Chương 3: cơ sở chung về lipit

chương 1 sở chung về hóa học

chương 1 cơ sở chung về hóa học
... 9 ,1. 10 - 31 kg, tc 10 m/s 6,62 .10 34 J / s e = = , 72 10 9 ,1. 10 31 kg .10 6 m / s VD: Mt mỏy bay cú lng 10 0 tn, tc 10 00 km/h mb 6,62 .10 34 J / s = = 2,3 .10 41 100.000kg .10 00 / 3600m / s 11 Chương 1: ưCấu ... 1, 0,0 = R1,0(r)Y0,0 hay 1s 2,0,0 = R2,0(r)Y0,0 hay 2s 2 ,1, 1 = R2 ,1( r)Y1 ,1 hay 2px 2 ,1, 0 = R2 ,1( r)Y1,0 hay 2py 2 ,1, -1 = R2 ,1( r)Y1, -1 hay 2pz 25 Chương 1: ưCấu tạo nguyên tử HTTH nguyên tố hoá học ... chẳng hạn vật có khối lợng 1kg chuyển động vận tốc 1m/s có bớc sóng ~ 10 -34 m 12 Chương 1: ưCấu tạo nguyên tử HTTH nguyên tố hoá học 2.ưKháiưniệm về học lượngưtử Trong học lợng tử, chuyển động...
 • 51
 • 211
 • 0

sở chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Cơ sở chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
... chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1- Sự cần thiết tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm có vai ... lý chi phí sản xuất 5-Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 5.1 Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp 5.1.1- Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ... sau: Phần 1 -Cơ sở lý luận chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần 2-Tình hình tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp 26.1...
 • 57
 • 204
 • 0

Chương 3 sở dữ liệu phân tán trên oracel 7

Chương 3 Cơ sở dữ liệu phân tán trên oracel 7
... ROLLBACK tới toàn nút kết thúc tiến trình giao tác 33 * 34 * 35 * 37 * 38 * 39 * 40* Commit point Strength xác định vị trí điểm chuyển giao giao tác phân tán Vì vị trí điểm chuyển giao lu trữ thông tin ... cho quyền sở hữu động: Nếu quyễn sở hữu vị trí khoá truy nhập phân tán vào liệu không thích hợp, cân nhắc quyền sở hữu động liệu Quyền sở hữu động cho phép CSDL (ngời chủ) cập nhật liệu thời ... địa điểm, việc giải xung đột thao tác với liệu Hệ CSDL phân tán 2/Các khái niệm Sao a.Sao sở: Sao sở sử dụng Read-only Snapshot tuân theo dạng vị trí Dữ liệu Read-only Snapshot đợc định kỳ làm...
 • 30
 • 206
 • 0

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
... cho doanh nghiệp” 1. 1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh 1. 1.3 .1 Chia chiến lược kinh doanh vào phạm vi chiến lược Một là, chiến lược chung hay gọi chiến lược tổng quát Chiến lược chung doanh nghiệp ... lược giao tiếp chiến lược hổ trợ bán hàng Hai loại chiến lược liên kết với thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh Không thể coi chiến lược kinh doanh, có chiến lược chung mà chiến lược phận 1. 1.3.2 ... dài Chiến lược chung định vấn đề sống doanh nghiệp Hai là, chiến lược phận Thông thường doanh nghiệp, loại chiến lược phân gồm: chiến lược sản phẩm; chiến lược giá cả; chiến lược phân phối chiến...
 • 13
 • 188
 • 0

Tài liệu Chương 3: sở Tế bào của sự Sinh sản, Di truyền và Biến dị ppt

Tài liệu Chương 3: Cơ sở Tế bào của sự Sinh sản, Di truyền và Biến dị ppt
... III Chu kỳ tế bào nguyên phân Nguyên phân (mitosis) trình phân chia tế bào tế bào tạo có số lượng nhiễm sắc thể giống với tế bào bố mẹ Kiểu phân bào đặc trưng cho tế bào soma, kể tế bào sinh dục ... kỳ tế bào (cell cycle) Nguyên phân phần toàn chu kỳ tế bào tế bào trải qua nguyên phân (như hợp tử, tế bào phôi, tế bào thuộc mô sinh trưởng hay mô phân chia; hình 3.7a) Nói chung, chu kỳ tế bào ... nhỏ toàn chu kỳ (a) (b) Tế bào ngừng phân chia Hình 3.7 (a) Sự phân chia tế bào chóp rễ hành tây (Allium cepa) (b) Sơ đồ tổng quát chu kỳ tế bào tế bào, phần lại chu kỳ tế bào gọi kỳ trung gian...
 • 36
 • 302
 • 0

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNGCHƯƠNG 3: SỞ DỮ LIỆU

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNGCHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU
... Khái niệm sở liệu 3.1.1 Khái niệm sở liệu b Các phần tử hệ thống CSDL c Ưu điểm CSDL Giảm dư thừa liệu cần lưu trữ Có thể tránh xung đột liệu lưu trữ ợ g g ộ ệ ợ Có thể dùng chung liệu lưu trữ ... data Data Meta-data 2010-2011 Phần xử lý truy vấn (Query Processor) Phần quản lý giao dịch (Transaction Management) Phần quản lý lưu trữ (Data Management) Dữ liệu, Siêu liệu (Data, Meta-data) 2010-2011 ... thay đổi chương trình ứng dụng => độc lập liệu mức ổ logic Độc lập liệu mức logic Độc lập liệu mức vật lý 2010-2011 2010-2011 3.1.5 Tính độc lập liệu 3.1.6 Kết luận Độc lập liệu mức vật lý Qua...
 • 22
 • 3,332
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG docx

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG docx
... Cầm cố tài sản ngân hàng nắm giữ tài sản khách hàng, khách hàng( ngân hàng) khơng sử dụng suốt thời gian vay vốn( phong tỏa quyền) 01/19/14 40 Cầm cố tài sản tài Tài sản tài gồm: Tiền tài khỏan/ký ... Cầm cố tài sản Là khách hàng/ bên thứ chuyển giao tài sản thuộc sở hữu cho ngân hàng quản thời gian vay vốn ngân hàng Tài sản cầm cố thường Có lọai: TS tài TS thực 01/19/14 39 Cầm cố tài sản ... chấp tài sản Là việc khách hàng giao cho ngân hàng giấy tờ sở hữu tài sản chấp suốt thời gian vay nợ ngân hàng Khi chấp, khách hàng quyền Chiếm giữ tài sản Sử dụng tài sản hưởng hoa lợi từ tài...
 • 55
 • 373
 • 2

Tài liệu Chương 3: sở Tế bào của sự Sinh sản, Di truyền và Biến dị pdf

Tài liệu Chương 3: Cơ sở Tế bào của sự Sinh sản, Di truyền và Biến dị pdf
... III Chu kỳ tế bào nguyên phân Nguyên phân (mitosis) trình phân chia tế bào tế bào tạo có số lượng nhiễm sắc thể giống với tế bào bố mẹ Kiểu phân bào đặc trưng cho tế bào soma, kể tế bào sinh dục ... kỳ tế bào (cell cycle) Nguyên phân phần toàn chu kỳ tế bào tế bào trải qua nguyên phân (như hợp tử, tế bào phôi, tế bào thuộc mô sinh trưởng hay mô phân chia; hình 3.7a) Nói chung, chu kỳ tế bào ... nhỏ toàn chu kỳ (a) (b) Tế bào ngừng phân chia Hình 3.7 (a) Sự phân chia tế bào chóp rễ hành tây (Allium cepa) (b) Sơ đồ tổng quát chu kỳ tế bào tế bào, phần lại chu kỳ tế bào gọi kỳ trung gian...
 • 36
 • 246
 • 1

Tài liệu Chương 3: sở toán học bản đồ doc

Tài liệu Chương 3: Cơ sở toán học bản đồ doc
... Nội dung sở toán học đồ bao gồm vấn đề gì? – Tỷ lệ đồ – Bố cục đồ – Sai số – Các phép chiếu đồ tỷ lệ nhỏ – Các phép chiếu đồ tỷ lệ lớn Tỷ lệ đồ Tỷ lệ đồ gì? Là tỷ số độ dài đoạn thẳng đồ độ dài ... nón, hình trụ Đâu phép chiếu đồng góc, đồng diện tích, đồng khoảng cách,? Đâu phép chiếu hình trụ, hình nón, phương vị? Hình gì? Đồng gì? a đồng DT b đồng Khoảng cách c đồng góc Phép chiếu hình trụ ... nhỏ đồ 1:5.000 diện tích đồ bao nhiêu? Trên đồ 1:25.000 đo đầm lầy 20 ô vuông, cạnh ô vuông 2cm Diện tích đầm lầy thực tế bao nhiêu? Thu nhỏ 25 thực tế 4cm2 đồ tỷ lệ đồ bao nhiêu? Bố cục đồ Sai...
 • 34
 • 1,374
 • 10

Tài liệu Chương 3: sở dữ liệu của Excel pdf

Tài liệu Chương 3: Cơ sở dữ liệu của Excel pdf
... Bài giảng Excel 18 Bước 3: Các lựa chọn - Tab Legend Chú giải Hiện/ẩn giải Chú giải Vị trí đặt giải 3/11/2004 Bài giảng Excel 19 Bước 3: Các lựa chọn - Tab Data Labels Nhãn liệu Nhãn liệu Không ... sở liệu (CSDL) 1) Khái niệm     CSDL gồm trường (field) ghi (record) Trường cột CSDL, trường biểu thị thuộc tính đối tượng có kiểu liệu định Bản ghi hàng liệu Dòng đầu miền ... 3/11/2004 Bài giảng Excel 16 Bước 2: Định liệu Tiêu đề cột làm giải Miền DL vẽ đồ thị Tiêu đề hàng Chọn DL vẽ đồ thị theo hàng theo cột 3/11/2004 Bài giảng Excel 17 Bước 3: Các lựa chọn - Tab...
 • 30
 • 271
 • 0

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 3: SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 3: CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
... hiểm: Tổ chức bảo hiểm áp dụng hình thức đồng bảo hiểm tái bảo hiểm nhằm tạo an toàn hoạt động kinh doanh bảo hiểm Đồng bảo hiểm: Đồng bảo hiểm phân chia rủi ro cho nhiều nhà bảo hiểm 1.1 Đònh ... nhà bảo hiểm khác (công ty nhận tái) phần rủi ro mà nhà bảo hiểm gốc chấp nhận đảm bảo cho khách hàng Hay “Tái bảo hiểm bảo hiểm lại cho nhà bảo hiểm 14 2.2 Phương diện pháp lý: Trong tái bảo hiểm: ... ghi rõ: tên đòa người bảo hiểm, tính chất rủi ro bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, phần giữ lại công ty nhượng, tỷ lệ thủ tục phí tái bảo hiểm - Sau nhận thông báo...
 • 11
 • 537
 • 0

Chương 3: sở kĩ thuật của quy hoạch lâm nghiệp pot

Chương 3: Cơ sở kĩ thuật của quy hoạch lâm nghiệp pot
... bình quân cao nhất, tuổi đánh dấu trạng thái tuổi thành thục số lượng CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN b Đặc điểm: - Thành thục số lượng đơn thuyết minh mặt số lượng ... lượng M thời điểm A là: CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN Khi rừng đạt thành thục số lượng thì: Đây suất tăng trưởng rừng đạt thành thục số lượng CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN Từ Pressler đưa ... tăng trưởng Sau xác định Pm lý luận công thức: CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN So sánh Pm thực Pm lý luận nếu: Nếu P’m = Pm ta có: CHƯƠNG CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA QHLN Vậy P’m = Pm  Zm = m Rừng đạt thành...
 • 69
 • 581
 • 3

Chương 3: sở lập trình nc docx

Chương 3: Cơ sở lập trình nc docx
... Khối lệnh Gọi chương trình Khối lệnh n Khối lệnh n+1 Khối lệnh Trở chương trình 3.2 Phương thức lập trình NC 3.2.1/ Lập trình trực tiếp: Người lập trình tự biên soạn chương trình NC sở nhận dạng ... nghệ thành chương trình NC Có phương pháp lập trình tự động: - Lập trình phần mềm NC (NC Editor) - Lập trình ngôn ngữ xử lí hình học - Lập trình phần mềm CAD/CAM Hình 3.3 Phương thức lập trình tự ... kết thúc tập tin chương trình Có lọai chương trình: Chương trình (main program) Chương trình (subprogram): Là chương trình phụ gọi từ chương trình chính, thường dùng chương trình có nhiều đoạn...
 • 4
 • 148
 • 0

Chương 3: sở động lực học chất lỏng pot

Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng pot
... sở: “Đònh lý động hệ thống” O Q V1 p1 z1 PGS TS Nguy n Th V2 p2 z2 40 39 TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 3: s đ ng l c h c ch t l ng P./ TRÌNH BERNOULLI O Một chất điểm khối lượng m & 41 vậ Động ... CƯƠNG Chương 3: s đ ng l c h c ch t l ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 3: s đ ng l c h c ch t l ng • Năng lượng dòng chảy E mặt cắt (chảy không áp): E=z+h+ V2/2g (mH2O) Thế • • • Áp • • • Động ... (chảy có áp) ρ V2/2g: động 31 PGS TS Nguy n Th ng 32 PGS TS Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 3: s đ ng l c h c ch t l ng Gi i thích h1 TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 3: s đ ng l c h c ch...
 • 11
 • 533
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuong 3 cơ sở tâm lýxã hội và hành vi giao tiếp kỹ năng giao tiếpcơ sở chung về lý thuyết dẫn đườnggiải bài tập vật lý 11 cơ bản chương 3 cơ sở của tĩnh điện học pdf1 cơ sở chung về mạngví dụ 3 có số liệu về tk tgtt của công ty y như sauchuơng 3 cơ sở động lực học chất lỏngcơ sở chung về hệ thống di động tế bàonhững cơ sở chung về khoa học giáo dục vànhững cơ sở chung về phương pháp nghiên cứu khoa họccơ sở chung về phát triển mạng lưới kinh doanhcủa công ty cp quảng cáo amp thiết kếcơ sở chung về phát triển nguồn nhân lực là đội ngũ phóng viên tại tbktvncơ sở chung về động cơ 1 chiềuđề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 một số vấn đề pháp lý về hđmbhhqt có đáp ánchương i cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừachuơng i lý luận chung về cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàuChemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCulture and psychology 5th edition matsumoto test bankCustomer service skills for success 5th edition lucas test bankDerivatives 2nd edition sundaram test bankDevelopmental mathematics through applications 1st edition akst test bankCriminal justice in action 6th edition gaines test bankCriminal justice in action the core 7th edition gaines test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCorrections 3rd edition whitehead test bankCrafting and executing strategy the quest for competitive advantage concepts and cases 18th edition thompson test bankContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDCollege algebra graphs and models 5th edition bittinger test bankContemporary business mathematics for colleges 17th edition deitz test bankContemporary management 6th edition jones test bankComputer science an overview 11th edition brookshear test bankConcepts in federal taxation 2013 20th edition murphy test bankConcepts of genetics 1st edition brooker test bank