sinh viên nghiên cứu khoa học. đề tài thực hiện bộ lọc thích nghi theo thuật toán LMS trên FPGA

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học - Đề tài "Ẩm thực Hà Nội trong phát triển kinh doanh du lịch" pptx

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học - Đề tài
... • Ẩm thực Nội tài nguyên du lịch ngành du lịch Nội Phát triển kinh doanh du lịch ẩm thực hướng cho ngành du lịch nước ta nói chung thủ đô Nội nói riêng • Phát triển kinh doanh du lịch ... cục trình bày A Đặt vấn đề B Nội dung đề tài I Tổng quan ẩm thực Nội II Vai trò tiềm ẩm thực Nội phát triển kinh doanh du lịch III Giải pháp định hướng nhằm khai thác phát triển tiềm du ... •Ô mai Hàng Đường • Bánh tôm hồ Tây Hiện đại • Lẩu Nội • Các ăn tiệc Buffet Nội Chương II: Vai trò tiềm ẩm thực Nội phát triển kinh doanh du lịch Thực trạng phát triển du lịch Nội 1.1...
 • 39
 • 1,027
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... i pháp b n mà tác gi vi t ñưa nh m nâng cao hi u qu c a công tác gi i quy t u n i v ñ t ñai nói chung Th a Thiên Hu nói riêng TÀI LI U THAM KH O [1] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo ... t nh Th a Thiên Hu (2008 – 2010) [2] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo năm 2008, K y u kỳ h p th XI, HðND t nh khóa V, trang 161 [3] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo năm 2009 ... p dân, công tác hòa gi i s Tuyên truy n giáo d c nâng cao ý th c pháp lu t nói chung pháp lu t v ñ t ñai cho cán b , nhân dân Tăng cư ng nâng cao l c trình ñ chuyên môn, nghi p v , ñ o ñ c ngh...
 • 9
 • 333
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài "Thực trạng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và đánh giá hiệu quả qua chỉ số ICOR " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... u phát tri n th p năm trư c li n k - V n ñ u phát tri n nông nghi p có tăng c u v n ñ u phát tri n chưa ng x ng v i t tr ng nông nghi p c u GDP n n kinh t (ñ th 3) V n ñ u phát ... u phát tri n ngành thu c lĩnh v c nông nghi p chưa h p lý, v n ñ u phát tri n nông nghi p có tăng c u v n ñ u phát tri n chưa ng x ng v i t tr ng nông nghi p c u GDP n n kinh t , giá ... n nông nghi p ñánh giá hi u qu v n ñ u phát tri n t nh Th a Thiên Hu giai ño n 2001-2010 thông qua ch s ICOR sau: Ch s ICOR (Incremental Capital Output Ratio) D a vào tư ng c a Keynes, hai...
 • 10
 • 355
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " VỀ MỘT BỘ PHẬN VĂN HỌC CÒN ÍT ĐƯỢC CHÚ Ý " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... thừa nhận văn học dịch "một phận hợp thành văn học dân tộc" khoảng trống việc tổng kết nghiên cứu phận văn học lớn Các nhà nghiên cứu phê bình, Hội đồng văn học dịch (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam) ... tục nghiên cứu (về tác động nhiều mặt văn học dịch - NĐV) văn học, với thời kỳ, trào lưu, thể loại tác gi " [3] Nhà nghiên cứu Phạm Vĩnh Cư đề xuất: "Cần phải có công trình lớn, đề tài nghiên cứu ... văn học dịch phát triển văn học, văn hóa nước ta ." [4] Chúng biết, việc tìm hiểu, nghiên cứu văn học dịch gặp nhiều khó khăn Khó khăn từ nhiều lý khách quan bên yếu tố nội thân người nghiên cứu...
 • 8
 • 201
 • 1

Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực cầu đường bộ

Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực cầu đường bộ
... www.pdffactory.com Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa XD Cầu đường năm 2006 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Đề tài nghiên cứu tính phân tích cầu phần mềm RM2004 tính tốn thiết kế kết cấu cầu ... www.pdffactory.com Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa XD Cầu đường năm 2006 NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM RM2004 TÍNH TỐN THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN TỤC THI CƠNG PHÂN ĐOẠN - ỨNG DỤNG THIẾT KẾ CẦU ... trial version www.pdffactory.com Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa XD Cầu đường năm 2006 2.4 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm RM2004 thiết kế cầu đúc hẩng.2I.4.1-Các bước...
 • 74
 • 352
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu khoa học đề tài "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm sinh viên hệ Cao đẳng" ppt

Tài liệu Nghiên cứu khoa học đề tài
... vi nghiên cứu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu môn phân tích thiết kế hệ thống, từ phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản ... môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin có nhiều ưu điểm mạnh Do chúng em định chọn đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng" để nghiên cứu khoa học Mục ... quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu luận: Tham khảo nghiên cứu số tài liệu sở đó, tiến hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao...
 • 21
 • 836
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 4,54 Tn sut trung bỡnh: -4 ln / thỏng Nhỡn chung tn sut giao hp ca cỏc bnh nhõn vụ sinh thp Phõn loi vụ sinh, cỏc nguyờn nhõn gõy vụ sinh 30% 33 3.1 Phõn loi vụ sinh: Vọ sinh NP 77 Vọ sinh TP 70% ... Vụ sinh khụng ch l mt bnh lý ph khoa n thun m l mt ln v mt xó hi v y hc L mt bnh lý ph khoa phc v nhiu nguyờn nhõn gõy nờn Kho sỏt 110 cp v chng vụ sinh ti Khoa Ph sn Bnh vin Trung ng Hu Tui trung ... ca vũi trng BN LUN Cỏc c im ca mu nghiờn cu: Khoa Ph Sn Bnh vin Trung ng Hu l ni tip nhn iu tr vụ sinh cho gn nh c khu vc Trung, s 110 cp bnh nhõn vụ sinh thuc din nghiờn cu, 60% hin sng ti tnh...
 • 27
 • 540
 • 4

Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học KTQD

Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học KTQD
... thực trạng NCKH sinh viên trường đại học KTQD • Tìm nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên KTQD mức độ tác động nhân tố tới động lực NCKH sinh viên KTQD • Từ đề xuất giải pháp ... nhóm định lựa chọn đề tài là: nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên đại học KTQD Có lẽ đề tài xa lạ chẳng cũ mà tình hình nghiên cứu khoa học diễn với chất lượng ... hành vấn thăm dò sinh viên đại học KTQD Nhằm tìm nhân tố khác tác động tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên đại học KTQD Nhóm tiến hành vấn trực tiếp 20 sinh viên đại học KTQD vào tháng 2/2013...
 • 64
 • 216
 • 0

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2008 đề tài hệ thống quản lý mẫu bệnh phẩm trên gia súc gia cầm

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2008 đề tài hệ thống quản lý mẫu bệnh phẩm trên gia súc gia cầm
... trợ hệ thống P Bệnh sinh trùng P Bệnh sinh trùng Kiểm tra thông tin mẫu bệnh phẩm tương ứng Hỗ trợ hệ thống P Bệnh sinh trùng Mẫu bệnh phẩm kiểm tra Nhập thông tin mẫu bệnh phẩm ... phí Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm P .Bệnh Bệnhl lý- -Ký K sinh sinhtrùng trùng P Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm Bắt đầu TN001 Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm TN002 Kiểm tra mẫu bệnh phẩm (nếu cần) - 9Sinh viên: Nguyễn ... vào Thao tác thủ công PL003 Báo cáo phiếu Bệnh phẩm nội Hỗ trợ hệ thống Hỗ trợ hệ thống P .Bệnh – Ký sinh trùng P .Bệnh – Ký sinh trùng Phiếu gửi bệnh phẩm P .Bệnh – Ký sinh trùng Các điều...
 • 22
 • 52
 • 0

Phiếu đánh giá đề tài Phiếu đánh giá đề tài cho giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Phiếu đánh giá đề tài Phiếu đánh giá đề tài cho giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
... nghiên cứu so với nội dung nghiên cứu 5.1 thực (0 ÷ 10 đ) Bàn luận, phân tích ý nghĩa kết nghiên cứu phục 5.2 vụ mục tiêu đề tài (0 ÷ 15 đ) Sự hoàn chỉnh kết nghiên cứu để giải mục 5.3 tiêu đề ... đầy đủ, đáp ứng yêu cầu báo cáo tổng kết 6.2 đề tài (0 ÷ đ) 6.3 Trình bày đẹp, lỗi chế (0 ÷ đ) Công bố khoa học từ kết nghiên cứu đề tài tạp chí khoa học nước, lấy (*) (**) (*) Đã công bố báo (0 ... tiêu đề tài đặt (0 ÷ 10 đ) Khả vận dụng kết nghiên cứu nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, ưu tiên đề tài triển khai ứng dụng 5.4 thực tiễn (0 ÷ đ) 6.1 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài Bố...
 • 3
 • 356
 • 0

Tài liệu Báo cáo Sinh viên nghiên cứu khoa học docx

Tài liệu Báo cáo Sinh viên nghiên cứu khoa học docx
... sấy 37 OC Mẫu sau xử lý khô bảo quản lâu dài lọ chứa silicagel OC 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu thực từ 24/06/2008 đến 15/01/2009 TT BCNĐ, ĐHNNHN 2.3 Chiết DNA từ mô cà chua DNA tổng ... III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Điều tra thu thập mẫu bệnh Chúng tiến hành điều tra bệnh xoăn vàng ruộng trồng cà chua thuộc Hà Nội, Bắc Ninh Hưng Yên Tổng số 50 mẫu cà chua thu thập, số liệu hóa xử ... tương đồng nucleotide dựa đoạn 819 nts trung bình 96.2 %, thấp 93.7 % cao 99.7 % (số liệu không trình bày báo cáo này) Rõ ràng mức tương đồng tối đa virus mẫu số với PaLCuCNV (89.7 %) thấp mức...
 • 12
 • 407
 • 0

Tài liệu Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 doc

Tài liệu Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 doc
... 68 ,5 50,8 39,9 23 ,6 16, 4 105 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 2000 2002 2004 20 06 Đại học Đà Nẵng - 2008 71,3 78,7 85,5 100,8 15,2 13 ,6 10 ,6 Nguồn: Ngân hàng ... sử dụng nước đạt tỷ lệ 62 %; Đánh giá chung tăng trưởng kinh tế kết hợp với công tiến xã hội Việt Nam 1 06 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 ... chung, chênh lệch 107 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 giới hạn hợp lý sự” đánh đổi” Tuy nhiên, chúng bộc lộ nguy thách thức lớn phát triển...
 • 6
 • 480
 • 4

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' vận dụng mô hình phương trình cấu trúc (sem) để phân tích mối quan hệ giữa hành vi của nhân viên phục vụ, niềm tin khách hàng, giá trị khách hàng với lòng trung th

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' vận dụng mô hình phương trình cấu trúc (sem) để phân tích mối quan hệ giữa hành vi của nhân viên phục vụ, niềm tin khách hàng, giá trị khách hàng với lòng trung th
... t dài lâu lòng trung th nh c a khách hàng s ñư c hình th nh M t khác, m i quan h gi a khách hàng ngư i bán hàng nh ng nh ng ñ ng th i làm gia tăng lòng tin c a khách hàng t phía nhân vi n ph c ... i quan h chi u gi a kh gi chân khách hàng (RE) lòng trung th nh c a khách hàng (LI) H16 Có m i quan h chi u gi a s nhìn nh n ch quan (BE) c a khách hàng v doanh nghi p lòng trung th nh c a khách ... thuy t hình nghiên c u 2.1 Các khái ni m liên quan Hành vi ph c v c a nhân vi n (Selling behaviors) bao g m b n lo i c th sau: - Hành vi ph c v th ch nghi (Adaptive selling behaviors) kh thay...
 • 8
 • 338
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU SỨC SINH SẢN CỦA VỊT CV SUPER M TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI KHÔ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đàn vịt Nghiên cứu nh m l m sáng tỏ th m sở khoa học thực tiễn cho việc thực ý tưởng ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu đàn vịt giống, dòng m i CV Super M giai ... trứng vịt dòng m i CV Super M2 81,93gr Các kết nghiên cứu dòng vịt 22 Trung t m nghiên cứu vịt Đại Xuyên Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu cộng (1993 - 2000) cho số liệu tương tự Như vậy, vịt nuôi ... thấy vịt loài thủy c m nuôi cạn với kết tốt KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua kết nghiên cứu cho phép rút kết luận: Vịt giống CV super M nuôi khô đạt tiêu sản xuất cao: Tuổi đẻ: 22-23 tuần, khối lượng vịt...
 • 13
 • 498
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH BỊ MỘT SỐ KHUYẾT TẬT TỪ 7 ĐẾN 14 TUỔI Ở THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 30.00 20.00 15.00 N 30 21 37 24 % 24.39 17. 07 30.08 19.51 TUỔI 7- 9 Bảng 6: Tỷ lệ suy dinh dưỡng học sinh khuyết tật 10 - 14 tuổi HAZ HAP BMI N 14 18 27 % 30.43 39.13 58 .70 N 24 24 34 % 48.00 48.00 ... suy dinh dưỡng trẻ em khuyết tật Suy dinh dưỡng nghèo đói hai phạm trù liên hệ chặt chẽ với nhau, nghèo kéo theo suy dinh dưỡng, nghèo nên phải phòng chống suy dinh dưỡng [1] Việt Nam suy dinh ... xử lý số liệu SPSS 11.0và EPI - INFO 6.0 KẾT QUẢ Bảng 5: Tỷ lệ suy dinh dưỡng học sinh khuyết tật - tuổi HAZ HAM WHZ WHM N 11 15 12 % 30.56 19.44 41. 67 33.33 N 14 % 14. 89 4.26 29 .79 12 .77 N 12...
 • 17
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh viên nghiên cứu khoa học học viện tài chínhsinh viên nghiên cứu khoa họctuyển tập báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa họchội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốcnghiên cứu khoa học đề tài môi trườnghướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa họcsinh viên nghiên cứu khoa học kinh tế quốc dânsinh viên nghiên cứu khoa học 2013sinh viên nghiên cứu khoa học 2011giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2012sinh viên nghiên cứu khoa học ftu 2012sinh viên nghiên cứu khoa học neusinh viên nghiên cứu khoa học đại học bách khoa hà nộisinh viên nghiên cứu khoa học 2012Huong dan dai hoi chi doan(1) (1)interview MEMO sample goodkey market leader book2KHỞI NGHĨA yên THẾ và PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP của ĐỒNG bào MIỀN núiMầm bệnh từ nito oxitmarket leader coursebooks and audio full1Mine sweepernhac tru tinhtraining 1 question (2)VOCA hệ THỐNG học TIẾNG ANH THÔNG MINHEbook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN xây lắp THỪA THIÊN HUẾCác trang trong thể loại “luật quốc tế”Quyet dinh phat trien ccua UBNDTập đồ tiếng Anh (alphabet)BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI HỘI CCB THỊ TRẤN PHONG THỔBáo cáo đại hội chi đoànbao cao kiem diem BCH chi đoànBiên bản bầu BCH chi đoànTRUNG DUNG TÂN KHẢO Nhân tử Nguyễn Văn Thọ