ôn thi TNTHPT môn Sinh

tai lieu on thi TNTHPT mon sinh hoc

tai lieu on thi TNTHPT mon sinh hoc
... nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin - Khong thun li: l khong ca cỏc nhõn t sinh thỏi mc phự hp cho sinh vt sinh thc hin cỏc chc nng sng tt nht - Khong chng chu: khong ca ... xó sinh vt v sinh cnh VD: H sinh thỏi ao h,ng rung, rng H sinh thỏi l mt h thng sinh hc hon chnh v tng i n nh nh cỏc sinh vt luụn tỏc ng ln v ng thi tỏc ng qua li vi cỏc thnh phn vụ sinh Trong ... hoch vic bo v v khai thỏc hp lớ cỏc ngun ti nguyờn thi n nhiờn ng thi, cú th kp thi xut cỏc bin phỏp khc phc nhng bin i bt li ca mụi trng, sinh vt v ngi H SINH THI I Khỏi nim h sinh thỏi H sinh...
 • 32
 • 106
 • 0

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)
... Đònh lý (dùng để tìm gía trị m): a) f/(x) ≥ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) tăng khoảng (a;b) b) f/(x) ≤ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) giảm khoảng (a;b) ... : y= f(x) có đồ thò (C), y= g(x) có đồ thò (C’) Tìm giao điểm (C) (C’)  Phương pháp giải: B1: phương trình hoành độ giao điểm (C) (C’): f(x) = g(x) (1 ) B2: Giải (1 ) giả sử nghiệm phương trình ... b2 4) (a+bi ) +( c+di) = (a+c)+(b+d)i 5) (a+bi ) ( c+di) = (a−c)+(b−d)i 6) ) (a+bi )( c+di) = (ac − bd)+(ad+bc)i c + di 7) z = a + bi = 2 [(ac+bd)+(ad-bc)i] a +b Bài tốn 2: Giải phương trình...
 • 23
 • 267
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (2)

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (2)
... thể trì không đổi D Làm cho tần số kiểu hình quần thể ổn định Câu 27: Chim thú phát sinh kỉ đại nào? A Kỉ Jura, đại Trung sinh B Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh C Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh D Kỉ ... loài sinh vật diễn tranh giành nguồn sống mối quan hệ nào? A Ức chế - cảm nhiễm B Cạnh tranh C Hợp tác D Hội sinh Câu 40: Gìn giữ thi n nhiên hoang dã là: A Bảo vệ môi trường sống loài sinh vật ... xứ lạnh thường có lông xoăn, dài, rậm, da mỡ dày so với xứ nóng D Tai đuôi thỏ vùng nhiệt đới nhỏ tai đuôi vùng ôn đới lạnh Câu 29: Đặc trưng quan trọng nhất, đảm bảo hiệu sinh sản quần thể điều...
 • 6
 • 233
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (3)

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (3)
... -Ligaza Câu 20: Cây hạt trần bò sát phát triển cực thịnh giai đoạn A đại Cổ sinh B đại Trung sinh C đại Tân sinh D đại Ngun sinh Câu 21: Phép lai có khả tạo nhiều biến dị tổ hợp là: A AaBb  AaBb ... dị cá thể lồi B Sự phân hố khả sống sót cá thể quần thể C Sự phân hố khả sinh sản cá thể quần thể D Sự phân hố khả phát sinh đột biến cá thể quần thể Câu 26: Phương pháp lai xa lai tế bào sử dụng ... dụng phổ biến trong: A Chọn giống vật nuôi C Chọn giống trồng B Chọn giống vi sinh vật D Chọn giống vật nuôi, trồng, vi sinh vật Câu 27.Những tế bào mang NST lệch bội sau hình thành ngun phân :...
 • 4
 • 215
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (4)

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (4)
... đột biến người Câu 33.Đại phân tử sinh học tự nhân đơi xuất trái đất là: A.ARN B.ADN C.prơtêin D.enzim Câu 34.Trong nhóm sinh vật sau nhóm có sinh khối lớn A Sinh vật sản xuất B Động vật ăn thực ... khuẩn để sản xuất kháng sinh quy mơ cơng nghiệp do: A Vi khuẩn dể ni sinh sản nhanh B Vi khuẩn dể ni mang số gen kháng thuốc kháng sinh C Vi khuẩn dể ni mang gen cần thi t cho việc truyền ADN ... 37.Ngun nhân dẫn đễn diễn sinh thái thường xun là: A Mơi trường biến đổi B Tác động người C Sự cố bất thường D thay đổi nhân tố sinh thái Câu 38: Việc chuyển gen tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn sang...
 • 8
 • 215
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (5)

Đề tham khảo ôn thi TNPT môn sinh (5)
... sinh A liên quan tới yếu tố vô sinh hệ sinh thái B gắn liền với toàn vật chất hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái Câu 39 Quan hệ chim ... tác B cạnh tranh C hãm sinh D kí sinh Phần II: Dành cho thí sinh chương trình ( Từ câu 32 đến câu 40) Câu 33: Gen đoạn ADN A Mang thông tin cấu trúc phân tử prôtêin B Mang thông tin mã hoá cho sản ... cạnh tranh C hãm sinh D hội sinh Câu 40 Quan hệ động vật ăn cỏ với vi khuẩn phân rã xelulôzơ thuộc quan hệ A hợp tác B cạnh tranh C cộng sinh D hội sinh Phần III: Dành cho thí sinh chương trình...
 • 7
 • 179
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn sinh (8)

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn sinh (8)
... li Câu 38 Sự sinh vật môi trường nước A.Tác động tương hỗ môi trường vào sinh vật B Áp lưc từ đẩy sinh vật lên C Sự kết hợp khối lượng thể sinh vật áp lực đẩy từ lên D Sinh vật thuỷ sinh bơi lên ... kia, quan hệ đây? A Kí sinh B Hội sinh C Ức chế cảm nhiễm D Hợp tác Câu 32 Chuỗi lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ sau loài sinh vật hệ sinh thái? A Quan hệ dinh dưỡng sinh vật B Quan hệ thực ... kháng sinh quy mô công nghiệp do: A Vi khuẩn dể nuôi có gen đơn giản B Vi khuẩn dể nuôi sinh sản nhanh C Vi khuẩn dể nuôi mang số gen kháng thuốc kháng sinh D Vi khuẩn dể nuôi mang gen cần thi t...
 • 6
 • 185
 • 1

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn Sinh (12)

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn Sinh (12)
... sinh sản D.Cách li di truyền cách li sinh sản 38/ Quần thể loài có tuổi trước sinh sản dài ,còn tuổi sinh sản sau sinh sản ngắn : A.Chuồn chuồn ,ve sầu ,thi u thân B.Các loài chuột C.Các loài ... cần thi t 37/Dạng cách li điều kiện cần thi t để nhóm cá thể phân hóa tích lũy đột biến theo hướng khác dẫn đến sai khác ngày lớn kiểu gen : A.Cách li sinh thái B.Cách li địa lí C.Cách li sinh ... A.Cộng sinh B.Hợp tác C.Kí sinh –vật chủ D.Cạnh tranh 31/Cho chuỗi thức ăn sau : Cây lúaSâu đục thân ( 1) . >Vi sinh vật ( 1) : A.Rệp B.Bọ rùa C.Trùng roi D.Ong mắt đỏ 32/Loài số loài sau sinh...
 • 5
 • 282
 • 0

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn Sinh (13)

Đề tham khảo ôn thi TN12 môn Sinh (13)
... 75% D 87,5% Câu8 Ý không dúng công đoạn nuôi cấy tế bào A Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích tế bào hình thành mô sẹo B Tách tế bào mô từ thể C Dùng hooomon sinh trưởng kich thich mô sẹo phân hoá ... dị có hại C Công nhận vai trò của cho lọc tự nhiên D Giải thi ch sự đa hình cân bằng quần thể giao phối Câu 5: Dấu hiệu nào không đúng với hướng tiến bộ sinh học A Số ... Câu A Thỏ vùng ôn đới có tai đuôi nhỏ thỏ vùng nhiệt đới B Thỏ vùng ôn đới có tai đuôi lớn hơn thỏ vùng nhiệt đới C Thỏ vùng ôn đới có tai nhỏ đuôi lớn thỏ vùng nhiệt đới D Thỏ vùng ôn đới có tai...
 • 7
 • 236
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến đa bội (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến đa bội (Có đáp án)
... cho màng t bào phân chia Đáp án B Câu Các d ng tr ng tam b i dưa h u, nho thư ng không h t do: A) Không có kh sinh giao t bình thư ng B) Không có quan sinh d c đ c C) Không có quan sinh d c D) ... tính Đáp án B Câu 14 Đ c m dư i c a th đa b i không đúng: A) Trong th đa b i b NST c a t bào sinh dư ng m t b i s c a m t b NST đơn b i, l n 2n B) Đư c chia làm hai d ng: th ba nhi m th đa nhi ... th đa b i gây ch t r t s m, ch xác đ nh gi i tính b r i lo n nh hư ng t i trình sinh s n D) Cây đa b i l b b t th t o nên gi ng không h t Đáp án B Câu 15 Th t b i xu t hi n khi: A) X y s không...
 • 5
 • 382
 • 7

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến dị bội (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến dị bội (Có đáp án)
... th phát tri n không bình thư ng, con, c ng n, gáy r ng ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n thưa, lư i dài dày, ngón tay ng n B) Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , kinh nguy t, vú không phát tri n, ... , bu ng tr ng, d không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, Đáp án A Câu 17 Ngư i m c h i ch ng Claiphentơ s có bi u hi n dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , th phát tri n không bình thư ng, con, ... n , bu ng tr ng, d không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, Đáp án C Câu 18 Ngư i m c h i ch ng T cnơ s có bi u hi n dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , th phát tri n không bình thư ng, con,...
 • 6
 • 283
 • 4

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án ... a axit amin cu i –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin D) Đáp án Câu 50 A) B) C) D) Đáp án Câu 51 A) B) C) D) Đáp án Câu 52 A) B) C) D) Đáp án Câu 53 A) B) C) D) Đáp án Gi m m t axít amin so v i bình ... ribôxôm ribôxôm A Câu 54 A) B) C) D) Đáp án Câu 55 A) B) C) D) Đáp án Câu 56 A) B) C) D) Đáp án Câu 57 A) B) C) D) Đáp án Câu 58 A) B) M t gen A b đ t bi n thành gen a ,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin...
 • 14
 • 1,864
 • 11

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)
... T t c đ u Đáp án -D Câu 16 S khác bi t quan tr ng vi c gây đ t bi n b ng tác nhân v t lí tác nhân hoá h c là: A) Tác nhân hóa h c gây đ t bi n gen mà không gây đ t bi n NST B) Tác nhân hoá h ... p G-X Đáp án A Câu 12 Các tác nhân hoá h c đư c s d ng đ gây đ t bi n nhân t o ch gây : A) Đ t bi n gen B) Đ t bi n NST C) Đ t bi n gen đ t bi n NST D) Đ t bi n gen đ t bi n c u trúc NST Đáp án ... gây đ t bi n có tính ch n l c cao C) Tác nhân hóa h c gây đ t bi n NST mà không gây đ t bi n gen D) Tác nhân hóa h c có th s d ng thu n l i v t nuôi Đáp án B Câu 17 Trong ch n gi ng vi sinh v...
 • 4
 • 219
 • 1

Xem thêm