PHIẾU học tập số cho chuyen de

phiếu học tập số 1

phiếu học tập số 1
... gốc hpá học R, khác nhóm – NH2 D Giống nhóm amin, gốc hóa học R, phân biệt nhóm cacbôxil 13 Khối lượng kích thước TB axit amin : A.300 đvC Ǻ B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội ... B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội dung sau sai : I Số LK peptit số aa trừ bớt II Số phân tử nước giải phóng số LK peptit hình thành qt tổng hợp prôtêin III LK peptit hình thành ... IV 15 Yếu tố sau chi phối nhiều đến tính đặc thù prôtêin A Số lượng aa phân tử prôtêin B Thành phần aa phân tử prôtêin C trình tưh xếp aa phân tử prôtêin D cấu trúc không gian phân tử prôtêin 16 ...
 • 2
 • 386
 • 0

phiếu học tập 2

phiếu học tập sô 2
... 10%, 20 %, 30%, 40% B 48%, 24 %, 16%, 12% C 48%, 16%, 24 %, 12% D 24 %, 48%, 12% , 16% 21 .Gọi ATGX : loại nu mạch gen A1T1G1X1 loại nu mạch 1của gen A2T2G2X2 loại nu mạch 2của gen Am Um GmXm loại ribônu ... U= 21 3 ribônu, chiếm 20 % so với tổng số ribônu mARN ? A.0, 724 2 B.0 ,26 31 C 0,18105 D 0,39465 20 .Một phân tử mARN có tỉ lệ ribônu A= 2U=3G=4X Tỉ lệ phần trăm loại ribônu A,U, G, X : A 10%, 20 %, ... C.100, 20 0, 300, 400 D 75,150 ,22 5, 300 25 Mạch khuôn gen có số nu A,T,G,X loại : A.400 ,20 0, 100, 300 B 20 0, 400, 100, 300 C 400, 300, 20 0, 100 D 20 0, 100, 400, 300 26 Một phân tử mARN có hiệu số...
 • 3
 • 434
 • 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2
... + 22 7 Hai trăm hai mơi bảy 360 300 + 60 + 500 + 20 + Năm trăm bốn mơi bốn 456 Bài 4) Viết chữ số bé vào chỗ chấm để đợc kết so sánh 23 4 < 35 > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 ... > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 < Bài 5) Điền số vào ô trống: X3 +5 :4 X8 + 26 :5 :4 10 - 64 ...
 • 2
 • 2,586
 • 36

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3
... Bài 3: Lớp 3A có bạn học giỏi Số bạn học gấp lần số bạn học giỏi Số bạn học trung bình số bạn học khá, bạn học yếu.Hỏi: a) Số bạn học giỏi trung bình bao nhiêu: b) Lớp 3A có bạn: ... trình bày lời giải phần b : c) Số bạn học giỏi phần số bạn học khá: d) Nếu số bạn học chia vào nhóm nhóm có bạn: e) Nếu ghi số thứ tự tất bạn lớp 3A chữ số đợc viết lần: ...
 • 2
 • 787
 • 13

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1
... - x = + : = : - = x : = x - : = Bµi 3: §iÒn c¸c dÊu phÐp tÝnh ( + , - , x , : )thÝch hîp vµo « trèng ®Ó cã c¸c biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: ... biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: H×nh bªn cã: - ®o¹n th¼ng - h×nh tam gi¸c - h×nh tø gi¸c Bµi 5: KÎ thªm ®o¹n th¼ng vµo h×nh tam gi¸c díi ®©y ®Ó cã...
 • 2
 • 1,275
 • 22

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2
... Bài 3: Tìm số biết lấy số cộng với 45 100 trừ 27 Bài 4: Cho hình vẽ: A D B E C a) Đỉnh A đỉnh chung hình nào? b) Hãy vẽ hình cho nét (không nhấc bút) c) Nối E với B hình cho có đoạn...
 • 2
 • 598
 • 19

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 3

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 3
... Bài 4: Có ngăn sách Ngăn thứ có sách, ngăn thứ có thêm gấp đôi số sách ngăn thứ Hỏi ngăn có sách Bài 5: Có thùng bánh, thùng có hộp bánh, hộp bánh có 27 bánh Hỏi tất có bánh Bài 6: Có ... Có 144 viên bi đựng hộp Nếu lấy 54 viên bi số bi lại số bi ban đầu hộp nguyên Hỏi có tất hộp bi Bài 7: Ba bạn Tùng, Hoàng Quỳnh chia 48 kẹo Tùng lấy Hoàng lấy nhiêu kẹo số kẹo số kẹo cái, số lại...
 • 3
 • 1,079
 • 15

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1
... Bài 4: Chu vi hình chữ nhật 12 6 m Nếu bớt chiều dài 15 m hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật Bài 5: Có 14 4 viên bi đựng hộp Nếu chuyển 34 viên bi ... viên bi hộp thứ sang hộp thứ hai số bi hai hộp Hỏi hộp có viên bi Bài 6: Mẹ sinh năm mẹ 25 tuổi Đến năm 2 010 tổng số tuổi hai mẹ 51 Hỏi (năm 2007) mẹ ngời tuổi ...
 • 2
 • 2,277
 • 36

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 4

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 4
... Câu 13: Một ngời 10km hết Hỏi ngời đợc km? Câu 14: Có ô tô, ô tô chở 30 00kg rau Ngời ta chuyển xuống 5000kg rau từ ô tô Hỏi kg rau cha...
 • 2
 • 830
 • 16

Đề luyện tập số 1: Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan docx

Đề luyện tập số 1: Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan docx
... Cho hàm số y  x   Gọi đồ thị (C) x 1 Tìm điểm đồ thị (C) có hoành độ lớn cho tiếp tuyến điểm tạo với hai đường tiệm cận tam giác có chu vi nhỏ Page of 130 Đề luyện tập số 1: Chuyên đề hàm số ...   Đáp số: log3  m  Đính chính: Trong đề cũ có số đề không xác, phần hướng dẫn giải chỉnh sửa lại phù hợp Rất mong em thông cảm Page 48 of 130 Đề luyện tập số 3: Chuyên đề nguyên hàm – tích ... 130 Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số (Các em cố gắng tự làm, lời giải thầy gửi sau tuần, sau trao đổi Box dành riêng cho lớp luyện thi Toán VIP) Bài...
 • 50
 • 298
 • 0

PHIẾU HỌC TẬP SỐ pdf

PHIẾU HỌC TẬP SỐ pdf
... Hướng hóa V Dặn dò Học trả lời câu hỏi SGK trang 94  Soạn 24 sưu tầm hình ảnh ứng động thực vật Đáp án phiếu học tập Các kiểu Khái niệm hướng Tác Vai trò nhân Cơ ... nước với nước Là phản ứng Thực sinh trưởng trao Hướng đối Các đổi chất với hợp hóa dinh chất hóa học chất dưỡng hóa ...
 • 4
 • 97
 • 0

bồi dưỡng học sinh trung họcsở về chuyên đề tìm cực trị của biểu thức đại số

bồi dưỡng học sinh trung học cơ sở về chuyên đề tìm cực trị của biểu thức đại số
... kinh nghiệm  Một số đa thức dạng khác hay gặp  Phân thức có tử số, mẫu thức tam thức bậc hai  Phân thức có mẫu bình phương nhò thức  Dạng phân thức khác  Tìm cực trò biểu thức biết quan hệ ... cứu: Học sinh phát huy khả hệ thống kiến thức phần tương đối tốt ****************************** Giáo viên: Nguyễn Thành Luân Trang Trường THCS Eayông Sáng kiến kinh nghiệm CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI ... x = x Tìm GTLN, GTNN biểu thức thông qua cực trò biểu thức khác cách dùng tính chất -A lớn ⇔ A nhỏ lớn ⇔ B nhỏ ( vơí B > ) B C lớn ⇔ C2 lớn ( Vơí C > 0) x4 + Ví dụ: Tìm GTNN GTLN biểu thức A...
 • 8
 • 709
 • 13

SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH TRUNG HỌCSỞ VỀ CHUYÊN ĐỀ TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VỀ CHUYÊN ĐỀ TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
... có mẫu bình phương nhị thức  Dạng phân thức khác  Tìm cực trị biểu thức biết quan hệ biến  Vận dung bất đẳng thức biết: Cơsi, Bunhiacơpxki  Dùng tính chất số đối, số nghịch đảo bình phương ... Một số dạng thường gặp phương pháp giải  Tam thức bậc hai  Đa thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối  Một số đa thức dạng khác hay gặp  Phân thức có tử số, mẫu thức tam thức bậc hai  Phân thức ... nghiệm CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I/ Định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức đại số Định nghĩa: + ĐN 1: Cho biểu thức f(x,y…) xác định miền D Ta nói M giá trị lớn f(x,y…) miền D hai điều...
 • 11
 • 159
 • 0

Tài liệu học tập, thực hiện chuyên đề năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Tài liệu học tập, thực hiện chuyên đề năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
... trung thực, trách nhiệm; gắn với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng sạch, vững mạnh giai đoạn 1 .Về trung thực, trách nhiệm - Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trung thực, trách nhiệm yêu ... Bác năm tới II- tư tưởng, gương đạo đức hồ chí minh trung thực, trách nhiệm; gắn với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng sạch, vững mạnh 1- Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh trung thực, trách ... Chủ đề học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào nội dung lớn: trung thực, trách nhiệm; gắn với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Thực tốt chủ đề không góp phần thực...
 • 15
 • 1,137
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: phiếu học tập số 1 quy trình thực hiện kt chuyển gennhóm 1 2 dựa vào mục ii 1 bảng 10 1 và hình 10 8 trong sgk để hoàn thành phiếu học tập số 1nhóm 3 4 dựa vào mục ii 2 bảng 10 3 và hình 10 9 trong sgk để hoàn thành phiếu học tập số 2phiếu học tập số 3 nghiên cứu mục ii sgk cho biếtphiếu học tập số 4 nghiên cứu mục iii sgk cho biếtphiếu học tập dành cho hsg lớp 2phieu hoc tap so mot bai 21 dia li 12phiếu học tập số 2 chọn đáp án đúngphiếu học tập số 3 em hãy hoàn thành phương trình sauphiếu học tập số 2 xác định ngun nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể thời gian 5 phútphiếu học tập số 2 xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể thời gian 3 phútphiếu học tập số 2 xác định nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thểnhận dạng ma tuý và các chất gây nghiện hoạt động 2 trò chơi ô chữ nhận biết ma tuý và các chất gây nghiện phiếu học tập số 2làm việc theo nhóm chia lớp làm 4 nhóm dựa vào bảng 10 3 hãy hoàn thành nội dung phiếu học tập và cho nhận xétphiếu học tập số 1 thời gian thực hiện 20 phútufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 03 11 1522269(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22455bctc hop nhat ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryGiay uy quyen du hop DHCD 2014Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu leVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013