chính Trị ( 155 8- 157 1) Hồng Phúc ( 157 2- 157 3) Lê Duy Bang 155 6- 157 3 42 Lê Thế Tông Gia Thái ( 157 3- 157 7) Quang ... Tông (1443-1 459 ) Lê Thánh Tông (1460-1497) Lê Hiến Tông (1497- 150 4) Lê Túc Tông ( 150 4) Lê Uy Mục ( 150 5- 150 9) Lê Tương Dực ( 151 0- 151 6) Lê Chiêu Tông ( 151 6- 152 2) 10 Lê Cung Hoàng ( 152 2- 152 7)   THÁI ... đâu Ghi ▲ Đại Việt Sử ký Toàn thư tính năm 1383 ▲ Theo Đại Việt Thông Sử Lê Quý Đôn Lê Lợi thọ 49 tuổi Lê Lợi sinh năm Ất Sửu (13 85) , năm Quý Sửu (1483) thọ 49 tuổi, Đại Việt Thông Sử ghi ▲ Về...
 • 24
 • 378
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 6 docx

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 6 docx
... Long ( 162 9- 164 3) Dương Hòa ( 163 5- 164 3) Lê Duy Kỳ 161 9- 164 3 56 Lê Chân Tông Phúc Thái Lê Duy Hựu 164 3- 164 9 20 Lê Thần Tông (lần 2) Khánh Đức ( 164 9- 165 2) Thịnh Đức ( 165 3- 165 7) Vĩnh Thọ ( 165 8- 166 1) ... Khánh ( 166 2) Lê Duy Kỳ 164 9- 166 2 56 Lê Huyền Tông Cảnh Trị Lê Duy Vũ 166 3- 167 1 18 Lê Gia Tông Dương Đức ( 167 2-1773) Đức Nguyên ( 167 4- 167 5) Lê Duy Hợi 167 2- 167 5 15 Lê Hy Tông Vĩnh Trị ( 167 8- 168 0) ... Mạc Phúc Hải 1541-15 46 Mạc Tuyên Tông Vĩnh Định (1547) Cảnh Lịch (1548-1553) Quang Bảo (1554-1 561 ) Mạc Phúc Nguyên 15 46- 1 561 Mạc Mậu Hợp Thuần Phúc (1 562 -1 565 ) Sùng Khang (1 566 -1577) Diên Thành...
 • 24
 • 395
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 7 pps

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 7 pps
... NGUYỄN PHÚC TẦN(1648-16 87)     Hiền vương Nguyễn Phúc Tần (1620-16 87, 1648 - 16 87) chúa Nguyễn thứ lịch sử Việt Nam, người gốc Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam   Nguyễn Phúc Tần trai ...         Trịnh Doanh 174 0- 176 7                                                   Trịnh Sâm 176 7- 178 2                                                   10 Trịnh Tông 178 2- 178 6                   ... Tần 1648-16 87 68 Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Trăn 16 87- 1691 43 Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu 1691- 172 5 51 Chúa Ninh Nguyễn Phúc Chú 172 5- 173 8 43 Chúa Vũ (Vũ Vương) Nguyễn Phúc Khoát 173 8- 176 5 52 Chúa...
 • 24
 • 262
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 8 pptx

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 8 pptx
... Nguyễn Phúc Ưng Ái 188 3 (3 ngày) 30 Nguyễn Phúc Hồng Dật 6/ 188 311/ 188 3 36 Nguyễn Phúc Ưng Đăng 12/ 188 38/ 188 4 15 Nguyễn Phúc Ưng Lịch 8/ 188 48/ 188 5 64 Nguyễn Phúc Ưng Kỷ 188 5- 188 8 25 Thành Thái Nguyễn ... Phúc Ánh 180 2- 181 9 59 Minh Mạng Nguyễn Thánh Tổ Nguyễn Phúc Đảm 182 0- 184 0 50 Thiệu Trị Nguyễn Hiến Tổ Nguyễn Phúc Miên Tông 184 1- 184 7 41 Tự Đức Nguyễn Dực Tông Nguyễn Phúc Hồng Nhậm 184 8- 188 3 55 ... năm thứ Lê Quang Định cử làm Chánh sứ sang nhà Thanh xin phong vương đổi tên nước Nam Việt Nhà Thanh cho tên nước Nam Việt lẫn với nước Triệu Đà (gồm Đông Việt, Tây Việt) nên đổi Việt Nam Thế năm...
 • 24
 • 138
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 9 ppsx

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 9 ppsx
... Lương Thâm DUY TÂN HOÀNG ĐẾ ( 190 7- 191 6)     Vua Duy Tân (chữ Hán: 維新; 190 0– 194 5) vị vua thứ 11 nhà Nguyễn, trị từ 190 7 tới 191 6 Là vị vua thời kỳ Pháp chiếm đóng Việt Nam, Pháp dựng lên để phục ... năm 1 890 Có trai:  Armand Viale sinh 191 9 Bà Fermande Antier sinh năm 191 3 Có tám người con, trai gái mang họ Antier:  Thérèse sinh 192 8  Suzy sinh 192 9  Solange sinh 193 0  Roger sinh 193 8 ... giải ▲ Đại Nam thực lục, biên [ĐNTL.CB.], tập 36, Nxb Khoa học xã hội [KHXH.], Hà Nội, 197 6, tr 150 – 151) ▲ Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược (xuất lần đầu 192 1, Nxb Tân Việt trước 197 5 tái nhiều...
 • 24
 • 188
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 10 ppt

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ part 10 ppt
... ký Hiệp ước Elysée, thành lập quyền Việt Nam khối Liên hiệp Pháp, gọi Quốc gia Việt Nam, đứng đầu Bảo Đại Bảo Đại yêu cầu Pháp phải trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam Pháp chấp nhận yêu cầu Lễ trao ... rút khỏi Đông Dương, quyền quân đội Quốc gia Việt Nam tập kết miền Nam Việt Nam chờ tổng tuyển cử để thống Việt Nam Bảo Đại Paris Đến ngày 26 tháng 10 năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại bị Thủ tướng ...    Nước Việt Nam Đông Nam Châu á, Đông Nam giáp biển, Tây giáp Lào, Cam-pu-chia, Bắc giáp Trung Quốc Diện tích Việt Nam khoảng 329600km2 Dân số buổi đầu dựng nước chừng 50 vạn người Đến thời Lý-Trần,...
 • 17
 • 179
 • 0

LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
... tranh Thái tử LỊCH SỬ NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM Ngành Du lịch Việt Nam thức có mặt Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch Quốc gia ngày Tháng Sáu, 1951.[36] Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, ... nước Việt năm • Kiều Công Tiễn (937 – 938) chống quân Nam Hán Thời kỳ độc lập tự chủ • Nhà Ngô (938 – 965) • Ngô Quyền (938 - 944), gọi Tiền Ngô Vương vị vua nhà Ngô lịch sử Việt Nam Chống quân Nam ... kỹ nghệ du lịch việc phát hành tem "Du lịch" ngày 12 Tháng Bảy năm 1974.[39] Đối với miền Bắc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam tính ngày 09 tháng năm 1960[40] •...
 • 9
 • 534
 • 0

tiểu luận Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam

tiểu luận Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
... tuý, qua thời gian, nghệ thuật ẩm thuỷ mai hết Người Trung Quốc nâng việc uống trà thành thứ nghệ thuật cao quý, người Nhật lại khép trà đạo nghi lễ phức tạp Việt Nam tự hào nghệ thuật trà không ... người Việt Nam Qualitea xuất Hà Nội, chẳng nhìn thấy đâu Việt Nam cả, không rõ xuất xứ phong cách Tất loại trà nhập ngoại tồn nhờ có đặc điểm chung uống vào độc hại trà Việt Nam Trà Việt Nam vốn ... Tài liệu tham khảo 36 Nghệ thuật Èm thực Việt Nam Bánh trưng bánh dày Ở thời đại Việt cổ truyền tận Tết xuân này, bánh chưng bánh dầy thuộc phạm trù...
 • 37
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gốm sứ việt nam qua các thời kỳlịch sử việt nam qua các thời kỳ phong kiếntìm hiểu lịch sử việt nam qua các thời kỳlịch sử việt nam qua các thời kỳkhái quát lịch sử việt nam qua các thời kỳlịch sử việt nam qua các thời kỳ pdftóm tắt lịch sử việt nam qua các thời kỳtóm tắt lịch sử việt nam qua các thời kỳ lịch sửtiểu luận nghệ thuật quân sựbài giảng nghệ thuật quân sự việt nambài 7 nghệ thuật quân sự việt nambài giảng chiến tranh và nghệ thuật quân sự việt nam từ thế kỷ x đến cuối thế kỷ xviii đại tá ts phạm quốc vănnhững nét đặc sắc của nghệ thuật quan sự việt nam từ khi có đảng lãnh đạo luận văn tốt nghiệp đại họcphân tích nội dung nghệ thuật quân sự việt namnội dung nghệ thuật quân sự việt namThực tập sinh lý bệnh miễn dịchQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngSưu tầm các bài toán hayDapan Tài liệu sưu tầmDE THI TOAN TUOI THO 2017báo cáo thực hành sinh họcĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP IISKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcBài giảng mặt cầu toán 12TOEIC 600 WORDS SHORTENEDĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copy