Chương 4: NGHỆP VỤ CHIẾT KHẤU VÀ BAO THANH TOÁN

Tham gia nghiệp vụ chiết khấu giới thiệu mẫu chữ ký của người có thẩm quyền, người kiểm soát giao dịch viên pot

Tham gia nghiệp vụ chiết khấu và giới thiệu mẫu chữ ký của người có thẩm quyền, người kiểm soát và giao dịch viên pot
... gia nghiệp vụ chiết khấu theo Giấy đăng ngân hàng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng tham gia nghiệp vụ chiết khấu Số hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đăng tham gia nghiệp vụ chiết ... đăng tham gia nghiệp vụ chiết khấu Bước Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Cục Công nghệ tin học ngân hàng để làm cấp mã khoá truy cập, mã chữ điện tử phân quyền giao dịch chiết khấu Bước Sở Giao ... Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, lưu giữ Giấy đăng tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ giá Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực việc phân, cấp quyền giao Bước dịch chức danh tham gia...
 • 3
 • 173
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - chương 5 - Nghiệp vụ chiết khấu pps

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - chương 5 - Nghiệp vụ chiết khấu pps
... thành tiền cách nhanh  Ngân hàng chiết khấu - Mang lại thu nhập cho ngân hàng - Tăng dự trữ thứ cấp ngân hàng I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU Đối tượng chiết khấu: Hối phiếu Tín phiếu, ... giá cho ngân hàng thời điểm chiết khấu - Khi giấy tờ có giá đến hạn toán, đơn vị phát hành toán cho ngân hàng I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU Phương thức chiết khấu: Chiết khấu có ... hạn: - Nếu thời hạn chiết khấu tính nhỏ thời hạn chiết khấu tối thiểu ngân hàng quy định ngân hàng áp dụng thời hạn chiết khấu tối thiểu thuật toán chiết khấu II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHIẾT KHẤU...
 • 32
 • 370
 • 0

Sự giống nhau giữa nghiệp vụ chiết khấu nghiệp vụ cho vay cầm cố thế chấp các giấy tờ có giá

Sự giống nhau giữa nghiệp vụ chiết khấu và nghiệp vụ cho vay cầm cố thế chấp các giấy tờ có giá
... Hạn mức cho vay: Cho vay cầm cố (điều 11): -NHNNVN nhu cầu vay vốn NH, hạn mức cho vay cầm cố sử dụng để mức cho vay cầm cố bảng kê giấy tờ giá chấp nhận cầm cố vay vốn NHNN Chiết khấu: -căn ... kiện Điều kiện giấy tờ giá: Cho vay cầm cố (điều 9): -NH xin vay người thụ hưởng giấy tờ giá ghi danh người nắm giữ hượp pháp giấy tờ giá vô danh -giấy tờ cầm cố với tư cách người thứ ... chuyển tiền cho vay -số tiền cho vay cầm cố chuyển vào tài khoản tiền gửi NH xin vay NHNN Chiết khấu: -các NH (trụ sở chính) nhu cầu chiết khấu giấy tờ giá gửi giấy tờ đề nghị chiết khấu (theo...
 • 4
 • 304
 • 0

Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh

Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà
... cho vay MỨC CHIẾT KHẤU  Mức chiết khấu số tiền ngân hàng nhận khấu trừ vào trị giá chiết khấu thực chiết khấu Mức chiết khấu phụ thuộc vào:     Thời hạn chiết khấu Lãi suất chiết khấu Hoa hồng, ... TÍNH TIỀN CHIẾT KHẤU    Trị giá chiết khấu: giá đáo hạn chứng từ Thời hạn chiết khấu: thời gian để ngân hàng tính lãi chiết khấu xác định thời hạn lại chứng từ Cụ thể tính từ ngày chiết khấu ngày ... hàng chiết khấu ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHẤU  Đối với người yêu cầu chiết khấu     Có tư cách pháp nhân Có địa rõ ràng Có địa bàn với ngân hàng yêu cầu chiết khấu Đối với chứng từ     Phát hành...
 • 41
 • 1,631
 • 1

Cho vay tiêu dùng bao thanh toán

Cho vay tiêu dùng và bao thanh toán
... MỤC LỤC A/ Cho vay tiêu dùng I Phân loại cho vay tiêu dùng .1 II Đặc điểm cho vay tiêu dùng IV Thẩm định cho vay tiêu dùng .5 2.Thực trạng cho vay tiêu dùng NHTM ... liệu miễn phí Đọc quảng cáo cho vay tiêu dùng, người ta có cảm tưởng thời kỳ hoàng kim cho vay tiêu dùng năm 2007 quay trở lại Hiện nay, NH đua cho vay tiêu dùng cho vay sản xuất kinh doanh khó ... tín dụng dự phòng - Cho vay hợp vốn Cho vay theo hạn mức thấu chi - Các phương thức cho vay khác Căn vào nguồn gốc khoản nợ a Cho vay tiêu dùng gián tiếp -Là hình thức cho vay NH mua khoản nợ...
 • 35
 • 305
 • 0

CHO VAY TIÊU DÙNG BAO THANH TOÁN

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ BAO THANH TOÁN
... MỤC LỤC A/ Cho vay tiêu dùng I Phân loại cho vay tiêu dùng .1 II Đặc điểm cho vay tiêu dùng IV Thẩm định cho vay tiêu dùng .5 2.Thực trạng cho vay tiêu dùng NHTM ... hàng hóa +Kỹ thuật nghiệp vụ cho vay tiêu dùng gián tiếp có tính phức tạp cao b .Cho vay tiêu dùng trực tiếp -Là khoản cho vay tiêu dùng trực tiếp tiếp xúc cho khách hàng vay trực tiếp thu nợ từ người ... tra, giám sát cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, hậu gây cho hệ thống NH kinh tế tăng trưởng tín dụng mức năm 2007, đặc biệt cho vay kinh doanh CK cho vay BĐS (trong có cho vay tiêu dùng mua BĐS) nguyên...
 • 34
 • 142
 • 0

Tài liệu Tài liệu Quản lý dự án. Chương 4 : Chiết khấu các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx

Tài liệu Tài liệu Quản lý dự án. Chương 4 : Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx
... gian hòan vốn nh an an chuẩn Nếu dự án xem xét độc lập : dựa vào dự án có thời gian hòan vốn ngắn thời gian hòan vốn chuẩn an ng an chọn Các dự án lọai trừ : ta chọn dự án có thời gian hòan vốn ... ƯƠNG ưa t t c giá tr c a ngân lưu v m t th i i m hi n t i, tương lai, ho c hàng năm N PV A F Tiêu chu n ánh giá D án gi : NPV > Tiêu chu n so sánh D án lo i tr nhau: NPV -> Max GIÁ TR TƯƠNG ƯƠNG ... xét suất chiết khấu) Tbv (khô ng xét suất chiết khấu) Tiêu chu n ánh giá D án gi : Thv < [Thv] Thời gian hòan vốn : an a Thời gian hòan vốn không chiết khấu (PP) an PP khỏan thời gian cần thiết...
 • 12
 • 272
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh kho bao bì: Chương 4: Nghiệp vụ xuất hàng hóa ở kho

Slide bài giảng môn kinh doanh kho và bao bì: Chương 4: Nghiệp vụ xuất hàng hóa ở kho
... Bài 4: Nghiệp vụ xuất hàng kho I Khái quát nghiệp vụ xuất hàng II Đối tượng, hình thức nguyên tắc xuất hàng kho III Nội dung nghiệp vụ xuất hàng I Khái quát nghiệp vụ xuất hàng  Ý nghĩa: ... hoạch xuất hàng tính chất hàng hóa qui mô, cấu hàng hóa  Chuẩn bị: + hàng hóa: theo phiếu xuất kho, theo yêu cầu khách hàng + chứng từ: + phương tiện + nhân lực Giao hàng  Hình thức giao hàng ... Giao hàng tận nơi theo yêu cầu khách hàng: kho tự chuẩn bị hàng hóa, phương tiện, nhân lực điều kiện cần thiết khác để vận chuyển hàng hóa đến nơi khách hàng yêu cầu Nguyên tắc xuất hàng Hàng xuất...
 • 12
 • 194
 • 0

phân biệt các nghiệp vụ ngân hàng thương mại chiết khấu cho thuê tài chính bao thanh toán bảo lãnh

phân biệt các nghiệp vụ ngân hàng thương mại chiết khấu cho thuê tài chính bao thanh toán và bảo lãnh
... Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán bảo lãnh 1.1 NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 1.1.1 Tổng quan nghiệp vụ chiết khấu a Khái niệm: Chiết khấu nghiệp vụ NHTM mua ... để ngân hàng bảo lãnh, tư cách pháp nhân, khả tài chính, tài sản đảm bảo không đáp ứng yêu cầu ngân hàng Ngân Hàng Đêm – K21 30 Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán ... thiết để khấu hao tài sản thuê Ngân Hàng Đêm – K21 Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán bảo lãnh - Tổng số tiền thuê loại tài sản quy định hợp đồng cho thuê tài phải...
 • 35
 • 568
 • 1

Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Tây Hà Nội

Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Tây Hà Nội
... vụ bao toán xuất NHNo&PTNT Tây Nội Qua đề tài: Phát triển nghiệp vụ bao toán xuất ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tây Nội , em hy vọng có nhìn tổng quát nghiệpvụ bao ... cho ngân hàng toán xuất 3.Nhà xuất giao hàng cho nhà nhập 4.Nhà xuất giao chứng từ liên quan đến khoản phải thu cho ngân hàng toán xuất 5 .Ngân hàng toán xuất ứng trước cho nhà xuất 6.Nhà nhập toán ... chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp TW hình thành sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước số cán Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu...
 • 69
 • 235
 • 1

Nghiệp vụ thị trường mở tái chiết khấu dự trữ bắt buộc

Nghiệp vụ thị trường mở tái chiết khấu và dự trữ bắt buộc
... hiệuquả nghiệp vụ thị trờng mở so với có thẻ kiểm soát khoản tiền dự trữ Ưu điểm nghiệp vụ thị trờng mở: Sở dĩ nghiệp vụ thị trờng mở đợc coi công cụ quan trọng u điểm bật sau: 6.1 nghiệp vụ thị ... trọng nhất, là: nghiệp vụ thị trờng mở, tái chiết khấu dự trữ bắt buộc với nớc phát triển sử dụng công cụ để điều chỉnh số tiền tệ tạo biến động cung ứng tiền nghiệp vụ thị trờng mở công cụ tuyệt ... động thị trờng mở số nớc giới 7.1 .thị trờng mở mỹ 7.2 .thị trờng mở đức Phần 2: thực trạng hoạt động nghịp vụ thị trờng mở việt nam cần thiết phải đời nghiệp vụ thị trờng mở việt nam vài nét nghiệp...
 • 41
 • 755
 • 2

Phát triển dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tây hà Nội

Phát triển dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây hà Nội
... NHNo&PTNT Tây Nội Qua đề tài: Phát triển nghiệp vụ bao toán xuất ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Tây Nội , em hy vọng có nhìn tổng quát nghiệpvụ bao toán, đưa bao toán ... vụ bao toán Một số ngân hàng thương mại đầu phát triển dịch vụ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, ngân hàng Eximbank, ngân hàng cổ phần nhà Nội Habubank, ngân hàng Á Châu ACB, ngân ... trưởng (nay Chính phủ), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thành lập với tên gọi ban đầu Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng thương mại đa năng,...
 • 69
 • 182
 • 0

Phát triển dịch vụ bao thanh toàn xuất khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tây Hà Nội

Phát triển dịch vụ bao thanh toàn xuất khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội
... NHNo&PTNT Tây Nội Qua đề tài: Phát triển nghiệp vụ bao toán xuất ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Tây Nội , em hy vọng có nhìn tổng quát nghiệpvụ bao toán, đưa bao toán ... trưởng (nay Chính phủ), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thành lập với tên gọi ban đầu Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng thương mại đa năng, ... vụ bao toán Một số ngân hàng thương mại đầu phát triển dịch vụ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, ngân hàng Eximbank, ngân hàng cổ phần nhà Nội Habubank, ngân hàng Á Châu ACB, ngân...
 • 35
 • 118
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ docx

Tài liệu CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ docx
... Mức trách nhiệm BH • Mức trách nhiệm tối thiểu bắt buộc: – Đối với thiệt hại người: 50 triệu/người /vụ – Đối với thiệt hại tài sản: • Xe ô tô: 50 triệu /vụ • Xe mô tô: 30 triệu /vụ • Mức trách nhiệm ... độc lập: phạm vi mức độ bồi thường TNBT dân NDDBH TNBT bảo hiểm NBH – Phạm vi thiệt hại TNBT theo luật dân rộng so với loại thiệt hại mà NBH nhận trách nhiệm – STBT BH nhỏ nhiều so với số tiền ... hạn trách nhiệm HĐBH 4.1 Khái quát BH TNDS b) Vấn đề xác định giới hạn trách nhiệm BH • Tồn hai phương thức BH: – BH có giới hạn: HĐBH TNDS có STBH xác định trước HĐ thường gọi hạn mức trách nhiệm...
 • 21
 • 597
 • 0

bài giảng lập phân tích dự án - chương 5 suất chiết khấu lựa chọn tập dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 5 suất chiết khấu và lựa chọn tập dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương
... vốn Xác định WACC MARR Lựa chọn tập dự án đầu Tình (1) (2) (3) (2) x (3) (1) x (2) Nhà đầu Số vốn Suất thu lợi yêu cầu Tỷ lệ góp vốn Trọng số Chi phí vốn Thiên 2.000$ 5% 20% 1.0% 100$ Hòa ... 10% 30% 3.0% 300$ Bạn 5. 000$ 15% 50 % 7 ,5% 750 $ 100% 11 ,5% 1. 150 $ 10.000$ Nguồn vốn  Vốn VAY (Debt): phải trả lãi định kỳ doanh nghiệp lời hay lỗ, đến kỳ đáo hạn phải toán toàn tiền vay   Vay ...  Theo quan điểm giá thời  Theo giá sử dụng vốn tới hạn  Thực tiễn Lựa chọn tập dự án đầu  Theo NPV  Theo IRR  Theo phương pháp quy hoạch tuyến tính ...
 • 15
 • 550
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giống và khác nhau giữa chiết khấu và bao thanh toánchiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toánchiết khấu thương phiếu và bao thanh toánso sánh chiết khấu thương phiếu và bao thanh toánnghiệp vụ bao thanh toán 3 2 4 1 giới thiệu chung về bao thanh toánquyền và nghĩa vụ của tổ chức bao thanh toánquyền và nghĩa vụ của bên được bao thanh toánchiết khấu thương mại thanh toán bằng tiền mặtcác nghiệp vụ trong quy trình bao thanh toántoán tương đối factoring và bao thanh toán tuyệt đối forfatingbao thanh toán và chiết khấukhác nhau giữa bao thanh toán và chiết khấuđiểm khác nhau giữa bao thanh toán và chiết khấugiống nhau giữa bao thanh toán và chiết khấuso sánh bao thanh toán và chiết khấu thương phiếuIndonesia GSGN1IDN2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341ufhuong dan viet de cuong nghien cuu22343ufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S1Trung Quốc GSCMN1CHN1S2Development through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankTiểu luận Bàn về hai nguyên tắc người gây thiệt hại, ô nhiễm phải bồi hoàn và người sử dụng phải trả tiền”.Chemistry principles and reactions 7th edition masterton test bankCustomer service skills for success 5th edition lucas test bankDerivatives 2nd edition sundaram test bankDevelopmentally appropriate practice curriculum and development in early education 5th edition carol gestwicki test bankCriminal justice in action the core 7th edition gaines test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCorporate finance 11th edition ross test bankCorrections 3rd edition whitehead test bankCrafting and executing strategy concepts and cases the quest for competitive advantage 20th edition thompson test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế công tác chăm sóc điêu dưỡng tại viêt namBài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con ngườiCornerstones of managerial accounting 5th edition mowen test bank