Xây dựng ứng dụng test online bảo mật

Xây dựng mô hình bảo mật cho SMS và ứng dụng trong hệ thống phat triển thuê bao điện thoại di động

Xây dựng mô hình bảo mật cho SMS và ứng dụng trong hệ thống phat triển thuê bao điện thoại di động
... vấn đề an toàn, bảo mật mạng GSM từ xây dựng hình bảo mật cho ứng dụng SMS mã hóa tin nhắn Áp dụng thử nghiệm hình vào hệ thống phát triển thuê bao điện thoại di động ứng dụng thực tiễn đề ... đảm bảo Telecom an toàn, bảo mật thông tin cho SMS vấn đề cốt lõi cần nghiên cứu Đề tài lựa chọn hướng xây dựng hình bảo mật cho SMS ứng dụng hệ thống phát triển thuê bao điện thoại di động ... đổi mật 3.4 Phân tích, đánh giá kết thu  dụng SMS  Chương 3: Thử nghiệm hình bảo mật cho SMS kết Chương đề xuất hình bảo mật cho SMS mã hóa tin nhắn Ứng dụng hình cho hệ thống phát triển...
 • 10
 • 343
 • 0

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỰA TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG MICROSOFT FOREFRONT TMG 2010 CHO CÔNG TY CỖ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D.M.A COMPUTER TECHNOLOGY

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỰA TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG MICROSOFT FOREFRONT TMG 2010 CHO CÔNG TY CỖ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D.M.A COMPUTER TECHNOLOGY
... xin giới thiệu giải pháp bảo mật cho mạng doanh nghiệp dựa kiến thức học kiến thức tìm hiểu nâng cao Chúng xin đưa giải pháp bảo mật dựa tảng tường lửa mềm Microsoft Microsoft Forefront Threat ... lửa mềm Microsoft Microsoft Forefront Threat Managerment Gateway (TMG) 2010 cho công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ D.M.A Computer Technology Để hoàn thành tốt đề tài xin chân thành cảm ơn ban lãnh ... doanh nghiệp ứng dụng bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp chủ đề mà nhóm chọn thảo luận - ứng dụng Microsoft Forefront TMG 2010 bảo mật mạng doanh nghiệp Kể từ phiên ISA Server 2006 trở Microsoft...
 • 237
 • 821
 • 3

Xây dựng giải pháp bảo mật bioPKI và ứng dụng để bảo mậthệ thống nhận dạng vân tay

Xây dựng giải pháp bảo mật bioPKI và ứng dụng để bảo mậthệ thống nhận dạng vân tay
... ngng dch v (chng hn p phỏ scanner), dựng võn tay gi mo, ci sn võn tay b nh scanner hoc cỏc chip, i vi cỏc ng truyn, thng cú cỏc kiu tn cụng nỳp ly d liu dựng li (replay) i vi cỏc khõu trớch ... mng Mỏy ny phi c ci t phn mm nhn dng sinh trc, trng hp ca chỳng ta l dựng võn tay c kt ni vi thit b cú chc nng thu nhn võn tay sng, u c th, c ni mng vi Application Server RA trao i thụng tin ... (khi ngi s dng ln u ng ký vo h thng) Nh dựng võn tay xỏc minh ti ch danh tớnh ngi s dng ng nhp hay truy cp ti nguyờn h thng nờn trỏnh c cỏc trng hp ngi ny dựng username v password ca ngi khỏc -...
 • 16
 • 76
 • 0

Xây dựng giải pháp bảo mật bio PKI và ứng dụng để bảo mậthệ thống nhận dạng vân tay

Xây dựng giải pháp bảo mật bio PKI và ứng dụng để bảo mậthệ thống nhận dạng vân tay
... húa Gii phỏp bioPKI ti xut l mt nhng c gng ú Hỡnh 1.1 trỡnh by s khỏi quỏt mụ hỡnh gii phỏp bo mt ng dng bioPKI trờn mng Hỡnh 1.1- S khỏi quỏt mụ hỡnh gii phỏp bo mt ng dng bioPKI trờn mng ... mt kim soỏt truy cp CSDL ng dng bioPKI Trong ú: - User: Ngi s dng c phộp truy cp t xa qua mng vo mt mỏy ch CSDL nu c h thng BioPKI cp khúa riờng, th sinh trc Bio- EToken v chng th, th cũn hiu ... loi hỡnh tn cụng khỏc liờn quan n phiờn lm vic ca ngi dựng B cụng c bioPKI kim soỏt truy cp mng Trờn c s mụ hỡnh nờu trờn, b cụng c bo mt bioPKI c xõy dng bao gm chc nng chớnh: (1) Kim soỏt ng...
 • 16
 • 138
 • 0

Xây dựng giải pháp bảo mật bio PKI và ứng dụng để bảo mật hệ thống nhận dạng vân tay

Xây dựng giải pháp bảo mật bio PKI và ứng dụng để bảo mật hệ thống nhận dạng vân tay
... húa Gii phỏp bioPKI ti xut l mt nhng c gng ú Hỡnh 1.1 trỡnh by s khỏi quỏt mụ hỡnh gii phỏp bo mt ng dng bioPKI trờn mng Hỡnh 1.1- S khỏi quỏt mụ hỡnh gii phỏp bo mt ng dng bioPKI trờn mng ... mt kim soỏt truy cp CSDL ng dng bioPKI Trong ú: - User: Ngi s dng c phộp truy cp t xa qua mng vo mt mỏy ch CSDL nu c h thng BioPKI cp khúa riờng, th sinh trc Bio- EToken v chng th, th cũn hiu ... loi hỡnh tn cụng khỏc liờn quan n phiờn lm vic ca ngi dựng B cụng c bioPKI kim soỏt truy cp mng Trờn c s mụ hỡnh nờu trờn, b cụng c bo mt bioPKI c xõy dng bao gm chc nng chớnh: (1) Kim soỏt ng...
 • 16
 • 180
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf
... ngữ bảo vệ thờng sử dụng nói hệ điều hành, thuật ngữ an toàn đợc sử dụng chung Bảo mật ngăn chặn, phát xác định tiếp cận thông tin trái phép Nói chung, bảo mật bảo vệ liệu môi trờng cần bảo mật ... cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, toàn vẹn sẵn sàng Trong tài liệu này, thuật ngữ nh gán quyền, bảo vệ an toàn ... trị biết Bảo vệ chống suy diễn Suy diễn khả có đợc thông tin mật từ thông tin không bí mật Đặc biệt, suy diễn ảnh hởng tới sở liệu thống kê, ngời dùng không đợc phép dò xét thông tin cá thể...
 • 140
 • 779
 • 6

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
... ngữ bảo vệ thờng sử dụng nói hệ điều hành, thuật ngữ an toàn đợc sử dụng chung Bảo mật ngăn chặn, phát xác định tiếp cận thông tin trái phép Nói chung, bảo mật bảo vệ liệu môi trờng cần bảo mật ... cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, toàn vẹn sẵn sàng Trong tài liệu này, thuật ngữ nh gán quyền, bảo vệ an toàn ... trị biết Bảo vệ chống suy diễn Suy diễn khả có đợc thông tin mật từ thông tin không bí mật Đặc biệt, suy diễn ảnh hởng tới sở liệu thống kê, ngời dùng không đợc phép dò xét thông tin cá thể...
 • 140
 • 388
 • 0

Xây dựng chiến lược bảo mật từ nội bộ

Xây dựng chiến lược bảo mật từ nội bộ
... quản lý bảo mật thông tin (ISMS) Đây tiêu chuẩn phát triển từ tiêu chuẩn BS 7799 Anh hệ thống bảo mật Khi áp dụng hệ thống quản lý bảo mật thông tin, doanh nghiệp có biện pháp phù hợp để bảo vệ ... khác trình xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Điều chứng tỏ ngày có nhiều doanh nghiệp nhận thấy vai trò quan trọng việc áp dụng hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo ISO 27001 nội ... thành công đòi hỏi 80% cấu thành phải đến từ khâu quản lý tốt doanh nghiệp, tổ chức 20% lại đến từ việc triển khai công nghệ Thực tế chứng minh, đa số cố bảo mật thông tin xảy khâu quản lý doanh nghiệp,...
 • 5
 • 175
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx

Tài liệu BÁO CÁO:
... nhận để ghi lại thông tin nhập Thay đổi thông tin ngời dùng Những thông tin liên quan đến ngời dùng nh tên, mật đăng nhập đợc thay đổi cách vào menu Cấu hình chọn mục Thay đổi thông tin ngời dùng ... sử dụng dịch vụ th tín điện tử Có khả trao đổi thông tin dạng nh thông tin mật đối tác thơng mại với Có khả xác thực ngời gửi, ngời nhận, xác thực nội dung th Đảm bảo ngời nhận biết chắn ... 12 Thay đổi thông tin ngời dùng 13 Hệ th điện tử an ton Mục đích: Đáp ứng cho giao dịch thơng mại điện tử đòi hỏi an toàn thông qua dịch vụ th điện tử Các đặc tính bản:...
 • 20
 • 386
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx
... tục tin cậy hệ thống, bảo vệ liệu chơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, ... thông tin cần thiết cho an ninh quốc gia thông tin không thiết yếu thông tin đợc biết, dựa vào kiểm soát quyền thích hợp Cơ sở liệu có kiểu thông tin đợc gọi sở liệu đợc phân loại Trong đó, liệu ... Thiết kế sở liệu an ton Giới thiệu An toàn sở liệu lôgíc giải vấn đề an toàn (tính bí mật toàn vẹn) thông qua quy tắc nhằm thiết lập truy nhập hợp pháp vào thông tin tài nguyên sở liệu Các quy...
 • 140
 • 337
 • 0

