Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa thiếu niên tiền phong cơ sở 2, dương kinh, hải phòng

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sở 2-Dƣơng Kinh- Hải Phòng

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2-Dƣơng Kinh- Hải Phòng
... Biểu đồ phụ tải công ty Nhựa Tiền Phong 37 Chƣơng XÂY DỰNG CÁC PHƢƠNG ÁN CẤP ĐIỆN 2.1 YÊU CẦU CỦA CUNG CẤP ĐIỆN - Lựa chọn phƣơng pháp cấp điện việc quan trọng việc thiết kế cung cấp điện trình vận ... toàn công nghệ, thiết bị cũ Công nghệ sản xuất ống nhựa mở giai đoạn phát triển nhà máy Ngày 14/11/1992, nhà máy đƣợc Bộ công nghiệp đổi tên thành công ty nhựa Thiếu niên Tiền phong Hải Phòng Vài ... cán công nhân viên, tiếp khách, in ấn, văn thƣ 3) Sơ đồ mặt công ty Nhựa Tiền Phong sở Hình 1.1: Sơ đồ mặt công ty nhựa tiền phong Nhà máy làm việc ca, phân xƣởng có thiết bị điện có vai trò quan...
 • 107
 • 460
 • 0

Tài liệu Đồ án: Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sở 2-Dương Kinh- Hải Phòng pot

Tài liệu Đồ án: Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2-Dương Kinh- Hải Phòng pot
... thống cung cấp điện công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sở 2-Dƣơng Kinh- Hải Phòng Ngoài phần mở đầu phần kết luận đồ án em gồm chƣơng : Chƣơng 1: Tổng quan cung cấp điện công ty nhựa Tiền Phong ... ngừng điện Qua đợt thực tập Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, với kiến thức học môn điện công nghiệp- Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng em đƣợc nhận đề tài tốt nghiệp:” Nghiên cứu tổng quan hệ thống ... 1.2: Biểu đồ phụ tải công ty Nhựa Tiền Phong 37 Chƣơng XÂY DỰNG CÁC PHƢƠNG ÁN CẤP ĐIỆN 2.1 YÊU CẦU CỦA CUNG CẤP ĐIỆN - Lựa chọn phƣơng pháp cấp điện việc quan trọng việc thiết kế cung cấp điện trình...
 • 108
 • 368
 • 0

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sở 2Dương Kinh Hải Phòng 

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng 
... triển Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Địa : Số An Đà, Phƣờng Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, ... 386/CN/CTLD Bộ Công Nghiệp Nhẹ (nay Bộ Công Thƣơng), nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đƣợc đổi tên thành Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong Theo Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong trở thành ... CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Hiện kinh tế nƣớc ta phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh...
 • 114
 • 167
 • 0

nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa thiếu niên tiền phong sở 2-dương kinh- hải phòng

nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa thiếu niên tiền phong cơ sở 2-dương kinh- hải phòng
... triển Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Địa : Số An Đà, Phƣờng Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, ... 386/CN/CTLD Bộ Công Nghiệp Nhẹ (nay Bộ Công Thƣơng), nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đƣợc đổi tên thành Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong Theo Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong trở thành ... CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Hiện kinh tế nƣớc ta phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất...
 • 114
 • 104
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn T cỏi ca trm bin ỏp cú cỏc ng dõy dn n cỏc t phõn phi ng lc T t phõn phi ng lc cú cỏc ng dõy n ph ti 1 2 2 C a )Cung cp cho ph ti phõn tỏn C C C b )Cung cp cho ... tng cho TL I 38 Bng 3.3.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL II 38 Bng 3.4.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL III 38 Bng 3.5.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL IV 39 Bng 3.6.Thụng s k thut ca ATM tng cho ... mt h thng cung cp in tt Ngoi mt phng ỏn cung cp in hp lý phi l s kt hp hi hũa gia yờu cu v mt kinh t, k thut, tin cy, an ton phi cao ng thi phi m bo tớnh liờn tc cung cp in, tin li cho vic hnh,...
 • 76
 • 518
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực chiếu sáng cho phân xưởng khí nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh” Trong thời gian làm đồ án vừa qua với với cố gắng, nỗ lực ... nhà máy Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng khí Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng khí Thiết bị đóng cắt đo lường -7- Đồ án tốt nghiệp Hướng nguồn điện tới Hình 1.1 Sơ đồ mặt toàn nhà máy Nhà ... CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 3.1.Đặt vấn đề Mạng hạ áp hiểu mạng động lực mạng chiếu sáng phân xưởng với cấp điện áp thường 380V/220V 220V/127V  Sơ đồ mạng động lực Sơ đồ...
 • 113
 • 402
 • 2

Tài liệu Khảo sát hệ thống cung cấp điện của công ty giấy Bãi Bằng ppt

Tài liệu Khảo sát hệ thống cung cấp điện của công ty giấy Bãi Bằng ppt
... GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG Dương Tuy Tương - 4099 18 KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng ... KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng nguyên liệu CHƯƠNG I Giới thiệu tổng quan công ty giấy BãI Bằng Công ty giấy Bãi ... 45 KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng nguyên liệu CHƯƠNG III KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỞNG NGUYÊN LIỆU...
 • 109
 • 389
 • 1

đồ án nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng castle plaza gồm tổ hợp khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ cao cấp tại số 136 hồ tùng mậu, thị trấn cầu diễn hà nội

đồ án nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng castle plaza gồm tổ hợp khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ cao cấp tại số 136 hồ tùng mậu, thị trấn cầu diễn hà nội
... chóng hồn thành để đưa vào sử dụng Tồn nhà chung cao tầng Castle Plaza gồm tổ hợp Khu nhà - Văn phòng - Dịch vụ cao cấp có tổng diện tích số 136 Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, ... phía Tây giáp khu dân Khu tổ hợp nhà dịch vụ gồm tổ hợp khối nhà A,B có chiều cao từ cốt tới mái 63 m,bao gồm 19 tầng chung khối đế cao tầng ,2 tầng hầm,1 tầng lửng với diện tích ... cấp điện, nhằm đảm bảo việc cung cấp điện an tồn, tin cậy linh hoạt 1.2.3 Những u cầu cấp điện cho nhà chung Một phương án cung cấp điện xem hợp lý thỏa mãn u cầu sau: a) Độ tin cậy cung cấp...
 • 23
 • 1,296
 • 4

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng khí công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả, quảng ninh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả, quảng ninh
... a) Cung cấp cho phụ tải phân tán ĐC ĐC ĐC b) Cung cấp cho phụ tải tập trung H Hỡnh 3.5: S mng in h ỏp kiu hỡnh tia Loi s ny cú u im l cú tin cy cao, thớch hp vi ph ti phõn tỏn thng s dng cho ... cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn T cỏi trm bin ỏp cú cỏc ng dõy dn n cỏc t phõn phi ng lc T t phõn phi ng lc cú cỏc ng dõy n ph ti: 1 2 2 ĐC a) Cung cấp cho phụ tải phân tán ĐC ĐC ĐC ĐC b) Cung ... li nhun hp lý cho Cụng ty, tng li tc cho c ụng, úng gúp cho Ngõn sỏch Nh nc, m bo quyn li cho ngi lao ng v khụng ngng phỏt trin Cụng ty ngy cng ln mnh Vn v ti sn - Vn iu l ca Cụng ty l: 2.179.900.000.000...
 • 84
 • 353
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa điện công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ điện  công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh
... in h ỏp kiu hỡnh tia a) Cung cp in cho ph ti phõn tỏn; b) Cung cp cho ph ti trung Thanh cỏi trm bin ỏp phõn xng; Thanh cỏi t ng lc Hỡnh 3.1a: S hỡnh tia dựng cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn ... duyt phng ỏn v chuyn Cụng ty than Cc Sỏu thnh Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV T ngy 01/01/2007, Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV chớnh thc chuyn sang hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty c phn cú 51% chi phi ... thut in, in t CHNG I GII THIU CHUNG V CễNG TY C PHN THAN CC SU 1.1 Gii thiu chung v Cụng ty c phn than Cc Sỏu Cụng ty c phn than Cc Sỏu tin thõn l m than Cc Sỏu c thnh lp ngy 01/08/1960 theo Quyt...
 • 67
 • 393
 • 3

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng khí nhà máy tuyển than Cẩm phả, cửa ông, quảng ninh

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí nhà máy tuyển than Cẩm phả, cửa ông, quảng ninh
... nh nhà máy hoá chất, điện tử, khí xác điện áp cho phép dao động 2,5% Uđm c An toàn cung cấp điện Hệ thống cung cấp điện phải vận hành an toàn ngời thiết bị muốn đạt đợc yêu cầu Ngời thiết kế ... lợng hạt nhân thành điện Căn vào dạng lợng sơ cấp cho nhà máy điện ngời ta phân chúng thành nhiệt điện, thuỷ điện, điện nguyên tử 3.1.1 Những yêu cầu thiết kế cung cấp điện Điện nh loại hàng hoá ... vận hành cho hợp lý để góp phần ổn định tần số hệ thống điện Tần số lới điện hệ thống liên quan đến việc cân công suất tác dụng P hệ thống điện Nếu hệ thống thiếu công suất P tần số hệ thống giảm...
 • 76
 • 386
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng khí công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả
... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ 1.1 Quá trình hoạt động đặc điểm kinh doanh Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả: 1.1.1 Khái quát lịch sử thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả: Nhà ... trường, em khoa Điện giao nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng khí Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả Trong thời gian làm đồ án ... Giới thiệu tổng quát Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả Chương II: Xác định phụ tải tính toán phân xưởng Chương III: Thiết kế hệ thống cung cấp điện phân xưởng tính chọn thiết bị Đồ ỏn tốt nghiệp...
 • 145
 • 197
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng khí nhà máy tuyển than cửa ông

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí nhà máy tuyển than cửa ông
... lợng hạt nhân thành điện Căn vào dạng lợng sơ cấp cho nhà máy điện ngời ta phân chúng thành nhiệt điện, thuỷ điện, điện nguyên tử 3.1.1 Những yêu cầu thiết kế cung cấp điện Điện nh loại hàng hoá ... Chơng III Thiết kế hệ thống cung cấp điện CHO phân xởng tính chọn thiết bị 3.1 Đặt vấn đề Điện nguồn lợng ngành công nghiệp, điều kiện quan trọng để phát triển khu đô thị khu dân c lý mà lập kế hoạch ... điện cho kinh tế, hợp lý nhà máy điện cần nắm đợc đồ thị phụ tải để định hớng vận hành máy phát điện cho phù hợp kinh tế Vì đồ thị phụ tải tài liệu quan trọng thiết kế nh vận hành hệ thống cung cấp...
 • 116
 • 387
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng giám đốc công ty nhựa thiếu niên tiền phonghệ thống cung cấp điện của nguyễn công hiềnhệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệphệ thống cung cấp điện nguyễn công hiềnhệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầnghệ thống cung cấp điện nguyễn công hiền 2004hệ thống cung cấp điện cho công trìnhtổng quan hệ thống iso 9001 2008 tại công ty azumane việt namtổng quan về hệ thống cung cấp điệnnghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô toyotaphần 1 tổng quan về hệ thống cung cấp điệncấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ dieselnghiên cứu xây dựng hệ thống truyền động điện tháo quấn băng vật liệu sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lậpcấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ toyota 1nz fenghiên cứu tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dự án giao thông đường bộ để đảm bảo tính chặt chẽ thống nhất và đồng bộCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work book24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien mat5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013