TÀI LIỆU ÔN HSG ĐIỆN QUANG

TÀI LIỆU ÔN HSG

TÀI LIỆU ÔN HSG
... điều kiện t Chuyển toán theo tam thức bậc hai x −1 16 (BT_359_5/07) Giải phương trình HD: Áp dụng công thức x2 + x2 − = − x2 A2 =| A | 17 (BT_359_5/07) Giải phương trình x + x2 − x + − x + + x2...
 • 14
 • 274
 • 5

tai lieu on hsg lơp 9

tai lieu on hsg lơp 9
... t1 = 23 C , c1 = 90 0 J/kg.K , c2 = 4200 J/kg.K (2) từ (1) (2) ta có 90 0(t2 - - 23) = 4200(t2 - t2 + 9) 90 0(t2 - 32) = 4200 .9 ==> t2 - 32 = 42 suy t2 = 74 C t = 74 - = 650C Khi có cân nhiệt lần ... = S S Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®ỵc ë trªnvµo ta cã ∆h = - 0 ,94 mm VËy mùc níc h¹ xng so víi va th¶ cơc níc ®¸ lµ 0 .94 mm Bµi 8: Trong mét b×nh thÝ nghiƯm cã chøa níc ë 00C Rót hÕt kh«ng khÝ khái ... m.c.∆t = 0,06.4200.75 =1 890 0 J NhiƯt lỵng nµy lµm tan mét lỵng níc ®¸ lµ: ThĨ tÝch phÇn ®¸ tan lµ: V1 = m= Q λ = 1 890 0 = 0,05625kg = 56,25 g 3,36.10 m 56,25 = = 62,5cm Dd 0 ,9 ThĨ tÝch cđa hèc ®¸...
 • 9
 • 258
 • 0

Tai lieu on HSG-T9( co DA)

Tai lieu on HSG-T9( co DA)
... trị nhỏ A = x4 + y4 + z4 biết xy + yz + zx = § LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 71 Trong hai số : n + n + n+1 (n số nguyên dương), số lớn ? 72 Cho biểu thức A = + + − Tính giá trị ... x − CMR, ≤ x ≤ giá trị y số 259 Phân tích thành nhân tử : M = x − − x − x + x − (x ≥ 1) 260 Trong tất hình chữ nhật có đường chéo , tìm hình chữ nhật có diện tích lớn 261 Cho tam giác vuông ... – x Do : S = x2 + (2 – x)2 = 2(x – 1)2 + ≥ Vậy S = ⇔ x = y = Cách : Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki với a = x, c = 1, b = y, d = 1, ta có : (x + y)2 ≤ (x2 + y2)(1 + 1) ⇔ ≤ 2(x2 + y2) = 2S ⇔...
 • 46
 • 206
 • 0

Tài liệu ôn HSG hoá 10,11,12-2010

Tài liệu ôn HSG hoá 10,11,12-2010
... In Ba Eu ZB 35 42 49 56 63 98 NB 5 6 qB 2 Chọn A O B Ba thỏa điểu kiện Công thức phân tử X BaO ( không chọn BaO BaO bền không bò phân hủy ) t0 → 2BaO2  2BaO + O2 Điểm Nội dung 2/a) Kí hiệu số ... bảng tuần hoàn,tính chất hoá học đặc trưng.Viết pứ minh hoạ Xét ngtử ngtố có electron cuối có số lượng tử: n l ml ms a +1/2 b +1 -1/2 Có tồn cấu hình không?Vì sao? 1.a.Không thoả mãn,vì ml > l ... tính oxi hoá O2 +4e → O Ví dụ : 4Na + O2 = 2Na2O a Không thoả mãn,vì n = l ( l = n-1 ) d.Thoả mãn :3p6 Cấu hình e :1s22s22p63s23p6 STT :18, chu kì , nhóm VIIIA Ngtố có cấu hình bền nên không tham...
 • 26
 • 294
 • 6

Tài liệu ôn HSG - Anh 6

Tài liệu ôn HSG - Anh 6
... teacher D driver 60 : is that? - It’s Chi, my classmate A What B Where C Who D When 61 : is very big and beautiful A Thu’s house B house of Thu C house’s Thu D Thu of house 62 : My classroom ... Four A B does C is D are 66 : The day of a week is Monday A first B second C third D fourth 67 : Is your school in the city in the country? A and B at C or D so 68 : Ba: is your classroom, ... thirsty B hungry C cold D hot 190: - What is to drink? - Orange juice and Coke A this B that C there D have 191: - What is the , Dung? Are you cold? - Yes, and hungry A that B matter C...
 • 14
 • 196
 • 0

