7 DE THI HK II LOP 11

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán
... = D 2a x - 4x + 3x - ti x0 = -2 l: B 23 Cõu 21: Hm s y = a 2 C 27 D 25 2x + cú o hm l: x- B y = -1 C y = - ( x - 1) D y = - ( x - 1) Cõu 22: Trờn th (C) ca hm s y = x3 + ly im M0 (-1 ; 1) Tip ... vuụng gúc vi a v cha b x - 2x + l: Cõu 7: o hm ca hm s y = 3x - A B x - 2x + x - 2x + ổ 2ử Cõu 8: Giỏ tr lim ỗ n + 3n - n ữbng: ữ ỗ ố ứ A B C C 3x - 2 3x - D x - 2x + x - 2x + D Cõu 9: Tỡm ... (P) l : A 3x-y-5=0 B 2x+y+5=0 C -3 x-y+5=0 D 2x-y-5=0 Cõu 9: lim n n sin n bng: 2n B C D Cõu 10: Cho cp s cng -2 , x, 6, y Hóy chn kt qu ỳng cỏc kt qu sau: A x = 2; y = B x = -6 ; y = -2 C x = 1;...
 • 20
 • 387
 • 3

De thi HK II lop 11

De thi HK II lop 11
... university students A 2: A 3: A 4: 5: A 6: A 7: A 8: A 9: 10 : 11 : 12 : A 13 : A 14 : A 15 : A 16 : A 17 : A 18 : A 19 : 20 : A who B whom C that D which Choose the word that has the underlined part ... Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others villages B tigers C questions D tents Today children have more to decide their own future freely B freeing ... footballer scoring the goal will receive a reward of 1000 USD A B C D Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others pools B holidays C stops D planes The factory...
 • 4
 • 278
 • 6

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng
... đến tiêu điểm ảnh thị kính D khoảng cách từ tiêu điểm vật vật kính đến tiêu điểm vật thị kính Câu 11: Sự điều tiết mắt là: A thay đổi độ cong thủy tinh thể để ảnh vật quan sát rõ nét lưới B thay ... với vectơ vận tốc điện tích D Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng - HẾT Trang 2/2 - Mã đề 142 ...
 • 2
 • 133
 • 0

5 đề thi HK II lop 11

5 đề thi HK II lop 11
... trung điểm SA Tính thể tích khối tứ diện DBMN Đề thi số trờng Giao Thuỷ A Câu Giải pt sau: a/ log 5 x log = b/ 3.16 x + 2.81x = 5. 36 x x x c/ 25 + ( x ) + x =0 Câu Tìm m để pt sau có nghiệm:...
 • 2
 • 136
 • 0

De + Dap an de thi HK II lop 11

De + Dap an de thi HK II lop 11
... x2 + x2 )( điểm x2 + + x2 + + x2 ( x 2) ( ( x2 + + x+2 x2 + + ) ) 0,25 điểm ) 0,25 điểm ) 0,25 điểm Bài II = 0,25 điểm điểm Tìm đạo hàm hàm số y = x+2 x +3 điểm ( x + ) ' ( x + 3) ( x + ) ... x + 3y y '' = ( x +1 ) x +1 = 2 ( x + x2 +1 x +1 ) điểm = 3y 0,25 điểm x +1 x 9y 3y x2 +1 x2 +1 ( 0,25 điểm ) 2 ( + x ) y ' '+ xy ' 8y = y = x + x + = 0,25 điểm x x + x2 +1 = x2 +1 ... C0 + C1 x + C x + C x + + C n x n n n n n f '(x) = C1 + 2Cn x + 3C3 x + + nC n x n n n n 0,25 điểm f ''(x) = 1.2.C2 + 2.3.C3 x + + (n 1).n.C n x n n n n f ''(1) = 1.2.C2 + 2.3.C3 + +...
 • 5
 • 109
 • 1

DE THI HK II LOP 11 BINH PHUOC 20112012 (1)

DE THI HK II LOP 11 BINH PHUOC 20112012 (1)
... THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11 NĂM HỌC 2 011- 2012 MÔN : TIẾNG ANH THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A/ Pronunciation: Choose the word that has the underlined part pronounced ... rivers, and seas, he is restless and always feels that there is something missing, even though it is sometimes hard for him to decide what it is Of course, the sports he likes are the ones which ... hỏi đuôi thể khẳng định II/ Give the correct tense of the verbs: (0.5point - 0.25/each) 15 sings  có usually thói quen 16 has taught  có since nên dung hoàn thành III/ Choose the correct relative...
 • 4
 • 205
 • 0

ĐỀ THI HK II lop 7- 2010

ĐỀ THI HK II lop 7- 2010
... công cụ Print Preview dùng để a/ Xem trang trước b/ Canh lề cho văn c/ Thay đổi hướng giấy d/ Thi t đặt lề hướng giấy Câu 26: Để đònh dạng kiểu chữ đậm sử dụng nút lệnh công cụ đònh dạng a/ ... Fill Color dùng để a/Tô màu chư;õ b/ Tô màu đường viền; c/ Tô màu nền; d/ a,b,c sai Câu 29: Để thi t đặt lề cho trang in chọn a/ Left; b/ Bottom; c/ Top; d/ Right Câu 30: Ô A1 trang tính có số ... đònh dạng số nguyên Nếu ô C1 có công thức =A1+B1, em nhận kết là: a/11 b/11.5 c/12 d/11.49 Phần II: TỰ LUẬN Sử dụng cơng cụ phần mềm Geogebra nêu bước vẽ hình sau đây: A B I D H K C ...
 • 2
 • 191
 • 0

De thi HK II Lop 7 2009-2010

De thi HK II Lop 7 2009-2010
... ……………………………………………………………………………………… …… III Reorder these sentences into the right order (2pts) you/ get up/ did/ early? ……………………………………………………………………………… Should/ you/ inside/ recess/ at/ stay …………………………………………………………………………...
 • 2
 • 147
 • 0

De thi HK II Lop 7 2009-2010 (03.05.2010)

De thi HK II Lop 7 2009-2010 (03.05.2010)
... ……………………………………………………………………………………… …… III Reorder these sentences into the right order (2pts) you/ get up/ did/ early? ……………………………………………………………………………… Should/ you/ inside/ recess/ at/ stay …………………………………………………………………………...
 • 2
 • 144
 • 0

De thi HK II Lop 7 & Keys-0910

De thi HK II Lop 7 & Keys-0910
... III/ READING Young people prefer the town to the country because they love the noisy and busy life there They also think that it is easier to get money in ... What happens every year? _ III./ WRITING A Viết lại câu sau sang câu thứ hai mà không thay đổi nghĩa với câu cho ( điểm) 27. / He plays football skillfully.He is ... It’s quarter to four 13 B I’m sorry, I can’t 14 B to hear 15 B celebrate 16 D either 17 C a little 18 D worked III/ READING 19 T 20 T 21 F 22 F 23 Because they love the noisy and busy life there...
 • 4
 • 161
 • 0

BỘ ĐỀ THI HK II LỚP 7 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ THI HK II LỚP 7 MÔN TOÁN
... ĐH BÁCH KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài : Điểm thi môn toán lớp 7A có 30 học sinh cho bảng sau 8 a Lập bảng tần số b Tìm 8 10 9 10 7 , Mo X Bài ... NHÂN ĐH BÁCH KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài 1:(2 điểm) : Điểm kiểm tra Toán học sinh 7A cho bảng sau: 10 7 7 10 9 7 8 10 8 3 10 7 a) Dấu hiệu gì? ... KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài 1: (1đ) Số cân nặng (tính tròn kg) 20 học sinh ghi lại sau: 35 30 28 35 29 37 30 35 37 29 30 37 35 35 28 35 29 37 30...
 • 11
 • 108
 • 0

de thi HK II lop 7

de thi HK II lop 7
... có: 2010 ( - )2 = 2010 Bài 4: ( 0,5 đ) ( 0,5 đ) ( 0 ,75 đ) ( 0 ,75 đ) (1 đ) b/ x y z x-y+z 30 = = = = =3 12 12-9 +7 10 ( 0,25 đ) => x = 36; y = 27; z = 21 a/ 3x – (x+ 6) = 2x - =0 x = 6d ( 0,25 đ) ... ĐÁP ÁN I- Trắc nghiệm: câu 0,5 đ 1b 2d 3c 4a 5b II- Tự luận: Bài 1: a/ N = -15x3y3z4 b/ Bậc đa thức N 10 Bài 2: H(x) = 7x3 + 4x – K(x) = - 2x3 – 10x + Bài 3: Ta có: 5x3y + xy2 – 5x3y ... ABM = ∆ ECM ( c – g – c) (1 đ) b/ Xét ∆ ABC vuông A: AB2 = BC2 – AC2 ( định lý Pytago) Hay AB2 = 7, 52 – 62 = 20,25 => AB = 4,5 cm (0,5 đ) Mà AB = EC ( ∆ ABM = ∆ ECM (cm câu a)) => EC = 4,5 cm (0,5...
 • 2
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk ii môn ngữ văn lớp 7các đề thi hk ii tiếng anh lớp 6 with keyđề thi tiếng anh lớp 11 unit 7đề thi hk 1 lớp 7đề thi hk ii tiếng anh 7 with keyde thi hk 2 lop 7 mon vanđề thi học kì lớp 11đề thi vật lý lớp 11đề thi môn toán lớp 11đề thi tiếng anh lớp 11đề thi chất lượng lớp 11đề thi khảo sát lớp 11de thi hk ii cuc hay20112012 the ninh 09772979aaa12de thi hoa hoc lop 11 hkiđề thi anh văn lớp 11Quyết định 35 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà NộiQuyết định 36 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà NộiQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2175 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 91 QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn LaQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 2690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 93 2016 QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 52 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh ThuậnQuyết định 61 2016 QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 467 QĐ-UBND năm 2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hànhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 2813 QĐ-UBND năm 2016 thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1176 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá cước dịch vụ phát hành Báo Ninh Bình từ ngày 01 9 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 1435 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các ngân hàng TMCP việt namQuyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 3253 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 525 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang