Văn hoá nhật bản thời cận đại

Ảnh hưởng của phật giáo đối với văn hoá nhật bản thời cổ trung đại

Ảnh hưởng của phật giáo đối với văn hoá nhật bản thời cổ trung đại
... văn hoá Nhật Bản B Phần Nội dung CHƯƠNG Nguyễn Thị Thuý ảnh hởng phật giáo văn hoá Nhật Bản thời cổ trung đại Tổng quan lịch sử Nhật Bản cổ trung đại 1.1 Đất nớc ngời 1.1.1 Đất nớc Nhật Bản Nhật ... nhập phát triển Phật giáo Nhật Bản Nguyễn Thị Thuý ảnh hởng phật giáo văn hoá Nhật Bản thời cổ trung đại Cuốn "Lịch sử Nhật Bản "của GS Phan Ngọc Liên Nhà xuất văn hoá thông tin Hà Nội-1995 ... khoá luận tôt nghiệp mạnh dạn chọn đề tài: "ảnh hởng Phật giáo văn hoá Nhật Bản thời cổ trung đại" Với hi vọng kế thừa kết nhà nghiên cứu trớc để Nguyễn Thị Thuý ảnh hởng phật giáo văn hoá Nhật...
 • 75
 • 448
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở nhật bản thời cận đại

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở nhật bản thời cận đại
... đề sách ngôn ngữ Nhật Bản giai đoạn cận đại làm đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Với đề tài Nghiên cứu sách ngôn ngữ Nhật Bản thời cận đại , luận văn hướng tới mục tiêu sau: - Nghiên cứu ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn sách ngôn ngữ Phạm vi nghiên cứu giai đoạn cận đại Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành mục đích nghiên cứu trên, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên ... triển Chính sách ngôn ngữ thực chất nhằm giải vấn đề: Quan hệ ngôn ngữ quốc gia ngôn ngữ dân tộc thiểu số, ngôn ngữ văn học ngôn ngữ nói, ngôn ngữ địa ngôn ngữ nước 1.1.2 Các hệ vấn đề sách ngôn ngữ...
 • 95
 • 191
 • 0

Tìm hiểu văn hoá nhật bản thời cổ trung đại

Tìm hiểu văn hoá nhật bản thời cổ  trung đại
... lịch sử Nhật Bản cổ - trung đại 1.1 Điều kiện tự nhiên c dân 2.2 Các giai đoạn phát triển lịch sử Nhật Bản cổ - trung đại Chơng 2: Những nét văn hóa Nhật Bản cổ - trung đại 2.1 Văn hóa Nhật Bản trớc ... chọn Văn hóa Nhật Bản cổ - trung đại làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, khả thời gian có hạn nên tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cổ - trung, thời kỳ đặt móng cho phát triển tiến trình lịch sử Nhật ... tài Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cổ - trung đại Do đối tợng trực tiếp cần nghiên cứu văn hóa Nhật Bản cổ - trung đại Tuy nhiên, văn hóa khái niệm mà nội hàm rộng, nên có không khái niệm nói văn...
 • 86
 • 302
 • 0

TIẾP XÚC VĂN HOÁ ĐÔNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI Ở VIỆT NAM

TIẾP XÚC VĂN HOÁ ĐÔNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI Ở VIỆT NAM
... hình văn hoá phương Tây vào Việt Nam nhằm truyền bá tư tưởng học thuyết Pháp đồng thời với việc xoá dần ảnh hưởng văn hoá Hán ăn sâu tâm thức người Việt Nam Tuy nhiên, thực dân Pháp đưa văn hoá ... gia Hà Nội , 2000 Đỗ quang Hưng - Tiếp xúc văn hoá Đông Tây Việt Nam thời cận đại - Chuyên đề giảng dạy, Hà Nội , 1997 Hồng Chương : Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam - Nxb Sự Thật, H, 1987 * Tạp ... chủ (tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin) đưa Việt Nam đến thắng lợi cuối giành lại độc lập, tự do, tự chủ cho toàn dân tộc Đúng đề cương văn hoá 1943 khẳng định : Văn hoá Việt Nam thứ văn hoá có tính...
 • 25
 • 1,416
 • 2

Tìm hiểu văn hoá nhật bản thời kì mạc phủ tokugawa

Tìm hiểu văn hoá nhật bản thời kì mạc phủ tokugawa
... nớc Nhật Bản 13 1.2.3 Nhật Bản thời phong kiến 19 Chơng Văn hoá Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa 19 2.1 Vài nét văn hoá Nhật Bản thời Kamakura Muromachi 19 2.1.1Vài nét văn hoá Nhật Bản thời ... văn hoá Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa 3.1 Tính hớng nội văn hoá Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa 3.2 Sự song tồn nhiều loại hình tín ngỡng 3.3 T tởng Nho giáo trở thành hệ t tởng thống thời ... cứu: Đối tợng nghiên cứu đề tài văn hoá Nhật Bản Mà phạm vi đề tài: Văn hoá Nhật Bản thời kỳ phong kiến, chủ yếu sâu vào tìm hiểu văn hoá thời kỳ Mạc phủ Tokugawa" từ 1603 đến 1867" Nguồn tài...
 • 124
 • 455
 • 4

Tóm tắt luận án vai trò của sanyutei encho trong đời sống xã hội văn hóa nhật bản thời kỳ minh trị

Tóm tắt luận án vai trò của sanyutei encho trong đời sống xã hội  văn hóa nhật bản thời kỳ minh trị
... Chương 4: Sanyutei Encho đời sống hội Nhật Bản thời Minh Trị, Chương 5: Vai trò truyền thống văn hóa thị dân Edo văn nghệ sĩ đô thị đại hóa Nhật Bản thời Minh Trị - từ nghiên cứu trường hợp Sanyutei ... CHƯƠNG SANYUTEI ENCHO TRONG XÃ HỘI NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ Là nhà sáng tạo hàng đầu văn hoá nghệ thuật đại chúng, sáng tác Encho thâm nhập đời sống hội Nhật Bản gương phản ánh trình vận động, ... phủ nhận CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA THỊ DÂN VÀ VĂN NGHỆ SĨ ĐÔ THỊ TRONG HIỆN ĐẠI HÓA XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ - TỪ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SANYUTEI ENCHO Từ góc độ...
 • 28
 • 133
 • 0

Sự chuyển biến văn hóa nhật bản thời kỳ mạc phủ tokugawa (1600 1868)

Sự chuyển biến văn hóa nhật bản thời kỳ mạc phủ tokugawa (1600 1868)
... Chương 2: Sự chuyển biến văn hóa Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa (1600 - 1868) Chương CƠ SỞ CỦA SỰ CHUYỂN BIẾN VĂN HÓA NHẬT BẢN TRƯỚC THỜI KỲ TOKUGAWA 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - văn hóa - ... trình phát triển chuyển biến văn hóa Nhật Bản, chuyển biến văn hóa Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa văn hóa thời kỳ trước Đặc biệt góp phần nghiên cứu tác động chuyển biến văn hóa đến mặt kinh ... triển chuyển biến văn hóa Nhât Bản, đặc biệt thời kỳ Mạc phủ Tokugawa Để qua thấy chuyển biến mạnh mẽ độc đáo văn hóa Nhật Bản Với lý ý nghĩa thực tiễn chọn đề tài Sự chuyển biến văn hóa Nhật Bản...
 • 89
 • 484
 • 1

Tiếp xúc văn hóa Đông Tây thời cận đại ở Việt Nam

Tiếp xúc văn hóa Đông Tây thời cận đại ở Việt Nam
... loại hình văn hố phương Tây vào Việt Nam nhằm truyền bá tư tưởng học thuyết Pháp đồng thời với việc xố dần ảnh hưởng văn hố Hán ăn sâu tâm thức người Việt Nam Tuy nhiên, thực dân Pháp đưa văn hố ... gia Hà Nội , 2000 Đỗ quang Hưng - Tiếp xúc văn hố Đơng Tây Việt Nam thời cận đại - Chun đề giảng dạy, Hà Nội , 1997 Hồng Chương : Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam - Nxb Sự Thật, H, 1987 * Tạp ... phóng dân tộc Các tờ báo mở giới quan, nhân sinh quan cho nhân dân Việt Nam bắt đầu thâm nhập vào Việt Nam, mở đầu cho cách mạng tư tưởng trị người Việt Nam Báo chí cách mạng đại diện cho dân tộc,...
 • 24
 • 188
 • 0

Nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở nhật bản thời cận đại

Nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở nhật bản thời cận đại
... đề sách ngôn ngữ Nhật Bản giai đoạn cận đại làm đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Với đề tài Nghiên cứu sách ngôn ngữ Nhật Bản thời cận đại , luận văn hướng tới mục tiêu sau: - Nghiên cứu ... Thanh, Chính sách ngôn ngữ Nhật Bản thời cận - đại Fukuda Yasuo số nghiên cứu khác Tuy nhiên viết nghiên cứu chủ yếu dừng bước giới thiệu phân kì sách ngôn ngữ hay giới thiệu ảnh hưởng sách ngôn ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn sách ngôn ngữ Phạm vi nghiên cứu giai đoạn cận đại Phƣơng pháp nghiên cứu Để tiến hành mục đích nghiên cứu trên, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên...
 • 15
 • 62
 • 0

Báo cáo "Tiếp xúc văn hóa Đông – Tây thời cận thế: trường hợp Hà Lan và Nhật Bản. " ppt

Báo cáo
... My, tai khu vuc phia BIC 2) Loai bd sir d n thilt lap "mat tran quoc tl thing nhat" (bao gdm ca My) nhim ehdng lai "chu nghTa ba quyin Xd vilt" 12 Sir kien M X Gorbachdp dugc blu lam nude CHDCND ... KumaitCKO-coeemcKue CoKOJiHHCKHfi B., CoHHHTaMHp H UepecmpoiiKa e " cocedheH cmpane: onttm, npo6jieMbi, nepcneicmuebt // omuouieHUH u "xojiodHox eoina" // BocmoK 1998 W 3.C 152-154 Hflp A3UH u Acppwca cezodhx ... ngudi "em lit" ludn bilt A vao cac cude xung dot vii trang, anh nghe loi ciia Lien Xd Tham chi neu khdng hudng cua Lien Xd hoac My len timg phan cd sir chi dao va cho phep cua cac nha lanh khu...
 • 10
 • 322
 • 1

Ảnh hưởng của văn hóa nhật bản tới hoạt động xuất khẩu Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua.doc

Ảnh hưởng của văn hóa nhật bản tới hoạt động xuất khẩu Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua.doc
... Việt – người xuất phát từ nông nghiệp lạc hậu Trang 19 Ảnh hưởng văn hóa Nhật Bản tới hoạt động xuất nhập hai nước thời gian qua 2.3 .Ảnh hưởng văn hóa hoạt động ngoại thương Việt Nam Nhật Bản ... hoạt động ngoại thương hai nước chương II Trang 10 Ảnh hưởng văn hóa Nhật Bản tới hoạt động xuất nhập hai nước thời gian qua CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ... biệt văn hóa hai nước Nét khác biệt văn hóa Việt Nam Nhật Bản nguồn gốc văn hóa Trong văn hóa Việt Nam bắt nguồn từ nông nghiệp văn hóa Nhật Bản lại pha trộn độc đáo văn hóa du mục văn hóa nông...
 • 48
 • 1,110
 • 8

Việc tự học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản –Trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Việc tự học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản –Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
... khăn học tập mà sinh viên năm thứ khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Huế gặp phải trình tự học ngữ pháp tiếng Nhật - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao kết tự học ngữ pháp tiếng Nhật ... tiếng Nhật sinh viên Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Sinh viên năm thứ khoa Ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản Đại học Ngoại Ngữ Huế - Các tượng ngữ pháp việc tự học ngữ pháp thực hành Phương pháp nghiên ... đề môn học Qua khảo sát 60 sinh viên khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản tình hình tự học, có 68% sinh viên cho tự học quan trọng, 32% sinh viên cho việc học quan trọng Số liệu cho thấy sinh viên có...
 • 5
 • 1,518
 • 21

Đề tài: "Việc học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản-Trường đại học ngoại ngữ Huế" pptx

Đề tài:
... mà sinh viên năm thứ khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Huế gặp phải trình tự học ngữ pháp tiếng Nhật - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao kết tự học ngữ pháp tiếng Nhật sinh viên ... khăn mà bạn sinh viên khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản thường gặp tự học ngữ pháp tiếng Nhật, đặc biệt sinh viên năm thứ khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa Nhật Bản trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế Qua trình ... hiểu việc tự học ngữ pháp tiếng Nhật sinh viên năm thứ khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa Nhật Bản – Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế.Ý kiến bạn sở giúp cho nắm rõ tình hình tự học ngữ pháp sinh viên khó khăn...
 • 20
 • 1,049
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: văn học nhật bản thời hiện đạithành tựu văn hóa việt nam thời cận đạithành tựu văn hóa châu âu thời cận đạinhững thành tựu văn hóa nghệ thuật thời cận đạithành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đạivăn hóa nhật bản thời edolịch sử nhật bản thời cận đạitrò của trang viên đối với những biến đổi kinh tế xã hội thời nhật bản thời cận đạikinh tế văn hóa giáo dục nhật bản thời hiện đạivăn hóa nhật bản hiện đạivăn hóa việt nam thời cận hiện đạivăn hóa nhật bảnvăn hóa nhật bảnlịch sử văn hóa nhật bảnvăn hóa trung quốc thời cổ đạiSHA Bao cao TGtham du dai hoiSHA To trinh phanpholoinhuan 2017SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017Dieu le cong ty 2017Nghi quyet Dai hoi dong co dong PTSC Thanh Hoa 2017Thu moi tham du DHDCDKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vnMau bia 2 - thuthuatphanmem.vnMau bia 3 - thuthuatphanmem.vnMau bia 6 - thuthuatphanmem.vnMau bia 7 - thuthuatphanmem.vn15 mau bia giao an Hoa hoc depbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 6 BCTC kiem toanCac mau bia dep nhat cho giao an2016 10 TT ds lua chon dv KtB%c3%a1o c%c3%a1o th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2009B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd IV n%c4%83m 2016B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 20132017 03 09 1154 UBCK xac nhan ket qua phat hanh