CD thang 9 thanh nien hoc tap ren luyen vi su nghiep CNH HDH dat nuoc

Thanh niên học tập, rèn luyện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... hiểu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước? ” Em hiểu CNH, HĐH? đất nước ta phải tiến hành CNH, HĐH? Mục tiêu CNH, HĐH nước ta? CNH, HĐH đất nước bao gồm nội dung gì? Để phục vụ CNH, HĐH, niên ... CNH, HĐH, niên HS phải học tập rèn luyện nào? Công nghiệp hóa, đại hóa Là giai đoạn trình phát triển, biến đổi cấu kinh tế từ kinh tế nông nghiệp thủ công sang kinh tế công nghiệp dịch vụ CNH, HĐH ... THI HÙNG BIỆN “Trách nhiệm niên học sinh nghiệp CNH, HĐH đất nước Vai trò, quyền trách nhiệm niên HS sựcủa CNH, HĐH nước ta ? Yêu cầu nghiệp nghiệp CNH, HĐH niên học sinh ? ...
 • 8
 • 9,413
 • 128

CHU DE THANG 9. THANH NIEN HOC TAP VA REN LUYEN....

CHU DE THANG 9. THANH NIEN HOC TAP VA REN LUYEN....
... Trình bày (mỗi tổ trình bày 1phút) MC Tổ V Đánh giá kết hoạt động: MC: Mời đại diện lớp nhận xét chung kết họat động MC: Mời GVCN phát biểu ý kiến MC: Bắt hát hát tập thể - kết thúc / ...
 • 3
 • 927
 • 9

Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : TRÁCH NHIỆN CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CNH- HĐH ĐẤT NƯỚC docx

Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : TRÁCH NHIỆN CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CNH- HĐH ĐẤT NƯỚC docx
... ta lên xd phát triển - Để thực lí tưởng: Dân giàu, đất nước từ nước nông nghiệp nước mạnh xh công bằng, dân nghèo nàn, lạc hậu CNH - NĐH chủ,văn minh đất nước nhiệm vụ trung tâm thời kì độ lên ... dân nước - Là mục tiêu phấn đấu hệ trẻ ? Em có suy nghĩ thảo luận - Vai trò cống hiến tuôỉ trẻ cho nội dung thư Tổng bí đất nước thư gửi niên? - NHóm 3: - Hiểu nhiệm vụ xd đất nước gđ KL: Nước ... gửi tn - CNH - NĐH đất nước nghiệp CNH - NĐH đất nước Nhóm 1: - Thảo luận nhóm - Phát huy sức mạnh dt, tiếp tục đổi Nhóm 1: Trong thư đ.c Tổng bí thư CNH - NĐH, x/dựng...
 • 4
 • 251
 • 0

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.doc.DOC

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.doc.DOC
... trờng phục vụ cho nghiệp CNH-HĐH.Đó hội tạo bớc phát triển tăng tốc đa đất nớc bớc tiến lên * Nguồn lực ngời -Bớc sang thời kỳ (CNH, HĐH đất nớc ) nhân tố ngời hệ trẻ giữ vai trò định Vì báo cáo ... nhân dân ta Điều đợc thể việc đạo Đảng Nhà nớc tiền đề tạo nên thắng nghiệp Và nguồn nhân lực niên sinh viên lại giữ vai trò quan trọng, nguồn lực chủ yếu, họ chiếm số lợng lớn số ngời độ tuổi ... thức đắn đầy đủ vấn đề thực tế đấtt nớc phải ý thức đợc vai trò trách nhiệm Tổ quốc nghiệp lý tởng cao mà Đảng nhân dân ta hớng tới -Có thể nói CNH, HĐH hội hệ niên ngày hôm có điều kiện để phát...
 • 8
 • 4,162
 • 52

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
... trờng phục vụ cho nghiệp CNH-HĐH.Đó hội tạo bớc phát triển tăng tốc đa đất nớc bớc tiến lên * Nguồn lực ngời -Bớc sang thời kỳ (CNH, HĐH đất nớc ) nhân tố ngời hệ trẻ giữ vai trò định Vì báo cáo ... nhân dân ta Điều đợc thể việc đạo Đảng Nhà nớc tiền đề tạo nên thắng nghiệp Và nguồn nhân lực niên sinh viên lại giữ vai trò quan trọng, nguồn lực chủ yếu, họ chiếm số lợng lớn số ngời độ tuổi ... thức đắn đầy đủ vấn đề thực tế đấtt nớc phải ý thức đợc vai trò trách nhiệm Tổ quốc nghiệp lý tởng cao mà Đảng nhân dân ta hớng tới -Có thể nói CNH, HĐH hội hệ niên ngày hôm có điều kiện để phát...
 • 8
 • 1,055
 • 9

Bài 11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Bài 11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
... 19 Bài 11: Trách nhiệm niên nghiệp Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước I đặt vấn đề: Trong thư đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gửi niên, đăng báo Nhân dân ngày 26/3/2003, với tiêu đề Công nghiệp ... xuôi 1- Trách nhiệm niên nghiệp CNH HĐH đất nước : - Ra sức học tập văn hoá, khoa học kỹ thuật - Tu dưỡng đạo đức, tư tưởng trị - Có lối sống lành mạnh - Rèn kỹ năng, rèn luyện sức khoẻ - Tích ... trạng nước nghèo; Thực thắng lợi nghiệp CNH HđH + Nhóm 3: Tại đồng chí Tổng Bí thư lại cho rằng, thực mục tiêu CNH - HđH đất nước Trách nhiệm vẻ vang thời to lớn hệ niên ngày nay? - Trách nhiệm...
 • 15
 • 9,627
 • 52

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤT NƯỚC

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP <CNH-HĐH> ĐẤT NƯỚC
... mạnh vai trò người ngày đề cao Ngày nay, Việt Nam qúa trình khắc phục hậu của chiến tranh lâu dài đưa đất nước bước vào thời kì thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để xây dựng Việt Nam thành nước ... vụ cho nghjioệp phát triển CNH, HĐH đất nước Đó họi lớn tạo bước phát triển tăng tốc để đưa đát nước tiến lên Giữ vai trò định đưa đất nước tiến lên ngang với nước giới hệ trẻ Thế hệ trẻ tin tưởng ... mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 đến nă đất nước ta :”Chúng ta phải đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước xây dựng nề kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta thành nước công nghiệp ưu tiên phát triển lực lượng sản...
 • 10
 • 1,607
 • 7

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
... phục vụ cho nghiệp CNH-HĐH.Đó hội tạo bước phát triển tăng tốc đưa đất nước bước tiến lên * Nguồn lực người -Bước sang thời kỳ (CNH, HĐH đất nước ) nhân tố người hệ trẻ giữ vai trò định Vì báo ... đạo Đảng Nhà nước tiền đề tạo nên thắng nghiệp Và nguồn nhân lực niên sinh viên lại giữ vai trò quan trọng, nguồn lực chủ yếu, họ chiếm số lượng lớn số người độ tuổi lao động nước ta, họ có ... tập Trong giai đoạn phát triển đất nước ta – giai đoạn độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiệp công nghiệp hoá, đại há đất nước nhiệm vụ trung tâm, giải pháp định đưa nước ta khắc phục nguy tụt hậu,...
 • 9
 • 846
 • 3

Bài soạn TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2

Bài soạn TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2
... NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HỐ – HIỆN ĐẠI HỐ ĐẤT NƯỚC Công nghiệp hóa, đại hóa trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh, dòch vụ quản lý kinh t - xã ... tiến khoa học – công nghệ nhằm tạo su t lao động – xã hội cao Khái niệm CNH - HĐH : Thảo luận nhóm +Nhóm 1: Em có suy nghó trách nhiệm niên nước ta ? +Nhóm 2: Thanh niên phải làm để hoàn thành ... tưởng trị - Có lối sống lành mạnh, rèn lun kỹ phát triển lực - Có ý thức rèn luyện sức khoẻ - Tích cực tham gia lao động sản xuất hoạt động trị, XH 2 Nhiệm vụ niên, học sinh tronh nghiệp CNH – HĐH...
 • 21
 • 2,406
 • 4

Bài giảng TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2

Bài giảng TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2
... NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HỐ – HIỆN ĐẠI HỐ ĐẤT NƯỚC Công nghiệp hóa, đại hóa trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh, dòch vụ quản lý kinh t - xã ... tiến khoa học – công nghệ nhằm tạo su t lao động – xã hội cao Khái niệm CNH - HĐH : Thảo luận nhóm +Nhóm 1: Em có suy nghó trách nhiệm niên nước ta ? +Nhóm 2: Thanh niên phải làm để hoàn thành ... tưởng trị - Có lối sống lành mạnh, rèn lun kỹ phát triển lực - Có ý thức rèn luyện sức khoẻ - Tích cực tham gia lao động sản xuất hoạt động trị, XH 2 Nhiệm vụ niên, học sinh tronh nghiệp CNH – HĐH...
 • 21
 • 1,089
 • 3

Bài soạn TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2

Bài soạn TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2
... NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HỐ – HIỆN ĐẠI HỐ ĐẤT NƯỚC Công nghiệp hóa, đại hóa trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh, dòch vụ quản lý kinh t - xã ... tiến khoa học – công nghệ nhằm tạo su t lao động – xã hội cao Khái niệm CNH - HĐH : Thảo luận nhóm +Nhóm 1: Em có suy nghó trách nhiệm niên nước ta ? +Nhóm 2: Thanh niên phải làm để hoàn thành ... tưởng trị - Có lối sống lành mạnh, rèn lun kỹ phát triển lực - Có ý thức rèn luyện sức khoẻ - Tích cực tham gia lao động sản xuất hoạt động trị, XH 2 Nhiệm vụ niên, học sinh tronh nghiệp CNH – HĐH...
 • 21
 • 854
 • 1

TIET 20 - TRACH NHIEM CUA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH, HDH DAT NUOC

TIET 20 - TRACH NHIEM CUA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH, HDH DAT NUOC
... trào Đoàn nhà trờng tổ chức k Dồn lực vào học tập Tháng 8 /200 9 9 /200 9 10 /200 9 11 /200 9 12 /200 9 1 /201 0 2 /201 0 3 /201 0 4 /201 0 5 /201 0 6 /201 0 Nội dung công việc Biện pháp thực Kết Ghi Lớp chia làm ... triển lực - Tích cực tham gia lao động sản xuất, hoạt động trị - xã hội để bảo vệ phát triển đất nớc - Thanh niên phải lực lợng nòng cốt, lực lợng xung kích nghiệp Nhiệm vụ niên học sinh: - Ra sức ... nghiệp CNH, HĐH đất nớc * Công việc 2: - Chuẩn bị 12: Quyềnưvàưnghĩaưvụưcủaưcôngưdân trong hônưnhân + Phân tích phần đặt vấn đề theo phần gợi ý + Tìm hiểu nội dung học + Xem trớc tập Trong việc...
 • 19
 • 402
 • 0

Trách nhiệm của thanh niên trong sụ­ nghiệp CNH - HDH Đất nuoc

Trách nhiệm của thanh niên trong sụ­ nghiệp CNH - HDH Đất nuoc
... Th¹c (1952 - 1972) §Ỉng Th Tr©m (1942 - 1970) Nhà máy lọc dầu Dung Quất Tiết 19 Bài 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ( T1 ) Công nghiệp hóa, ... động sử dụng máy móc Trách nhiệm niên nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước: a) Văn hóa, khoa học, kó thuật: - Ra søc häc tËp v¨n ho¸, khoa häc kü tht - Cã lèi sèng lµnh m¹nh - RÌn kü n¨ng, rÌn ... nghiƯp CNH , H§H ®Êt níc: -Gia nhËp nghÜa vơ qu©n sù -Chia sỴ khã kh¨n víi céng ®ång -X©y dùng c«ng tr×nh lỵi -Tham gia phong trµo t×nh ngun -HiÕn m¸u nh©n ®¹o -Hi - nh s¸ng v¨n hãa vùng cao -ChiÕn...
 • 42
 • 594
 • 2

Bài 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH đất nước

Bài 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH đất nước
... trạng nước nghèo; Thực thắng lợi nghiệp CNH HđH + Nhóm 3: Tại đồng chí Tổng Bí thư lại cho rằng, thực mục tiêu CNH - HđH đất nước Trách nhiệm vẻ vang thời to lớn hệ niên ngày nay? - Trách nhiệm ... Xây dựng đất nước : + Một nước công nghiệp đại + Quốc phòng vững + Dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Những gương niên tiêu biểu nghiệp Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trò ... đề Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước nghiệp niên, có đoạn viết : Đất nước Việt nam có lịch sử ngàn năm, trải qua nhiều hệ góp sức dựng nước giữ nư ớc Mỗi hệ có trách nhiệm với lịch sử vào thời...
 • 14
 • 344
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thanh niên với sự nghiệp cnh hđh đất nướcvị trí vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cnh hđh đất nước hiện naybai tham luan hoc tap ren luyen vi ngay mai lap nghiepcâu 3 quá trình học tập rèn luyện nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt hơn làsuy nghĩ của em về hiện tượng nhiều gia đình cá nhân tổ chức thu nhận trẻ em lang thang để giúp các em học tâp rèn luyênke hoach hoc tap ren luyen nam hoc lop 9mẫu bài phát biểu đoàn vien thanh nien hoc tap nang cao trinh dongười khuyết tật có thành tích trong học tập rèn luyện được tuyên dương khen thưởngphương hướng nhiệm vụ học tập rèn luyện của sinh viênđể sống chan hòa với mọi người em thấy cần phải học tập rèn luyện như thế nàoứng dụng quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng sang những sự thay đổi về chất và ngược lại trong vấn đề học tập rèn luyện của sinh viêndang ky phan dau hoc tap ren luyen theo tam guong dao duc hcmchuyên đề học tập rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhkiem tra danh gia ket qua hoc tap ren luyen cua hoc sinh thptnhững khó khăn trong học tập rèn luyện của sinh viênbao cao thuong nien nam 20143 Giay dang ky tham du Dai hoi5 Giay de cu ung vien bau bo sung BKS7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 201110. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKS12 TT mien nhiem TV BKSThu moi hop DHDCD thuong nien 2012 TMT2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Giay uy quyen tham duTÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Q QC bieu quyetBáo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,CBTT Quyet dinh cua HDQT cong ty ngay 22 06 2017ptscthanhhoa baocaotaichinh6thangdaunam2017soatxet signedĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zip2. Bao cao HDQT 2016Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 3. BiepCBTT da ky hop dong kiem toan nam 20179.Thong bao to chuc DHCD 2017Du thao Nghi Quyet DHDCD 2017