Tài liệu Tai lieu on HSG Toan 8 (De dung)

Tài liệu Tai lieu on HSG Toan 8 (De dung)
... đồng 1.Rút gọn phân thức sau: 5.415.94 4.320 .89 5.230.3 18 229.320 = = ; a vờ cung c sụ rụi rut gon c A = 5.29.619 7.229.27 5.2 28. 319 7.2 29.3 18 1 1 (14 + )(34 + )(54 + ) (114 + ) 4 4 B = ... + )(6 + ) (12 + ) 4 4 (24 + 4)(64 + 4)(104 + 4) (224 + 4) tha sụ cua t va mõu vi ta c = (4 + 4) (84 + 4)(124 + 4) (244 + 4) (23 + 1)(33 + 1)(43 + 1) (1003 + 1) C= (2 1)(33 1)(43 1) (1003 1)...
 • 3
 • 175
 • 0

Tài liệu Ôn tập điện tử công suất pdf

Tài liệu Ôn tập điện tử công suất pdf
... số áp điều khiển tần số tín hiệu điều khiển b Mạch trả công suất nguồn cách điều khiển sang chế độ nghòch lưu c Hệ số công suất không cao điện áp tải thấp d Sử dụng linh kiện IGBT,GTO 27.Tính ... bố công suất tổn hao cặp linh kiện Cho biết dạng áp tải hình vẽ 14b Figure 15 16 Phát biểu sau biến đổi điện áp xoay chiều : a cho phép điều khiển trò hiệu dụng tần số áp tải; b Hệ số công suất ... điện áp nguồn xoay chiều c Linh kiện SCR mạch nghòch lưu áp để đóng ngắt dòng điện; d Cho phép tải làm việc chế độ máy phát 29.Phát biểu hệ số công suất (PF=Power Factor) thiết bò biến đổi công...
 • 11
 • 1,415
 • 31

Tài liệu Ôn tập X-Quang phổi doc

Tài liệu Ôn tập X-Quang phổi doc
... Tuyến giáp không to, hạch ngoại vi sờ không chạm DHST: mạch 114 (nhanh), HA 100/60; T 37,5; NT 21 Tiêu hóa: - Nhìn: bụng thon đều, không u cục; rốn lõm Có tham gia theo nhịp thở Không tuần hoàn ... lần/phút, không âm thổi mạch máu - Gõ: gõ trong, chiều cao gan # 8cm đường trung đòn (P) - Sờ: bụng mềm, không chạm lách (Sờ không chạm tiến hành gõ lách -> lách xuống thấp khoảng liên sườn không to) ... cao (theo chiều trước - sau), không gù vẹo, có co kéo gian sườn - Sờ: rung giảm đáy phổi (T), thông khí bên, rì rào phế nang tăng - Gõ: gõ vang - Nghe: ran ẩm đáy phổi Tim mạch: - Nhìn: mỏm tim...
 • 3
 • 889
 • 13

Tai lieu on HSG toan 9

Tai lieu on HSG toan 9
... - 1) + 3.4.5.(6 - 2) + + + 98 .99 .100.(101 - 97 ) = 1.2.3.4 - 1.2.3.4 + 2.3.4.5 - 2.3.4.5 + + + 97 .98 .99 .100 - 97 .98 .99 .100 + 98 .99 .100.101 = 98 .99 .100.101 32 33 SAI LẦM DỄ MẮC PHẢI KHI TÌM GIÁ ... + 98 .99 .100 Lời giải : Để tính B, trường hợp này, ta tính 4B 4B = 4(1.2.3 + 2.3.4 + + 98 .99 .100) = 1.2.3.4 + 2.3.4.4 + + 98 .99 .100.4 = 1.2.3.4 + 2.3.4.(5 - 1) + 3.4.5.(6 - 2) + + + 98 .99 .100.(101 ... cách Oy đoạn h) TÌM LỜI GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH MỞ RỘNG BÀI TOÁN Trong “Croatian National Mathematics Competition Kraljevica, May- 199 6” gặp toán bất đẳng thức thú vị : Bài toán : Cho số a, b, c,...
 • 59
 • 232
 • 0

Tài liệu ôn HSG toán 9

Tài liệu ôn HSG toán 9
... 1) +1 = 197 910 + 197 99 + 197 98 + + 197 92 + 197 9 197 99 197 98 - - 197 92 197 9 + = 197 910 Vậy n = 197 910 b) Ta có: n = 197 910 = ( 197 92)5 Vì 197 92 có chữ số hàng đơn vị nên ( 197 92)5 có chữ số hàng ... 250 toán BDHSGTC2, phần ĐS) Cho số: n = 197 8( 197 99 + 197 98 + + 197 92 + 198 0) +1 a) Rút gọn n b) Tìm chữ số hàng đơn vị n Lời giải: a) n = ( 197 9-1)( 197 99 + 197 98 + + 197 92 + 197 9 + 1) +1 = 197 910 ... Do đó: B = + + + + + + + + 1 1 1 1 = 99 + ( + + + + 2 3 99 100 = 99 99 100 = 99 ,99 100 Bài 8: (Ví dụ 11/16 - Sách NC&PT Toán 9) Tính giá trị biểu thức: M = +1 Lời giải: + +2...
 • 4
 • 76
 • 0

Tài liệu Ôn HSG Phần cơ

Tài liệu Ôn HSG Phần cơ
... dạng  Xác định thành phần khối lượng, thành phần phần trăm khối lượng chất hợp kim: (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 23 Tài liệu Ôn Phần 2.2.1 Một khối hợp ... cầu nhỏ parafin, phần nằm nước, phần lại nằm dầu (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 27 Tài liệu Ôn Phần a Hỏi đổ thêm dầu đầy bình thể tích phần chìm cầu nước ... cân có thay đổi không? c Người tung bóng lên không Lúc đầu số kim cân thay đổi nào, sau nào? (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị Tài liệu Ôn Phần d Vài giây...
 • 32
 • 291
 • 5

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2
... điểm 0h :X0 =20 km Tại thời điểm 2h: X01=X0+2V1 =20 +2 5=30km Tại thời điểm 2, 5h: X01=30km Sau 2, 5 h X1= X01+(t -2, 5)v1 Vị trí người xe A: X2=v2(t-1) T X1 20 X2 25 30 15 2, 5 30 32, 5 22 ,5 30 Ta có ... xe1 t1-9-6=3h, xe t2= 9-7=2h →p/t v1 t1+ v2t2=AB hay v1+2v2=AB (1) hôm sau,khigặp nhau, xe t01= 1,8h,xe t 02= 2, 8h →p/t v1t01+ v2t 02= AB hay 1,8v1 +2, 8v2=AB (2) từ (1) (2) ⇒ 3v1= 2v2.(3) từ (3) (1) ... T1=6+6=12h, T2= 7+4=11h gọi v1 , v2 vận tốc xe.khi hết quảng đường AB, xe t 1=3h, xe t2=2h ta có p/t v1t1=v2t2=AB ⇒v1/v2=t2/t1 =2/ 3 (1) mặt khác ∆t (v1 − v2) = ∆s ⇒ v1-v2=5:1/3=15 (2) từ (1) (2) ⇒...
 • 32
 • 312
 • 3

Tài liệu ôn HSG Vật Lí THCS

Tài liệu ôn HSG Vật Lí THCS
... PHẦN II - NHIỆT HỌC thuyết CHUN ĐỀ KIẾN THỨC CƠ BẢN: S G1 S1 SI1OI2 lµ hcn NÂNG CAO PHẦN NHIỆT HỌC THCS Ơ điều kiện thường, vật chất tồn ba trạng thái: rắn – lỏng – khí Vật chất chuyển từ trạng ... xạ nhiệt :là truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy chân không Nhiệt lượng ln truyền từ vật nóng sang vật lạnh hai vật có nhiệt độ CHỦ ĐỀ 1: BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT ... qua ba hình thức: +Dẫn nhiệt :là hình thức truyền nhiệt từ phần sang phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác +Đối lưu :là hình thức truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí , hình thức truyền...
 • 69
 • 117
 • 0

Xem thêm