LCD 16 2 .......................

Ứng dụng IC8051 để hiển thị bộ đếm GIỜ - PHÚT – GIÂY – THỨ – NGÀY – THÁNG - NĂM trên LCD 16 -2.

Ứng dụng IC8051 để hiển thị bộ đếm GIỜ - PHÚT – GIÂY – THỨ – NGÀY – THÁNG - NĂM trên LCD 16 -2.
... cứu tìm hiểu vi điều khiển nhiều điều chưa biết Trong viết em, em xin giới thiêu ứng dụng IC8051 để hiển thị đếm GIỜ - PHÚT GIÂY THỨ NGÀY THÁNG - NĂM LCD 16 -2 Tuy nhiên trình viêt ... 10 ĐỂ TÁCH SỐ ĐƠN VỊ VÀ SỐ CHỤC KẾT THÚC 5.6 HÀNG DHCN TPHCM - 32 - SVTH : NGUYEN NGOC SANG ĐỒ ÁN ĐƠNG HỒ SỐ TRÊN LCD 16X2 BẮT ĐẦU GIẢI MÃ SỐ BCD CỦA GIỜ-PHÚTGIÂY,HIỂN THỊ LÊN HÀNG CỦA LCD ... liệu hiển thị − Khối hiển thị: Dùng Led đoạn hiển thị giá mua vào, giá bán ngày, tháng, năm − Khối nút nhấn: Dùng nút nhấn (SELECT, OK, UP, DOWN) để hiệu chỉnh giá trị hiển thị DHCN TPHCM - 17 -...
 • 47
 • 1,020
 • 6

Đánh giá tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn - miocene sớm lô 16 - 2 Bồn Trũng Cửu Long

Đánh giá tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn - miocene sớm lô 16 - 2 Bồn Trũng Cửu Long
... V .2. 2 – Phương pháp mô Monte - Carlo 50 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ TẦNG OLIGOCENE MUỘN – MIOCENE SỚM LÔ 16 – BỒN TRŨNG CỬU LONG -5 3 VI.1 – KHU VỰC TRUNG TÂM ... chờm nghòch Từ Miocene sớm đến Miocene giữa, bồn trũng Cửu Long bồn đơn giản Nhưng từ Miocene muộn đến nay, bồn trũng Cửu Long hoàn toàn nối với bồn trũng Nam Côn Sơn tạo thành bồn trũng khơi Việt ... TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS PHẠM VŨ CHƯƠNG “ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ TẦNG OLIGOCENE MUỘN – MIOCENE SỚM LÔ 16 – BỒN TRŨNG CỬU LONG Phương pháp luận đề tài: dựa đồ cấu trúc xác đònh...
 • 95
 • 484
 • 2

LOP 5 -TUAN 16 - 2 BUOI-CKT-KNS

LOP 5 -TUAN 16 - 2 BUOI-CKT-KNS
... h/s S h/s n chim : 52 ,5% S h/s n :? h/s * Cht li: - Tỡm 1% s h/s ton trng - Tỡm 52 ,5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K.L : SGK - 76 b/ Bi toỏn: Lói sut : 0 ,5 % mt thỏng 5, 8% x 96% : c bi ... 13,33 % b) T s phn trm ca 6, 25 v 25 l: 6, 25 : 25 = 0, 25 = 25 % Li gii: Coi s tin bỏn c l 100% S tin lói l: 450 000 : 100 ì 12 ,5 = 56 25 0 (ng) S tin cú l: 450 000 56 25 0 = 393 750 (ng) Ngô Thị Hồng Thanh ... 15 = 27 0 (m2) 20 % ca din tớch lm nh: 27 0 x 20 : 100 = 54 (m2) ỏp s: 54 m2 HS c v tớnh nhm: - 1% ca 120 0 cõy: 120 0 : 100 = 12 (cõy) - 5% ca 120 0 cõy: 12 x = 60 (cõy) 10% = 5% x nờn 10% ca 120 0...
 • 26
 • 196
 • 0

G.A TUÂN 16, 2 BUÔI: CKTKN, KNS

G.A TUÂN 16, 2 BUÔI: CKTKN, KNS
... định: 2/ Luyện tập: Bài : tính a) 8750 : 35 23 520 : 56 -Thực vào 11780 : 42 b) 29 96 : 28 24 20 : 12 13870 : 45 Bài : Giải toán Một máy bơm nước 12 -2 em ; -2- 3 em đối đáp tìm hiểu đề phút bơm 9 720 0 ... - GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu HS thực đặt tính tính 80 120 24 5 06 62 327 1 720 05 Vậy 80 120 : 24 5 = 327 - Phép chia 80 120 : 24 5 làø phép chia hết hay phép chia có dư ? c) Luyện tập , thực ... 123 ; 87830 : Chữa chốt kết 357 Bài 2: Khoanh vo chữ đặt trước câu TL đng - 1HS lên bảng , lớp làm vào A: 123 40 : 500 = 24 (dư 34) Chữa ,chốt KQ B: 123 40 : 500 = 24 (dư 340) C: 123 40 : 500 = 24 0...
 • 26
 • 208
 • 0

GA L3 TUẦN 16 ( 2 BUỔI) - CKTKN

GA L3 TUẦN 16 ( 2 BUỔI) - CKTKN
... bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - em nêu u cầu BT 25 +35 6-1 56 25 8-7 8+365 - Lấy HS làm vë 15x4 :2 25 8-7 x9 - Một học sinh nêu u cầu - 2HS lên bảng thực hiện, lớp booe sung a /25 8-1 0x3 c/ 36 9-4 5 :2 b/ ... gi¸ trÞ 2/ Bµi míi : 1/GV nªu hai quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ cđa c¸c biĨu thøc - HS ®äc l¹i - GV viÕt lªn b¶ng 60 + 20 - - Yªu cÇu HS suy nghÜ ®Ĩ tÝnh 60 + 20 -5 - HS tÝnh 60 + 20 - 80 - = 75 - Cho vµi ... thøc 126 céng víi 51 - GV viÕt 62 - 11, giíi thiƯu 62 - 11 còng lµ mét biĨu thøc, biĨu thøc 62 - 11 - HS nh¾c: biĨu thøc 62 trõ 11 - Lµm t¬ng tù víi c¸c biĨu thøc 13 x 3; 84 : 4; 125 + 10 - * KÕt...
 • 34
 • 193
 • 0

GIAO AN LOP 4 TUAN 16 (2 buoi/ngay)

GIAO AN LOP 4 TUAN 16 (2 buoi/ngay)
... HS giỏi) 12 345 67 5 64 17 14 95 285 17 12 345 67 5 64 1 84 285 47 Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS làm tập chuẩn bị sau Tiết 3: Tiết 4: a, sai lần chia thứ hai: 5 64 : 67 = có số dư ... SGK - HS nêu cách tính Vậy 244 8 : 24 = 102 - Phép chia 44 8 : 24 phép chia hết hay - Là phép chia hết số dư phép chia có dư ? - GV nên nhấn mạnh lần chia thứ hai chia 24 0, viết vào thương bên phải ... bày cách 2120 : 42 4 1935 : 3 54 chia - Bài tập yêu cầu làm ? - HS nhận xét - HS tự đặt tính tính 2120 42 4 1935 3 54 - HS nhận xét làm bạn 2120 1770 - GV nhận xét cho điểm HS 0000 165 Bài (bỏ 2a)...
 • 25
 • 672
 • 2

GA L5 tuần 16 - 2 buổi

GA L5 tuần 16 - 2 buổi
... gi¶i 120 0 c©y råi tÝnh nhÈm 5%, 20 %, 1% cđa 120 0 c©y lµ: 120 0 : 100 = 12 (c©y) 25 % sè c©y vên 5% cđa 120 0 c©y lµ: 12 x = 60 (c©y) - Gäi häc sinh ®äc nhÈm kÕt qu¶ 20 % cđa 120 0 c©y lµ: 12 x 20 = 24 0 ... a) 27 ,5% + 38% = 65,5% c) 14 ,2% x 4% = 56,8% b) 30% - 16% = 14% d) 21 6% : = 27 % Bµi 2: - Häc sinh th¶o ln nªu c¸ch gi¶i - HS lªn b¶ng tr×nh bµy, líp nhËn xÐt Bµi gi¶i - Gi¸o viªn nhËn xÐt- ®¸nh ... tËp - GV cho HS đọc kĩ đề - Cho HS làm tập - HS trình bày - Gọi HS lên chữa - GV giúp đỡ HS chậm - HS đọc kĩ đề - GV chấm số nhận xét - HS làm tập *Ơn cách tìm tỉ số phần trăm số - HS lên chữa -...
 • 30
 • 178
 • 0

Gián án Giáo án lớp 1 tuần 16- 2 Buổi

Gián án Giáo án lớp 1 tuần 16- 2 Buổi
... xem bi nh Ngy son: Ngy 09 thỏng 12 nm 2 010 Ngy ging: Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2 010 Sinh hot lp I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 16 - Hc sinh nm c nhng u im, tn ... vi 10 Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 16 lm , hc thuc cỏc phộp cng v tr Hc sinh lng nghe phm vi 10 Xem bi mi.: Luyn Ngy son: Ngy 07 thỏng 12 nm 2 010 Ngy ging: Th nm ngy 09 thỏng 12 nm ... Hải Chánh Giáo án tuần 16 em nờu phộp tớnh v kt qua.ỷ -nờu c mi quan h gia phộp cng v phộp tr qua vớ d: + = 10 v 10 = + Em cú nhn xột gỡ v kt qa ca phộp tớnh: 10 + = 10 V 10 = 10 Bi 2: dng...
 • 24
 • 815
 • 5

Tài liệu 16.2. Navigating in Unix ppt

Tài liệu 16.2. Navigating in Unix ppt
... entire command line you're working on (to the insertion point's left) Moves the insertion point to the beginning of the line Moves the insertion point to the end of the line Transposes the previous ... characters Moves the insertion point to the beginning of the next word Moves the insertion point to the beginning of the current word Erases the previous word (defined as "anything that ends with ... by the Finder's definition The Unix shell uses its own system of denoting invisible files and folders, and ignores the Finder's That doesn't mean you're seeing everything; files that are invisible...
 • 10
 • 208
 • 0

Tài liệu GRE REAL TEST 16-2 docx

Tài liệu GRE REAL TEST 16-2 docx
... (B) stable : fluctuation (C) volatile : force (D) symmetric : flaw (E) valid : exception 186 GRE Real 19 Directions: Each passage in this group is followed by questions based on its content After ... experiment are too contradictory to allow for easy interpretation GO ON TO THE NEXT PAGE 188 GRE Real 19 In 1923 the innovative Russian filmmaker Dziga Vertov described filmmaking as a process ... broader audience than many other kinds of media, have had greater success in promoting visual literacy 25 The author would most likely agree with which of the following statements about film and...
 • 7
 • 270
 • 2

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 16-2 pdf

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 16-2 pdf
... aid for education Why should? - Helping poor countries can bring economic benefits for both sides - Poor: technology, facility, qualified human resource - Rich: larger market, cheap labour force ... interest, it is morally right for developing countries to refuse to pay back foreign loans 6 "The best way to help developing countries is to give them financial aid." Write an essay either agreeing ... does foreign aid benefit the donor? - get the interest - Banks making the loans maje two or three times the money lent after the interest payments are taken into account In what way does foreign...
 • 6
 • 256
 • 2

LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC – LEV TOLSTOY- SHORT STORY 16-2 doc

LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC – LEV TOLSTOY- SHORT STORY 16-2 doc
... came the joiner's wife, who by this time had prepared her samovar, and, anxious to make up the quarrel of the previous day, brought the traveller a cup of tea Neighbor Nikita refused the loan ... of the cross At the last moment his little boy, Mishka, ran to the door, begging to be given a short ride; and then his little daughter, Mashka, appeared on the scene and pleaded that she, too, ... placed them in the wagon, together with two others belonging to a neighbor all anxious to have a short ride As Akulina helped the little ones into the wagon she took occasion to remind Polikey...
 • 16
 • 149
 • 0

TẬP ĐỌC LOP 5 TUẦN 16 -2

TẬP ĐỌC LOP 5 TUẦN 16 -2
... Th t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Th t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Luyện đọc: *Luyn c t: - lâu nm, lúc, nể lời, thuyên giảm, nói *Luyện đọc câu: ... t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Tỡm hiểu bài: - Vỡ b si thn m c khụng chu m, trn bnh vin v nh? *C n s m *C khụng tin bỏc s ngi Kinh li bt c ma ngi Thỏi Th t ngy 16 thỏng ... ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Ni dung : Bài học phê phán cách suy nghĩ mê tín, dị đoan; giúp người hiểu cúng báI cha khỏi bệnh, có khoa học bệnh viện làm điều Th t ngy 16...
 • 11
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: uniform building code 1997 volume 2 table 16 2hướng dẫn cài đặt orcad 16 2 fullhướng dẫn cài đặt orcad 16 22 16 2 serial line codes16 2 thiết kế không gian và thiết kế dẫn hướngkhối hiển thị lcd 2x16 2 dòng 16cộtfigure162 sample solaris 8 patch report16 2 17 2 18 2 19trial version section 16 2 socket descriptorschapter 16 16 2 implementationchapter 16 16 2 packing and unpacking binary datachapter 16 16 2 transferable interfacechapter 16 16 2 net ftp§16 2 equilibrium stage model for leaching and washing16 2 http request sent by netscape 4 7 when submitting getform htmlPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây