Xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu cơ theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD

Báo cáo xây dựng hình trưởng thành của vật liệu hữu theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD

Báo cáo xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu cơ theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD
... định tính chất VLHC Môi trường lắng đọng bồn trũng Cửu Long Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành VLHC phần mềm PetroMod Kết luận Nội dung Thu thập liệu Nhập liệu Chạy Xuất liệu • Địa chất ... VLHC Môi trường lắng đọng bồn trũng Cửu Long Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành VLHC phần mềm PetroMod Kết luận Nội dung Đối tượng nghiên cứu Phương pháp địa hóa xác định tính chất VLHC Môi ... Eocen Khả sinh Khí chủ yếu Mức trưởng Loại môi trường trầm tích thành Chưa trưởng thành Khử yếu Ghi VLHC phong phú Dầu khí Dầu chủ yếu Đầu trưởng thành Khử Trưởng thành Oxy hóa yếu – muộn Khử Phần...
 • 32
 • 393
 • 0

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG
... Độ trưởng thành đá mẹ theo bảng 2.1: RO (%) < 0,6 0,6 0,8 0,8 1,35 > 1,35 Độ trưởng thành đá mẹ Chưa trưởng thành Trưởng thành sớm Trưởng thành muộn Quá trưởng thành Bảng 2.1 Đánh giá độ ... tiềm tàng: đá mẹ che đậy chưa khám phá - Đá mẹ tiềm năng: đá mẹ có khả sinh dầu khí chưa đủ trưởng thành nhiệt độ - Đá mẹ hoạt động: đá mẹ có khả sinh dầu khí - Đá mẹ không hoạt động: đá mẹ lý không ... Thò Luận Tmax (OC) Độ trưởng thành < 440 Chưa trưởng thành 440 446 Trưởng thành 446 470 Trưởng thành muộn > 470 Sinh khí hay phá hủy Bảng 2.2 Đánh giá độ trưởng thành đá mẹ dựa vào Tmax 2.3.3...
 • 100
 • 396
 • 0

XÂY DỰNG HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU HUYỆN ĐỨC HÒA LONG AN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ HUYỆN ĐỨC HÒA LONG AN
... đề thu gom xử chất thải rắn quan tâm nước nói chung huyện Đức Hòa nói riêng  Việc phân loại rác nguồn giúp tận dụng lượng rác có khả tái sinh, tái chế  Xây dựng nhà máy xử rác hữu làm phân ... chứa chất thải khu băm chất thải Diện tích cần thiết khu băm chất thải Công nhân vận hành khu băm chất thải Đơn vị Diện tích m2 290 m2 553 Người Diện tích cần thiết để đặt thiết bị chứa chất thải ... TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐỨC HÒA – LONG AN Diện tích tự nhiên: 427,7 Km2, với dân số: 219040 người (tính đến năm 2012), gồm thị trấn 17 xã Biểu đồ thể tỉ lệ phần trăm chất thải rắn sinh hoạt...
 • 31
 • 328
 • 1

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất xây dựng hình trường học sinh thái tại trường trung học phổ thông phan châu trinh thành phố đà nẵng

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất xây dựng mô hình trường học sinh thái tại trường trung học phổ thông phan châu trinh thành phố đà nẵng
... Nghiên c u s khoa h c ñ xu t xây d ng hình trư ng h c sinh thái t i trư ng THPT Phan Châu Trinh thành ph Đà N ng” r t c n ñưa GDBVMT vào trư ng h c, xây d ng "Trư ng h c thân thi n h c sinh ... tiêu xây d ng TPMT t i Đà N ng M c tiêu nghiên c u - Xác ñ nh ñư c ñi u ki n th c ti n c a trư ng THPT Phan Châu Trinh ñ làm s khoa h c cho vi c ñ xu t hình THST - Đ xu t ñư c n i dung xây ... trương xây d ng trư ng h c thân thi n h c sinh tích 1.3 Ch trương xây d ng thành ph môi trư ng TP Đà N ng CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 1.4 Khái quát chung v trư ng THPT Phan Châu Trinh...
 • 13
 • 547
 • 3

đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng hình trình diễn của trạm khuyến nông huyện yên thành giai đoạn 2004-2006

đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng mô hình trình diễn của trạm khuyến nông huyện yên thành giai đoạn 2004-2006
... rộng hình chưa nhanh Vì cần có đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng hình trình diễn Trạm Khuyến nông huyện Yên Thành thời gian qua Từ thực trạng tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực ... TÌNH HÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CỦA KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM Từ thành lập đến (3/1993) hoạt động khuyến nông nước ta triển khai nhiều hoạt động khuyến nông tập huấn, xây dựng hình trình diễn, ... sách khuyến nông: Bao nhiêu sách cho nông nghiệp?, sách cho khuyến nông? Đó sách gì? * Hoạt động xây dựng hình trình diễn Trạm khuyến nông Yên Thành Tình hình xây dựng trình diễn chung Trạm Khuyến...
 • 57
 • 234
 • 0

Xây dựng hình hoạt động của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học việt nam

Xây dựng mô hình hoạt động của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học việt nam
... hình cố vấn học tập trường đại học giới - Chi thực trạng hoạt động cố vấn học tập trường đại học - Xác định hình CVHT trường ĐH đề xuất xây dựng hình CVHT trường ĐHKHXH &NV Hà Nội dựa hình ... người học phát huy lực tối đa tự chủ tiến trình học tập đại học Việt Nam, trường đại học chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chi Vì vậy, đường bước hoạt động đội ngũ cố vấn học tập ... đề hình cố vấn học tập mẻ Việt Nam, trưòrng có kiểu cố vấn học tập khác nhau” nên nhìn nhận hình thức hoạt động cổ vấn học tập ưưòmg đại học nước sản phẩm cần nghiên cứu, bao gồm hoạt động...
 • 219
 • 594
 • 13

Xây dựng hình ba chiều của trường ĐHQG hà nội bằng máy quay cầm tay và các ứng dụng trong hình ba chiều này (báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia do trường đại học pdf

Xây dựng mô hình ba chiều của trường ĐHQG hà nội bằng máy quay cầm tay và các ứng dụng trong mô hình ba chiều này (báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia do trường đại học cô pdf
... tạo hình hình máy tính - Xây dụng số ứng dụng thực ảo thực trộn dựa hình chiêu cua Đại học Quốc Gia Nội: Xây dựng ứng dụng phục vụ tham quan Đại học Quốc Gia trực tuyển; Xây dựng ứng dụng ... điện tứ 1.2 Nội dung nghiên cứu - Xây dựng hình ba chiều bàng máy quay cầm tay: Dựa phân tích xử lý ánh thu liên tục từ máv quay cầm tay tạo hình chiều anh bề mặt Sử dụng đồ họa ba chiều đè ... môn Mạng Truyền thône máy tính Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Nội - Cán (liiim gia: o Tlis Đặng Trung Kiên, Bộ môn Mạng Truyền thôna máy tính Trường Đại học Cônu niỉhệ Đại học Quốc...
 • 106
 • 117
 • 0

Xây dựng hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC

Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC
... tài: Xây dựng hình điều khiển cửa tự động dùng PLC Đây đề tài không hoàn toàn nhƣng phù hợp với thực tế sản xuất nay, sâu nghiên cứu thấy hấp dẫn thấy đƣợc vai trò việc điều khiển tự động ... Hiện cửa tự động vƣơn lên tầm cao với kỹ thuật đại nhƣ khả vận hành điều khiển từ xa hay mắt điện tử thông minh Cửa tự động loại cửa ngƣời dùng tác động trực tiếp lên cánh cửa cửa tự động ... công tắc tác động đến PLC, PLC điều khiển dừng đóng cửa 23 Cơ Tín kiệu PLC xử lý Tín hiệu cấu đầu tín hiệu điều khiển chấp vào hành Hình 2.7: Sơ đồ khối hệ thống cửa tự động dùng PLC 2.2 SO SÁNH...
 • 71
 • 1,301
 • 7

Xây dựng hình phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt bằng thủy sinh thực vật tại đầm và (đoạn chảy qua KCN quang minh mê linh hà nội)

Xây dựng mô hình phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt bằng thủy sinh thực vật tại đầm và (đoạn chảy qua KCN quang minh  mê linh  hà nội)
... quản tổng hợp sử dụng hợp tài nguyen nước mặt Đầm Ý nghĩa khoa học: - Đánh giá tiềm sử dụng TSTV xử nước mặt ô nhiễm - Cung cấp thêm hình xử phù hợp với trạng ô nhiễm nước mặt ... hình phù hợp để xử ô nhiễm ao hồ TSTV hình xử ô nhiễm chất hữu phương án chống tượng bùng phát vi tảo - Phương pháp xử cụ thể: Bước 1: Nạo vét Đầm Và, khơi thông dòng chảy để nước ... nhiễm nước mặt Ý nghĩa thực tiễn: - Nghiên cứu nguồn ô nhiễm, tác động ô nhiễm Đầm để từ xây dựng hình xử phù hợp - Tạo sở để áp dụng TSTV xử ô nhiễm nước mặt Kết cấu luận văn bao...
 • 13
 • 812
 • 0

Xây dựng hình gián đoạn của động một chiều kích từ độc lập

Xây dựng mô hình gián đoạn của động cơ một chiều kích từ độc lập
... cuộn kích từ độc lập + iK : dòng điện phần kích từ + I : dòng điện phần ứng + ω , M, MC tốc độ góc, mômen điện từ mômen cản động 1.5.2 Chế độ xác lập động chiều Khi đặt lên dây quấn kích từ điện ... đổi từ môi trường S sang môi trường Z 1.5 Tổng quan động điện chiều kích từ độc lập 1.5.1 Giản đồ kết cấu Giản đồ kết cấu chung động điện chiều biểu diễn sau: 15 Hình Sơ đồ thay động điện chiều ... lực phần mềm MATLAB Simulink Theo yêu cầu thiết kế môn học: Tổng Hợp Hệ Điện Cơ, em thực đề tài Xây dựng hình gián đoạn động chiều kích từ độc lập Với giúp đỡ thầy giáo bạn giúp em hoàn thành...
 • 31
 • 1,055
 • 20

đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng hình trình diễn của trạm khuyến nông huyện bắc quang tỉnh hà giang

đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng mô hình trình diễn của trạm khuyến nông huyện bắc quang tỉnh hà giang
... tài: Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng hình trình diễn trạm khuyến nông huyện Bắc Quang tỉnh Giang. ” 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài cho biết thực trạng hoạt động xây dựng ... dựng hình trình diễn trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang tỉnh Giang năm 2008 - 2010 Mục tiêu cụ thể là: - Xác định kết đạt hoạt động xây dựng hình trình diễn trạm Khuyến nông Bắc Quang - Đánh ... kết đạt hoạt động xây dựng hình trình diễn kỹ thuật trạm khuyến nông Bắc Quang 03 năm 2008 – 2010 - Tìm hiểu tiến trình thực hoạt động xây dựng hình trình diễn kỹ thuật - Đánh giá thuận...
 • 63
 • 401
 • 1

huy động nguồn lực xây dựng hình trường học mới vnen ở cấp tiểu học trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

huy động nguồn lực xây dựng mô hình trường học mới vnen ở cấp tiểu học trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc
... lý luận huy động nguồn lực xây dựng hình trường học cấp tiểu học Khảo sát thực trạng huy động nguồn lực xây dựng hình trường học cấp tiểu học địa bàn huy n Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất ... Các nguồn lực xây dựng hình trường học cấp tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp huy động nguồn lực để xây dựng hình trường học cấp tiểu học địa bàn huy n Sông tỉnh Vĩnh Phúc ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG VĂN SẢN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƢỜNG HỌC MỚI VNEN CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUY N SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành:...
 • 135
 • 418
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng plcxây dựng mô hình cạnh tranh của bidvxây dựng mô hình dao động của ôtôxây dựng mô hình trạng thái của đcmc trên miền thời gian liên tụcxay dung mo hinh ly luan va thao tac hoa cac khai niem trong de tai nghie cuu khoa hocmô hình làm việc của vật liệubáo cáo tổng kết dự án xây dựng mô hình sản xuất thuốc lá giống mới chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tại cao bằngxây dựng mô hình chính xác hóa dữ liệuxây dựng mô hình và thu thập tài liệu làm thuyết minhxây dựng mô hình du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân longsự ăn mòn của vật liệu hữu cơtính chất cơ học của vật liệu hữu cơthử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi và tỉ lệ thất nghiệp thành thị u tỷ lệ lạm phát docbáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngnghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)CHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHBai giang dien tu mon ky thuat dienSINH sản ở THỰC vậtSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậtĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2Công nghệ sản xuất bánh gạoNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêkhúc xạ ánh sángKỹ thuật tách chiết nucleic acidbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửalời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đạiSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicism