2492 q0 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt chuyen nguyen hue ha noi lan 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 2)
... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN: HÓA HỌC - 12 Mã đề 136 C B C D A A A C D A D C B A A D A B D D D A A B B C C A ... HNO2 để tạo khí N2 - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 136 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... oxi hóa B Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa C Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa...
 • 5
 • 272
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Lần 1)
... TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN 10 C C C B C C B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN THỨ I – NĂM 2016 MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ: 214 B D B ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bản quyền http://bloghoahoc.com http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa D D A D A A A D C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D D B A C D B D ...
 • 5
 • 65
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)
... 4/10 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN III NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hoá học Thời gian làm ... A 38 A 39 B 40 A 41 A 42 B 43 C 44 C 45 B 46 B ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016 LẦN III MÔN HÓA Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 Mã đề 570 Mã đề 628 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu ... THPTQG LẦN III NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi gồm 04 trang, 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Cho nguyên tử khối: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27,...
 • 10
 • 85
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa
... /Đề 103 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 256 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi...
 • 17
 • 546
 • 3

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
... anken Đốt cháy ankin nH2O < nCO2 nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không ... tan nước có nhóm -OH Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O Cả chất chất ... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl...
 • 6
 • 311
 • 3

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa
... hoàn toàn lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh 2,2 4 lít CO2 (đktc) 2,1 6 gam H2O Công thức Y giá tri V A C5H8(OH)2 2,9 12 B C4H6(OH)2 3,584 C C4H6(OH)2 2,9 12 D C3H4(OH)2 3,584 Câu 16: Cho 11,5 gam ... Trang 4/5 - Mã đề thi 102 A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C quỳ tím ẩm D Cu(OH )2, t0 Câu 45: Hiện gas hoá lỏng (LPG) xem nhiên liệu sạch, có ứng dụng rộng rãi Theo tính toán nhà khoa học nhiệt lượng ... anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Câu 35: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C6H10O5 Khi X tác...
 • 5
 • 471
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh
... chất phenol mô tả không ? A Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa hồng B Phenol tan tốt etanol C Trong công nghiệp nay, phenol sản xuất cách oxi hóa cumen D Nitrophenol dùng để làm chất chống nấm mốc ... Cocain D Nicotin HẾT -(Thí sinh không sử dụng bảng tính tan BTH nguyên tố hoá học; cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN 10 A A C B C C A B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B ... FeCl3 (7) Đốt cháy Ag2S O2 Số thí nghiệm tạo đơn chất : A B C D Câu 21 Dãy chất sau thể tính oxi hóa phản ứng với SO2? A Dd Ba(OH)2, H2O2, dd KMnO4 B O3, nước clo, dd KMnO4 C H2SO4 đặc, O2, nước...
 • 5
 • 317
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa
... thu A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho 0,05 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tham gia phản ứng tráng gương dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 27 B 10,8 C 21,6 D 43,2 Câu 25: Hỗn hợp ... V A 3,36 B 6,72 C 11,2 D 5,6 Câu 36: Cho chất: HCOOH, C2H5OH, HCHO, CH3COOH,CH3COOC2H5, C2H2.Số chất tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 A B C D Câu 37: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly ... phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54 Câu 39: Có amin bậc đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H11N? A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit...
 • 4
 • 432
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh
... 137 43 A 137 44 A 137 45 C 137 46 D 137 ĐÁP ÁN 47 D Trang 6/7 - Mã đề thi 137 137 48 A 137 49 B 137 50 A Trang 7/7 - Mã đề thi 137 ... Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên phương trình hoá học) : S  FeS  H2S  H2SO4  SO2  S      Có thể có nhiều phản ứng không thuộc loại phản ứng oxi hóa- khử sơ đồ trên? A B C ... hợp chất X thoã mãn tính chất A B C D 4. - HẾT -Trang 5/7 - Mã đề thi 137 MÃ ĐỀ CÂU HỎI 137 1C 137 2D 137 3C 137 4B 137 5D 137 6B 137 7D 137 8B 137 9A 137 10 C 137 11...
 • 7
 • 566
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ
... phân môi trường kiềm tạo hai muối? A Đimetyl oxalat B Benzyl axetat C Phenyl axetat D Tristearoyl glixerol Trang 3/5 - Mã đề thi 241 Câu 30: Phản ứng hóa học xảy chất sau phản ứng oxi hóa- khử? ... cacbonat hóa (cho Ca =40, Cl =35,5, O =16, C =12, H =1) A 87,50% B 12,50% C 33,33% D 25,00% Câu 12: Chọn nhận xét nhận xét sau: A Phản ứng C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O phản ứng hóa học hữu ... phân biệt P.V.C P.E phương pháp hóa học C Etylamin dễ tan nước D Thủy tinh hữu có chứa poli(metyl metacrylat) Câu 18: Cho nhận định sau: (1) Cho dầu ăn vào nước, lắc đều, sau thu dung dịch đồng (2)...
 • 5
 • 417
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
... amin Trang 3/6 - Mã đề thi 309 Câu 33: Cho phát biểu: (a) Glucozơ mantozơ có tính oxi hoá tính khử (b) Tất este không tham gia phản ứng tráng bạc (c) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ... este hóa hỗn hợp E điều kiện thích hợp với hiệu suất 60% thu m gam este F Giá trị m A 6,0 gam B 4,8 gam C 8,0 gam D 13,33 gam - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 309 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 309 ... 11: Cho sơ đồ biến hóa sau (mỗi mũi tên phản ứng) Na2Cr2O7→Cr2O3→Cr→CrCl2→Cr(OH)2→Cr(OH)3→KCrO2→K2CrO4→K2Cr2O7→Cr2(SO4)3 Tổng số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử dãy biến hóa là: A B C D Câu...
 • 6
 • 355
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
... C7H16 C CH4 C4H10 D CH4 C5H12 Câu 30: Tên thay ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH A propan-1-ol B butan-1-ol C butan-2-ol D pentan-2-ol Câu 31: Cho 2,25 gam axit cacboxylic A tác ... mức oxi hóa +2? A S B HNO3 C HCl D Cl2 Câu 18: Cho phát biểu sau: Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Trong môi trường kiềm, ... nhiệt độ thường; tan dung dịch NaOH không tan dung dịch HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội Kim loại M là: A Zn B Fe C Cr D Al Câu 14: Hòa tan 8,0 gam hỗn hợp gồm Ca oxit RO (R có hóa trị không đổi)...
 • 5
 • 337
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình
... Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m gam kết tủa Xác định m? A 23,64 gam B ... (tối giản) chất tham gia phản ứng A 3, 2, B 5, 2, C 2, 2, D 5, 2, Câu 14: Phát biểu sau sai? A Thi c dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ B Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thi t bị ngăn cản tia ... với 13,44 gam NaHCO3 Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 N2 tỉ lệ thể tích : 00C áp suất 0,375 atm Sau giữ bình nhiệt độ 00C bình không O2 áp suất cuối 0,6 atm Phần...
 • 6
 • 337
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Phước Vĩnh, Bình Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Phước Vĩnh, Bình Dương
... H2NCH2COOH Câu 35: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu C Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu B Sự khử Fe2+ khử Cu2+ D Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu 36: Thả ... thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 45: Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học nhôm crom? A Nhôm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhôm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản ... 2-metylbuta-1,3-đien D Buta-1,3-đien Câu 33: Cao su lưu hóa có chứa 1,598 % lưu huỳnh khối lượng Khoảng mắt xích isopren có cầu nối đisunfua -S-S-, giả thi t S thay cho H cầu metylen mạch cao su? A 57...
 • 4
 • 295
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tùng Thiện, Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tùng Thiện, Hà Nội
... tính oxi hóa tác dụng với: A AgNO3/NH3 B Cu(OH)2 đun nóng C Oxi D Hiđro Sở GD-ĐT Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Mã đề: 194 Họ tên học sinh: ... B Nước vôi dư C Etanol D Giấm ăn Sở GD-ĐT Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Mã đề: 228 Họ tên học sinh: SBD: ... D Sở GD-ĐT Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 12A Đáp án mã đề: 160 01...
 • 24
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử quốc gia lần 3 2015 môn hóa học trường thpt chuyên nguyễn huệ hà nộiđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà maudề thi thu va loi giai chi tiet mon hoa hoc nam 2015de thi cao dang khoi a nam 2009 mon hoa hoctrường thpt chuyên nguyễn huệ hà nộiđề số 24 chuyên nguyễn huệ hà nội lần 2 2011đề số 25 chuyên nguyễn huệ hà nội lần 3 2011đề số 28 chuyên nguyễn huệ hà nội lần 2 2012đề số 29 chuyên nguyễn huệ hà nội lần 3 2012đề số 30 chuyên nguyễn huệ hà nội lần 4 2012đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađề thi thử toán quốc giađề thi thử văn quốc gia 2015đề thi thử thpr quốc giaVòng Đà m phán Doha và tác Ä‘á ™ng đến Viá ‡t Nam - Th.s LÆ°Æ¡ng Hoà ng TháiChương II. §3. Số đo gócĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.bao cao thuong nien 2016 dlgbao cao thuong nien 2010 dlgLịch công tác tuần 42 năm 2017 (1)Giấy cam đoanTHONG BAO TUYEN DUNG 10 08 2015TT 10 sua doi signedDC 14.pdfQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUOutlet for PR analyse Q1 2011 -ver 12 05 2011 - finalVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnMau ho so chuyen Dang chinh thuc【final ver 】Application form 2016XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedQuyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCông văn 214 BGDĐT-SEQAP V v : Rà soát Danh sách và địa điểm Trung tâm nguồn | SEQAP.EDU.VN CV 214 TT nguon