Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại công ty cổ phần thiên sơn

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chưc công tác kế toán bán hàng tại cụng ty Cổ phần 27

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chưc công tác kế toán bán hàng tại cụng ty Cổ phần 27
... tiờu Cụng ty Cổ phần 27- 7 Qua quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển, mặc dự cũn gặp nhiều thử thỏch, xong Cụng ty Cổ phần 27- 7 đạt thành tựu đỏng kể, bước khẳng định mỡnh trờn thị trường Đú kết đổi cụng ... cụng tỏc tổ chức kế toỏn Cụng ty bước hoàn thiện để phự hợp với tỡnh hỡnh kinh tế Tuy nhiờn bờn cạnh thuận lợi cũn khú khăn hạn chế cần khắc phục cụng tỏc kế toỏn núi chung tổ chức cụng tỏc kế ... cho năm kế hoạch cao số dư dự phũng năm trước trớch lập, thỡ cụng ty thỡ cụng ty phải hoàn nhập vào thu nhập khỏc phần chờnh lệch: Nợ 159: Hoàn nhập dự phũng Cú 711: Hoàn nhập dự phũng KẾT LUẬN...
 • 9
 • 252
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh thương mại hoàn kiếm – công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh thương mại hoàn kiếm – công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội
... nh vy Chi nhỏnh mi nm bt c nhng c hi v mang li li nhun cao cho mỡnh Nh : Công tác nghiên cứu thị trờng hoạch định tiêu thụ hàng hoá Chi nhánh thơng mại Hoàn Kiếm tốt song bên cạnh Chi nhánh cần ... dịch vụ chăm sóc khách hàng sau mua sản phẩm hàng hoá) đợc thực hoàn hảo Chi nhánh cần trọng phát triển dịch vụ sau bán có nh Chi nhánh ty thu hút đợc khách hàng đến vơí sản phẩm III DNH GI CHUNG ... nghiệp vụ Tổ kho Tổ tiêu thụ Các đại lý Các cửa hàng Các đại lý Cửa hàng bán lẻ Cửa hàng bán lẻ Cửa hàng bán lẻ Ngời tiêu dùng Trong s trờn ta thy b mỏy tiờu th sn phm ca Chi nhỏnh l rt hon chnh...
 • 53
 • 52
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 8.01

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 8.01
... CễNG TY C PHN SễNG 8.01 2.1 K toỏn chi phớ sn xut ti Cụng ty c phn Sụng 8.01 2.1.1 K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip ti Cụng ty cụ phõn Sụng 8.01 2.1.1.1 Ni dung Ti cụng ty Sụng 8.01 Chi ... Lí CHI PH TI CễNG TY C PHN SễNG 8.01 1.1 c im sn phm ca Cụng ty c phn Sụng 8.01 1.2 c im t chc sn xut sn phm Cụng ty c phn Sụng 8.01 1.3 Qun lý chi phớ sn xut ca Cụng ty c phn Sụng 8.01 ... .9 CHNG 2: THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN SễNG 8.01 12 2.1 K toỏn chi phớ sn xut ca Cụng ty c phn Sụng 8.01 .12 2.1.1 K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip...
 • 98
 • 107
 • 0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long
... công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long 2.1.1 2.1.1.1 Tổng quan công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long Tên công ty: CÔNG TY CỔ ... sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1.1 • Phân tích tình hình tăng, giảm cấu tổng vốn kinh doanh Mục đích phân tích tình hình nguồn vốn kinh doanh nhằm ... 1.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.2.1 • Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Hệ số doanh thu vốn kinh doanh Chỉ tiêu phản ánh sức sản xuất, khả tạo doanh thu đồng vốn Nếu...
 • 44
 • 113
 • 0

Công tác hoạch toán kế toán tại C.ty khí ôtô 3 -2

Công tác hoạch toán kế toán tại C.ty cơ khí ôtô 3 -2
... cấp 33 4 (33 8.2) (33 8 .3) (33 8.4) 286.046.862 8. 433 .259 101.204.249 5 .36 0. 934 1.688.655 2.024.095 12. 030 . 730 3. 789.615 4.542 .34 7 39 Cộng có TK (33 8.2, 33 8 .3, 33 8.4) 17 .39 1.664 5.478.280 6.566. 432 ... 209.811 .30 0 kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 33 4: 209.811 .30 0 Có TK 111: 209.811 .30 0 Từ chứng từ cuối tháng kế toán tiến hành vào sổ TK 33 4, TK 33 8: Đơn vị: Công ty khí Sổ TK 33 4 ôtô 3- 2 Số ... 4.857 .33 2.729 C NVTT 28.8 53. 332 .729 Tiền 21 .37 5. 836 .39 7 4.856.6 23. 432 2.260.8 73. 000 28.8 53. 332 .729 Nguồn: Bảng tổng kết TS năm 2001 - Kết sản xuất kinh doanh công ty: kết sản xuất kinh doanh công...
 • 104
 • 232
 • 1

Công tác tổ chức tài chính kế toán tại công ty cổ phần sông đà 11

Công tác tổ chức tài chính kế toán tại công ty cổ phần sông đà 11
... tế Công ty cổ phần Sông Đà, em tìm hiểu hoạt động, tổ chức công ty, công tác tổ chức Tài chính- Kế toán công ty Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần sau: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ... chuyển Công ty Sông Đà 11 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 11 Là đơn vị thành viên qua 45 năm phát triển trưởng thành Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 11 tích ... tập tổng hợp GVHD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1)TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 1.1) Giới thiệu chung Công ty cổ phần Sông Đà 11 1.1.1) Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Sông Đà 11 Công ty cổ...
 • 27
 • 98
 • 0

tính giá thành phục vụ quản trị chi phí sản xuất tại sơn trà resort&spa công ty cổ phần sơn trà

tính giá thành phục vụ quản trị chi phí sản xuất tại sơn trà resort&spa công ty cổ phần sơn trà
... tin giá thành t i Công ty Công ty ti n hành phân tích chi phí ch tr ng công tác phân tích báo cáo tài chính, theo kho n m c chi phí 2.3 T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH T I CÔNG TY 2.3.1 a) i tư ... PH C V QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N SƠN TRÀ 3.1 TĂNG CƯ NG QU N TR CHI PHÍ S N XU T VÀ YÊU C U THÔNG TIN GIÁ THÀNH T I CÔNG TY C PH N SƠN TRÀ 3.1.1 L p k ho ch chi phí kho n chi phí k ho ... qu n tr chi phí t i Công ty c ph n Sõn Trà Tác gi hy v ng s giúp Công ty có nh ng nhìn m i hõn v qu n tr chi phí, nhý tính giá thành t ðó có th nâng cao hi u qu qu n tr chi phí t i Công ty 5 CHƯƠNG...
 • 26
 • 166
 • 0

Nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... dự thầu công ty cổ phần Sông Đà 27 2. 2 .2 Uy tín công ty .27 Bảng 11: Mụt sụ công trình mà công ty thắng thầu thi công 27 3 .Công tác tham dự thầu của công ty cổ phần Sông Đà 29 II ANH ... VI Công nhân theo nghề Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 28 7 96 53 14 28 8 73 37 10 25 3 57 30 101 28 14 29 51 28 6 93 10 22 1 52 226 97 24 62 27 1 30 43 21 11 15 108 28 4 65 67 27 9 74 25 35 85 35 42 13 ... A. 924 T.in c GD.611A T.130 22 13 2 1 26 0 340 26 0 23 5 23 5 85 21 0 110 10460 lớt 15 13 m3 15 0,7 13 3,03 118KW 139 320 310 22 8Hp 2, 2 m3 0,85 m3 2, 3 m3 1,8 m3 2, 3 m3 1 27 25 0 1 52 1,6 m3 1,4 m3 Nht L.xụ...
 • 65
 • 129
 • 0

Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần Sông Đà 11

Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần Sông Đà 11
... CTCP Sông Đà 11 BCTC chi nhánh thành viên BCTC tổng hợp Công ty Cổ phần Sông Đà 11 BCTC công ty BCTC hợp Công ty Cổ phần Sông Đà 11 BCTC công ty liên kết Sơ đồ 2.3 Quy trình lập BCTC hợp Công ty ... khoản đầu tư tài Công ty Cổ phần Sông Đà 11 a Đầu tư vào công ty Đến ngày 31/12/2012 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đầu tư vào ba công ty với số vốn 36.431.773.480 đồng b Đầu tư vào công ty liên kết Tính ... phần Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long 5.000.000.000 đồng Công ty Cổ phần Sông Đà 11 có tỷ lệ quyền biểu 36% Công ty Sông Đà 11 - Thăng Long Do vậy, hợp khoản mục thặng dư vốn cổ phần Công ty...
 • 26
 • 149
 • 1

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần sông đà 11

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần sông đà 11
... hữu Công ty Cổ phần Sông 26 bảng 2.1 Đà 11 2.2 Thống kê lợi nhuận Công ty Cổ phần Sông Đà 11 27 2.3 Danh sách công ty Công ty Cổ phần 33 Sông Đà 11 2.4 Danh sách công ty liên kết với Công ty Cổ ... 31/12/2012 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đầu tư 38 vào ba công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà 11, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long Công ty Cổ phần Thủy điện To Buông Đối với công ty liên ... động Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long Công ty Cổ phần Sông Đà 11 có quyền biểu đa số (3/5) họp hội đồng quản trị Công ty Do vậy, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long bị Công ty Cổ phần Sông...
 • 112
 • 115
 • 1

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất trong thi công xây dựng tại công ty cổ phần sông đà 4

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất trong thi công xây dựng tại công ty cổ phần sông đà 4
... i Công ty c ph n Sông 43 3 .4 Th c tr ng công tác qu n lý chi phí s n xu t thi công xây d ng công trình t i Công ty c ph n Sông 45 3 .4. 1 c thù c a công trình Công ty c ph n Sông 45 ... lý chi phí s n xu t thi công xây d ng c a Công ty C ph n Sông xu t m t s gi i pháp t ng c - ng công tác qu n lý chi phí s n xu t thi công xây d ng công trình c a Công ty a it it ng ph m vi nghiên ... c n thi t c a qu n lý chi phí s n xu t thi công xây d ng 18 2.2 Qu n lý chi phí s n xu t thi công xây d ng công trình 20 2.2.1 N i dung ch y u c a chi phí s n xu t thi công xây d ng công...
 • 106
 • 156
 • 1

Bài tập lớn: : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Bài tập lớn: : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
... 200 2: Đổi tên thành Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn theo định 19/2002/BNN-TCCB/QĐ 01/07/200 4: chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bao In Nông ... 198 3: Đổi tên thành Xí nghiệp in Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp theo định 150NN-TC/QĐ 199 3: Đổi tên thành Xí nghiệp in Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Công nghiệp ... 1 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Công ty Cổ phần Bao in Nông Nghiệp (APP) Trụ s : 72 Đường Trường Chinh – Quận Đống Đa – HN Tel: (84.4).38695605 * Fax: (84.4).38695605 Nhà máy: Lô – CN3 Khu CN Ngọc...
 • 28
 • 1,669
 • 0

BÀI TẬP LỚN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

BÀI TẬP LỚN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
... thành Công ty In Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn theo định 19/2002/BNN-TCCB/QĐ 01/07/2004: chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bao In Nông nghiệp theo ... trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công ty CP Bao in Nông Nghiệp (APP) với bề dày truyền thống 40 năm hình thành phát triển không ngừng Chúng gồm APP Hà Nội, APP Hưng Yên Công ty chống ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Công ty Cổ phần Bao in Nông Nghiệp (APP) Trụ sở: 72 Đường Trường Chinh – Quận Đống Đa – HN Tel: (84.4).38695605 * Fax: (84.4).38695605...
 • 30
 • 1,874
 • 0

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
... doanh nghiệp Chỉ tiêu phân tích chủ yếu phần phân tích cân tài góc độ ổn định nguồn tài trợ Áp dụng vào phân tích Công ty cổ phần Bibica, biểu đồ thể số liệu Vốn hoạt động công ty năm 2013 năm trước ... công ty BIBICA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (trước Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa) công ty cổ phần thành lập theo Quyết định số 234/1998/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ Công ty ... lâu dài bền vững công ty 2 PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA BIBICA cấu tài sản công ty cấu đầu tư nguồn lực công ty huy động phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh Cơ câu tài sản tranh sinh động...
 • 34
 • 60
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần sông đà

Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần sông đà
... tăng giảm vật t, TSCĐ toàn công ty + Kế toán toán: Có trách nhiệm theo dõi khoản thu - chi, xuất nhập - tồn quỹ tiền mặt công ty + Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý tiền công ty Thực việc xuất nhập - ... cụng ty hng nm u tng lờn rừ rt õy l kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty Nm 2011 doanh thu ca cụng ty so vi nm 2012 tng 7.600.024 nghỡn ng õy l mt kt qu tớch cc ỏng t ho ca ton b cụng ty - ... nng lc bn thõn ca mi thnh viờn cụng ty 1.3 - Bễ MAY T CHC QUAN LY CUA CễNG TY CP SễNG a 1.3.1 Mụ hinh bụ may tụ chc quan ly cua cụng ty cụ phn Sụng a Cụng ty C phn Sụng l doanh nghip tr nhng...
 • 109
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasincohoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasinco docxphần 3 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc tại công ty cổ phần pv inconesshoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện quang linhhoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy đông áhoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng constrexim constrexim cichoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần đăng hải – đà nẵngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần công đoàn bidvmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vlxd đông anhnội dung và phương hướng hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 646giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng longhoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần cầu 3 thăng longmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán mua hàng và phân tích tình thanh toán với người bán ở công ty cổ phần gas petrolimexbiện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và thương mại hoàng tùnghoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần vũ giaCác yếu tố cơ bản của thiết kế đồ họalợi ích sức khỏe của dầu dừacấu trúc tế bào và chức năng bào quanứng dụng công nghệ sinh học trong sử lý môi trường nông nghiệpthiết bị chằng buộcKỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luậtslide kinh tế phát triểnPhân tích vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự ( xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảnGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)bai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3GIAO TRINH ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtSINH sản ở THỰC vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007bài tập solidworkhệ thống kaizen teian