Thiết kế và xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp

Thiết kế và xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp
... Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Lời cảm ơn Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Lời ... 32 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Nhập CD KEY Lựa chọn ấn cài đặt: Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT 33 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp ... Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Tạo OU Server Core: Thiết lập tài khoản ngời dùng mạng: Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT 37 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo...
 • 71
 • 706
 • 2

Xây dựng hệ thống bảo mật ạng thông qua ISA firewall server 2006

Xây dựng hệ thống bảo mật ạng thông qua ISA firewall server 2006
... MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 Phn ISA FIREWALL SERVER 2006 4.1 Gii thiu ISA Internet Acceleration and Security (ISA) Server 2006: c xõy dng da trờn cỏc phiờn bn ISA Server trc Nú ... BO MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 - IDS - Flood Resiliency - HTTP compression - Diffserv 4.2 Ci t ISA Server 2006 Firewall Vo th mc cha source ISA double click vo File ISAAutorun.exe ... ca s Microsoft ISA Server 2006 Setup, chn Install ISA Server 2006 - > NEXT SVTH: THI VIT HNG 42 GVHD: PGS.TS MAI VN TRINH XY DNG H THNG BO MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 Chn Otion...
 • 74
 • 1,127
 • 4

Xây dựng hệ thống bảo mật mạng cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng hệ thống bảo mật mạng cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học
... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ TÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG CHO DOANH NGHIỆP GVHD: ... Microsoft Chính nhu cầu bảo mật ngày có vai trò quan trọng hệ thống mạng doanh nghiệp tổ chức, kiến thức học trường em chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG CHO DOANH NGHIỆP” Nhưng thời gian ... Server 2006 Standard đáp ứng nhu cầu bảo vệ chia sẻ băng thông cho doanh nghiệp, công ty có quy mô trung bình Xây dựng để kiểm soát luồng liệu vào hệ thống mạng nội Kiểm soát trình truy cập người...
 • 55
 • 772
 • 11

Nghiên cứu xây dựng giải pháp Bảo mật mạng riêng ảo VPN dựa trên công nghệ mở

Nghiên cứu xây dựng giải pháp Bảo mật mạng riêng ảo VPN dựa trên công nghệ mở
... Nghiên cứu tổng quan an ninh bảo mật, công nghệ VPN - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin công nghệ VPN - Nghiên cứu công nghệ bảo mật mạng riêng ảo VPN - Nghiên cứu giải pháp ... yêu cầu giải pháp: - Sử dụng công nghệ bảo mật đại - Có thể thay đổi linh hoạt phƣơng pháp bảo mật - Bổ xung phƣơng pháp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn, an ninh Yêu cầu quản trị: Đảm bảo hoạt động ... 3.2.3 Giải pháp bảo mật 3.2.3.3 Tích hợp PKI Hiện nhiều mạng riêng ảo (VPN) thể hạn chế hệ thống bảo mật đơn giản Vấn đề đặt để đáp ứng yêu cầu phát triển mạng riêng ảo lớn có tính bảo mật cao...
 • 24
 • 625
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng giải pháp bảo mậtxây dựng giải pháp bảo mật cho hệ thống mạngxây dựng phần mềm bảo mậtnghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệuxây dựng hệ thống bảo mậtphân tích thiết kế xây dựng phần mềm bảo mật sms của hệ thống thông tin di động cdmađề tài nghiên cứu ứng dụng hỗ tợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học việt namxây dựng quy chế bảo vệ bí mật nhà nướcxây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu mớiứng dụng fpga trong bảo mật vô tuyếnxây dựng các dự báo khoa học để tạo tiền đề cho việc dự báo nhu cầu vốn tín dụng trung dài hạn để có kế hoạch đáp ứng phù hợp thúc đẩy kinh tế phát triểnứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng các loại báo cáo định kỳxây dựng phần mềm báo điểmxây dựng đề cương báo cáochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả